Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельное право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вен-турі.,1998. - 336 с., 1998 - перейти до змісту підручника

«Стаття 92. Закриття оперативно-розшукових справ.Оперативно-розшукова справа повинна бути закрита у разі:
- розшуку особи, яка переховувалась від органів розслідування, суду, ухилялась від відбування кримінального покарання, а також особи, яка безвісти зникла;
- набрання законної сили вироку, постанови або ухвали суду;
- закриття кримінальної справи судом, прокурором, слідчим або органом дізнання;
- виконання розвідувальних, корнтрозвідувальних заходів або вичерпання можливостей для їхнього здійснення;
- спростування матеріалів про злочинну діяльність особи;
- смерті особи, щодо якої заведена оперативно-розшукова справа;
- виїзду особи на постійне місце проживання за межі України, коли немає можливості проведення щодо неї оперативно-розшукових заходів;
- невстановлення у передбачені цим Законом строки даних, що вказують на ознаки злочину в діях особи.
Про закриття оперативно-розшукової справи складається мотивована постанова, яку затверджує начальник органу або його заступник.
Про закриття оперативно-розшукової справи не пізніше доби письмово повідомляється прокуророві.
Строки зберігання закритих оперативно-розшукових справ встановлюються відповідно до чинного законодавства України».
Статтю 14 викласти у такій редакції:
«Стаття 14. Нагляд за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності.
Нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності здійснюється Генеральним прокурором України і уповноваженими ним прокурорами.
Предметом нагляду є додержання прав і свобод людини і громадянина, встановленого порядку здійснення оперативно-розшукової діяльності та законність передбачених цим зако-
272

ном рішень, прийнятих органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
Варіант. Предметом нагляду є додержання законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
Здійснюючи нагляд за виконанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, прокурор у межах своєї компетенції має право:
- безперешкодно входити у всі приміщення підрозділів органів внутрішніх справ, Служби безпеки, Прикордонних військ, Управління державної охорони, які проводять оперативно-розшукову діяльність;
- мати доступ до документів та матеріалів, необхідних для проведення перевірки;
- вимагати для перевірки розпорядження, інструкції, накази та інші акти щодо оперативно-розшукової діяльності;
- вимагати для перевірки реєстраційні, облікові і звітні документи щодо оперативно-розшукової діяльності;
- вимагати від керівників органів проведення перевірок діяльності підпорядкованих підрозділів і посадових осіб;
- давати вказівки про проведення оперативно-розшукової діяльності;
- продовжувати строки проведення оперативно-розшукової діяльності у випадках і в порядку, передбаченому чинним законодавством;
- давати згоду на знищення оперативно-розшукових справ;
- викликати посадових осіб і вимагати усних чи письмових пояснень щодо порушень закону;
- скасовувати незаконні і необгрунтовані постанови про заведення оперативно-розшукової справи, зупинення і поновлення оперативно-розшукової діяльності, про закриття оперативно-розшукової справи.
У разі виявлення порушень закону з питань заведення оперативно-розшукової справи, зупинення чи поновлення оперативно-розшукової діяльності, закриття справи вимагати від керівників органу припинення чи поновлення оперативно-розшукової діяльності шляхом внесення припису або подання.
У разі виявлення порушень закону при здійсненні оперативно-розшукової діяльності усувати посадових осіб від здійснення оперативно-розшукової діяльності по конкретній оператив-но-розшуковій справі.
У разі виявлення порушень закону при здійсненні оперативно-розшукової діяльності вимагати від керівника органу усу-
273
і
нення посадової особи від здійснення оперативно-розшукової діяльності по конкретній оперативно-розшуковій справі.
Перевіряти скарги на порушення прав і свобод громадян при проведенні оперативно-розшукової діяльності».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "«Стаття 92. Закриття оперативно-розшукових справ."
 1. 1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА І ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З ІНШИМИ ГАЛУЗЯМИ ПРАВА
  Кримінально-процесуальне право - це одна із галузей права України, яка становить сукупність правових норм, що регулюють діяльність суду, прокуратури, органів дізнання і досудового слідства під час провадження у кримінальних справах. Право покликане слугувати задоволенню інтересів громадян, їх об'єднань, держави і суспільства в цілому. В цьому полягає його цінність, що виявляється в таких вимірах:
 2. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
  Забезпечення всебічності, повноти й об'єктивності розгляду кримінальної справи в суді та її вирішення по суті потребують об'ємної і кваліфікованої підготовчої роботи. Тому згідно зі ст. 111 КПК переважна більшість кримінальних справ має "пройти" стадію досудового слідства. Винятком є лише: справи приватного обвинувачення (ч. 1 ст. 27 КПК); справи з протокольною формою досудової підготовки
 3. §1. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за виконанням законів органами внутрішніх справ, при прийомі, реєстрації, обліку і вирішенні заяв і повідомлень про злочини. Прокурор в стадії порушення кримінальної справи
  Одним з важливих напрямів діяльності органів внутрішніх справ, що вимагають повсякденного прокурорського нагляду, є прийом, реєстрація, облік і вирішення заяв і повідомлень про злочини. Узагальнення практики прокурорського нагляду з цих проблем свідчить, що істотну шкоду розкриттю злочинів завдають наявні в органах міліції факти укриття заяв і повідомлень від своєчасної і правильної їх
 4. Прокурор в стадії порушення кримінальної справи
  Значення нагляду за законністю і обгрунтованістю порушення кримінальних справ визначається тим становищем, яке займає ця стадія у кримінальному процесі. Будучи відправним, висхідним пунктом судочинства, акт порушення справи накладає свій відбиток на всю послідуючу діяльність органів розслідування, прокуратури і суду. Від того, наскільки правильно і своєчасно порушуються кримінальні справи, в
 5. §2. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності
  Оперативно-розшукова діяльність - це система гласних і негласних пошукових заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів для пошуку і фіксації даних про протиправність діянь окремих осіб та груп, з метою припинення і розкриття правопорушень. 261 Підстави та порядок здійснення оперативно-розшукових заходів регламентуються Законом «Про оперативно-розшукову
 6. «Стаття 9і. Строки проведення оперативно-розшукової діяльності.
  Проведення оперативно-розшукової діяльності здійснюється: - щодо невстановлених осіб, які готують або вчинили злочин, а також осіб, які переховуються від органів розслідування, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання - до їх встановлення або розшуку, але не більше строків давності притягнення до кримінальної відповідальності чи строків давності виконання обвинувального вироку;
 7. 2.2.2. Проблеми забезпечення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність і розслідування злочинів
  Попередньою редакцією Закону про прокуратуру була передбачена така її функція, як нагляд за додержанням законів органами, що ведуть боротьбу із злочинністю (глава 2 розділу II). Чинна редакція цієї назви відповідно до Закону від 12.07.2001 р. звучить так: "Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство". Це ж стосується предмета
 8. § 2. Початковий етап розслідування
  Відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК справи про зґвалтування, передбачені ч. 1 ст. 152 КК, порушуються не інакше як за скаргою потерпілої особи. Як виняток справа може бути порушена прокурором і за відсутності скарги потерпілої. Справа, порушена прокурором, направляється для провадження дізнання чи досудового слідства, а після закінчення розслідування розглядається судом у загальному порядку. Така
 9. Побудова (висування) і динамічний розвиток версій у кримінальнійсправі.
  У кожній справі є, як мінімум, дві версії: 1) подія злочинумала місце; 2) події злочину не було. Збирання доказів - це здійснювана із дотриманням процесуальної форми діяльність особи, яка провадить дізнання, слідчого,прокурора, суду із пошуку та виявлення джерела фактичних даних,вилучення необхідної інформації та її фіксації. Кримінально-процесуальний закон (ч. 1 ст. 66 КПК) передбачає такі
 10. 1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ОСОБИ ЯК ОБВИНУВАЧЕНОГО
  Викриття винних і забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до кримінальної відповідальності, і жоден невинний не був покараний, є завданнями кримінального судочинства (ст. 2 КПК). Досудове слідство спрямовано на виконання цих завдань, а точніше - на встановлення конкретної особи, винної у вчиненні злочину, за ознаками якого порушено
© 2014-2022  ibib.ltd.ua