Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вен-турі.,1998. - 336 с., 1998 - перейти до змісту підручника

«Стаття 9і. Строки проведення оперативно-розшукової діяльності.Проведення оперативно-розшукової діяльності здійснюється:
- щодо невстановлених осіб, які готують або вчинили злочин, а також осіб, які переховуються від органів розслідування, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання - до їх встановлення або розшуку, але не більше строків давності притягнення до кримінальної відповідальності чи строків давності виконання обвинувального вироку;
- щодо осіб у зв'язку з розслідуванням стосовно них кримінальної справи - до набрання відносно них законної сили вироку або ухвали (постанови) суду про застосування заходів медичного або виховного характеру або до закриття кримінальної справи прокурором, слідчим, органом дізнання;
270

- щодо осіб, які безвісно зникли, - до їх розшуку або до набрання законної сили рішення суду про оголошення їх померлими;
- щодо осіб у зв'язку з їх допуском до державної таємниці, а також роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках - до одного місяця;
- щодо осіб, стосовно яких є дані про їх участь у підготовці або вчиненні злочину, - до шести місяців.
За наявності даних про участь особи у підготовці або вчиненні тяжкого злочину, строк ведення справи може бути продовжений до 12 місяців начальниками головних, самостійних управлінь Міністерства внутрішніх справ України, Центрального управління Служби безпеки України, головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, Головного управління Служби безпеки України у Автономній Республіці Крим, управлінь в областях та місті Севастополі, органів військової контррозвідки Служби безпеки України; Головою Державного комітету у справах охорони державного кордону України, начальником Управління державної охорони України або їх заступниками.
Подальше продовження строку оперативно-розшукової діяльності, але не більше як до 18 місяців, може бути здійснено Міністром внутрішніх справ України, Головою Служби безпеки України, а також Головою Державного комітету у справах охорони державного кордону України, начальником Управління державної охорони України.
Продовження строків оперативно-розшукової діяльності щодо іноземних громадян, які підозрюються у розвідувально-підривній діяльності проти України, понад 18 місяців здійснює Голова Служби безпеки України за погодженням з Генеральним прокурором України.
Перебіг строку оперативно-розшукової діяльності починається з моменту затвердження начальником органу або його заступником постанови про заведення справи і закінчується в момент затвердження постанови про закриття оперативно-розшукової справи.
Перебіг строку може зупинятися, якщо особа, щодо якої заведено оперативно-розшукову справу, тимчасово вибула за межі України або тяжко захворіла і немає можливості проводити щодо неї оперативно-розшукову діяльність.
271
Про продовження строків проведення оперативно-розшуко-вої діяльності, а також її зупинення чи поновлення складається мотивована постанова, яка затверджується начальником органу або його заступником.
Про продовження строків оперативно-розшукової діяльності, а також її зупинення чи поновлення не пізніше доби письмово повідомляється прокуророві».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "«Стаття 9і. Строки проведення оперативно-розшукової діяльності."
 1. §2. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності
  строки здійснення оперативно-розшукової діяльності та можливість їх продовження, зупинення оперативно-розшукової діяльності та підстави закриття оперативно-розшукових справ, порядок їх зберігання і знищення, повідомлення прокурора про заведення оперативно-розшукової справи і її рух, що виключає можливість виконання конституційних обов'язків прокуратурою. Для здійснення оперативно-розшукової
 2. «Стаття 92. Закриття оперативно-розшукових справ.
  строки даних, що вказують на ознаки злочину в діях особи. Про закриття оперативно-розшукової справи складається мотивована постанова, яку затверджує начальник органу або його заступник. Про закриття оперативно-розшукової справи не пізніше доби письмово повідомляється прокуророві. Строки зберігання закритих оперативно-розшукових справ встановлюються відповідно до чинного законодавства України».
 3. 2.1. БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬШСТЬ - ОСНОВА ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
  строку дії. Для більш обґрунтованої оцінки характеру і доцільності цих новацій спробуємо порівняти положення законодавства України з законодавством інших держав, які виникли на місці Союзу РСР. Враховуючи багатоваріантність виразів, у яких викладені відповідні норми, ми при цьому оперуватимемо звичною для нас термінологією, звертаючи увагу лише на найістотніші відхилення від неї. Функції
 4. 2.2.2. Проблеми забезпечення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність і розслідування злочинів
  строку або на звільнення до початку судового розгляду з забезпеченням гарантій з'явлення до суду [66]. Оскільки Конституція України виключає можливість делегування функцій судів іншим органам (ч. 1 ст. 124), а прокурор не може визнаватись особою, якій "закон надає право здійснювати судову владу", то, природно, виникла необхідність віднести питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання
 5. 2.2.5. Розвиток правового регулювання судово-представницької функції прокуратури
  строку набрання ним чинності. Таке рішення, навіть у випадку, якщо воно ще не набрало чинності може розглядатись як загроза інтересам, а відтак і правам значної кількості людей. Виникає питання: чи є підставою для відмови у розгляді заяви або в її задоволенні незгода суду з висновком прокурора про загрозу або уже вчинене порушення інтересів громадянина або держави? Можна погодитись з думкою М.
 6. 4.2. ВІДНОСИНИ ПРОКУРАТУРИ ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  строки такого оскарження. Необхідно також встановити строки розгляду і виконання розпоряджень (у термін, зазначений у розпорядженні, але не пізніше, ніж у місячний строк), а також відповідальність, бажано, адмініст- ративну, за невиконання розпоряджень і нерозгляд подань держадміністрацій. Цим же пунктом головам облрайдержадміністрацій надано право порушувати питання про відповідальність винних
 7. 4.3. ВІДНОСИНИ МІЖ ПРОКУРАТУРОЮ ТА СУДАМИ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ
  строк тримання під вартою (ст. 165-3), приймаючи рішення про огляд кореспонденції та дослідження інформації, знятої з каналів зв'язку (ст. 187-1 КПК), суд не здійснює контролю за діяльністю органів розслідування, а сам приймає відповідні процесуальні рішення, які раніше належали до компетенції прокурора. Ця обставина, до речі, дала підстави деяким дослідникам стверджувати, що деякі дії прокурорів
 8. § 2. Початковий етап розслідування
  строку з дня порушення, після чого він передає справу за підслідністю слідчому Служби безпеки, або, за рішенням прокурора, слідчому прокуратури України. Тому проведення дізнання працівниками митниці охоплює, як правило, першочерговий етап розслідування контрабанди і фактично є розкриттям злочину «по гарячих слідах». Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні контрабанди.
 9. § 9. Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні прав і свобод людини
  строк. Запобігання дій особи на стадії підготовки до правопорушення дозволяє або зберегти її права у повному обсязі, або уберегти від їхньої втрати на тривалий строк. Особа, що вчинила умисний злочин і викрита, позбавляється волі (відбувається обмеження прав і свободи дій у просторі) або втрачає права і повноту волі на триваліший період, ніж та особа, що готується до злочину (відбувається
 10. §3, Проблеми правового регулювання прокурорського нагляду в Україні
  строки прокурорсько-наглядової діяльності. Вони автором охарактеризовані в загальному вигляді. Це буде сприяти більшій чіткості прокурорського нагляду і стрункій системі законодавства. Розглянуті в цьому розділі питання правового регулювання порядку і умов організації діяльності прокуратури дозволяють рекомендувати загальні висновки. Внутрішня єдність суті і призначення прокурорського нагляду як
© 2014-2022  ibib.ltd.ua