Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова експертиза → 
« Попередня Наступна »
Каткова Т. В. Кожевников Г. К.. Судові експертизи. СБ питань. / Ін-т внутрішніх справ. - Харків: «Оригінал», ІМП «Рубікон». - 144 с. - (Б-ка слідчого). , 1994 - перейти до змісту підручника

X. Судово-бухгалтерська експертиза

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ:

1. Чи правильні методи проведення даної ревізії, якщо ні, то в чому саме полягає неправильність?

2. Використано чи ревізією всі необхідні

методи і прийоми дослідження даних бухгалтерського обліку при виконанні поставлених перед нею завдань?

Негативні відповіді експерта на питання 1-2 дають підстави для проведення додаткової ревізії.

3. Чи обгрунтовані і чи правильні висновки реви-

зии за такими-то питань?

4. Чи правильно ревізія відхилила такий-то документ?

Слід мати на увазі, що відповідь експерта «Документ ревізією відхилений правильно» нерідко базується виключно на тому, що документ має дефекти в оформленні (наприклад, відсутні необхідні реквізити). Тому така відповідь не звільняє слідчого від необхідності з'ясувати, проводилася чи насправді та чи інша операція з матеріальними цінностями чи ні.

5. Яке відображення в бухгалтерському обліку дол-

жна була отримати дана операція і шляхом якого аналізу облікових даних можна перевірити, чи дійсно вона була здійснена?

6. Наскільки обгрунтовано і документально пра-

вильно вироблено списання таких-то мате-

т

тивнотериторіального цінностей за певних документів?

7. Чи враховувалися бухгалтерією акти про недостачу

або псування що надходили на склад матеріальних цінностей при розрахунку з постачальниками?

8. Чим можуть бути пояснені розбіжності в таких-то документах, що відображають одну і ту ж операцію?

9. Чи правильно визначена недостача (або надлишки) товарно-матеріальних цінностей або грошових коштів, до якого періоду вона належить і хто є матеріально відповідальною за цю недостачу?

10.

Чи припустимо відповідно до встановлених правил обліку перекрити виявлену за певний період недостачу таких-то матеріальних цінностей, в такому-то розмірі надлишками таких-то матеріальних цінностей, виявленими в певний період в такому-то розмірі ?

11. Чи є в інвентаризаційних описах дані, що свідчать про те, що шляхом приписок товарів у цих відомостях штучно завищували фактичний залишок товарів і тим самим вуалювалася имевшаяся в той час нестача; якщо такого роду дані є, то до якого періоду відноситься недостача?

12. Чи відповідає в даній організації постановка обліку матеріальних цінностей (або грошових коштів) встановленим для цієї організації порядку? Якщо були відступу, то завдало це вплив на освіту недостачі (або надлишків), і якщо так, то як саме?

93

13. Якою сумою обчислюється збиток, заподіяний даної організації діями певних (вказати яких) осіб, і хто з них і в якому розмірі за цю шкоду відповідальний?

14. Чи забезпечує діюча система документації своєчасний контроль за надходженням і рухом сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готових виробів, а також виявлення втрат у виробництві, і якщо ні, то які заходи можуть бути запропоновані для її вдосконалення?

15. Чи повністю оприбутковані придатні для використання відходи, що утворилися в результаті обробки та зберігання сировини і матеріалів?

При відповіді на це запитання експерту-бухгалтеру необхідно подати висновок технолога про придатність відходів для використання.

16. Чи можливо за існуючої системи обліку та контролю приховати або показати неповне надходження у виробництво необлікованого сировини, матеріалів, напівфабрикатів?

17.

Яка кількість сировини і матеріалів було зайво списано на виробництво, враховуючи висновок технічної експертизи про фактичну витрату матеріалів на кожний виріб і дані про загальну кількість виготовлених виробів?

18. На яку суму було безобліково випущено продукції підприємством за такий-то період, якщо виходити з пред'явлених на експертизу даних технічної експертизи та інших матеріалів справи (вказати яких)?

19. Чи були допущені відхилення від встановлених правил обчислення заробітної плати робітникам, якщо так, то в чому вони полягали?

20. Чи обгрунтована відповідними бухгалтерськими документами виплата в організації (цеху) по даній відомості заробітної плати в такому-то розмірі?

21. Чи відповідає сума, виплачена робітникам за роботу, пов'язану з виготовленням конкретної продукції в даному цеху за певний період, сумі, яка потрібна для оплати виготовлення тієї кількості продукції, яке за документами значиться зданим на склад, і якщо не відповідає, то чим це може бути пояснено (з бухгалтерської точки зору)?

22. Чи малися в системі обліку, звітності та контролю, прийнятих в даній організації, недоліки, які могли сприяти розкраданням та зловживань, виявленим наслідком, якщо так, то в чому саме ці недоліки полягали і які заходи бухгалтерського порядку повинні бути прийняті для їх усунення?

23. Визначити коло посадових осіб, зобов'язаних забезпечувати виконання тих вимог бухгалтерського обліку і контролю, недотримання яких було встановлено в процесі виробництва експертизи. Судово-бухгалтерські експертизи провадяться

експертами бюро судово-бухгалтерської експертизи Міністерства юстиції України.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " X. Судово-бухгалтерська експертиза "
 1. Висновок аудитора
  Результатом аудиторської перевірки є висновок аудитора (аудиторської фірми) - документ, що має юридичне значення для всіх юридичних і фізичних осіб, органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування та судових органів. Висновок повинен складатися з трьох частин - вступної, аналітичної та підсумкової. У вступній частині вказуються: - для аудиторської фірми:
 2. XVI. Судово-будівельна експертиза
  ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ: 1. Наскільки технічно обгрунтовано складений-на проектно-кошторисна документація та чи не завищені в ній обсяги та вартість будівельних робіт? 2. Чи виконані будівельні документи відповідно до проектно-кошторисною документацією? 3. Який фактичний обсяг виконаних буді-вельних (монтажних, земляних і т. п.) робіт? Фактичний
 3. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  Слова «арбітраж», «арбітражний» можуть зустрічатися в назвах органів, які дозволяють різні суперечки, але не входять в систему арбітражних судів, які реалізують судову владу, наприклад арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті РФ, Міжнародний комерційний арбітраж, Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті РФ. На біржах створюються органи з вирішення спорів, що випливають
 4. 10. УЧАСТЬ ОСІБ, сприяння правосуддю
  Відповідно до ст. 54 АПК РФ, в арбітражному процесі як осіб, які сприяють правосуддю, можуть брати участь такі суб'єкти: експерти, свідки, перекладачі, помічник судді, секретар судового засідання. Експерти, свідки, перекладачі мають дві основні обов'язки, породжені їх функцією сприяння правосуддю: 1. Особи, викликані в суд в певному процесуальному якості,
 5. Висновок експерта
  Для роз'яснення виникаючих при розгляді справи питань, що потребують спеціальних знань, арбітражний суд призначає експертизу за клопотанням особи, бере участь у справі, або за згодою осіб, що у справі. У разі, якщо призначення експертизи наказано законом чи передбачено договором або необхідно для перевірки заяви про фальсифікацію представленого доказу або якщо необхідно
 6. 2. СУДОВІ ВИТРАТИ
  До судових витрат, пов'язаних з розглядом справи в арбітражному суді, належать грошові суми, що підлягають виплаті експертам, свідкам, перекладачам, витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів на місці, витрати на оплату послуг адвокатів та інших осіб, що надають юридичними допомогу (представників), та інші витрати, понесені особами, що у справі, у зв'язку з розглядом
 7. 4. СТАДІЯ ПІДГОТОВКИ справи до судового розгляду
  Основною метою стадії підготовки справи до судового розгляду є забезпечення повного вирішення спору в першому судовому засіданні. Підготовка справи до судового розгляду проводиться одноосібно суддею по кожній конкретній справі, що знаходиться в провадженні суду першої інстанції. Таким чином, підготовка за новим АПК є обов'язковою стадією арбітражного процесу. У статті 133
 8. 10. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ РІШЕННЯ АРБІТРАЖНОГО СУДУ
  Судові акти, прийняті арбітражним судом, різноманітні і можуть бути винесені у формі рішення, ухвали, постанови. Рішенням називається судовий акт, що приймається судом першої інстанції, яким справа вирішується по суті. У ньому дається завершальний відповідь на позовні та інші вимоги до суду про захист права або охоронюваного законом інтересу. Постановою називається судовий акт,
 9. 12. ВИЗНАЧЕННЯ АРБІТРАЖНОГО СУДУ, ЙОГО ЗМІСТ, ВИКОНАННЯ, ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ОСКАРЖЕННЯ
  Як вже зазначалося, визначенням називається судовий акт, який виноситься для оформлення окремих процесуальних дій в ході процесу (визначення про відкладення справи, про призначення експертизи та ін.), а також при закінченні справи без винесення судового рішення (ухвалу про припинення провадження у справі або про залишення позовної заяви без розгляду). Визначення виноситься
 10. 2. ЗАЛИШЕННЯ апеляційної скарги без РУХУ, ПОВЕРНЕННЯ апеляційну скаргу. ПРИПИНЕННЯ провадження за апеляційною скаргою. ПОРЯДОК, ТЕРМІН, МЕЖІ розгляд апеляційної скарги
  Арбітражний суд апеляційної інстанції, встановивши при розгляді питання про прийняття апеляційної скарги до провадження, що вона подана З порушенням вимог, встановлених АПК РФ, виносить ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху (ст. 263 АПК). Ухвала може бути оскаржена. У визначенні арбітражного суду зазначає підстави для залишення апеляційної скарги без
© 2014-2022  ibib.ltd.ua