Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України . 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

73. Типологія держави. Формаційний і цивілізований підходи до типології гос-ва.


В даний час виділяють два основних підходи до типології держави: формаційний і цивілізаційний.
Донедавна формаційний підхід зізнавався у нас як єдино можливого і наукового, оскільки висловлював марксистське ставлення до питання про тип держави. Суть його в тому, що з'ясування типу держави грунтується на розумінні історії як природно-історичного процесу зміни суспільно-економічних формацій, кожній з яких в умовах існування класів відповідає певний тип держави. Тип держави означає конкретизацію, визначеність його економічної основи, класової суті та соціального призначення.
Перші три з них охоплюються єдиним родовим поняттям експлуататорського держави.
Відповідно до формаційного підходу до типології держави в процесі зміни суспільно-економічних формацій в результаті соціальних революцій з об'єктивною необхідністю відбувається перехід від одного історичного типу держави до іншого, більш високого. Якщо буржуазна держава - останній тип експлуататорського держави - підлягає революційному зламу, соціалістичну державу - історично останній тип держави взагалі - поступово «засинає», «відмирає».
Іншим гідною увагу сучасним підходом до типології держави є цивілізаційний. В даний час в ньому переважає так зване «технологічне» напрям, за яким тип держави пов'язується з тією ступінню (стадією) науково-технічного прогресу і життєвого рівня населення, що визначається споживанням і наданням послуг, який відповідає дане держава.
Однією з найбільш поширених і характерних для цього напрямку цивілізаційного підходу є «теорія стадій економічного зростання», автор якої відомий американський соціолог і політичний діяч Уолт Ростоу. Відповідно до цієї теорії, покликаної, за словами її автора, «кинути виклик марксизму і витіснити його як метод розгляду сучасної історії», всі суспільства з економічного розвитку можна віднести до однієї з п'яти стадій: традиційне суспільство; перехідне суспільство, в якому закладаються основи перетворень; суспільство, що переживає процес зрушення; дозріваюче суспільство і суспільство, досягла високого рівня народного споживання.
До першої стадії Ростоу відносить суспільство, засноване на доньютоновской науці і техніці і на переважанні сільського господарства. Друга стадія - це період трансформації «традиційного суспільства» у більш розвинений період закладання основ для «зсуву» в галузі обробної промисловості. Третя стадія - «зрушення», «зліт» науково-технічного розвитку як у промисловості, так і в сільському господарстві. Четверта стадія характеризується як пора «зрілості», коли на основі застосування сучасних науково-технічних досягнень у всій масі ресурсів суспільства і значного зростання інвестування національного доходу досягається стійке перевищення випуску продукції над зростанням населення. І, нарешті, п'ята стадія - це період «високого рівня масового споживання», в який провідні сектори економіки переходять на виробництво предметів споживання тривалого користування та послуг.
До теорії «стадій економічного зростання» тісно примикають теорії «менеджеризму», «єдиного індустріального суспільства», «постіндустріального суспільства» та ін, згідно з якими в сучасну епоху необхідність у революційному зміну умов життя суспільства відпадає або вже відпала, бо науково-технічна революція за своїми соціальними наслідками спонтанно, автоматично виступає як замінник соціальної революції, який, несучи всі основні соціальні перетворення, не торкається основи капіталізму - приватної власності. Представником іншого напрямку цивілізаційного підходу до питання про типи держави є англійський історик А. Тойнбі. Він сформулював концепцію цивілізації, під якою розуміє замкнутий і локальне стан суспільства, відмінне спільністю релігійних, психологічних, культурних, географічних та інших ознак. Відповідно до нього він виділяє у світовій історії більш 20 цивілізацій, не пов'язаних між собою певними загальними закономірностями розвитку, а існуючих, подібно гілкам дерева, поруч один з одним. Звертає на себе увагу змішання А.Тойнбі понять суспільства і держави. Хоча його погляди і становлять певний інтерес, висунуті ним ознаки відносяться скоріше до типології суспільства, а не держави.
При вивченні питання про типи держави слід користуватися одночасно формаційним, так і цивілізаційним підходами, не допускаючи їх протиставлення. Позитивні сторони того й іншого, взяті в єдності, доповнюючи один одного, дозволяють більш глибоко і конкретно зрозуміти цю складну проблему.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 73. Типологія держави. Формаційний і цивілізований підходи до типології гос-ва. "
 1. 4.Питання вивчення народних рухів
  типології селянських рухів, особливо селянським війнам, (виробленні самого поняття «селянська війна» стосовно до російської історії, виявленню їх спільних рис і відмінних особливостей). На даному ж етапі розвитку історіографії в якості таких визнаються руху під проводом Ст. Разіна та Є. Пугачова, які характеризуються широким розмахом і охопленням великих районів
 2. 1.Економіка і соціальна структура
  типології. Сучасна методологія розгорнула цю проблему в концепцію трьох ешелонів. Відповідно до цієї концепції можна говорити про три моделі (ешелонах) розвитку світового капіталізму: - ешелон розвиненого, класичного капіталізму - Англія, Франція, США, Канада, Австралія; - ешелон становлення буржуазних відносин в переплетенні з іншими економічними укладами - Росія, Японія, Австрія, Балканські
 3. 30. Критерії періодизації держави і права
  типології держав з цивілізаційної точки зору найбільший інтерес представляє класифікація цивілізацій і відповідних державно-політичних інститутів за рівнем їх організації на на первинні та вторинні. Держави в первинних і вторинних цивілізаціях різко відрізняються один від одного за своїм місцем у суспільстві, виконуваної ролі, соціальної природі. Первинні цивілізації приймають
 4. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  типології давньоруських поселень. В даний час археологічні дані дозволили вченим на новому рівні з урахуванням усіх джерел знову звернутися до проблеми визначення міста взагалі та давньоруського міста зокрема. Найбільшу увагу приділив їй А.В. Куза, який спробував у своїх робіт співвіднести наявні в історичній науці визначення з археологічними даними, виявити і обгрунтувати
 5. 4. Теорія держави і права та галузеві юридичні науки.
  Типологія держави. Теорія права - питання, що зачіпають таке явище, як право: поняття, сутність, норми, форми, система, тлумачення, реалізація та застосування права. Правове регулювання, правотворчість, правосвідомість і правова культура, правопорушення, законність і правопорядок і т.д. Також можливе виявлення структури ТГП з таких підстав: 1) Залежно від методу і 2)
 6. 1.Сущность і уроки НЕПу
  державного апарату і т.д. - Не привела до підйому економіки, розвитку самоврядних почав, засвоєнню соціалістичної ідеології не тільки селянами, але навіть робітниками. Введена система робітничого контролю себе не виправдала. Але найбільшим мінусом стало різке падіння продуктивності праці в промисловості: до початку НЕПу країна давала всього 2% довоєнного (1913 р.) виробництва
 7. 11. Правові системи. Типологія правових систем.
  Типології (характеризуються великою подібністю між собою). Типологія - вчення про типи правових систем. Класифікація або типологія правових систем: 1) романо-германська (Італія, Франція, Іспанія, Німеччина, Австрія). -Романська (Франція, Бельгія, Люксембург)-германська (Австрія, Швейцарія) 2) англо-американська (Англія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія)-англійське загальне право (Англія)
 8. 62 . Правомірна поведінка. Типологія правомірної поведінки.
  Державою. Правомірна поведінка завжди включає два моменти: - інформаційний, тобто обізнаність громадянина про свої юридичні права і обов'язки. Важливо не тільки наявність розвинутого юридичного механізму захисту права на доступ до правової інформації, а й активне практичне використання його громадянами; - поведінковий, тобто уявлення про законні способи здійснення своїх
 9. 71. Сучасне і досучасного держава. Ознаки сучасного гос-ва.
  Держави потрібне подолати емпіричний підхід, коли будь-яка організація публічної політичної влади з такими атрибутами як територія, народ і влада визнається державою. Дійсно, для досучасного держави ці характеристики були достатніми. Сьогодні ж держава є цивілізованою формою організації публічної політичної влади, завдяки чому не тільки здатне
 10. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  типологією для реалізації трудових відносин різних категорій військовослужбовців. Всередині кожної форми, виходячи з розряду військовослужбовця, має бути проведене додаткове (вторинне) структурування договору. Необхідно окремо зупинитися на юридичному вирішенні питань захисту конституційних, соціальних прав військовослужбовців. Говорячи про те, що права військовослужбовців теоретично обумовлені в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua