Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

29. Участь України в міжнародних економічних організаціях


Найважливішим фактором, що сприяє розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України, є членство України в міжнародних економічних організаціях. Це, насамперед, її членство в Міжнародному валютному фонді (МВФ) і в організаціях, що входять до Групи Світового байка: Міжнародному банку реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародної фінансової корпорації (МФК), Міжнародної асоціації розвитку (МАР), Багатостороннє агентство з гарантіях інвестицій (БАГІ) і Міжнародному центрі з врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС). МВФ і Світовий банк - юридично самостійні організації. Світовий банк покликаний сприяти економічному зростанню в країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою і з цією метою надає допомогу шляхом довгострокового фінансування проектів і програм розвитку. МВФ покликаний забезпечувати в цілому баланс міжнародної валютної системи, включаючи надання допомоги країнам-членам шляхом короткострокового кредитування.
Сприяє зовнішньоекономічних зв'язків України та її членство в Конференції Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) і в Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО), а також процес зближення України з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Україна займає гідне місце в економічних структурах СНД. Вона виступила також ініціатором створення Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), бере участь в Угоді про заснування Чорноморського банку торгівлі та розвитку і в інших пов'язаних з діяльністю ОЧЕС домовленостях. Не припиняється процес зближення України з найпотужнішим у світі регіональним економіко-політичним об'єднанням держав - Європейським Союзом (ЄС).
Проте в даний час найважливішим, мабуть, фактором для України, з точки зору розвитку ЗЕД, є майбутній вступ до Світової торго-^ | ву організацію (ВТО), в якій вона складається поки як спостерігача. СОТ, членами якої в даний час є більш 130 країн, створена підписаними 15.04.94 р. в г.Марракеш (Марокко) Заключним актом та Угодою про створення СОТ в результаті перетворення Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) 1947 Юридичною базою СОТ є ГАТТ 1947 р. і результати так званого "Уругвайського раунду" - восьмий черговій серії багатосторонніх переговорів учасників ГАТТ, що відбулися в 1986-1993 р.р. в Женеві (Швейцарія). Серед документів. прикладених до Марракешської угоди про створення СОТ, - ряд домовленостей і угод щодо ГАТТ, складових т. зв. "ГАТТ 1994", наприклад. Угода про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи (ТРИМс), а також Генеральна угода про торгівлю послугами (ГАТС), Угода про торгові аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), Угода про правила і процедури врегулювання розбіжностей (ДСУ), Механізм огляду торговельної практики (ТПРМ) та ін
Основним завданням СОТ є лібералізація міжнародної торгівлі, створення глобального правового порядку в сфері торговельних, тарифних, митних, інвестиційних та інших сфер міжнародних економічних відносин, шляхом взаємного надання членами СОТ спеціального сприятливого правового режиму в економічній сфері для суб'єктів господарської діяльності, включаючи режим найбільшого сприяння в торгівлі, гармонізації національного законодавства відповідно певним базовим стандартам і нормам, врегулювання торговельних розбіжностей і суперечок.
Україна вже прийняла низку нормативних актів, спрямованих на гармонізацію її законодавства, в т.ч. про ЗЕД (наприклад, антидемпінгового), щодо системи ГАТТ / СОТ. Придбання Україною статусу члена СОТ призведе до зниження обмежень для її товарів на світових ринках, розширенню експорту, підвищенню рівня захисту внутрішнього ринку. Це сприятиме також вирішенню найважливішої стратегічної задачі - вступу до ЄС, обов'язковою умовою членства в якому є членство в ГАТТ / СОТ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 29. Участь України в міжнародних економічних організаціях "
 1. Зміст
  Передмова Розділ 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО 1. Поняття і види підприємницької діяльності 2. Ознаки підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав
 2. 1.Економіка і соціальна структура
  Розвиток капіталізму в Росії та інших країнах породило проблему його типології. Сучасна методологія розгорнула цю проблему в концепцію трьох ешелонів. Відповідно до цієї концепції можна говорити про три моделі (ешелонах) розвитку світового капіталізму: - ешелон розвиненого, класичного капіталізму - Англія, Франція, США, Канада, Австралія; - ешелон становлення буржуазних відносин в переплетенні з
 3. 4 . Жовтень 1917 (питання методології)
  Жовтневі події 1917 року стали подіями світового значення, але історики ще довго будуть сперечатися і розходитися в їх оцінках. Жовтень 1917 опинився в центрі гострої ідейної та політичної боротьби, що розгорнулася зараз в нашій країні. Більшість дослідників представляє жовтня 1917 революцію * не тільки як найважливіша подія XX століття, відбивало вікові устремління людства до свободи,
 4. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  До середини 80-х років у радянській історіографії історія громадянської війни незмінно розглядалася з позицій звитяжних переможців - «червоних» над «білими» та іноземними інтервентами . А в сталінський час вона була наповнена чималим числом міфів і легенд і одночасно умовчаннями про дійсні події, полководців і воєначальників. У військово-історичних дослідженнях, як правило, не
 5. 78. Право приватної власності - поняття і зміст.
  У чинному законодавстві України приватна власність передбачена ст.41 Конституції України, право на неї є одним з неодмінних умов вільного існування індивіда. Власність громадян створюється і примножується за рахунок їхніх доходів від участі в суспільному виробництві, від ведення власного господарства і доходів від коштів, вкладених у кредитні установи, акції та інші
 6. 56. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій
  Основним спеціальним нормативно-правовим актом, що регулює іноземне інвестування в Україну, є Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.96 р. (далі - Закон) . Іноземні інвестори визначені в Законі як суб'єкти, що здійснюють інвестиційну діяльність на території України, а саме: юридичні особи, створені відповідно до законодавства,
 7. 5. Джерела правового регулювання інвестиційної діяльності
  Інвестиційне законодавство України представлено актами самого різного рівня - серед законів тут виділяються спеціальні закони, присвячені в цілому або в значній частині регулювання інвестиційної діяльності (наприклад, Закон від 10.09.91 р. "Про захист іноземних інвестицій в Україні", Закон від 19.09.97 р. "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні"), Крім того, є
 8. 11. Міжнародно-правові гарантії інвестицій
  У правовому регулюванні інвестиційної діяльності значну роль відіграють міжнародно-правові гарантії. Цим для нерезидента створюються спеціальні правові норми, близькі прийнятим у світовій практиці правилам або тотожні їм. Так, у міжнародному інвестиційному праві широко поширена категорія "суброгации", тобто спадкоємства прав інвестора третьою особою. Наприклад, в Угоді
 9. 19. Поняття зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Предмет і методи правового регулювання ЗЕД
  Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) - це діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. У свою чергу, господарська діяльність - це будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і
 10. 23. Зовнішньоекономічна правосуб'єктність
  Зовнішньоекономічна правосуб'єктність (право-і дієздатність) - це право на здійснення ЗЕД. Мати зовнішньоекономічну правосуб'єктність - значить відповідати визначеним законом вимогам, які пред'являються до суб'єкта ЗЕД. Згідно із Законом про ЗЕД юридичні особи мають право на ЗЕД відповідно до їх установчими документами з моменту набуття ними статусу юридичної особи. Таким
© 2014-2022  ibib.ltd.ua