Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельное право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вен-турі.,1998. - 336 с., 1998 - перейти до змісту підручника

УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА


, її головою обрано професора Грушевського М.С., створено 7 комісій, у тому числі
'Див. Грошевой Ю.М. Прокурорський нагляд в Україні. К.,1993, с.80.
2 Див. Винниченко В. Відродження нації. Ч. 1-І 11. Київ-Відень, 1920, с.10.
7 Див. Полонська-Василенко. Історія України. 1900-1928 pp. Київ, 1991, с.12.
22

правничу, яку очолив Михайло Ткаченко. Законодавче оформлення створеної Української Центральної ради відбулося на Українському національному з'їзді, який проходив 19-21 квітня 1917 року в Києві. На цьому з'їзді до Української Центральної ради було обрано 115 представників, а таємним голосуванням Грушевського М.С. затверджено на посаді Голови Української Центральної ради. Центральна рада обрала Комітет Центральної ради, який згодом став називатися Малою Радою. З цього часу розпочалась жвава робота по відновленню державності на Україні1.
У червні 1917 року створено уряд - Генеральний секретаріат на чолі з В.Винниченком. У «Статуті Генерального Секретаріату» зазначалось, що «Вищим Краєвим органом управління на Україні є Генеральний Секретаріат Української Центральної Ради, який формується Центральною Радою, відповідає перед нею і затверджується Тимчасовим Урядом». Згідно з цим Статутом Генеральний секретаріат у своєму складі мав 14 Генеральних секретарів, у тому числі і в справах юстиції. З таким Статутом Тимчасовий уряд не погодився і в «Інструкції Генеральному Секретаріатові Тимчасового Уряду на Україні» від 17 серпня 1917 року надзвичайно обмежив компетенцію і функції Генерального секретаріату, вилучивши із його відання військові справи, юстицію, шляхи сполучення. Позбавив його права поширити свою владу на Харківську, Катеринославську та Херсонську губернії. Територія, яка підлягала Генеральному секретаріатові, обмежувалася п'ятьма губерніями: Київською, Волинською, Подільською, Полтавською та Чернігівською (без 4 північних повітів).
З Інструкцією Тимчасового уряду Центральна рада не згоджувалась. Зміст її бурхливо і довго обговорювався на засіданнях і все ж таки з відповідними зауваженнями Українська Центральна рада вимушена була прийняти Інструкцію до виконання2.
Після повалення у жовтні 1917 року Тимчасового уряду і встановлення в Росії радянської влади Українська Центральна рада продовжила розбудову української державності. У листопаді склад Генерального секретаріату поповнено Генеральним секретарем із судових справ. На цю посаду призначено М.Ткаченка.
'Див. Крип'якевич І., Дольницький М. Історія України. «Мемо-'ал», Львів, 1991, с.40. ' О. Субтельніїй. Україна. Історія. «Либідь», Київ, 1991, с.120.
23
У листопаді 1917 року своїм НІ Універсалом Центральна рада проголосила УКРАЇНСЬКУ НАРОДНУ РЕСПУБЛІКУ, скасувала приватну власність на землю, смертну кару, встановила 8-годинний робочий день, контроль над виробництвом, передбачила реформу судоустрою. Цим Універсалом розширені територіальні межі У HP. Влада Української Центральної ради тепер мала поширюватися крім зазначених раніше 5 губерній ще й на Харківщину, Катеринославщину, Херсонщину і Таврію (без Криму)1.
Розпочалась робота по створенню судів та прокурорського нагляду УНР. 15 грудня 1917 року ухвалено закон «Про утворення Генерального Суду». Цей вищий судовий орган України створювався як тимчасовий до прийняття Конституції УНР. Генеральний суд складався з трьох департаментів: цивільного, карного і адміністративного. Члени Генерального суду мали звання Генеральних суддів. Вони обиралися Центральною радою за поданням Генерального секретаря судових справ. При Генеральному суді засновувалась ПРОКУРАТОРІЯ. Керівництво прокураторією мав здійснювати Старший прокуратор, який призначався Генеральним секретарем судових справ.
Згодом був прийнятий закон «Про заведення апеляційних судів». Створювалися Київський, Харківський та Одеський апеляційні суди. Припинялась діяльність Судових палат у справах, які стосуються апеляційних судів2.
У подальшому, 4 січня 1918 року, Центральна рада ухвалила закон «Про урядження прокураторського догляду на Україні». Це було продовженням вже розпочатої роботи по створенню структур прокурорського нагляду Української Народної Республіки. Прокуратори організовувалися при апеляційних та окружних судах. Очолювали відповідні Прокуратори Старші прокуратори. Всі прокуратори призначалися Генеральним секретарем судових справ. Водночас посади Прокурорів та Товаришів прокурора окружних судів скасовувались3.
На підставі прийнятих законів зроблені і перші призначення на посади Прокураторів. Наказом Генерального секретаря судових справ від 18 січня 191,8 року за № 7 на посаду Старшого
'В.Верстюк, інші. Історія УССР. Хронологический справочник. «Наукова думка», Київ, 1990, с. 18.
~Див. Революция на Украине. По мемуарах белых. Госиздат. Москва, 1930, с. 18.
'Див. Історія держави і права УРСР. АН УРСР. Київ, 1961, с. 126. 24

прокуратора Генерального суду призначено Марковича Дмитра Васильовича1.
У березні 1918 року Центральна рада затвердила штати Генерального суду. До штату Прокураторії входив Старший прокуратор, 3 прокуратори, писар та помічник писаря.
22 січня 1918 року Українська Центральна рада IV Універсалом (останнім) проголосила Україну самостійною державою: «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною Державою Українського Народу». Генеральний секретаріат став йменуватися РАДОЮ НАРОДНИХ МІНІСТРІВ, а Генеральні секретарі -Народними Міністрами.
На початку квітня 1918 року Міністерство Судових справ очолив професор Шелухін С.П.2
Українська Центральна рада продовжувала мурувати правовий фундамент самостійної держави. Прийнято закони «Про поділ України на землі», «Про громадянство», «Про реєстрацію громадянства УНР». У квітні 1918 року схвалено проект Конституції Української Народної Республіки.
28 квітня 1918 року відбулося останнє засідання Української Центральної ради, яке було перерване німецькою польовою таємною поліцією. Всі присутні в залі члени Центральної ради були на деякий час заарештовані. Так стався державний переворот3
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА"
 1. Поняття і особливості принципів екологічного права
  Для кожної галузі права, у тому числі й для екологічного права, характерні свої принципи, на яких грунтується сукупність її правових приписів. Разом з тим кожна галузь враховує й загальні принципи права, але під кутом зору специфіки правового регулювання певних груп суспільних відносин. Саме ця специфіка визначає характер галузі права та сукупність її принципів. Екологічні відносини, які
 2. Тема 31. Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом
  Правові засади управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом. Система органів управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом, їхні повноваження. Організація управління в кінематографії. Організація управління телебаченням і радіомовленням. Органзація управління видавничою справою. Організація управління засобами масової інформації.
 3. 16. Джерела міжнародного права.
  Термін «джерела права» вживається в двох значеннях - матеріальному і формальному. Під матеріальними джерелами розуміються матеріальні умови життя суспільства. Під формальними ж джерелами розуміють ті форми, у яких знаходять своє вираження і закріплення норми права. Тільки формальні джерела права є юридичною категорією і складають предмет вивчення юридичних наук, у тому числі міжнародного права.
 4. 65. Правове регулювання перевезення вантажів.
  Перевезення вантажів залізничним транспортом організовуються на договірних засадах. Форма договору про організацію перевезень вантажів встановлюється Правилами. Для забезпечення виконання договірних зобов'язань здійснюється місячне планування перевезень1. Місячне планування перевезення вантажів здійснюється залізницями відправлення на основі поточних або довгострокових договорів про організацію
 5. § 3. Розвиток криміналістики України в ХХ столітті
  Наука криміналістика і судові-експертні установи в Україні по-справжньому почали створюватися тільки після скасування старих судових установ. 4 січня 1918 р. Народний Секретаріат проголошеної в Харкові Української народної республіки на всій її території скасував стару судову систему, поліцейські і слідчі апарати. Ведення слідства було покладено на постійних суддів, кримінальні справи
 6. § 7. Управління в адміністративно-територіальних одиницях. Місцеве самоврядування
  Територія будь-якої держави поділяється на адміністративно-територіальні одиниці. Соціальна природа адміністративно-територіальних утворень різна. Можна виділити два шляхи їх утворення: - природний - поселення, міста, села, селища виникають внаслідок історичного природного (общинного) групування людей для спільного життя (знизу); - штучний - райони, повіти (районна ланка), області, губернії
 7. ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
  ВНК - Всеросійська надзвичайна комісія ВЦВК - Всеросійський центральний виконавчий комітет грн. - гривня дол. США - долар Сполучених Штатів Америки ЄС - Європейський союз ЗЕД - зовнішньоекономічна діяльність ін. - інші кг. - кілограм КК - Кримінальний кодекс км. - кілометр КПК - Кримінально-процесуальний кодекс МК - Митний кодекс млн.- мільйон млрд. - мільярд Наркомзовнішторг - Народний
 8. Історичні витоки і соціальні передумови виникнення контрабанди
  Контрабанда як явище з'явилась ще в найдавніші часи. ЇЇ розвиток нерозривно пов'язаний із становленням державності: встановленням кордонів держави, розвитком економіки, зовнішньої та внутрішньої торгівлі, розвитком митної справи. В першу чергу, розвиток контрабанди, на нашу думку, зумовлений встановленням контролю держави за зовнішньоекономічними зв'язками та введенням митних зборів. Природно, що
 9. §3. Загальні положення реформування пенітенціарної системи
  1. Загальні положення 1.1. Після обговорень, що відбулися між офіційними посадовими особами Ради Європи та представниками уряду України, було досягнуто згоди про те, що Рада Європи підготує програму співробітництва з метою надання консультативних послуг та забезпечення керівних принципів у справі приведення в'язничної системи України у більшу відповідність до західноєвропейських стандартів та
 10. 4.1. ВІДНОСИНИ ПРОКУРАТУРИ З ГЛАВОЮ ДЕРЖАВИ І НАЙВИЩИМ ПРЕДСТАВНИЦЬКИМ ОРГАНОМ УКРАЇНИ
  Держава Україна являє собою республіку (ч. 1 ст. 5 Конституції України) із змішаною (президентсько-парламентською) формою державного правління [1, 165]. З цього випливає, що і глава держави (Президент) і парламент (Верховна Рада України) виконують важливі державні функції і наділені важливими державно-владними повноваженнями. Це обумовлює їх вплив на процеси, пов'язані із забезпеченням додержання
© 2014-2022  ibib.ltd.ua