Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право України → 
« Попередня Наступна »
Процюк Олег Володимирович. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОНТРАБАНДУ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ -2006, 2006 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬВНК - Всеросійська надзвичайна комісія
ВЦВК - Всеросійський центральний виконавчий комітет
грн. - гривня
дол. США - долар Сполучених Штатів Америки
ЄС - Європейський союз
ЗЕД - зовнішньоекономічна діяльність
ін. - інші
кг. - кілограм
КК - Кримінальний кодекс
км. - кілометр
КПК - Кримінально-процесуальний кодекс
МК - Митний кодекс
млн.- мільйон
млрд. - мільярд
Наркомзовнішторг - Народний комісаріат зовнішньої торгівлі
НКВС - Народний комісаріат внутрішніх справ
п. - пункт
р. - рік
РНК - Рада Народних Комісарів
РРФСР - Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка
РФ - Російська Федерація
СНД - Співдружність незалежних держав
СРСР - Союз Радянських Соціалістичних Республік
ст. - стаття
т.і - таке інше
УК - Уголовний кодекс
УСРР - Українська Соціалістична Радянська Республіка
ЦКУ - Центральний комітет України
Цупреком - Центральне управління економіки
ч. - частина
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ"
 1. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  умовно кажучи, "залишковими" явищами колишньої тоталітарно-бюрократичної держави, в якій інтереси публічної влади домінували над інтересами людини. Зважаючи на це, з метою послідовного подолання цих досить глибоко укорінених вад основні напрямки розвитку і реформування адміністративного законодавства необхідно підпорядкувати наступним першочерговим потребам. 1. Зокрема треба позбавитись
 2. 3. Зовнішньоекономічний договір: поняття, види, зміст, форма, порядок укладання, зміни та розірвання.
  умовна), умови та термін дії гарантії, можливість зміни умов договору (контракту) без зміни гарантій. 1.8. Умови приймання - здавання товару (робіт, послуг). У цьому розділі визначаються строки та місце фактичної передачі товару, перелік товаросупровідних документів. Приймання-здавання проводиться за кількістю згідно з товаросупровідними документами, за якістю - згідно з документами, що
 3. кореспонденцією рахунків
  умовне цифрове позначення, за яким кожна цифра у коді рахунку визначає відповідну складову: клас, синтетичний рахунок, субрахунок. Наприклад, код 311 означає: З - Клас 3. «Кошти, розрахунки та інші активи»: 1 - Синтетичний рахунок «Рахунки в банках»; 1 - Субрахунок «Поточні рахунки в національній валюті». Як було зазначено вище, структура Плану рахунків тісно пов'язана із структурою балансу та
 4. І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ
  скорочення сьогодні не можна розглядати як ефективний. Тут потрібен системний підхід, який доз- 183 воляє визначати оптимальні для потреб України кількість та структуру органів виконавчої влади. Як відомо, у ході системних перетворень Україна зіткнулася з проблемами організації виконавчої влади нового типу. Існуюча структура уряду України є однією із перепон на шляху до економічного зростання.
 5. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  скорочення чисельності управлінських кадрів, коли це не є природним наслідком удосконалення управління, а тим більше може погіршити його результати. Після ґрунтовного аналізу функцій та повноважень діючих центральних органів виконавчої влади необхідно провести консолідацію в поєднанні із змінами, що будуть проходити насамперед на мікрорівні, та децентралізацією функцій на рівень місцевих
 6. 16. Джерела міжнародного права.
  скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНВ-1) між СРСР і США 1991 р. держави СНД (Білорусь, Казахстан, Росія й Україна), на території яких ці озброєння дислокувалися, підписали зі Сполученими Штатами 23 травня 1992 р. Лісабонський протокол до даного Договору. У Протоколі визначено, що зазначені чотири держави СНД як держави - спадкоємців Союзу РСР приймають на себе його
 7. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  умовним (ad referendum). Підписання ad referendum робиться представником за умови, що воно потребує наступного затвердження урядом, або ратифікації, або прийняття компетентним органом держави. Проте підписання ad referendum є саме підписанням, хоча і не остаточним, і тому його потрібно відрізняти від парафування. Головна різниця між підписанням ad referendum і парафуванням полягає у такому: 1)
 8. 34. Форма, структура й найменування міжнародних договорів
  скорочення озброєнь або науково-технічного співробітництва, є також додаткова частина - додатка. Всі частини міжнародного договору є юридично обов'язковими й підлягають сумлінному виконанню Преамбула є вступною частиною договору, у якій сторони викладають мета договору й принципи її досягнення Основна (центральна) частина містить взаємні права та обов'язки сторін, тобто ті правила поведінки,
 9. 81. Правовий режим Арктики
  умовним центром Північним полюсом, до складу якої входять води Північного Льодовитого океану і його морів, а також ділянки суши Європи, Азії й Америки. Дотепер у географічній і юридичній науці немає загальновизнаного визначення цього поняття. Дискуссионным залишається питання про південну границю Арктики, хоча багато вчених схильні вважати, що нею є північне полярне коло (66° 33' ст.). Правовий
 10. 29. Посвідчення заповітів
  скорочень, вказується його адреса. Дата складання заповіту вказується прописом, всі можливі виправлення повинні бути застережені. Всі вимоги законодавства до оформлення нотаріальних документів чинні й для заповіту. Виготовлений проект заповіту подається на підпис заповідачеві. Заповіт мусить бути особисто підписаний заповідачем. Якщо заповідач унаслідок фізичної вади, хвороби чи якихось інших
© 2014-2022  ibib.ltd.ua