Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

1. Речові права в системі цивільних правЗ розділу, присвяченого речовим правам, починається вивчення Особливої ??(спеціальної) частини цивільного права. Норми про речові права становлять самостійну підгалузь цивільного права і відповідно до цього особливий розділ курсу цивільного права.
Речові права оформлюють і закріплюють приналежність речей (матеріальних, тілесних об'єктів майнового обороту) суб'єктам цивільних правовідносин, інакше кажучи, статику майнових відносин, регульованих цивільним правом. Цим вони відрізняються від зобов'язальних прав, що оформляють перехід речей та інших об'єктів цивільних правовідносин від одних учасників (суб'єктів) до інших (динаміку майнових відносин, тобто власне цивільний оборот), а також від виключних прав, що мають об'єктом нематеріальні результати творчої діяльності, або засоби індивідуалізації товарів ("інтелектуальної" і "промислової власності").
Юридичну специфіку речових прав становить,
- по-перше, їх абсолютний характер, що відрізняє їх від відносних, зобов'язальних прав.
- По-друге, всі речові права оформлюють безпосереднє відношення особи до речі, дає йому можливість використовувати відповідну річ у своїх інтересах без участі інших осіб. У зобов'язальних відносинах уповноваженою особа може задовольнити свій інтерес лише за допомогою певних дій зобов'язаної особи (з передачі майна, виконанню робіт, наданню послуг і т. д.).
- Крім того, вони захищаються за допомогою особливих, речове-правових позовів, що становить їх третій відмінну рису.
- Нарешті, по-четверте, специфіка речових прав традиційно вбачається також і в тому, що їх об'єктом можуть служити тільки індивідуально визначені речі, а тому із загибеллю відповідної речі автоматично припиняється і речове право на неї
Об'єктом ж зобов'язального права є поведінка зобов'язаної особи - боржника, причому обов'язок останнього може переходити до інших осіб у порядку правонаступництва. Таким чином, речові права отримують свій, особливий правовий режим, відмінний від режиму зобов'язальних прав 1. По об'єктах, а також за змістом і способам захисту речові права відрізняються також і від виняткових прав (абсолютних за своєю юридичною природою), що оформляють відносини "інтелектуальної власності".
Категорія речових прав охоплюється,
по-перше, право власності - найбільш широке за обсягом правомочностей речове право, яке надає уповноваженій суб'єкту максимальні можливості використання належного йому майна
По-друге, в неї включаються інші, обмежені (порівняно з вмістом права власності) речові права
Право власності є основним, найбільш важливим, хоча й не єдиним речовим правом. Тому з його розгляду і починається вивчення категорії речових прав.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Речові права в системі цивільних прав "
 1. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Цивільний кодекс УРСР був прийнятий 18 липня 1963 і введений в дію з 1 січня 1964 ЦК 1963 р. складався з преамбули і восьми розділів, що включають 572 статті. Найменування розділів: І-Загальні положення; II - Право власності; III - Зобов'язальне право; IV - Авторське право; V - Право на відкриття; VI - Винахідницьке право; VII - Спадкове право; VIII - Правоздатність
 2. 8. Поняття, сутність і система цивільного права.
  Цивільне право - це сис-ма правових норм, що регулюють майнові та пов'язані з ними особисті немайнові відносини, засновані на автономії і майнової самостійності їх учасників методом юридичної рівності сторін з метою наділення ч / осіб можливостями самоорганізації їх деят-ти щодо задоволення своїх потреб та інтересів. Регулює: товарно-грошові відносини;
 3. § 2. Складові елементи права власності
  Для виявлення особливостей змісту суб'єктивного права власності як речового права його необхідно зіставити з правами на чужі речі (обмеженими речовими правами). На відміну від інших речових прав право власності надає своєму носієві щодо об'єкта права таке число юридичних можливостей, яке тільки може бути встановлено правовою нормою на користь володаря права
 4. § 3. Структурні особливості обмежених речових прав
  Крім суб'єктивного права власності до речових прав відносяться обмежені речові права, або права на чужу річ. Ці права характеризуються тим, що їх зміст спочатку обмежена будь-яким одним або декількома субправомочіямі, однойменними субправомочіям власника. Крім того, складові їх юридичні можливості якісно відрізняються від субправомочій, укладених в праві
 5. ГЛАВА 3 СТРУКТУРА ВІДНОСНИХ суб'єктивних цивільних прав
  Правовому нормуванню піддаються не тільки абсолютні майнові відносини, але і суспільні відносини, які опосередковують процес переміщення майна від однієї особи до іншої і тому носять відносний характер. Особливості економічної природи відносних цивільних правовідносин визначають специфічні юридичні ознаки як відносного правовідносини в цілому, так і
 6. ЗМІСТ:
  Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4 Глава 1. ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА 4 § 1. Поняття цивільного права 4 § 2. Відмежування цивільного права від суміжних галузей права 12 § 3. Принципи цивільного права 16 § 4. Система цивільного права 21 Глава 2. ГРОМАДЯНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО 24 § 1. Цивільне законодавство та його система 24 § 2. Дія цивільного законодавства 36 § 3.
 7. § 4. Система цивільного права
  Поняття і значення системи цивільного права. Норми цивільного права, що регулюють на основі юридичної рівності сторін майново-вартісні та особисті немайнові відносини, розташовані не хаотично, а перебувають у певній системі. Система цивільного права складається об'єктивно і покоїться на специфічних особливостях суспільних відносин, що входять у предмет цивільного
 8. § 1. Цивільне законодавство та його система
  Поняття граждаіского законодавства та його системи. Розташовані з урахуванням їх єдності та диференціації норми цивільного права знаходять своє вираження в статтях різних правових нормативних актів (надалі - нормативні акти або правові акти), які прийнято іменувати джерелами цивільного права. Зазначені нормативні акти в сукупності утворюють цивільне законодавство. Разом
 9. § 1. Наука цивільного права
  Поняття науки цивільного права. На відміну від галузі цивільного права, що регулює майново-вартісні та особисті немайнові відносини, наука цивільного права (цивілістична наука) вивчає закономірності цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Результатом такого вивчення є сформоване вчення про громадянське право, яке складається з системи взаємопов'язаних
 10. § 2. Континентальна система
  Загальна характеристика. Континентальна, або романо-германська, система права є результатом творчого розвитку римського приватного права європейськими вченими, головним чином в університетах. У процесі такого розвитку Європа перейшла від безпосереднього застосування норм римського права (правда, підданих істотної модернізації) до створення національних цивільно-правових систем. В