Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 6. Юридичні факти: поняття, види. Фактичні склади

Юридичні факти - це конкретні життєві обставини, з якими норми права пов'язують юридичні наслідки (виникнення, зміну або припинення правових відносин).

Юридичними фактами є найрізноманітніші життєві обставини, що відносяться як до області природи, так і до області соціального життя. Разом з тим до юридичних фактів відносяться тільки ті життєві обставини, які передбачені правом.

Юридичні факти класифікуються за зв'язку факту з волею суб'єкта правовідносин на дії і події.

Юридичні дії - це вольова поведінка людей, зовнішнє вираження волі і свідомості суб'єктів права. Відмінна риса цього виду фактів в тому, що норми права пов'язують з ними юридичні наслідки саме в силу їх вольового характеру.

Дії поділяються на правомірні і протиправні.

Правомірні дії - це вольова поведінка, що відповідає правовим розпорядженням, змістом прав і обов'язків суб'єктів. Правомірні дії поділяються на індивідуальні акти, юридичні вчинки та результативні дії:

- індивідуальні акти являють собою правомірні дії, з якими норми права пов'язують юридичні наслідки в силу вольової спрямованості дії на ці наслідки (наприклад, вчинення цивільно -правової угоди);

- юридичні вчинки, тобто правомірні дії, з якими норми права пов'язують юридичні наслідки в силу самого факту дій незалежно від того, чи були спрямовані дії на дані наслідки чи ні. Таким чином, юридичні наслідки пов'язуються безпосередньо з самим фактом дії особи безвідносно його вольовий спрямованості (наприклад, визнання боргу);

149

Тема 11. Правові відносини

- результативні дії являють собою дії, з якими норми права пов'язують правові наслідки в силу досягнення відомого практичного результату діяльності, вираженого в об'єктивній формі (діяльність автора, винахідника).

Неправомірні дії (правопорушення) - це вольове поведінка, яка не відповідає правовим приписам, ущемляє суб'єктивні права, не узгоджується з покладеними на осіб юридичними обов'язками.

Юридичні події - це обставини, які не залежать від волі людей. Події поділяються на відносні і абсолютні.

Відносні події - обставини, викликані діяльністю людей, але виступаючі в даних правовідносинах незалежно від породили їх причин (техногенні аварії).

Абсолютні події - обставини, які не викликані волею людей і не виступають в якої залежності від неї (буран, повінь).

Юридичні факти класифікуються за таким основи, як наслідки, до яких призводить юриди чний факт: правообразующие, правопрекращающие і правоизменяющие.

За формою прояву юридичного факту і за характером його дії факти діляться на позитивні і негативні.

Позитивні - це факти, які представляють собою реально існувала або існуюче в даний момент явище дійсності (адміністративні акти, явища стихійного характеру та ін.)

Негативні - це факти, які виражають відсутність певних явищ. Норма права пов'язує тут певні юридичні наслідки не з наявністю тієї чи іншої обставини, а з його відсутністю. Такі, наприклад, деякі з умов, необхідні для реєстрації шлюбу (відсутність іншого зареєстрованого шлюбу, відсутність певної ступеня споріднення та ін.)

За характером дії юридичні факти діляться на факти обмеженої дії та стану.

150

Юридичні факти: поняття, види. Фактичні склади

Факти обмеженого (одноразового) дії - це

обставини, з якими норми права пов'язують юридичні наслідки тільки в даному конкретному випадку.

Ці факти існують лише в даний момент або відомий відрізок часу, а потім зникають, породжуючи ті чи інші юридичні наслідки (смерть, закінчення терміну).

Стани - це обставини, які існують тривалий час, безперервно або періодично породжуючи юридичні наслідки. Наприклад, стан у шлюбі, непрацездатність і т.п.

Фактичний склад - це система юридичних фактів, необхідна для настання юридичних наслідків (виникнення, зміни або припинення правовідносин).

Можна виділити два види фактичних складів.

Прості склади - це комплекси фактів, між якими існує «вільна», нежесткая зв'язок. У такому складі факти можуть накопичуватися в будь-якому порядку.

Складні (пов'язані) - це системи фактів, між якими існує взаємообумовленість, жорстка залежність. Факти повинні накопичуватися в жорсткому, строго визначеному порядку.

Змішані - це системи фактів, зв'язок між якими є частково «вільної», а частково - жорсткої, «пов'язаної».

Контрольні питання

- Які ознаки правових відносин дозволяють відокремлювати їх від інших видів суспільних відносин?

- Що є підставою для виникнення правовідносин?

'Які види фактичних складів Вам відомі?

- Назвіть елементи складу правовідносини.

- У чому проявляється вольовий характер правовідносин?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6. Юридичні факти: поняття, види. Фактичні склади "
 1. 27. Поняття і види юридичних фактів. Фактичний склад.
  Юридичну. Класифікація юридичних фактів: Вольова ознака: а) події: - Не залежать від волі людей-стихійні; (катаклізми природи). -Антропогенні; (пов'язані з людиною - народження, смерть). б) дії: - настання яких пов'язане з людиною. -Правомірні; (дії які відповідають закону). -Неправомірні. У свою чергу: Правомірні дії:-юридичні акти - це правомірне
 2. § 4. Теорії складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності
  юридичного інституту. Свердловськ, 1960, стор 165. 2 Т а м же, стор 168. 6 * 83 загального складу '. Пізнаючи конкретний злочин, ми повинні користуватися поряд з визначеннями, даними в статтях Особливої частини, більш високою абстракцією як засобом пізнання конкретного злочину. Отже, склад злочину являє собою складне поняття, яке, будучи формою відображення
 3. § 3. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності
  юридичної особи. Протиправними є також така поведінка боржника, яке не відповідає вимогам, що пред'являються до належного виконання зобов'язань. Відповідно до цивільного законодавства вимоги, пропоновані до виконання зобов'язань, містяться не тільки в законі, інших правових актах, звичаях ділового обороту або інших зазвичай пропонованих вимогах, але і в самих
 4. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  юридичної науки - теорія дер-жави і права - тільки тоді буде мати соціальну цінність, якщо зможе правильно описати, об'єк-яснити, прогнозувати, і в деяких відносинах підтримати соціально-політичні, державного-венно-правові та пов'язані з ними інші суспільні процеси, що протікають як у всіх гро-вах, взятих в цілому, в комплексі, так і в окремих, конкретних суспільствах,
 5. Глава п'ятнадцята. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
  юридичний світ сухих прав і обов'язків, з'являються суворі взаємні аліментні обов'язки, шлюбні контракти і т.п. З'являється кодекс - Сімейний кодекс, який регулює складні відносини відтворення людського роду. Ці відносини обволікаються і шлюбно-сімейні юридичні відносини, а їх учасники - чоловік, дружина, діти, батьки - перетворюються на суб'єктів правових відносин. У них як у
 6. Види і стадії адміністративного права
  юридичний орган повинен своєчасно спрямувати постанову органу-виконавцю. У зміст цієї діяльності входять також здійснення контролю за правильним виконанням поста-Постановою і дозвіл всіх пов'язаних з ним питань. Припинення ис-нання постанови за встановленими законодавством основани-ям. 2) фактичне виконання Діяльність державних органів по
 7. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  юридичною особою, і в суди загальної юрисдикції громадянином - не підприємцем. Одні й ті ж справи за одним і тим же акціонерним товариствам, по одним і тим же підстав виявилися розділеними між судами загальної юрисдикції та арбітражними судами. Зрозуміло, що це ненормальне явище в системі право-суддя призводило до суперечностей. Підчас з'являлися прямо протилежні акти. Друга категорія справ -
 8. Поняття і класифікація доказів
  юридичних фактів. Тому суду для з'ясування спірних правовідносин треба спочатку встановити, які юридичні факти відбувалися в дійсності. Для цього використовуються судові докази, отримані та досліджені в ході арбітражного процесу. Ніякі відомості та повідомлення про факти, отримані поза процесом, не за допомогою доказів, не можуть бути використані судом (наприклад,
 9. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  юридичний факт цивільного права) тягне за собою втрату права на позов в матеріально-правовому сенсі. Як зазначено у п. 2 ст. 199 ГК, закінчення строку позовної давності, про застосування якого заявлено стороною у спорі, є підставою до винесення рішення судом про відмову в позові. Таким чином, право на позов в матеріально-правовому сенсі - це само спірне суб'єктивне право, яке може бути
 10. 1. Поняття і класифікація доказів. Предмет доказування
  юридичній літературі немає єдності думок з найбільш важливих питань доказування - сутності, суб'єктам та ін Є дві головні концепції щодо поняття судового доказування. В основі першої з них лежить судження про судовому доведенні як способі пізнання фактичних обставин справи. Так, на думку К.С. Юдельсона, під судовим доказуванням слід розуміти «діяльність суб'єктів
© 2014-2022  ibib.ltd.ua