Головна
ГоловнаНавчальний процесІнформаційні технології в навчальному процесі → 
« Попередня Наступна »
В. Д. Чижиков. . Ефективність функціонування інформаційного центру технічного вузу / УлГТУ. - 166 с.: Ил., 2006 - перейти до змісту підручника

ВИСНОВОК 1.

Тенденція розвитку сучасного суспільства вимагає в нових ринкових умовах прискореної підготовки фахівців - випускників вузу, необхідних для потреб виробництва. При цьому ефективність використання програмно-технічного ресурсу є необхідною умовою підвищення якості навчання, де основним елементом виступає професорсько-викладацький склад, який слід зацікавити і морально, і матеріально. 2.

Завдання, що виконуються інформаційним центром, на даному етапі розширилися, техніка експлуатується значно інтенсивніше, тому виникає необхідність створення центрів сервісного обслуговування (ЦСО), що виконують ремонт та обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, у зв'язку з чим інформаційно- обчислювальний центр ВНЗ перевести в більш високий розряд - ЦСО у сфері інформаційних технологій. 3.

З системних позицій в ринкових відносинах не рекомендується створювати структури з надання додаткових платних послуг студентам, крім обумовлених у договорі, т.

оскільки це призводить до дроблення цілого на частини, що створює плутанину, плутанину і порушення фінансової дисципліни. 4.

Потреба теперішнього часу така, що виникає необхідність корінних змін системи управління та запровадження посади керуючого якістю і створення під його керівництвом групи якості навчання. 5.

З переходом на ринкові відносини умови конкуренції стають більш жорсткими, тому потрібно встановити форму приватизації майна вузу і ввести елементи стратегічного планування на основі альтернативних суджень фахівців. Їх кількість не повинна перевищувати більше 25-30 чоловік. 6.

Так як структура, цілі і завдання вузів аналогічні, отже, за функціональними ознаками на підставі принципу подібності можна поширити висновки на вищі навчальні заклади, що мають дані характерні ознаки.

7.

Рекомендується розробити єдине інформаційне поле, в яке ввести звід правил правового та економічного характеру, обов'язкових для працівників усього вузу, функціонуючого в нових умовах розвитку. 8.

У системі управління вузом упущений істотний системний фактор - «зворотний зв'язок», яка працює через процедуру контролю виконання завдань.

Контроль за остаточними результатами роботи до мети не приводить, т. к. час згаяно, а гроші витрачені.

Для підвищення ефективності системи управління процесом навчання потрібно вести регулярний поопераційний контроль над виконанням планових заходів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВИСНОВОК 1. "
 1. Волкобой І.. КУРСОВА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ Екологічне право України "Екологічне право УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ етап", 2009
  1. Вступ ст. 3 - 4 лютого. Поняття екологічного права Укрїни ст. 5 - 16 березня. Екологічне право та екологічне законодавство ст. 16 - 19 квітня. Поняття и Особливості Принципів екологічного права ст. 19 - 27 травня. Екологічне законодавство України: сучасний етап ст. 27 - 32 6. Державна політика України у Галузі охорони довкілля ст. 32 - 38 7. Заключення ст. 38 - 40 8. Література ст.
 2. ОСНОВНІ Пріоритети ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І РАЦІОНАЛЬНОГО Використання ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
  N Витрати на реалізацію природоохоронних програм и ЗАХОДІВ потребуються значний коштів. Однак ПРОТЯГ найближче 5 - 10 років країна буде Дуже обмеже у коштах, необхідніх для Поліпшення стану НАВКОЛИШНЬОГО природного середовища та забезпечення раціонального Використання природніх ресурсів. Тому звітність, чітко візначіті пріорітетні напрями та проблеми з метою відпрацювання реалістічніх,
 3. 2. Метод
  сукупність прийомів і способів. Виділяють наступні методи: 1. імперативний (метод владних приписів) 2. диспозитивний (взаємодія сторін) 3. метод дозволу (разреш. варіант поведінки) 4. метод заборони Всі зазначені методи правового регулювання характерні для адміністративного права. Суть методів адміністративного регулювання управлінських відносин може бути зведена до
 4. 3. Держ. службовець
  це громадянин РФ, що складається на гос. повинно-сти, виконуючий обов'язки, встановлені законодавством про держ. службі і отримує грошову винагороду за рахунок федерального бюджету чи коштів бюджету суб'єкта РФ. Залежно від кваліфікації розрядів держ. посади державної. служби поділяються на групи: 1. вищі гос. посади державної. служби (5 група) 2. головні гос. посади державної. служби (4
 5. Адміністративний процес
  Поняття і принципи адміністративного процесу 1. Поняття й основні риси адміністративного процесу 2. Принципи адміністративного процесу 1. Адміністративний процес - це сукупність дій, со-вершать виконавчими органами для реалізації покладених на них завдань і функцій. Особливості адміністративного процесу: 1. Являє собою різновид владної діяльності суб'єктів незалежно ектов
 6. Держ. управління в адміністративно-політичній сфері
  1. Міліція і види її адм. д-ти. 2. Адм.-прав. регулювання в'їзду в РФ і виїзду громадян за гра-ніцу. 1. Н / а з-н "Про міліцію" від 18 квітня 91 р. Міліція підрозділяється на кримінальну і міліцію заг. безп. (місцеву). Основними завданнями крим. міліції є: 1) попередження, припинення і розкриття злочинів, а також організація та здійснення розшуку осіб, які переховуються від органів доз-
 7. Від авторів
  «Скільки людей, стільки й думок», - говорить народне прислів'я. Різноманітність поглядів в історичній науці необхідно для того, щоб ширше і глибше відобразити минуле. Без урахування комплексу поглядів, існуючих в історичній науці, не можна осягнути суть історичних процесів, а отже, і ефективно використовувати досвід поколінь. Здавалося б, сказане вище - це банальна істина, але вона
 8. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  При ознайомленні зі шкільними і вузівськими підручниками з вітчизняної історії стає очевидно , що археологічні дослідження давньоруських міст не знайшли в них, за малим винятком, гідного відображення. Археологічні факти вкраплені в історичний розповідь про міста, але в цих текстах слабо відображена ситуація, дозволяє що навчається зрозуміти, як за останні півстоліття розширилися і
 9. Новгород.
  Традиція наукових розкопок в Новгороді налічує 70 років. Обширна бібліографія наукових праць з археології Новгорода. Новгород першенствує серед давньоруських міст за ступенем вивченості та осмислення отриманого матеріалу. У розглянутий період продовжувалася робота над значними темами в історії Новгорода на основі залучення комплексу джерел, у тому числі археологічних. Вийшли в
 10. Москва.
  Археологічні розкопки в Москві мають давню традицію. Великі розміри середньовічного міста, збіг сучасного центру з найдавнішою територією Москви і значні масштаби будівництва визначили необхідність охоронних археологічних розкопок. У 80-90-ті роки археологічні розкопки і розвідки в Москві вели експедиції Музею історії та реконструкції Москви, Державного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua