Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

ЗАНЯТТЯ № 14 ТЕМА: ФОРМИ, МЕТОДИ І ЗАСОБИ ВИХОВАННЮ ТА САМОВИХОВАННЮ

Основні поняття: форма виховання, прийом виховання , засіб виховання, класифікація методів виховання, критерії вибору методів і прийомів виховання.

Вимоги до компетентності:

- знати основні ознаки понять «форма», «метод», «прийом», «засіб» виховання, вміти орієнтуватися в них в теорії виховання і практиці;

- мати уявлення про різноманіття методів виховання і про різні підходи до їх класифікації;

- знати найбільш усталену класифікацію методів виховання і вміти показати її оптимальність;

- вміти описувати характерні особливості різних методів виховання, обгрунтовувати доцільність їх застосування в конкретній ситуації.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

I. Завдання для обов'язкового виконання

1. З'ясуйте сутність таких понять, як: «метод виховання», «засіб виховання», «прийом виховання», «форма виховання».

2. Проаналізуйте різні підходи до класифікації методів виховання (автори Н.І. Болдирєв, Т.А. Ільїна, Г.І. Щукіна, Т.Є. кіннотників-ва, В.А. Караковський).

3. Запропонуйте класифікацію методів, яка вам здається найбільш зручною.

4. Розкрийте функціональну роль різних груп методів (наприклад, методи педагогічного стимулювання і т.д.).

174

5. Зробіть схеми-опори для розгляду провідних методів (за вибором не менше двох) за такими параметрами: характерні риси, умови ефективного використання.

6. Складіть приблизні вимоги до етичної бесіді з підлітками.

7. Опишіть умови дієвості методу прикладу у вихованні.

8. Проаналізуйте діяльність свого класного керівника і виокремити ті методи і прийоми, які забезпечували найбільший успіх у його роботі.

9. Обговоріть прийнятність того чи іншого методу виховання залежно від особистих особливостей вчителя, рівня довіри до нього учнів.

10. Сформулюйте умови і правила вибору методів, прийомів і засобів виховання в конкретній педагогічній ситуації.

II. Завдання для поглибленого вивчення теми

1. Перерахуйте подумки ті джерела культури, якими ви особисто володієте. Оцініть вашу озброєність виховними засобами.

2. Одне з найсильніших засобів виховання - музика. Опишіть види і форми діяльності учнів класу, ефективність яких підвищується при використанні музики як засобу.

3. Підготуйте повідомлення «Методи, прийоми і засоби самовиховання».

4. Напишіть реферат на тему:

- Взаємозв'язок змісту, форм і методів виховної роботи.

- Педагогічна вимога і технологія його пред'явлення.

III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань

1. Яка взаємозв'язок поняття «метод», «прийом», «засіб», «форма» виховання?

2. Як через методи виховання реалізується взаємозв'язок мети та результату виховання?

3. У чому призначення словесних методів виховання і які умови їх педагогічної ефективності?

4. Які умови ефективного використання прикладу як методу виховання?

5. У чому може проявитися творчість вчителя в заохоченні (покаранні) учнів?

6. Від чого залежить вибір методів виховання?

7. Чи існує залежність результатів виховання від використання форм, методів, прийомів, засобів?

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

1. Визначення завдань заняття і змісту діяльності його учасників.

2. Повідомлення про метод, прийомі, засобі, формі виховання. (Короткі виступи 4-х студентів, в яких вони дають визначення поня

175

тию, називають його ключові ознаки, показують на прикладі своє розуміння даного поняття).

3. Робота в мікрогрупах - підготовка виступів про найбільш усталених групах методів: методи формування свідомості, методи формування досвіду поведінки і відносин, методи стимулювання поведінки і відносин, методи контролю і самоконтролю у вихованні. (План виступу: призначення даної групи методів, характеристика конкретних методів даної групи, правил і вимог до їх успішного використання).

4. Обговорення точки зору вченого.

- Пропонується вислів В.О.Сухомлинського, взяте з книги «Розмова з молодим директором школи».

«Одна з бід шкільного виховання полягає в тому, що педагог аж надто багато наказує, велить, вимагає. Якщо дитина, особливо в підлітковому віці, чує від вихователя тільки накази, це пов'язує його духовні сили? Питання аудиторії: «Чи підтверджує ваш особистий досвід справедливість думки видатного гуманіста про те, що авторитарність педагогічних дій вчителя« пов'язує духовні сили »дитини?

- Пропонується висловлювання педагога Е. Ле Шан, взяте з книги «Коли ваша дитина зводить вас з розуму» (пер. з англ.).

«Хороше покарання - це те, що допомагає людині зростати. Дуже часто, коли ми караємо дитину, то втрачаємо більше, ніж набуваємо. Вольовий дитина, по природі легко збудливий і нервовий, починає дивитися на себе як на зухвалого, нестерпного пустуна, сором'язливий, невпевнена у собі дитина, починає відчувати себе незграбним, дурним, невмілим ».

Питання аудиторії: «Яке ваше ставлення до покарань дітей? Чи можуть вони допомогти розвитку дитини? »Аргументуйте свою точку зору.

- Пропонується висловлювання вченого-психолога І.С. Кона.

«... Приклади пристають або не пристають не тому, що вони гарні чи погані, а тому, що вони відповідають або не відповідають якимось внутрішнім потребам людини, особливо життєвій ситуації ».

Питання аудиторії: «Як застосувати цей вислів до практичної роботи вчителя?».

5. Навчальна ситуація «Хочу запитати у ...». (Право першого питання у викладача. Наприклад, «хочу запитати у Саші, що таке виховний вплив і які його функції»).

6. Підсумок заняття - виставляння відміток і оцінок за роботу на занятті.

7. Рекомендації з підготовки до наступного заняття.

Література

1. Амонашвілі, Ш.А. Роздуми про гуманної педагогіки / Ш.А. Амонашвілі. -М., 1996.

2. Гавриловец, К.В. Гуманістичне виховання в школі / К.В. Гавриловец. - Мн., 2000. - С. 93-117.

3. Кабуш В.Т. Гуманістична виховна система: теорія і практика / В.Т. Кабуш. - Мн., 2001.

4. Коджаспірова, Г.М. Педагогіка / Г.М. Коджаспірова. - М., 2004. - С. 291-309.

176

5. Касіціна Н. В. Як вибудувати співпрацю вчителя і учня. Педагогіка підтримки: такт взаємодії / Н.В. Касіціна. - М., 2007.

6. Педагогіка: педагогічні теорії, системи, технології / За ред. С.А. Смирнова. - М., 1999. - С. 301-326.

7. Підласий, І.П. Педагогіка. Новий курс: в 2 кн. Кн.2. Процес виховання. / І.П. Підласий. - М., 2004. - С. 94-136.

8. Рожков, М.І. Організація виховного процесу в школі / М.І. Рожков. - М.,

2000. - С. 111-141.

9. Селіванов, В.С. Засіб виховання як педагогічна категорія / В.С. Селіванов / / Педагогіка. - 2000. - № 9. - С. 34-36.

10. Сластенін, В.А. Педагогіка / В.А. Сластенін., І.Ф. Ісаєв, Є.М. Шиянов. - М.,

2006. - С. 330-347.

11. Сманцер, А.П. Превентивна педагогіка: методологія, теорія, методика / А.П.

Сманцер, Е.М. Рангелова. - Мн., 2008. - С. 170-196.

12. Турківський, В.І. Педагогіка в схемах і таблицях / В.І. Турківський, Є.В. Попкова. - Вітебськ, 2001. - С. 17-112.

13. Харламов, І.Ф. Педагогіка / І.Ф.Харламов. - Мн., 2002. - С. 327-349.

14. Щуркова, Н.Є. Прикладна педагогіка виховання / Н.Є. Щуркова. - СПб, 2005. -

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ЗАНЯТТЯ № 14 ТЕМА: ФОРМИ, МЕТОДИ І ЗАСОБИ вихованню та самовихованню"
 1. Структура курсу
  тема. Тема 7. Структура суспільства. Тема 8. Суспільство і природа. Тема 9. Проблема людини в
 2. Тема 1. Соціальна педагогіка: предмет, завдання, функції
  тема виховання і система навчання, розвиток, виховання і формування особистості, педагогічний процес. Соціальна педагогіка як частина педагогіки. Предмет і методи соціальної педагогіки. Терміни соціальної педагогіки: соціалізація особистості, соціальне виховання, соціальна робота. Функції соціальної педагогіки: виховна, соціально-правова,
 3. ЗМІСТ
  Тема 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства 4 Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права 15 Тема 3. Принципи арбітражного процесуального права 29 Тема 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 Тема 5. Учасники арбітражного процесу 65 Тема 6. Позов 88 Тема 7. Докази 109 Тема 8. Арбітражні витрати 139 Тема 9. Процесуальні терміни 146
 4. § 1. Форми виховання
  форми відображають єдність внутрішнього і зовнішнього в явищах виховання. Зміна змісту тягне за собою зміну форми і навпаки. Провідна роль належить змісту. Основний критерій аналізу форм виховання - кількісний. Згідно даним критерієм розрізняються форми: індивідуальні, мікрогрупповой, групові (колективні), масові. Порівняння ефективності
 5. 39. Правове виховання і його форми. Правова інформованість. Цілі правового виховання.
  Засобів; здійснюється вихователями, які, як правило, мають юридичну освіту або спеціальну юридичну підготовку. Цілі правового виховання: передача воспітуемим (індивідам, суспільним групам) певної суми правових знань, навичок, умінь; формування правових ідей, почуттів, переконань у правосвідомості виховуваних, вироблення правової установки на правомірну поведінку;
 6. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  форми і методика? 9. Дайте педагогічну характеристику діяльності наставника. 10. Розкрийте специфіку та значення формування державно-професійного розуміння співробітником своєї діяльності. 11. У чому полягають завдання і методика патріотичного виховання співробітників правоохоронних органів? 12. Яке значення морального виховання і як в ньому
 7. ЗАНЯТТЯ № 21 ТЕМА: ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ
  заняття і змісту діяльності його учасників. 2. Обговорення проблем «Здоров'я - основа ефективного навчання та повноцінної життєдіяльності школяра». 3. Аналіз шкільної програми «Здоров'я». (Що робиться в кожній школі з підвищення медичних знань вчителів? Як навчаються учні збереженню здоров'я? Що робиться в школах для створення сприятливих
 8. ЗМІСТ
  Вступ 3 Програма курсу 5 Тема 1 Загальна характеристика господарського права й гос-подарських законодавства 12 Тема 2. Підприємництво як Різновид господарської діяль-ності 19 Тема 3. Правова характеристика господарських організацій 28 Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносінах. Право інтелектуальної власності 38 Тема 5. Господарські зобов 'язання 48 Тема 6. Господарський
 9. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
  форми виховання. Виділено три парадигми виховання: соціальна; біопсіхологіческая; комплексна. Розглянуто моделі прагматичного, антропологічного , вільного і інших видів виховання. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Дане питання розглянуто досить детально. Поняття «виховання» розглянуто в широкому і вузькому сенсах. Виділено закономірності виховання і їх психолого-педагогічні
 10. Особливості виховної роботи з співробітниками митної служби
  тема виховно-профілактичної роботи, орієнтована на формування якостей особистості співробітників, що відповідають пропонованим до них вимогам. Вона носить досить гнучкий характер, враховує складається соціально-економічну обстановку в різних регіонах, охоплює всі структурні ланки митних органів і виступає найважливішим засобом активізації
 11. Тема семінарського заняття № 7
  заняття
 12. Тема семінарського заняття № 2
  заняття
 13. Тема семінарського заняття № 1
  заняття
 14. Тема семінарського заняття № 6
  заняття
 15. Тема семінарського заняття № 17
  заняття №
 16. Тема семінарського заняття № 5
  заняття
 17. Тема семінарського заняття № 14
  заняття №
 18. Тема семінарського заняття № 13
  заняття
 19. Тема семінарського заняття № 8
  заняття
© 2014-2022  ibib.ltd.ua