Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

ЗАНЯТТЯ № 10 ТЕМА: ТИПИ І ВИДИ УРОКІВ, ЇХ СТРУКТУРА

Основні поняття: урок, класифікація уроків, структура уроку.

Вимоги до компетентності:

- знати найбільш усталені в дидактиці типології уроків і вміти обгрунтовувати необхідність використання в шкільній практиці уроків різних типів;

- розуміти і вміти представляти структуру різних типів уроків;

- вміти обгрунтовувати широке поширення комбінованого уроку, показувати шляхи його вдосконалення;

- знати основні вимоги до сучасного уроку, вміти прогнозувати наслідки обліку та недооцінки цих вимог для вирішення завдань навчання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

I. Завдання для обов'язкового виконання

1. Розгляньте усталені в дидактиці типи уроків, їх структуру.

2. Встановіть залежність дидактичної мети, типу і побудови уроку.

3. Складіть тези виступу «Комбінований урок в теорії та практиці навчання».

4. Охарактеризуйте дидактичні основи комбінованого уроку.

5. На основі ретроспективного аналізу покажіть, які типи і види уроків мали місце у вашому шкільному навчанні.

6. Проаналізуйте систему вимог до уроку (див. табл.) І на конкретних прикладах покажіть наслідки, до яких веде їх ігнорірова-

ня вчителем у шкільній практиці. ВИМОГИ ДО УРОКУ дидактичні виховні і розвиваючі організаційні Чітке визначення місця уроків і завдань даного уроку в системі уроків Формування різних видів мислення, пам'яті, уваги, уяви Наявність продуманого плану проведення уроку Інформаційне наповнення Активізація пізнавальної діяльності Організаційна чіткість проведення уроку: своєчасний початок, висока щільність, оптимальний темп навчання, логічна стрункість, закінченість Здійснення принципів цілісного педагогічного процесу Розвиток пізнавальних інтересів і позитивних мотивів навчальної діяльності Свідома робоча дисципліна 161

дидактичні

Оснащення уроку навчальними засобами

Вибір найбільш раціональних методів, прийомів організації, стимулювання і контролю навчання

Поєднання різних видів колективної, групової, індивідуальної та індивідуалізованої работи_

Наявність міжпредметних і внутріпредметних зв'язків

Диференційований підхід до учнів з метою реалізації особистісно-орієнтованого навчання Проблемність у навчанні

Опора на особистий досвід учащіхся_

ВИМОГИ НАВЧАТИ виховні та _развівающіе_

Формування потреби в знаннях і вміння її задовольняти у навчальній діяльності, готовність до

самообразованію_

Всебічний облік рівня розвитку і психологічних особливостей учнів

Формування творчих здібностей

Збагачення досвіду відносин

Створення інтелектуально-емоційного фону навчання

Дотримання вчителем педагогічного такту, витримки, терпіння, вміння

вести діалог_

Подолання конфліктів у навчанні з учнями організаційні

Сприятливі умови роботи, що забезпечують оптимальність результатів

Підготовка та раціональне використання різних засобів навчання і нових інформаційних технологій обученія_

Предметно-речове об-ставление уроку і продуманий інтер'єр класної кімнати

Логічний перехід від безпосередньої роботи з класом до самостійної

роботі учащіхся_

Структурна гнучкість і рухливість навчальних ситуацій на уроці

Цілісність, завершеність окремого уроку

Системність уроків всередині теми, раздела_

II.

Завдання для поглибленого вивчення теми

1. Проаналізуйте свій досвід життєдіяльності на уроках, виділіть основні ознаки, що руйнують атмосферу співробітництва, і ті наслідки, які відчули на собі. Результати можуть бути представлені у вигляді схеми, таблиці, малюнка, письмового есе, педагогічного колажу, фейлетону і т.д.

2. Підберіть висловлювання про урок, які можуть служити на занятті епіграфом.

3. Складіть кросворд на тему «Форми навчання».

4. Поміркувати, в чому проявляється творчий підхід вчителя до уроку.

5. Складіть алгоритм «Підготовка до уроку» (по книзі Н.В. Кухарева «На шляху до професійного досконалості»).

162

III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань

1. Що служить дидактичної основою виділення різних типів уроків?

2. Які класифікації уроків існують в дидактиці?

3. Які типи уроків можна назвати відповідно до дидактичними цілями?

4. Чому в шкільній практиці переважає тип комбінованого уроку?

5. Що таке завершеність комбінованого уроку? Охарактеризуйте це поняття.

6. Запропонуйте структуру комбінованого уроку.

7. Чим може відрізнятися структура комбінованого уроку від структури уроку засвоєння нових знань?

8. У якій взаємозв'язку знаходиться тип і структура уроку?

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

1. Визначення завдань заняття.

2. Озвучування епіграфів до теми заняття, наприклад: «Урок - це педагогічне твір» (М. Н. Скаткін), «Урок - це лабораторія думки, радості відкриття, це перехід від цінності отримання результату до цінності процесу пізнання, а не перевірка пам'яті і відвідуваності учнів »(О.А. Казанцев),« Урок - це дзеркало професійної культури вчителя »(В.О. Сухомлинський),« Урок - це велика частина дитинства, отроцтва і юності, частина життя людини »(А.С. Роботова) .

3. Заповнення схеми про типи та види уроків.

Студент отримує картку, на якій написані різні типи і види уроків: урок-есе, урок-подорож, урок засвоєння нових знань, кіноурок, урок-аукціон, театралізований урок, комбінований урок, урок перевірки знань , умінь, навичок, урок-семінар, міжпредметний урок, урок узагальнення і систематизації знань, урок формування умінь, урок-дослідження.

З перерахованого списку він вибирає типи та види уроків і заповнює на дошці

схему і аналізує її. _

Типи уроков__Віди уроків

4. Обговорення типології та структури уроків за допомогою створення ситуації «Дидактична ромашка».

На столі викладач «створює» квітка ромашку з пелюсток, вирізаних з паперу, на зворотному боці яких написано питання по темі обговорення. Кількість умовних пелюсток 10-12. Студенти по черзі відривають пелюстку, читають питання аудиторії і дають відповідь.

Можна цю ситуацію змінити, таким чином, коли відповідає студент має право на допомогу аудиторії.

Зразкові питання:

- Якими можуть бути типи уроків, якщо поділити їх по основної дидактичної мети?

- У чому переваги комбінованого уроку перед спеціалізованим? А в чому недоліки?

- Яка структура комбінованого уроку?

163

- Від чого залежить структура уроку?

- Які сучасні погляди дидактов на структуру уроку?

5. Робота в мікрогрупах - моделювання типів уроку.

I група представляє урок вивчення нового матеріалу;

II група - урок формування та вдосконалення умінь і навичок;

III група - урок узагальнення та систематизації знань;

IV група - урок контролю та корекції знань, умінь і навичок.

6. Взаємообмін кросвордами, які підготували до заняття. Викладач також бере участь у взаємообміні і пропонує комусь із студентів свій варіант кросворду.

По горизонталі: 1. Система навчання, що виникла наприкінці 19 століття в Америці, як спроба індивідуалізувати навчання. 2. Тип уроку. 3. Вчений педагог, що розробив наукові основи класно-урочної системи організації навчальних занять. 4. Форма навчання з розвитку інтересів, здібностей, розширенню знань учнів.

По вертикалі: 1. Властивість кожного уроку. 2. Одна з форм організації занять, яка має на меті - контроль і самоконтролю навчальних досягнень. 3. Форма навчального процесу, що вимагає від учнів великої самостійності у вивченні окремих питань, проблем. 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 | | | | | | 1111111 - 3 | | | 1 1 1 3 ЇЇ | | | |? - 7. Індивідуальна самостійна робота (письмове виконання завдань кількома студентами).

Завдання 1. Обгрунтуйте, чому комбінований урок - переважаючий тип шкільних уроків?

Завдання 2. Розкрийте структуру комбінованого уроку і можливі способи спільної роботи вчителя та учнів на кожному із структурних етапів.

Завдання 3. Вирішіть задачу № 31 с. 26-27 («Педагогіка в ситуаціях, питаннях, завданнях»).

8. Обговорення ситуації № 13 с. 20, № 26 с. 26 («Педагогіка в ситуаціях, питаннях, завданнях»).

9. Повідомлення за результатами мікрогрупповой дослідження - моделювання різних типів уроку.

10. Підсумок заняття - самооцінка діяльності методом завершення пропозицій:

- Найскладнішим за заняття було ...

164

- Найцікавішим було ...

- Найкориснішим було ...

11. Рекомендації з підготовки до наступного заняття.

Література

1. Голуб, Б.А. Основи загальної дидактики / Б.А. Голуб. - М., 1999. - С. 65-79.

2. Жук, О.Л. Педагогіка / О.Л. Жук. - Мн., 2003. - С. 226-233.

3. Коджаспірова, Г.М. Педагогіка / Г.М. Коджаспірова. - М., 2004. - С. 335-343.

4. Кухарев Н.В. На шляху до професійного досконалості / Н.В. Кухарев. - Мн. -

С. 25-44.

5. Лихачов, Б.Т. Педагогіка / Б.Т. Лихачов. - М., 1996. - С. 375-387.

6. Оніщук, В. А. Урок у сучасній школі / В. О. Онищук. - М., 1981.

7. Педагогіка / За ред. П.І. Пидкасистого. - М., 1998. - С. 300-351.

8. Педагогіка: педагогічні теорії, системи, технології. / За редакцією С.А. Смирнова. - М., 1999. - С. 210-217.

9. Підласий, І.П. Педагогіка / І.П. Підласий. - М., 2006. - С. 322-341.

10. Сергєєв, І.С. Основи педагогічної діяльності. / І.С. Сергєєв. - СПб, 2004. -

С. 138-171.

11. Харламов, І.Ф. Педагогіка. / І.Ф. Харламов. - Мн., 2002. - С. 246-280.

12. Яковлєв, Н.М. Методика і техніка уроку в школі. / Н.М. Яковлєв, А.М. Сохор. -М., 1985. - С. 22-43.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЗАНЯТТЯ № 10 ТЕМА: ТИПИ І ВИДИ УРОКІВ, ЇХ СТРУКТУРА "
 1. Запитання і завдання для самоконтролю
  тема форм організації навчання в радянській загальноосвітній школі. М., 1987. Яковлєв Н.М., Сохор А.М. Методика і техніка уроку в школі. М.,
 2. Структура курсу
  тема. Тема 7. Структура суспільства. Тема 8. Суспільство і природа. Тема 9. Проблема людини в
 3. Контрольні питання
  види елементів структури норми права розрізняють? 4. Які основні види норм права? Список літератури Васильєв А. В. Теорія права і держави: Курс лекцій. М.: Изд-во РАГС, 2000. Тема 8. Лазарєв В.В., Ліпен' С.В. Теорія держави і права: Підручник. М., 2000. Тема 10. Розділ III. Загальна теорія держави і права: Підручник для вузів. У 3
 4. тема 2 Витоки і основні типи цивілізації в давнину
  тема 2 Витоки і основні типи цивілізації в
 5. ЗМІСТ
  Тема 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства 4 Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права 15 Тема 3. Принципи арбітражного процесуального права 29 Тема 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 Тема 5. Учасники арбітражного процесу 65 Тема 6. Позов 88 Тема 7. Докази 109 Тема 8. Арбітражні витрати 139 Тема 9. Процесуальні терміни 146
 6. 7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  занять. Наводяться вимоги до сучасного уроку. Дано різні класифікації типів і структури уроків. Аналізуються нестандартні уроки. Характеризуються допоміжні форми навчальної діяльності. П.І. Підкасистий. Педагогіка. Дається поняття про форми організації навчання та підстави їх класифікації (система індивідуального навчання, ін-дивидуально-групова, класно-урочна
 7. Типи і структури уроків
  заняття, якщо на кожному з них ставляться свої цілі і завдання, вивчається неоднаковий матеріал, застосовуються різноманітні технології та методики? Проблема ця дуже складна і не цілком сьогодні дозволена ні у світовій, ні у вітчизняній внаслідок чого існують різні підходи до класифікації уроків. Залежно від того, які ознаки (сторони) уроків беруться за основу, виділяються
 8. ЗМІСТ
    Вступ 3 Програма курсу 5 Тема 1 Загальна характеристика господарського права й гос-подарських законодавства 12 Тема 2. Підприємництво як Різновид господарської діяль-ності 19 Тема 3. Правова характеристика господарських організацій 28 Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносінах. Право інтелектуальної власності 38 Тема 5. Господарські зобов'язання 48 Тема 6. Господарський
 9. Контрольні питання
    види? 2. Які види джерел права розрізняються в російській правовій системі? 3. Які види норматино-правових актів існують в Російській Федерації? Що являє собою їх іерахія? 4. Яка роль судової практики в Російській Федерації? Список літератури Васильєв А.В. Теорія права і держави: Курс лекцій. М.: Изд-во
 10.  Тема семінарського заняття № 12
    заняття №
 11.  Тема семінарського заняття № 18
    заняття №
 12.  Тема семінарського заняття № 17
    заняття №
 13.  Тема семінарського заняття № 8
    заняття
 14.  Тема семінарського заняття № 13
    заняття
 15.  Тема семінарського заняття № 9
    заняття
 16.  Тема семінарського заняття № 14
    заняття №
 17.  Тема семінарського заняття № 10
    заняття
 18.  Тема семінарського заняття № 11
    заняття №
© 2014-2022  ibib.ltd.ua