Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

ЗАНЯТТЯ № 11 ТЕМА: СПІВРОБІТНИЦТВО ВЧИТЕЛЯ І УЧНІВ НА НЕСТАНДАРТНІ УРОКИ

Основні поняття: сучасний урок, нестандартний (нетрадиційний) урок, співпраця на уроці.

Вимоги до компетентності:

- орієнтуватися в різноманітті нестандартних уроків, вміти обгрунтовувати можливість і необхідність їх застосування;

- знати логіку діяльності вчителя в процесі підготовки нестандартного уроку;

- вміти розкривати прояви співробітництва та співтворчості вчителя і учнів в процесі підготовки і проведення нестандартного уроку.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

I. Завдання для обов'язкового виконання

1. Розгляньте причини появи в шкільній практиці нестандартних форм організації уроку.

2. Виявіть характерні риси нетрадиційного уроку, його переваги і недоліки.

165

3. Опишіть використання різних видів нетрадиційних уроків.

4. Покажіть, як проявляється співпраця і співтворчість вчителя і учнів на нестандартних уроках.

5. Працюючи з педагогічною літературою, поповните свою педагогічну скарбничку творчими ідеями, цікавими знахідками, які можуть бути використані при підготовці та проведенні уроків.

6. Змоделюйте не зовсім звичайний фрагмент уроку або ж запропонуйте свою оригінальну форму навчального заняття, будьте готові її «захистити» перед групою.

II. Завдання для поглибленого вивчення теми

1. Опишіть методи, прийоми, засоби навчання, які ефективно використовуються на нестандартних уроках.

2. Підготуйте повідомлення на тему «Як народжується урок».

3. Напишіть реферат на тему:

- Урок як співпраця вчителя і учнів;

- Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроці.

III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань

1. Покажіть, яке місце серед різноманітних форм навчання в сучасній школі відводиться нетрадиційного уроку.

2. Розкрийте особливості, переваги і недоліки нетрадиційних уроків.

3. Які нетрадиційні уроки проводилися вашими вчителями?

4. У процесі підготовки до уроку вчитель вирішив скористатися жанром, широко застосовуваним журналістами, тобто провести урок-репортаж. Які, на ваш погляд, дидактичні завдання доцільно вирішувати на такому уроці? Поясніть на прикладі.

ЕТАПИПРОВЕДЕНІЯ ЗАНЯТТЯ

1. Визначення завдань заняття.

2. Презентація власних знахідок по темі заняття (аналіз педагогічних скарбничок: схем, таблиць, малюнків, кросвордів, висловлювань педагогів, педагогічних фактів, ситуацій, фрагментів уроків і т.д.).

3. Повідомлення на тему «Як народжується нестандартний урок» (за книгами Е.Н. Ільїна, Ю.Л. Львовой та ін.)

4. Захист міні-дослідження «Нетрадиційний урок в теорії та практиці навчання».

5. Творча захист оригінальних фрагментів уроків: урок-подорож, урок-есе, урок-турнір, урок-вітальня і т.д. (На вибір).

6. Педагогічні роздуми з приводу ситуації: Урок є донині основною формою роботи зі школярами. Він поступово оновлюється і вдосконалюється. Яким буде шкільний урок через 20 років?

166

7. Підсумок заняття. Пропонується студентам відповісти на питання: які відкриття зробили на занятті, аналізуючи себе та інших?

8. Рекомендації з підготовки до наступного заняття.

Література

1. Березовін, Н.А. Проблеми педагогічного спілкування / Н.А. Березовін. - Мн., 1997. -С. 160-180.

2. Гузєєв, В.В. Методи та організаційні форми навчання / В.В. Гузєєв. - М., 2001. - С. 77-112.

3. Ільїн, Е.Н. Мистецтво спілкування / О.М. Ільїн. - М., 1987.

4. Ільїн, Е.Н. Народження уроку / О.М. Ільїн. - М., 1986.

5. Конаржевский, Ю.А. Аналіз уроку / Ю.А. Конаржевский. - М., 2000.

6. Культура сучасного уроку / Под ред. Н.Є. Щурковой. - М., 1997.

7. Кухарев, Н.В. Управління навчально-виховним процесом у школі / Н.В. Кухарев. - Мн., 1997. - С. 85-137.

8. Львова, Ю.Л. Творча лабораторія вчителя / Ю.Л. Львова. - М., 1992. - С. 8-50.

9. Основи педагогічної майстерності / Під ред. І.А. Зязюна. - М., 1989. - С. 212-231.

10. Підласий, І.П. Педагогіка. Новий курс: в 2 кн. Кн. 1. Загальні основи. Процес

навчання / І.П. Підласий. - М., 2005. - С. 530-535.

11. Секрети уроку / сост. Т.Є. Заводова. - Мн., 2007.

12. Селіванов, В.С. Основи загальної педагогіки: теорія і методика виховання / В.С. Селіванов. - М., 2000. - С. 296-312.

13. Ситаров, В.А. Дидактика: посібник для практичних занять / під ред. В.А. Сла-Стенина. - М., 2008. - С. 94-98.

14. Учитель року Росії: найкраще від кращих / / Збірник методичних матеріалів. -

Вип. 3. - М., 1999.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЗАНЯТТЯ № 11 ТЕМА: СПІВРОБІТНИЦТВО ВЧИТЕЛЯ І УЧНІВ НА нестандартні уроки "
 1. Теми для рефератів 1.
  Вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 2. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  заняття). Заняття 1. Психодіагностика професійно-особистісної позиції студентів-майбутніх учителів у сфері педагогічної діяльності та рефлексивний аналіз її результатів (див. Додаток 6). Заняття 2. Психодіагностика комунікативно-поведінкових установок студентів-майбутніх учителів у сфері спілкування та рефлексивний аналіз її результатів (289, 324). Заняття 3-4. Психодіагностика
 3. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  вчителя до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі. 1. Поняття "професійно-особистісної готовності вчителя до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі". 2. Гуманістична спрямованість особистості як фактор психологічної готовності вчителя до полісуб'єктний
 4. Короткий зміст глави
  співпраці учнів на уроці обумовлено спрямованістю його рефлексивного аналізу власної діяльності і дій інших учасників освітнього процесу на утримання вузько спеціалізованих наукових проблем, які не мають прямого виходу на вирішення соціальних проблем сучасного суспільства, що мають особистісну значимість для учнів. Головними способами педагогічної взаємодії
 5. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  вчителя в гуманістично-орієнтованої соціально-освітньому середовищі. 2. Духовно-психологічний потенціал особистості вчителя, орієнтованого на діалог з учасниками педагогічного процесу. 3. Соціальний інтелект учителя-організатора гуманістично-орієнтованого міжособистісного спілкування у соціально-освітньому середовищі. 4. Інформаційно-комунікативна взаємодія
 6. ТЕМА 18 ФОРМИ ВИХОВАННЯ. ВИХОВАННЯ УЧНІВ У КОЛЕКТИВІ
  ТЕМА 18 ФОРМИ ВИХОВАННЯ. ВИХОВАННЯ УЧНІВ В
 7. 4.3. Коефіцієнт ефективності навчального процесу
  заняття) Позначимо через МТ дидактичний ресурс заняття (людино-хвилин) і через ХМ1Тет - ту частину дидактичного ресурсу, ко-348 Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Раді 2 - Г9 Лекція № 10. Якість освіти і навчання торая використана безпосередньо на реалізацію мети навчання, тобто коли АФ і АУ відповідали меті заняття. Тоді ефективність проектованого заняття
 8. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
  Вчителя як суб'єкта гуманістічес-ки-орієнтованої педагогічної діяльності. 3. Порівняльний аналіз психологічного потенціалу особистості вчителів, які здійснюють різні підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності
 9. ЗМІСТ
  Тема 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства 4 Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права 15 Тема 3. Принципи арбітражного процесуального права 29 Тема 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 Тема 5. Учасники арбітражного процесу 65 Тема 6. Позов 88 Тема 7. Докази 109 Тема 8. Арбітражні витрати 139 Тема 9. Процесуальні терміни 146
 10. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
  Вчителів та батьків. 2. Організація полісуб'єктний взаємодії вчителів, батьків і громадських організацій у процесі виховання особистості, що розвивається. 3. Психологічні умови включення неформальних об'єднань у процес гуманістично-орієнтованої соціалізації молодого
 11. Ринок трудових ресурсів
  зайнятих, незайнятих і учнів). Це поняття розсовує розміри ринку ще ширше, т. к. включає не тільки економічно активне населення, а й учнів у сфері професійної освіти (трудовий резерв). З урахуванням даних визначень ми будемо користуватися терміном «ринок трудових
 12. Структура курсу
  тема. Тема 7. Структура суспільства. Тема 8. Суспільство і природа. Тема 9. Проблема людини в
 13. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  співпраці рівнозначні і рівноцінних суб'єктів. 2. Психологічний механізм взаєморозуміння, регулюючий процес гуманістично-орієнтованого спілкування суб'єктів. 3. Проблема розвитку готовності особистості до гуманістично-орієнтованого взаємодії і порозумінню в сучасному соціокультурному
 14. ДОДАТОК № 3
  вчителів з метою виявлення їх здібностей до інформаційно-комунікативної взаємодії з авторами освітніх текстів на проблемно-діалогової основі Інструкція Звертаємося до Вас, шановний колего, з проханням виконати невелике завдання. Нас цікавить Ваша думка про існуючі формах і методах навчання усного мовлення учнів: що Ви вважаєте найбільш важливим для розвитку
 15. 3.4. Прояви особистісного профілю вчителя в умовах педагогічної взаємодії в процесі навчання
  тематичность закріплення, повторення навчального матеріалу, контроль знань учнів). Вчителі, що використовують цей стиль, проявляють консервативність у використанні засобів і способів організації навчальної діяльності учнів: як правило, вони використовують стандартний набір методів навчання, віддаючи перевагу репродуктивної діяльності учнів. Скрупульозна манера ведення опитування (вчитель,
 16. Поняття про форми організації процесу навчання
  занять у класах з постійним складом дітей одного рівня підготовки з твердим розкладом і певною програмою під керівництвом вчителя . Удосконалення класно-урочної системи спричинило впровадження в педагогіку таких понять, як навчальний рік, навчальний день, урок, перерва між заняттями, канікули. Наприкінці ХУШ століття в Англії виникла белл-ланкастерская система
© 2014-2022  ibib.ltd.ua