Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

4.3. Коефіцієнт ефективності навчального процесу

(заняття)

Позначимо через МТ дидактичний ресурс заняття (людино-хвилин) і через ХМ1Тет - ту частину дидактичного ресурсу, ко-

348

Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Раді 2-Г9

Лекція № 10. Якість освіти і навчання

торая використана безпосередньо на реалізацію мети навчання, тобто коли АФ і АУ відповідали меті заняття. Тоді ефективність проектованого заняття можна представити у вигляді наступного коефіцієнта:

Кеф = ХМПет / МТ.

По першому проекту: Кеф (а2) = 2550/2700 = 0,9. По другому проекту: Кеф (а1) = 1235/2700 = 0,46.

Мабуть, будь-які коментарі тут зайві, проте слід врахувати, що всі наведені тут міркування і розрахунки зроблені у припущенні, що мета першого заняття - а = 2, а мета другого заняття - а = 1. Легко переконатися, що при цілі навчання за другим варіантом а2 коефіцієнт ефективності заняття буде показувати його (заняття) повний провал:

Кеф (а2) = 35/2700 = 0,01.

Який дидактичний зміст має коефіцієнт ефективності уроку?

Виконані нами дослідження показують, що при точному виконанні всіх приписів проекту Кеф еквівалентний, а часто точно збігається з Ка, отриманими за результатами тестування учнів після заняття. Це означає, що по першому проекту заняття може бути отриманий результат засвоєння знань учнями близьке до КА2 = 0,9. За другим проектом при мети а2 - К2 = 0,01, а при мети а1 - К1 = 0,46.

Така еквівалентність якості навчального процесу та якості знань учнів цілком зрозуміла і дуже важлива, оскільки дає можливість точно передбачити результати навчання, побудованого за будь-якій схемі, без необхідності експериментувати на учнів. У всіх випадках такого опосередкованого експериментування можна забувати про посильности навчального матеріалу для учнів за його обсягом (0_) і щаблі абстракції р. Не можна також не брати до уваги вмотивованість учнів до вивчення даного навчального матеріалу. За даними американського Національного центру статистики освіти, 40% учнів не хочуть вивчати біологію, 60% не знають хімію і 73% ігнорують фізику. Недивні провали при їх тестуванні на випуску зі школи: за останніми даними 43% учнів її ніколи не закінчують.

349

-е-

ВеБра1ко1 ^ ХС 28.02.2008 16:15 Раді 35 * 0

З-540

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

5. Діагностика якості навчального процесу

Учитель, викладач є, подібно капітану корабля, повновладним і беззаперечним господарем на уроці. Він вибирає і здійснює ту стратегію уроку, яка представляється йому найбільш відповідною для даних умов (мета, склад групи, час і пр.) навчання. Якщо на наступному іспиті виявляється недостатнє або навіть погане засвоєння учнями навчального матеріалу, ніхто не стане дорікати вчителя за допущені помилки в ході навчання, оскільки про ці помилки ніхто нічого не знає: вони канули в Лету проведених уроків.

Розуміючи цю ситуацію і бажаючи якось управляти нею, у вітчизняній освіті склалася практика епізодичних контрольних відвідувань уроку керівниками навчальних закладів, методистами та інспекторами. Учителі дуже підозріло і негативно ставляться до цих відвідин і відверто їх не люблять. І це не дивно: в наступних обговореннях проведених уроків, через відсутність яких би то не було об'єктивних критеріїв для суджень, правим виявляється завжди той, у кого є більше прав, тобто керівник, методист або інспектор. Такий стан справ серйозно стримує педагогічну ініціативу і винахідливість, а також проникнення прогресивних методологій в практику освіти. Згадаймо провальну затію з ФПКП. Цими зауваженнями я зовсім не заперечую відомої корисності подібних відвідувань і обговорень, але тільки в тому випадку, якщо вони проводяться в доброзичливій, а не диктаторської манері, з повагою до праці вчителя і з бажанням зрозуміти всі «за» і «проти» застосовуваної вчителем методики навчання. Мій досвід таких відвідувань і в школі, і у вузі свідчить, що більшість учасників таких відвідувань займають неупереджену та конструктивну позицію в наступних обговореннях відвіданих уроків, але, на жаль, нерідко спостерігаються і травматичні для вчителя (психологічні та адміністративні) наслідки подібних відвідувань і обговорень .

Такий стан справ можна практично повністю змінити, якщо для інспекцій якості навчального процесу на занятті (уроці) застосувати показану вище методику проектування та оцінки якості навчального процесу.

Для цього інспектуючий, перш ніж відвідати урок, заповнює форму, аналогічну наведеній вище для проектування уроку.

350

ВеБраІкоІ.дхсІ 28.02.2008 16:15 Раді ЗІ'Я

Лекція № 10. Якість освіти і навчання

-е-

У цю форму він вносить план уроку, намічений учителем, і залишає порожніми всі її графи. У ході уроку, спостерігаючи реальний навчальний процес, інспектуючий заповнює форму спостережуваними характеристиками уроку, а після уроку підраховує коефіцієнт його ефективності - Кеф, що повинно з'явитися головним аргументом при обговоренні майстерності вчителя.

Ось як може виглядати ця форма.

Форма для спостереження і оцінки ефективності уроку

Дата:

Тема:

Мета:

Тривалість: Т = Кількість учнів: М = № етапу Зміст етапу Тет хв. Щі Мі Мі X

Тет 1 Тут план уроку, намічений учителем Тут спостережувані характеристики урок 2 3

І т.д. Зауважте, що за межі цієї форми винесено питання про моті-ваціонном етапі заняття. Його спостереження і обговорення - це окреме питання інспекції. Можна говорити про вдалу підбору вчителем мотиваційних ситуацій для залучення інтересу учнів до досліджуваного матеріалу, але власне мотивація навчання як генетичне властивість особистості знаходиться за межами учительській компетенції.

Само собою зрозуміло, що і перевіряючий, і вчитель повинні бути обізнаними в сучасній педагогічній науці, викладається в цих лекціях. В іншому випадку вони не зможуть скористатися викладеним тут апаратом проектування та аналізу уроку.

6. Контроль якості навчання

Можливість проектування та виконання навчального процесу, що гарантує заздалегідь задану якість навчання, зовсім не виключає необхідності контролю якості засвоєння

-о-

351

ВеБраІкоІ.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 35 * 2

2 | г2

В.П . Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

учнями навчального матеріалу. Функція контролю якості навчання полягає у своєчасному виявленні відхилень від запроектованого проміжного або кінцевого результату процесу навчання. Відхилення в процесі можливі з найнесподіваніших причин, і вони повинні бути оперативно скоректовані.

Вище (див. Лекції № 3 та № 4) докладно викладена методика об'єктивного і діагностично контролю якості знань учнів і методика виявлення, вимірювання та оцінки успіхів учнів. У цьому параграфі будуть розглянуті дві можливі стратегії контролю якості навчання, зручні для використання в ході навчального процесу: елементний (див. рис. 25) та інтегрований (див. рис. 26).

СХЕМА ЕЛЕМЕНТНОГО КОНТРОЛЮ

-е-Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 К! К2 К3 К4 Рис. 25

-о-

СХЕМА ІНТЕГРОВАНОГО КОНТРОЛЮ Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Контроль 1 * Контроль 2 ^ Контроль 3 - Контроль 4 - * - Рис. 26

З малюнків добре видно відмінності цих двох стратегій: при елементному контролі перевіряється засвоєння лише тих УЕ, які містяться в даній темі; при інтегрованому контролі кожного разу при перевірці засвоєння даної теми включається повторна перевірка засвоєння будь-яких навчальних елементів усіх попередніх тим предмета.

352

Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Раді 35 * 3

3553

Лекція № 10. Якість освіти і навчання

Інтегровану схему контролю рекомендується використовувати для навчальних предметів з тісно пов'язаними між собою розділами, коли вивчення наступного матеріалу безпосередньо спирається і визначається засвоєнням попередніх навчальних елементів.

Не слід плутати контроль якості навчання з керуванням пізнавальною діяльністю учня. Останнє може здійснюватися за розімкнутої або замкнутої схемою і в процесі самого вчення. У наведених вище стратегіях контролю якості навчання передбачається підсумковий контроль засвоєння по темі або предмету в цілому.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.3. Коефіцієнт ефективності навчального процесу "
 1. Яким чином розподіляється в бригаді заробіток?
  Коефіцієнта трудової участі. Коефіцієнти членам бригади затверджуються колективом бригади за поданням бригадира (ради бригади). При застосуванні коефіцієнта трудової участі заробітна плата працівника не може бути нижче встановленого державою мінімального розміру (ст. 95
 2. РЕЗЮМЕ
  коефіцієнтів і функцій стимулювання при нормативному значенні ефективності, що дорівнює 100 балам. В якості критеріїв ефективності роботи персоналу приймаються показники економічної ефективності (кінцевих результатів), якості та результативності праці, соціальної ефективності діяль-ності персоналу. Коута дозволяє оцінити ефективність роботи персоналу підрозділу шляхом порівняння
 3. коефіцієнт приведення сумарная ВИТРАТ НА ТЕХНІЧНИЙ ЕТАП РЕКУЛЬТИВАЦІЇ До МОМЕНТУ ЗАВЕРШЕННЯ рекультиваційних РОБІТ
  коефіцієнт без врахування ступеня освоєності території розміщення об'єкта рекультивації (табл. п.7-9) 3. Основні види використання рекультивації земель і типи порушених земель наведені в табл. п. 10. ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА di33K (лісостепова зона) Типи порушених земель Феек за видами використання земель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2,20 3,65 2,59 5,30 2,60 2 , 60 8,35 7,01 1,00 2,59
 4. 3.2. Випускники
  коефіцієнтами випуску »(graduation rates). Для вторинного та поствторічного нетретічного освіти вони розраховуються як відношення числа всіх закінчили освіту даного типу в навчальних закладах усіх видів до чисельності населення в типовому віці закінчення даного типу освіти (Табл. 9). Для теоретичного навчання «коефіцієнти випуску» розраховуються як сума частки випускників
 5. 2.6. Підготовка за типами третинного освіти (табл. 13)
  коефіцієнтами випуску, про які ми говорили вище. Третичное освіту поділяється на кілька типів: третинне утворення типу 5B (середня спеціальна освіта в Росії), третинне утворення типу 5A (вищі навчальні заклади) і навчання по «просунутим дослідним програмам» 6 рівня (фундаментальну наукову освіту, тобто аспірантура та докторантура, в російській термінології).
 6. 9.3 Оцінка еколого-економічної ефективності витрат на рекультивацію порушених земель Загальна постановка задачі.
  коефіцієнт відповідно до табл. 6 - 8 d ЕЕК d ос + d 1еек значення коефіцієнта освоєності території d ос = 0,02 Для сільськогосподарського призначення d 1еек = 1,58, значить d ЕЕК = 0,02 +1,58 = 1,60. Для лісогосподарського призначення d 1еек = 3,00, значить d ЕЕК = 0,02 +3,00 = 3,02. 4. Визначаємо загальний народногосподарський результат рекультивації за формулою Р = Д + d + П;
 7. 1.1.2. Показник інформаційної насиченості підрозділів МФ
  коефіцієнтом (К :). Для визначення ваги (К :) інформаційної насиченості підраховуючи-ється: - число дисциплін, з яких є курсове та дипломне проектування (КіДП); - загальна кількість предметів, що читаються на факультеті (Фп). Відношення числа КіДП до кількості предметів Фп визначає вагу показника інформаційної насиченості підрозділи КіДП / Фп = К Більш характерним
 8. 2.4. Верхній рівень вторинного освіти (табл. 9-10)
  коефіцієнтів випуску »(graduation rates) - показників ставлення числа закінчили той чи інший рівень освіти до чисельності населення відповідного віку. Для верхнього рівня вторинного освіти ці коефіцієнти розраховуються як відношення числа всіх закінчили освіту даного рівня в навчальних закладах усіх видів до чисельності населення в типовому віці закінчення даної
 9. 2.3 .2. Пріоритети використання технічних ресурсів щодо ефективного забезпечення навчального процесу та НДР
  навчального процесу згідно з затвердженим розкладом занять. Другий пріоритет. Студентам всіх спеціальностей факультету для виконання курсових і дипломних проектів, затверджених завідувачами кафедр або керівниками проектів . Третій пріоритет. Докторантам, аспірантам, магістрантам, згідно із затвердженими планами робіт з НДР, вони можуть працювати в будь-якій лабораторії, вільної від
 10. ДОДАТОК 35 Коефіцієнт значущості Z i при виконанні дорожніх робіт
    № п / п Найменування оцінюваних параметрів Коефіцієнт значущості при виконанні робіт Підготовчі роботи Спорудження земляного полотна Пристрій дорожнього одягу Ремонт автомобіль-них доріг Утримання автомобільних доріг Розробка кар'єрів, видобуток і транспортування 1. Ерозійна стійкість 0,9 0,9 - 0,8 - 1,0 2. Стан рослинності 1,0 0,9 - 0,8 - 3. Шумовий вплив 0,8 0,7
 11. 2.5. Третинне освіту (табл. 1112)
    коефіцієнту надходження до установи третинного освіти Росія займає третє місце, так само, як і по чистому коефіцієнту надходження в освітні установи типу 5B (навчальні заклади середньої професійної освіти, за російською термінологією), слідом за Кореєю і Новою Зеландією. По чистому коефіцієнту надходження в освітні установи типу 5A (вищі навчальні
 12. Чувілев А.А. Правоохоронні органи: Навчальний посібник. - М.: Юріспруденція.-176 с., 2000
    навчального курсу «Правоохоронні органи Російської Федерації» для вищих юридичних навчальних закладів. Авторами висвітлено практично всі питання навчальної дисципліни з урахуванням останніх змін і доповнень, внесених в російське законодавство. Для студентів юридичних вузів, практичних працівників правоохоронних
 13. Варламова А.Я., Агарков Є.В. . Сам зроби вибір навчальної літератури з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства: Навчально-методичний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 80 с., 2004
    навчально-методичний посібник для студентів представляє коротку характеристику змісту розділів, тем, питань в пропонованій навчальній літературі різних авторів з педагогіки, природокористування та концепції сучасного
 14. 2.3. Моделі виробничої діяльності співробітників інформаційного центру
    ефективності навчання запроваджено механізм парного взаємодії «викладач - програміст». Викладач факультету, який проводить заняття з навчального процесу, працює в тісному контакті з інженером-програмістом, які спільно надають консультації та допомогу студентам залежно від виникаючих у них конкретних питань. Питання, пов'язані з роботою в САПР, консультує програміст,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua