Головна
ГоловнаНавчальний процесСистеми освіти → 
« Попередня Наступна »
М. Л. Аграновіч, А. В. Полєтаєв, А. В. Фатєєва. . Російське освіта в контексті міжнародних показників. - М.: Аспект Пресс,. - 76 с.,, 2004 - перейти до змісту підручника

2.5. Третинне освіту (табл. 1112)

Як вже зазначалося вище, за формальними показниками масштабу третинного освіти Росія займає одне з перших місць у світі. За загальним чистому коефіцієнту надходження до установи третинного освіти Росія займає третє місце, так само, як і по чистому коефіцієнту надходження в освітні установи типу 5B (навчальні заклади середньої професійної освіти, за російською термінологією), слідом за Кореєю і Новою Зеландією. По чистому коефіцієнту надходження в освітні установи типу 5A (вищі навчальні заклади) Росія займає 8-е місце, а за коефіцієнтом валового охоплення вищою освітою - ділить 6-7-е місце з Норвегіей11.

Третичное освіта в Росії в даний час має по суті масовий характер, і за ступенем охоплення населення поступово наближається до показників верхнього вторинного образованія12. На жаль, наявні дані не дозволяють оцінювати якість третинного освіти в різних країнах, і тут можливі лише вельми умовні непрямі оцінки. Одним з таких непрямих індикаторів є частка іноземних студентів у загальній чисельності осіб, які отримують третинне освіту.

Зрозуміло, що цей показник, крім якості освіти, відображає дію і багатьох інших факторів, у тому числі географічного положення. Проте він дає досить виразну картину (рис. 13).

Для країн III групи медіанний показник частки іноземних студентів дорівнює 0,9% (такий же показник має Росія), для країн II групи - 1,6%, і нарешті, для країн I групи - 7 , 4%. Тут чітко проявляється різниця між найбільш розвиненими і просто розвиненими країнами: серед країн II групи тільки в Новій Зеландії частка іноземних студентів перевищує 3,5-відсотковий рівень (в силу географічного положення в коледжах і університетах Нової Зеландії навчається багато студентів з близ-я л о

еи дт

уд ет

тр з т х в

m 2

оо

а

е

з бр

про б в про

е

числі Аніі, ч а

йв

е д

у

17,5

14,0

10 , 5

7,0

3,5

0

10 000

25 000

40000

ВВП на душу населення, в доларах США за ПКС Рис. 13. Частка іноземних студентів у загальній чисельності навчаються за програмами теоретичного освіти

лежачих невеликих острівні країн). А серед країн I групи менш 3,5% іноземні студентів навчаються тільки у Фінляндії, Японії та Італії.

Для нас інтерес представляють дані про страновом розподілі російських студентів, учнів закордоном (за інформацією, що надається країнами-реципієнтами). За цими даними, всього в країнах, що входять в аналізований нами список, в 2002 р. навчалися лише 25,7 тис. студентів з Росії (0,4% від числа студентів в російських вузах). Найбільше російських студентів зареєстровано у Німеччині - 8,9 тис., США - 6,7 тис., Франції - 1,9 тис. і Великобританії - 1,5 тис. (рис. 14). У більшості країн російські студенти складають вкрай незначну частку від усіх іноземні студентів 0

Є

st ^ V

е д

з о Р

10 000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000? 2000 1000.

Країни

Рис. 14. Число російських студентів, що навчаються за кордоном, по країнах (у середньому близько 1%); 2-відсотковий рівень цього показника перевищують Фінляндія (13,5% всіх іноземних студентів), Туреччина (5,2%), Німеччина (4,1%), Польща (3,9%), Словаччина (2,9%), Ісландія (2,3%), а також Чехія (2,1%).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.5. Третичное освіту (табл. 1112) "
 1. 1.1. Індекс людського розвитку (табл. 1)
  третинним образованіем5. При розрахунку індексу розвитку людського потенціалу ООН використовує оцінки ВВП за паритетом купівельної спроможності, що розраховуються Всесвітнім банком. Ці оцінки можуть відрізнятися від оцінок, отриманих в рамках альтернативної Програми міжнародних зіставлень ОЕСР, в якій також бере участь Росія. Країни, за якими є порівнянна інформація про статистику
 2. 1.2. Рівень освіти населення (табл. 2)
  третинним освітою Росія б'є всі рекорди, досягши показника 54% від чисельності населення у віці 25-64 року; на другому місці з великим відставанням йде Канада (42,6 %) і Ізраїль (42,1%) (рис. 4). Істотний внесок у загальний російський показник вносить третинне утворення типу B (середня професійна, в російській класифікації) - 33,5%. На другому місці з показником 21,6% тут
 3. 2.2. Очікувана тривалість навчання (табл. 7)
  третинного освіти всіх типів в Росії дорівнювала 3,4 року і була однією з найбільш високих у світі (більше значення цього показника спостерігається тільки у Фінляндії, США, Кореї та Австралії). Зате середня тривалість верхнього рівня вторинного (середнього) освіти становила всього 1,7 року, що відповідає медианному показником для III групи країн (у країнах II групи цей показник
 4. 2.3. Розподіл за рівнями освіти (табл. 8)
  третичному - навчання в середніх спеціальних учебнигх закладах на базі повної школи й у вищих учебнигх закладах. Таблиця Т1 Охоплення населення освітою під віком та рівнями освіти (медіанний показники),% Групи країн 16 років 17 років 18 років 19 років 20 років Всі види освіти Всі країни 88,4 79,5 58,0 47,2 40,0 I група 92,6 84,5 70,4 45,5 49,4 II група 94,0 86 , 1 57,3 49,2
 5. 2.6. Підготовка за типами третинного освіти (табл. 13)
  третинного освіти характеризується коефіцієнтами випуску, про які ми говорили вище. третинне освіту поділяється на кілька типів: третинне утворення типу 5B (середня спеціальна освіта в Росії), третинне утворення типу 5A (вищі навчальні заклади) і навчання по «просунутим дослідним програмам» 6 рівня (фундаментальну наукову освіту, тобто аспірантура та
 6. 2.7. Підготовка за спеціальностями (табл. 14-15)
  третинного освіти, в рамках МСКО класифікуються за восьми укрупненим областям знань (див. розділ «Методологічні пояснення»). Відповідні дані є в основному тільки по країнах ОЕСР, тому ми будемо порівнювати російські показники до медіанного значенням для всіх країн, по яких є інформація, без поділу на групи. Сучасна російська структура підготовки
 7. 3.1. Освітні інститути (табл. 1617)
  третинного рівня (початкові, основні, повні школи та УНПО) складає нікчемні 0,4-0,3%, в установах третинного рівня типу 5B (установи середньої професійної освіти) - 3,7%, у вищих навчальних закладах (тип 5A) - 12,1%. У переважній більшості країн частка навчаються в недержавних навчальних закладах істотно вище (рис. 18) за небагатьма винятками. До числа таких
 8. 3.4. Форми навчання (табл. 22)
  третинним освітою типу 5A (рис. 22). На рівні первинного і вторинного освіти частка навчаються за неочной формі складає всього 2,5%, що відповідає медианному показником для розглянутого нами набору країн. На рівні теоретичного освіти типу 5B (середня професійна) по неочной формі в Росії навчається 27,4% студентів, що відповідає медианному показником для країн II
 9. 3.5. Викладачі (табл. 2324)
  третинного освіти типу 5B (середня професійна) російський показник (13 уч. / преп.) приблизно відповідає медианному показником для країн II групи. На рівні теоретичного типу 5A (вище професійне) російський показник також дорівнює 13 уч. / преп., але для даної щаблі освіти цей показник вже є досить низьким за міжнародними мірками (тут медіанний показник навіть
 10. 4.1. Рівень освіти (табл. 25-26)
  третинним освітою. При цьому в розвинених країнах рівень освіти чоловіків у цілому вище, ніж у жінок, а в Росії навпаки, жінки в середньому мають більш високий рівень освіти (табл. Т2). Таблиця Т2 Розподіл населення у віці 25-64 року за рівнями освіти,% Нижня вторинне і нижче У тому числі У тому числі У тому числі Показники дошкільна і початкова нижній рівень
© 2014-2022  ibib.ltd.ua