Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
А.В. Мазуров. Правознавство. Короткий курс лекцій. МОСКВА.ЮРАЙТ, 2003 - перейти до змісту підручника

10.4. Практика взаємодії органів державної влади в Російській Федерації

Від конституційної організації системи державної влади та її функціонування вирішальною мірою залежить реалізація конституційних прав більшості громадян, закріплення федеративного (адміністративно-територіального) устрою країни, зміст і реалізація інших конституційних положень, включаючи порядок зміни Конституції.

«Державна влада в Російській Федерації, - йдеться в ст. 10 Конституції, - здійснюється на основі поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади самостійні ». Начебто все ясно. Але варто прочитати ч. 1 ст. 11 Конституції, як ясність починає зникати: «Державну владу в Російській Федерації здійснюють Президент Російської Федерації, Федеральне Збори (Рада Федерації і Державна Дума), Уряд Російської Федерації, суди Російської Федерації». Якщо Федеральне Збори здійснює законодавчу владу, Уряд - виконавчу, суди - судову, то яку владу повинен здійснювати Президент? Навряд чи законодавчу (навіть за наявності права видання актів замість законів) і тим більше не судову.

У вітчизняній юридичній літературі неодноразово зазначалося, що Президент не входить ні в одну з цих трьох гілок влади. Однак президенту будь-якої держави не можна мати владні повноваження поза будь-якої гілки влади. Фактично Президент є неформальним главою виконавчої влади. Про це свідчить його право головувати на засіданнях Уряду (п. «б» ст. 83) - вищого органу виконавчої влади. У разі відставки Президента його повноваження може тимчасово виконувати тільки Голова Уряду (ст. 92). Саме з Урядом Президент забезпечує здійснення повноважень федеральної державної влади на всій території Росії (ч. 4 ст. 78).

Чому ст. 80 Конституції закріплює своїм гарантом саме Президента? Виходячи з аналізу ст.

125, повноваженнями, здатними її гарантувати, має, крім Президента, Конституційний Суд, який може контролювати конституційність нормативних актів і самого гаранта Конституції. Як Президент може бути гарантом Конституції, якщо його акти не мають вищу юридичну силу і він не має права давати її офіційне загальнообов'язкове тлумачення?

Статус Президента (глави держави) частково пояснює те положення, що він не віднесений Конституцією до жодної з трьох гілок влади. Однак у ст. 11 і 80 принцип поділу влади істотно деформований. З них, як і з інших положень Конституції, не ясно, які напрями державної політики є основними, а які не є. Чи припустимо Президенту діяти поза рамками його конкретних повноважень, встановлених іншими статтями Конституції? Якщо допустимо, то навіщо поряд зі ст. 80 встановлювати положення, що фіксують точно визначені повноваження Президента?

Примітно, що передбачені Конституцією форми взаємодії Президента та органів державної влади відповідають інтересам саме Президента. Конституцією, наприклад, не встановлені обмеження щодо термінів і кратності подання Президентом кандидатур (одних і тих же або різних) суддів Конституційного Суду для призначення їх на посаду Радою Федерації. Ніщо не перешкоджає Президенту не тільки відправляти Уряд у відставку необмежену кількість разів, але і представляти Державній Думі будь-яку кандидатуру для призначення на посаду Голови Уряду. Мабуть, саме внаслідок подібного розподілу повноважень Державна Дума, незважаючи на її переважаючу в минулому опозиційність до проведеної Урядом політиці, ні разу не висловила недовіру Уряду. До того ж повторне вираз недовіри Уряду може обернутися розпуском Державної Думи (ст. 117).

Таким чином, своєрідність системи державної влади в РФ полягає насамперед у конституційно закріпленому пріоритеті влади Президента, виконавчої влади в цілому над законодавчої (представницької) владою.

Адже за Конституцією (ч. 4 ст. 78) тільки Президент і Уряд забезпечують здійснення повноважень всієї федеральної державної влади на всій території РФ. Якщо органи ис

8

159

виконавчої влади РФ і її суб'єктів утворюють єдину систему (ч. 2 ст. 77), то законодавчі (представницькі) органи й конституційні (статутні) суди РФ і її суб'єктів такої системи не утворюють. Більше того, Конституція не дозволяє палатам Федеральних Зборів навіть збиратися на спільні засідання, за винятком випадків заслуховування послань Президента, Конституційного Суду та виступи керівників іноземних держав (ст. 100). Навряд чи така система державної влади відповідає принципам правової держави.

Розподіл владних повноважень між виконавчою (президентської, губернаторської) і законодавчої (представницької) владою, подібне федеральному, відтворено і на рівні суб'єктів РФ, оскільки згідно ч. 1 ст. 77 система органів державної влади суб'єктів РФ встановлюється ними відповідно до основами конституційного ладу РФ.

(? Питання для самоперевірки

1. Як повинні поєднуватися принципи федеративного та правової держави?

2. Чим відрізняються предмети ведення РФ від її повноважень?

3. Що відноситься до предметів ведення РФ і предметів спільного ведення РФ і її суб'єктів?

4. Які протиріччя положень Конституції РФ про федеративний устрій?

5. У яких випадках Президент може розпускати Державну

Думу?

6. Яке призначення Ради Федерації в Парламенті Росії?

7. Які органи влади в РФ утворюють єдину систему?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.4. Практика взаємодії органів державної влади в Російській Федерації"
 1. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  практики народництва в тих його складових частинах, які можуть бути використані в наш важкий час. Джерела та література Антонов В.Ф. Народництво в Росії: утопія чи відкинуті можливості / / Питання історії. - 1991. - № 1. Балуєв Б.П. Ліберальне народництво на рубежі XIX-XX століть. - М., 1995. Балуєв Б.П. Михайлівський Н.К. і «легальний марксизм» (До 150-річчя з дня народження) / /
 2. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  практики. Прийняття закону (групи законів), що містить офіційне тлумачення Кримінального кодексу РФ, дозволило б стимулювати вирішення надзвичайно гострої для нашої країни проблеми аномії кримінально-правових норм, і, перш за все, про відповідальність за злочини в сфері економічної діяльності, організовану злочинну діяльність та інші. Кримінально-правовий контроль, здійснюваний
 3. 2.2 . Формування системи управління реформуванням Збройних Сил
  практики теорія реформи, що дає позитивний соціальний та економічний ефект. Наприклад, системний перехід від часткового скорочення безлічі частин до реформи організаційно-штатної структури військ, скорочення цілих частин, гарнізонів не тільки вдосконалює організаційно-штатну структуру військ, а й підвищує бойову готовність, дає можливість комплектувати частини, що залишилися сучасної
 4. 3.3. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  практика, тренування здійснюються напередодні масового заходу безпосередньо на місці його проведення. При цьому уточнюються завдання, розстановка нарядів, перевіряється реальність встановлених строків розгортання сил; відпрацьовуються питання взаємодії нарядів міліції, військ та інших залучених сил на випадок виникнення надзвичайних обставин. Особовому складу, зайнятому в нарядах по
 5. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
  практика вже найближчим часом зажадає "зняття корпоративної маски" з деяких державних юридичних осіб . Держава як власник. Держава є власником належного йому майна, проте, на відміну від фізичних або юридичних осіб, не володіє свідомістю і волею, необхідними для участі в цивільному обороті без посередництва різних державних органів, як
 6. Розділ 1 РОЛЬ І МІСЦЕ ПРОКУРАТУРИ В СУСПІЛЬСТВІ ЯК Суб'єкта КОНТРОЛЬНО-Наглядової ВЛАДІ
  практика. - К.: Мат-ли наук, конф., 1996. - С. 85-87. 7. Михайленко О., Ковальський В. Прокуратура суверенної України: година становлення спліває / / Юрид. вісник України. - 2000. - № 48. 8. Рохлін В. І. До питання про місце і роль прокуратури в системі державних органів / / Проблеми вдосконалення прокурорського нагляду (до 275 - річчя Російської прокуратури). - Навчи, збірник НДІ Ген. прок-ри Рос.
 7. 4.5. отношения между прокуратурою І Уповноваженому Верховної Ради України З ПРАВ ЛЮДИНИ
  практики, Які вірішуватімуться в ході Подальшого розвітку ціх структур. контрольні ПИТАННЯ ДО семінару 1. Охарактеризуйте характер правовідносін генеральної прокуратури України з Президентом України. 2. Охарактеризуйте характер правовідносін генеральної прокуратури України з Верховною Радою України. 3. Чі нужно встановлюваті підконтрольність и підзвітність Генерального прокурора України? Если
 8. Глава сьома. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
  практики та ідеології вільного підприємництва. Гроші як загальний еквівалент порівняння результатів праці, перетворення продуктів в товари - ось глибинна економічна суть цього середовища. Але й становище людини в такому суспільстві, в його політичному житті визначається майновим станом, підприємливістю, активністю, багатством, капіталом. Звичайно, це майнове становище може
 9. Глава восьма . ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  практика модернізації Росії завжди були і залишаються полем ідеологічної, політичної, соціальної боротьби між прихильниками цих двох напрямків. З одного боку, рухів у бік світових стандартів якості життя - цінності індивідуальної особистості, прав і свобод людини, економічної та політичної свободи, пріоритету прав і свобод людини перед правами націй, народів, перед державою,
 10. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  практиці в 30-50-ті роки вітчизняної історії. На цій методологічній основі, що включає положення про єдність держави і права, їх загальної класової природі і була сформована так звана марксистсько-ленінська теорія держави і права. Вона досить успішно забезпечувала теоретичними положеннями та обгрунтуваннями тоталітарне держава, її правову систему, інші
© 2014-2022  ibib.ltd.ua