Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психосоматика / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихосоматика → 
« Попередня Наступна »
Малкіна-Пих І. Г.. Психосоматика: Довідник практичного психолога. - М.: Изд-во Ексмо. - 992 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2.2.20. Шкала депресії Цунга


Тест адаптований у відділенні наркології НДІ ім.Бехтерева Г. І. Балашової.
Опитувальник розроблений для диференційної діагностики депресивних станів і станів, близьких до депресії, для скринінг-діагностики при масових дослідженнях і з метою попередньої, долікарської діагностики.
Повне тестування з обробкою займає 20 - 30 хв. Випробуваний зазначає відповіді на бланку.
120
Діагностика в психосоматики
Бланк опитувальника
Інструкція: Прочитайте уважно кожне з наведених нижче пропозицій і закресліть відповідну цифру праворуч залежно від того, як ви себе почуваєте в останній час. Над питаннями довго не замислюйтесь, оскільки правильних або неправильних відповідей немає.
А - ніколи або зрідка
В - іноді
С - часто
D - майже завжди або постійно

1. Я відчуваю пригніченість
А В с D
1 2 3 4;
2. Вранці я відчуваю себе найкраще 1 2 3 4
3. У мене бувають періоди плачу чи близькості до сліз 1 2 3 4
4. У мене поганий нічний сон 1 2 3 4!
1
5. Апетит у мене не гірше звичайного 1 2 3 1
4
6. Мені приємно дивитися на привабливих дружин- 1 2 3 4 -
щин, розмовляти з ними, перебувати поруч ;
7. Я помічаю, що втрачаю вагу 1 2 3 4
1
8. Мене турбують закрепи 1 2 3 4
9. Серце б'ється швидше, ніж зазвичай 1 2 3 4
10. Я втомлююся без всяких причин 1 2 3 4
11. Я мислю так само ясно, як завжди 1 2 3 4
12. Мені легко робити те, що я вмію 1 2 3 4
13. Відчуваю неспокій і не можу всидіти на місці 1 2 з 4:
14. У мене є надії на майбутнє 1 2 3 4
15. Я більш дратівливий, ніж зазвичай 1 2 3 4!
16. Мені легко приймати рішення 1 2 3 4
17. Я відчуваю, що корисний і необхідний 1 2 3 4
18. Я живу досить повним життям 1 2 3 4
19. Я відчуваю, що іншим людям стане краще, якщо 1 2 3 4
я помру
20. Мене досі тішить те, що радувало завжди 1 2 3 4 '

121
Глава 2
Обробка результатів
Рівень депресії (УД) розраховується за формулою:
УД =? пp. +? Oбp., Де
? Пp. - Сума закреслених цифр до «прямим» висловлюючи-ніям № 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 19;
? Oбp. - Сума цифр, «зворотних» закресленим, до виска-зв'язування номер 2, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20. Наприклад: у висловлювання № 2 закреслена цифра 1, ми ставимо в суму 4 бали; у висловлювання № 5 закреслено відповідь 2, ми ставимо в суму 3 бали; у висловлювання № 6 закреслено відповідь 3 - ставимо в суму 2 бали; у висловлювання № 11 закреслено відповідь 4 - ставимо в суму 1 бал.
В результаті отримуємо УД, який коливається від 20 до 80 балів. Якщо РД не більше 50 балів, то діагностується стан без депресії. Якщо УД більше 50 балів і менше 59, то робиться висновок про легку депресію ситуативного чи невротичного генезу. При показнику УД від 60 до 69 балів діагностується субдепрессивное стан або маскована депресія. Істинне депресивний стан діагностується при УД більш ніж 70 балів.
2.2.21. Опитувальник Міні-мульт (скорочений варіант Міннесотського багатовимірного особистісного переліку MMPI)
Опитувальник Міні-мульт являє собою скорочений варіант MMPI, містить 71 питання, 11 шкал.
Перші 3 шкали, оціночні, вимірюють щирість випробовуваного, ступінь достовірності результатів тестування і величину корекції, що вноситься надмірною обережністю.
1. Шкала брехні - оцінює щирість випробуваного.
2. Шкала достовірності - виявляє недостовірні відповіді: чим більше значення за цією шкалою, тим менш достовірні результати.
3. Шкала корекції - згладжує спотворення, що вносяться надмірної обережністю і контролем випробуваного під час тестування. Високі показники за цією шкалою говорять про неусвідомлену контролі поведінки.
Інші 8 шкал є базисними й оцінюють властивості особистості:
122
Діагностика в психосоматики
4. Іпохондрія - близькість випробуваного до астено-невротичен-ському типу. Випробувані з високими оцінками повільні, пасивні, приймають все на віру, покірні влади, повільно пристосовуються, погано переносять зміну обстановки, легко втрачають рівновагу в соціальних конфліктах.
5. Депресія. Високі оцінки мають чутливі, сенситивні особи, схильні до тривог, боязкі, сором'язливі. У справах вони старанні, сумлінні, високоморальні і обов'язкові, але не здатні прийняти рішення самостійно, у них немає впевненості в собі, при найменших невдачах вони впадають у відчай.
6. Істерія. Виявляє осіб, схильних до неврологічних захисних реакцій конверсійного типу. Вони використовують симптоми соматичного захворювання як засіб уникнення відповідальності. Всі проблеми вирішуються відходом у хворобу. Головною особливістю таких людей є прагнення здаватися більше, значніше, ніж є насправді, прагнення звернути на себе увагу у що б то не стало, спрага захоплення. Почуття таких людей поверхові й інтереси неглибокі.
7. Психопатія. Високі оцінки по цій шкалі свідчать про соціальної дезадаптації, такі люди агресивні, конфліктні, нехтують соціальними нормами і цінностями. Настрій у них нестійке, вони уразливі, збудливі і чутливі. Можливий тимчасовий підйом по цій шкалі, викликаний якою-небудь зовнішньою причиною.
8. Паранойяльному. Основна риса людей з високими показниками за цією шкалою - схильність до формування надцінних ідей. Це люди односторонні, агресивні і злопам'ятні. Хто не згоден з ними, хто думає інакше, той чи дурна людина, чи ворог. Свої погляди вони активно насаджують, тому мають часті конфлікти з оточуючими. Власні найменші удачі вони завжди переоцінюють.
9. Психастенія. Діагностує осіб з тривожно-недовірливим типом характеру, яким властива тривожність, боязкість, нерішучість, постійні сумніви.
10. Шизоидность. Особам з високими показниками за цією шкалою властивий шизоїдний тип поведінки. Вони спо-
123

Глава 2
собни тонко відчувати і сприймати абстрактні образи, але повсякденні радощі й прикрощі не викликають у них емоційного відгуку. Таким чином, спільною рисою шизоїдного типу є поєднання підвищеної чутливості з емоційною холодністю і відчуженістю в міжособистісних стосунках. 11. Гіпоманія. Для осіб з високими оцінками за цією шкалою характерно піднесений настрій незалежно від обставин. Вони активні, діяльні, енергійні та життєрадісні. Вони люблять роботу з частими змінами, охоче контактують з людьми, проте інтереси їх поверхневі і нестійкі, їм не вистачає витримки і наполегливості.
Бланк тесту і методика обробки результатів легкодоступні в багатьох довідниках з психології.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.2.20. Шкала депресії Цунга "
 1. Спосіб вимірювання оцінки.
  У ході даного процесу для критеріїв оцінки розробляється шкала оцінки. Це може бути загальна, прийнятна для всіх критеріїв шкала або для кожного критерію своя шкала. Що оцінює особа при оцінці повинно позначити ціну поділки певної шкали і на підставі цього дати оцінку. Можливе використання різних видів шкал. Описова шкала - при описі поділів для кожної з них застосовуються
 2. ГЛАВА 9 ШКАЛА ОЦІНКИ ВПЛИВУ травматичної події (Impact of Event Scale-R - IES-R)
  ГЛАВА 9 ШКАЛА ОЦІНКИ ВПЛИВУ травматичної події (Impact of Event Scale-R -
 3. Нумераційна шкала
  містить оцінки, позначені цифрами. Це можуть бути, наприклад, цифри від 1 до 10. При цьому у виробничій практиці зустрічаються шкали, спрямовані як у бік збільшення, так і у бік зменшення. Графічна шкала використовує графічне зображення, яке може бути представлене у вигляді лінії або кола. Зрозуміло, в результаті комбінації можуть з'явитися і багато інших видів шкал ,
 4. Опитувальник А. Кокошкаровой
  Опитувальник А. Кокошкаровой (1976) включає 83 питання, розподілених по 8 шкалами: брехні, вегетативних розладів, неврастенії, психастенії, істерії, іпохондрії, депресії, деперсоналізації-дереалізації. Оцінка проводиться за допомогою спеціального ключа. Розрізняють негативний, сумнівний і позитивний результати (за всіма, по одній або по декількох шкалами). За сумарною оцінкою виділяють
 5. Методики для оцінки дисоціації
  Для вимірювання різних аспектів дисоціації розроблений психометрический інструментарій, який можна розділити на два основні класи: опитувальники та структуровані інтерв'ю. Опитувальники деперсоналізації. До 1980-х рр.. було розроблено велику кількість опитувальників, призначених виключно для вимірювання деперсоналізації на популяціях студентів коледжів (Dixon J. С, 1963), психіатричної
 6. 4.5.3. Вимірювання ступеня вираженості астенічного стану
  Шкала астенічного стану (ШАС) розроблена Л.Д.Майковой і адаптована Т.Г.Чертовой на базі даних клініко-психологічних спостережень і відомого опитувальника MMPI (Міннесотський багатовимірний особистісний перелік). Шкала складається з 30 пунктів-тверджень, що відображають характеристики астенічного стану. Дослідження проводиться індивідуально в окремому, добре освітленому і ізольованому від
 7. Введення
  Особливості психодіагностики посттравматичного стресового розладу Необхідність широкого і детального обговорення питань, пов'язаних з усіма рівнями (клінічним, клініко-психологічним і психометрическим) діагностики посттравматичного стресового розладу (ПТСР) обумовлена низкою причин. По-перше, високою теоретичною актуальністю та практичною значущістю проблем
 8. 4.5.5. Визначення рівня тривожності
  Вимірювання тривожності як властивості особистості особливо важливо, оскільки це властивість багато в чому обумовлює поведінку суб'єкта. Певний рівень тривожності - природна й обов'язкова особливість активної діяльності особистості. У кожної людини існує свій оптимальний, або бажаний, рівень тривожності - це так звана корисна тривожність. Оцінка людиною свого стану в
 9. 3. Оцінка матері дочкою
  Шкала позитивного інтересу Позитивне ставлення до дочки з боку матері, ос-Нова на психологічному прийнятті, описується підріст-ками-дівчатками, як ставлення до маленькій дитині, кото-рий постійно потребує уваги, турботи, допомоги, який сам по собі мало що може. Такі матері часто схвалюють звернення за допомогою доче-рей у випадках сварок або будь-яких ускладнень, з одного
 10. Торонтська алексітіміческая шкала
  Термін «алекситимия» був введений в 1972 р. PE Sifheos для позначення певних особистісних особливостей пацієнтів з психосоматичними розладами - труднощі перебування відповідних слів для опису власних почуттів, збіднення фантазії, утилітарному способі мислення, тенденції до використання дій у конфліктних і стресових ситуаціях. У дослівному перекладі термін «алекситимия»
 11. 7. Шкали оцінювання
  Шкалирование - це присвоєння чисел виміряним ознаками об'єктів. Залежно від строгості вимірювань розрізняють чотири типи оціночних шкал: найменувань, порядку, інтервалів, відносин. Найбільш простий шкалою є шкала найменувань. Числа в шкалі найменувань - це тільки позначення об'єктів, наприклад номери на майках футболістів. Числа, отримані за шкалою найменувань, допускають лише
 12. Американське законодавство в період між світовими війнами. Соціальний напрям і результати реалізації.
  Повоєнне десятиліття - період відносної стабільності, зростання перспективних галузей (автомобільна, технічна, хімічна) 1929-1932 - важкий спад виробництва, безробіття. Велика Депресія. "Новий курс" Рузвельта: Реформування адміністративної та частково судової влади, Економічне планування, Законодавче регулювання економіки за галузями (кодекси чесної конкуренції -
 13. Допоміжні Словничок
  ІНФОРМАЦІЯ ЗВУКОВА - отримання організмом відомостей про навколишнє його середовищі через сприйняття звукових хвиль. ЗАБРУДНЕННЯ шумових - (дещо інший аспект від раніше наведеного) - виникнення окремих гучних звуків і шумового фону понад природного рівня або нормальної повторюваності. ТИСК ЗВУКОВОЕ - перевищення атмосферного тиску при проходженні звукової хвилі, яке виражається
 14. Опитувальники для скринінгу неврозів
  У цю групу методик включаються опитувальники, призначені для виявлення та орієнтовного синдромологического визначення неврозів. Ці досить численні опитувальники служать для попередньої, долікарської, діагностики неврозів. При їх складанні та апробації враховуються такі критерії, як ефективність, простота, надійність при диференціюванні здорових і хворих, відповідні
 15. ГЛАВА 10 Міссісіпської ШКАЛА ДЛЯ ОЦІНКИ посттравматичного РЕАКЦІЙ
    Миссисипская шкала (МШ) була розроблена для оцінки ступеня вираженості посттравматичних стресових реакцій у ветеранів бойових дій (Кеапе Т. M., et al., 1987, 1988). В даний час вона є одним із широко використовуваних інструментів для вимірювання ознак ПТСР. Шкала складається з 35 тверджень, кожне з яких оцінюється за п'ятибальною шкалою Ліккерта. Оцінка результатів
© 2014-2021  ibib.ltd.ua