Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

15. Анулювання ліцензії


Анулювання ліцензії визначено в Законі як позбавлення ліцензіата органом ліцензування права на провадження певного виду господарської діяльності.
Анулювання ліцензії є однією з поширених санкцій, застосовуваних Ліцензійною палатою України (зараз - Департамент ліцензування та реєстрації Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва). Застосування цієї санкції останнім часом було дуже поширене відносно довірчих товариств, інвестиційних фондів і компаній.
Анулювання ліцензії за рішенням органу ліцензування, передбачене в ст.21 Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", є одним з найбільш серйозних оперативних засобів охоронної спрямованості. На відміну від ст. 4 Закону "Про підприємництво, яка визначала три підстави анулювання ліцензії, ст.21 Закону" Про ліцензування ... "називає 9 підстав її анулювання. Це:
заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов (повторне порушення - вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повтор. Аого порушення певних ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення);
рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;
нотаріально завірена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії;
акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;
акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додаються до заяви про видатного 'че ліцензії;
акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов - рішення органу ліцензування або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про необхідність усунутий-ня ліцензіатом у встановлені строки порушень ліцензійних умов; неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності.
Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.
Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників.
Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дня його прийняття.
У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов, акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право проведення цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.
У практиці можливі випадки неправомірного застосування органами ліцензування такої санкції як анулювання ліцензії. Для захисту прав підприємців, які ущемляються в таких випадках, необхідна можливість судового оскарження подібних дій компетентних органів. У ст.4 Закону "Про ліцензування ..." зазначено, що рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.
Таким чином, анулювання ліцензії - припинення дії ліцензії суб'єкта підприємництва з підстав, передбачених законодавством.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15. Анулювання ліцензії "
 1. 14. Ліцензування певних видів підприємницької діяльності
  анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про ліквідацію порушень законодавства у сфері ліцензування. Суб'єктами відносин, що виникають у зв'язку з ли--цензурування, є, з одного
 2. 16. Нагляд, контроль та відповідальність у сфері ліцензування
  анулювання ліцензії. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення ним порушень ліцензійних умов, зобов'язаний в установлений у розпорядженні строк подати органу, який видав це розпорядження, інформацію про усунення порушень. Посадові особи органів ліцензування та спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування у разі недодержання законодавства у сфері
 3. Зміст
  ліцензії 16. Нагляд, контроль та відповідальність у сфері ліцензування 17. Патентування деяких видів підприємництва 18. Поняття, зміст і види торгового патенту 19. Порядок придбання торгового патенту 20. Поняття і види суб'єктів підприємницької діяльності 21. Установчі документи суб'єктів підприємництва 22. Поняття і види підприємств 23. 'Правовий статус
 4. 6. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНА
  анулювання результатів торгів; приймає інші рішення, передбачені федеральним законодавством. Повідомлення про проведення торгів (далі - повідомлення) має бути опубліковано організатором торгів не менше ніж за 30 днів до оголошеної дати проведення торгів. Зазначений строк обчислюється з дня, наступного за днем публікації повідомлення. Організатор торгів здійснює прийом заявок на участь у
 5. 6. Порядок реалізації майна
  анулювання результатів торгів; приймає інші рішення, передбачені федеральним законодавством. Повідомлення про проведення торгів (далі - повідомлення) має бути опубліковано організатором торгів не менше ніж за 30 днів до оголошеної дати проведення торгів. Зазначений строк обчислюється з дня, наступного за днем публікації повідомлення. Організатор торгів здійснює прийом заявок на участь у
 6. Методи здійснення виконавчої влади
  ліцензії, вилучення вогнепальної зброї, проістановленіе експлуатації транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає технічним вимогам-ваніям , накладення арешту на банківські рахунки організацій, привід в мі-ліцію. 3. заходи адміністративної відповідальності, адміністративні стягнення - це покарання, які застосовуються у встановленому законом поряд-ке уповноваженим органом або
 7. Держ. управління у соціально-культурній сфері
  ліцензію на право ведення своєї діяльності. Державний статус державній установі надає акредитація, яка підтверджує його право на видачу випускникам документів державного зразка. Управління державною установою здійснюється його керівником, кото-рий обирається колективом або призначається засновником. В управлінні освітніми установами
 8. Вимоги, що пред'являються до документів іноземного походження. Легалізація документа. Апостиль
  ліцензії і т. д.). Не можуть бути апостильовані документи, які виходять від юридичної особи, яка клопоче про проставлення на них апостиля, наприклад сертифікат якості, технічні умови, свідоцтво відділу контролю і т. д., так як сфера дії Конвенції їх не охоплює. На сьогоднішній день учасниками Гаазької Конвенції є: Австралія, Австрія, Андорра, Антигуа і Барбуда,
 9. 2. Формування складу суду. Едінолічноеі колегіальний розгляд справ. Прівлеченіек розгляду справ арбітражних засідателів. Відводи
  ліцензії); 6) особи, які перебувають на обліку в наркологічних або психоневрологічних диспансерах. Арбітражний засідатель, вперше приступив до виконання своїх обов'язків, у відкритому судовому засіданні приносить присягу такого змісту: «Урочисто присягаю чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, здійснювати правосуддя, підкоряючись тільки закону, бути неупередженим і
 10. Вимоги пред'являються до документів іноземного походження.
  Ліцензії і т. д.). Не можуть бути апостильовані документи, які виходять від юридичної особи, яка клопоче про проставлення на них апостиля, наприклад сертифікат якості, технічні умови, свідоцтво відділу контролю і т. д., так як сфера дії Конвенції їх не охоплює. На сьогоднішній день учасниками Гаазької Конвенції є: Австралія, Австрія, Андорра, Антигуа і Барбуда,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua