Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

16. Нагляд, контроль та відповідальність у сфері ліцензування


Державний нагляд за додержанням органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування шляхом проведення планових та позапланових перевірок.
Він здійснює позапланові перевірки додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування лише на підставі надходження до нього в письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення вимог законодавства у сфері ліцензування, або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування.
Орган ліцензування під час перевірки надає спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування рішення та інші документи з питань ліцензування та забезпечує умови для проведення перевірки.
За результатами перевірки спеціально уповноважений орган з питань ліцензування складає акт. У разі виявлення порушень органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування не пізніше ніж за десять робочих днів з дати складання акта перевірки видає розпорядження про усунення органом ліцензування порушень законодавства у сфері ліцензування.
Орган ліцензування, який одержав розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, зобов'язаний в установлений у розпорядженні строк подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування інформацію про усунення виявлених порушень.
Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов здійснюють органи ліцензування та спеціально уповноважений орган з питань ліцензування в межах своїх повноважень шляхом проведення планових та позапланових перевірок.
Планові перевірки дотримання ліцензіатом ліцензійних умов проводяться не частіше одного разу на рік.
Позапланові перевірки здійснюють органи ліцензування або спеціально уповноважений орган з питань ліцензування лише на підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов .
Ліцензіат при перевірці дотримання ним ліцензійних умов надає всі необхідні для проведення перевірки документи та забезпечує умови для її проведення.
Орган, що здійснює перевірку, за результатами перевірки складає акт. Орган ліцензування або спеціально уповноважений орган з питань ліцензування не пізніше десяти робочих днів з дати складання акта перевірки порушень ліцензійних умов видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов або орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії.
Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення ним порушень ліцензійних умов, зобов'язаний в установлений у розпорядженні строк подати органу, який видав це розпорядження, інформацію про усунення порушень.
Посадові особи органів ліцензування та спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування у разі недодержання законодавства у сфері ліцензування несуть відповідальність згідно із законом.
До суб'єктів господарювання за провадження господарської діяльності без ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірах, встановлених законом.
Зазначені штрафи спрямовуються до Державного бюджету України.
Рішення про стягнення штрафів приймаються органом, на який, згідно з чинним законодавством, покладено функції контролю за наявністю ліцензій.
Збиток, нанесений порушенням законодавства у сфері ліцензування, підлягає відшкодуванню за позовами заінтересованих осіб у порядку, визначеному законом.
Указом Президента України "Про Ліцензійну палату при Міністерстві економіки України" від 28.03.95 р. була створена Ліцензійна палата при Міністерстві економіки, яка в січні 1996 р. була перетворена в центральний орган виконавчої влади - Ліцензійну палату України, яка підпорядковується Державному комітету України з питань розвитку підприємництва (Указ Президента України "Про Ліцензійну палату України" від 07.02.97 р.) (зараз - Департамент ліцензування та реєстрації Державного комітету до питань регуляторної політики та підприємництва). На неї Положенням "Про Ліцензійної палаті", затвердженим Указом Президента України від 07.02.97 р., покладено виконання наступних завдань:
узагальнення практики застосування законодавства з питань ліцензування підприємницької діяльності та державної реєстрації суб'єктів підприємництва, розробка пропозицій щодо його вдосконалення;
методичне керівництво роботою, пов'язаною з ліцензуванням підприємницької діяльності та державною реєстрацією суб'єктів підприємництва;
координація роботи органів, які здійснюють ліцензування підприємницької діяльності та реєстрацію суб'єктів підприємництва;
ведення Єдиного ліцензійного реєстру та Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності;
контроль за дотриманням порядку видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій та державної реєстрації суб'єктів підприємництва органами, які виконують ці функції .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16. Нагляд, контроль та відповідальність у сфері ліцензування "
 1. Зміст
  нагляду НБУ 6. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства 7. Порядок застосування НБУ заходів впливу попереднього реагування 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу 9. Порядок створення та реєстрації комерційного банку 10. Вимоги до порядку формування статутного фонду комерційного банку 11. Вимоги до засновників
 2. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Нагляд - контроль за дотриманням законодавства при здійсненні діяльності, що підлягає ліцензуванню; антимонопольний контроль - контроль за дотримання антимонопольного законодавства господарюючими суб'єктами, органами державної влади та місцевого самоврядування; контроль дотримання законодавства про захист прав споживачів; контроль за дотриманням законодавства в окремих
 3. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  Нагляду, ретельна організація аудиту надає потужний попереджувальний вплив на потенційних корупціонерів. Необхідно застосовувати тільки відпрацьовані і добре показали себе методики вдосконалення стилю управління. В якості консультантів повинні залучатися визнані професіонали, що мають багатий практичний досвід у відповідній галузі. Незважаючи на очевидну значимість і
 4. Види і стадії адміністративного права
  нагляд за заарештованого-ми з метою запобігання вчинення ними нових злочинів. 2) роздільне утримання заарештованих в залежності від статі на-порушника і виду скоєного злочину. 3) дотримання внутрішнього розпорядку спеціальних установ ОВС, призначеного для утримання заарештованих 4) застосування засобів виправлення (виховна робота, трудо-ше використання). 9. повт.
 5. 44. Сутність та система способів забезпечення законності у сфері виконавчої влади.
  Нагляду. Контрольна діяльність забезпечує систематичну перевірку виконання законів, інших нормативних актів, дотримання державної дисципліни і правопорядку. Контроль є складовою частиною управління, засобом виконання його завдань. Контроль слід розглядати як функцію управління. Тому особливість контролю полягає у втручанні контролюючих в оперативну
 6. 45. Співвідношення контролю, перевірок виконання, нагляду.
  Нагляду. Контрольна діяльність забезпечує систематичну перевірку виконання законів, інших нормативних актів, дотримання державної дисципліни і правопорядку. Контроль є складовою частиною управління, засобом виконання його завдань. Контроль слід розглядати як функцію управління. Тому особливість контролю полягає у втручанні контролюючих в оперативну
 7. 46. Форми міжвідомчого контролю: поняття, види, характеристика діяльності.
  Нагляду тощо. Відповідно до Закону України від 26.01.93 р. «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» при Міністерстві фінансів створено і діє Головне контрольно-ревізійне управління України для здійснення державного контролю за витрачанням коштів, матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку та
 8. 52. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність
  контрольно-ревізійних служб, митних, правоохоронних органів, комісії з питань повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами, та Національного банку України. Ці санкції діють до моменту застосування практичних заходів, які гаран-, тируют виконання Закону. Застосування зазначених санкцій може бути оскаржено в судовому порядку. У порівнянні з
 9. 2. Функції Національного банку України
  нагляд; веде Реєстр банків, їх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ, здійснює ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках; складає платіжний баланс, здійснює його аналіз і прогнозування; представляє інтереси України в центральних банках інших держав, міжнародних банках та інших кредитних
 10. 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ
  нагляду за діяльністю банків та інших фінансово-кредитних установ. Основними цілями банківського регулювання та нагляду є безпека та фінансова стабільність банківської системи України, захист інтересів вкладників і кредиторів. Здійснює Національний банк України функції банківського регулювання та нагляду в такий спосіб. По-перше, Законом України "Про Національний банк
© 2014-2022  ibib.ltd.ua