Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Травкін А.А., Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003 - перейти до змісту підручника

11. ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ. РОЗ'ЯСНЕННЯ РІШЕННЯ. ВИПРАВЛЕННЯ ОПИСОК, ПОМИЛОК, АРИФМЕТИЧНИХ ПОМИЛОК. ВСТУП РІШЕННЯМ ЗАКОННОЇ СИЛИ. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ. ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ


Арбітражний суд, який прийняв рішення, до набрання чинності цим рішенням законної сили за своєю ініціативою або за заявою особи, що у справі, має право прийняти додаткове рішення у випадку, якщо (ст. 178 АПК) :
по якомусь вимогу, щодо якої особи, що у справі, представили докази, судом не було прийнято рішення;
суд, дозволивши питання про право, не зазначив у рішенні розмір присудженої грошової суми, що підлягає передачі майно або не вказав дії, які зобов'язаний зробити відповідач;
судом не дозволено питання про судові витрати.
Питання про прийняття арбітражним судом додаткового рішення дозволяється в судовому засіданні. Особи, що у справі, повідомляються про час і місце судового заседа-ня. Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду питання про прийняття додаткового рішення.
У разі відмови у прийнятті додаткового рішення виноситься ухвала.
Додаткове рішення арбітражного суду та ухвалу арбітражного суду про відмову у прийнятті додаткових-ного рішення можуть бути оскаржені.
У разі неясності рішення арбітражний суд, який прийняв це рішення, за заявою особи, що у справі, судового пристава - виконавця, інших виконуючих рішення арбітражного суду органу, організації вправі роз'яснити рішення без зміни його змісту.
Роз'яснення рішення допускається, якщо воно не приведено у виконання і не закінчився термін, протягом якого рішення може бути примусово виконано.
Арбітражний суд, який прийняв рішення, за заявою особи, що у справі, судового пристава - виконавця, інших виконуючих рішення арбітражного суду органу, організації або за своєю ініціативою має право виправити допущені в рішенні описки, помилки і арифметичні помилки без зміни його змісту.
З питань роз'яснення рішення, виправлення описок, помилок, арифметичних помилок арбітражний суд виносить ухвалу в десятиденний строк з дня надходження заяви до суду, яку може бути оскаржено.
Рішення арбітражного суду першої інстанції, за винятком рішень, зазначених в АПК РФ, набирає законної сили після закінчення місячного терміну з дня його прийняття, якщо не подана апеляційна скарга. У разі подання апеляції-ційної скарги рішення, якщо його не скасовано і не змінено, набирає законної сили з дня прийняття постанови ар-арбітражного суду апеляційної інстанції.
Рішення Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації і рішення по справах про оскарження нормативних правових актів набирають законної сили негайно після їх прийняття.
Рішення арбітражного суду, яке не набрало законної сили, може бути оскаржене до арбітражного суду апеляційної інстанції.
Рішення арбітражного суду, яке набрало законної сили, за винятком рішення Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, може бути оскаржене до арбітражного суду касаційної інстанції.
Рішення арбітражного суду приводиться у виконання після набрання ним законної сили, за винятком випадків негайного виконання.
Рішення арбітражного суду у справах про оскарження ненормативних актів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших органів, а також рішення у справах про оскарження рішень і дій (бездіяльності) зазначених органів підлягають негайному виконанню.
Арбітражний суд за заявою позивача має право звернути рішення до негайного виконання, якщо внаслідок особливих обставин уповільнення його виконання може призвести до значної шкоди для стягувача або зробити виконання неможливим. Негайне виконання рішення допускається при наданні стягувачем забезпечення повороту виконання на випадок відміни рішення суду (зустрічного забезпечення) шляхом внесення на депозитний рахунок арбітражного суду грошових коштів у розмірі присудженої суми або надання банківської гарантії, поручительства або іншого фінансового забезпечення на ту ж суму.
Питання про звернення рішення до негайного виконання розглядається в судовому засіданні. Особи, що у справі, повідомляються про час і місце судового засідання. Неявка осіб, повідомлених належним чином про час і місце судового засідання, не є перешкодою для вирішення питання про негайне виконання рішення арбітражного суду.
За результатами розгляду питання про звернення рішення до негайного виконання арбітражний суд виносить ухвалу, яка може бути оскаржена.
Копії ухвали направляються особам, бере участі у справі, не пізніше наступного дня після дня його винесення.
Визначення про звернення рішення до негайного виконання підлягає негайному виконанню. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Арбітражний суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, може вжити заходів щодо забезпечення виконання рішення, не зверненої до негайного виконання.
Арбітражний суд першої інстанції, який розглядав справу, виробляє за заявою стягувача індексацію присуджених судом грошових сум на день виконання рішення суду у випадках і в розмірах, які передбачені федеральним законом або договором.
Заява розглядається в судовому засіданні в десятиденний строк з дня надходження заяви до суду. Особи, що у справі, повідомляються про час і місце судового засідання. Неявка належним чином повідомлених осіб, що у справі, не є перешкодою для розгляду заяви про індексацію присуджених грошових сум.
За результатами розгляду заяви виноситься ухвала.
Визначення арбітражного суду про індексацію присуджених грошових сум або про відмову в індексації може бути оскаржене.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11. ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ. РОЗ'ЯСНЕННЯ РІШЕННЯ. ВИПРАВЛЕННЯ описок, помилок, арифметичних помилок. набрання рішенням законної СИЛУ. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ. ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ "
 1. ЗМІСТ
  рішення арбітражного суду 201 Додаткове рішення. Роз'яснення рішення. виправлення описок, помилок, арифметичних помилок. Вступ рішення в законну силу. Оскарження рішення. Виконання рішення 204 12. Визначення арбітражного суду, його зміст, виконання, порядок і строки оскарження 207 Глава 11. Апеляційне провадження 210 1. Поняття і види апеляції. Право апеляційного
 2. Тема 10. Позовна ВИРОБНИЦТВО У АРБІТРАЖНОМУ СУДІ 1-Й ІНСТАНЦІЇ
  рішення арбітражного суду, оголошення рішення. Додаткове рішення. Роз'яснення рішення. Виправлення описок, помилок, арифметичних помилок. Вступ рішення в законну силу. Оскарження рішення. Виконання рішення. Визначення арбітражного суду, його зміст, виконання, порядок і строки оскарження. Література Березій А., Мусін В. Про преюдиции судових актів / / Вісник ВАС РФ. 2001. № 6.
 3. 10. Додаткове рішення. Роз'яснення решенія.Ісправленіе описок, помилок, арифметичних помилок. Вступ рішення в законну силу. Оскарження рішення. Виконання рішення
  додаткове рішення у випадку, якщо: по якомусь вимогу, щодо якої особи, що у справі, представили докази, судом не було прийнято рішення; суд, дозволивши питання про право, не вказав у рішенні розмір присудженої грошової суми, що підлягає передачі майно або не вказав дії, які зобов'язаний зробити відповідач; судом не дозволено питання про судові витрати. Питання
 4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
  рішення арбітражного суду, оголошення рішення. Додаткове рішення. Роз'яснення рішення. Виправлення описок, помилок, арифметичних помилок. Вступ рішення в законну силу. Оскарження рішення. Виконання рішення. Визначення арбітражного суду, його зміст, виконання, порядок і строки оскарження Підстави та порядок розгляду справ у порядку спрощеного виробництва. Порядок
 5. Рішення третейського суду
  додаткове засідання. За клопотанням сторін третейський суд приймає рішення про затвердження мирової угоди, якщо світове со-ошення не суперечить законам і іншим нормативним правовим актам і не порушує прав і законних інтересів інших осіб. Зміст мирової угоди викладається в рішенні третейського суду. Рішення третейського суду вважається прийнятим в місці третейського
 6. 2. Рішення третейського суду. Виконання рішення третейського суду
  додаткове засідання. За клопотанням сторін третейський суд приймає рішення про затвердження мирової угоди, якщо мирова угода не суперечить законам і іншим нормативним правовим актам і не порушує прав і законних інтересів інших осіб. Зміст мирової угоди викладається в рішенні третейського суду. Рішення третейського суду вважається прийнятим в місці третейського
 7. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати (Arbitration Institute, Stockholm Chamber of Commerce).
  Додаткові повноваження арбітражного трибуналу. За умови дотримання обов'язкових обмежень застосовного закону арбітражний трибунал має право за клопотанням однієї зі сторін або за власною ініціативою: визначити, які правові норми є застосовними до контракту, арбітражної угоди або спірного питання між сторонами; дозволити приєднання інших сторін до арбітражного
 8. Поняття вікової неосудності.
  Вирішенні пізнавальних завдань та прийнятті рішень. Розвиток мислення має характеризуватися: понятійно; пов'язаної з ним здатністю до узагальнення, що дозволяє усвідомлювати і прогнозувати поведінку; здатністю до усвідомленого сприйняття і засвоєння нормативних стандартів поведінки (або слідуванню їм, в силу розуміння негативних наслідків); категоріальний оцінки та аналізу ситуацій,
 9. Звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
  Додаткових норм, спеціалізованих по виду злочинів (див. примітки ст.ст. 204, 291 КК РФ) і щодо суб'єкта, до якого вони можуть бути застосовані. До останніх відносяться норми, що регламентують звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх, у тому числі ст. 20.3 КК РФ. Нею передбачені нову підставу такого звільнення (вікова неосудність), яке було відсутнє
 10. § 7. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину
  додаткового Толю вання. Суб'єктивне тлумачення суддями поняття мотиву і його правового значення приводили і приводять до численних судових помилок. Наприклад, вивчення опублікованій практики Верховного Суду за 1980-1983 рр.. у справах про умисні вбивства показало, що до 70% помилок у кваліфікації умисних вбивств припадає на суб'єктивну сторону і, зокрема, на недостатнє
© 2014-2022  ibib.ltd.ua