Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А . П., Толстой Ю.К.. Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005 - перейти до змісту підручника

Інші дії громадян і юридичних осіб.


В основі зобов'язальних правовідносин можуть лежати також інші дії громадян і юридичних осіб. Наприклад, відповідно до правил, закріпленими главою 50 ГК, особа, що діє в чужому інтересі без доручення, зокрема з метою запобігання шкоди особистості іншої особи або її майну, за певних умов набуває право на відшкодування понесених ним необхідних витрат та іншого реального збитку. У даному випадку зобов'язання виникає з правомірного дії щодо запобігання шкоди. Однак ця дія не є угодою чи адміністративним актом. Тому воно відноситься до числа інших дій громадян і юридичних осіб. При цьому цивільне законодавство передбачає можливість встановлення зобов'язань і з таких інших дій громадян і юридичних осіб, які прямо не передбачені законом та іншими правовими актами, але в силу загальних засад цивільного законодавства породжують цивільні права та обов'язки (п. 1 ст. 8 ГК).
Події. Зобов'язальні правовідносини можуть породжуватися подіями, тобто такими юридичними фактами, що не залежать від волі людей. Найчастіше подія веде не до виникнення зобов'язання, а лише породжує в рамках даного зобов'язання певні права та обов'язки сторін. Так, настання такого страхового випадку, як повінь, спричиняє обов'язок страховика виплатити страхове відшкодування особі, майно якого застраховано від повеней, і право останнього вимагати від страховика виплати йому цього відшкодування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Інші дії громадян і юридичних осіб. "
 1. 10. Юридичні факти і юридичний склад. Види юридичних фактів.
  Інші угоди, як передбачені законом, так хоча і не передбачені законом, але не суперечать йому; акти державних органів і органів місцевого самоврядування, які передбачені законом як підстави виникнення цивільних прав та обов'язків; судові рішення , що встановлюють цивільні права та обов'язки; придбання майна з підстав, що допускаються законом;
 2. Адміністративна відповідальність
  інші особливості правового статусу (особи без громадянства, у-ськовослужбовців). ст. 14, 15, 16. Суб'єктивним. З адміністративного правопорушення - це психиче-ське ставлення суб'єкта до здійснюваного протиправному дії або бездіяльності та її наслідків. Воно може бути виражене у формі умис-ла і необережності. (Завдання № 6, 10, 12, стр. 195). ст. 11 Адміністративне правопорушення визнається
 3. Види і стадії адміністративного права
  інші особливості (коло учасників виробництва, оформлення рі-шень спеціальними процесуальними документами тощо) Виробництво по справах про адміністративні правопорушення з-варто з стадій: 1. Адміністративне розслідування. 2. Розгляд справи. 3. Перегляд постанови. 4. Виконання рішень. 2. Адміністративне розслідування складається з наступних ця-пов: 2. Порушення справи Підставою
 4. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  інші справи, віднесені до компетенції арбітражних судів АПК РФ і іншими федеральними законами. Кінцева мета процесу - відновлення порушеного права. Встановлений нормами арбітражного процесуального права порядок порушення процесу, підготовки справи до розгляду, розгляду і вирішення справи, оскарження та перегляду актів суду, а також виконання рішень арбітражного суду називається
 5. Стадії арбітражного процесу
  інші особи у випадках, передбачених АПК РФ, має право оскаржити в порядку апеляційного провадження рішення арбітражного суду першої інстанції, що не вступивши-шиї в законну силу. Апеляційна скарга подається через який прийняв рішення в першій інстанції арбітражний суд, який зобов'язаний направити її разом із справою у відповідний арбітражний суд апеляційної інстанції у триденний строк з дня
 6. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  дію на суддів і втручання в їх діяльність. Порушення закону тягне за собою встановлену відповідальність. Принцип незалежності суддів і підпорядкування їх тільки закону діє на всіх стадіях арбітражного процесу та обов'язковий для суддів усіх арбітражних судів. Він проявляється у взаєминах, що складаються усередині складу суду (при колегіальному розгляді справи), у відносинах
 7. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  інші документи, що супроводжували висновок і виконання зобов'язань його учасниками, а також листування, пов'язана з дозволом виниклих розбіжностей по договору. Усне початок розгляду справи в арбітражному суді характеризується усною формою ведення судового засідання, дослідженням доказів в усній формі, веденням протоколу з фіксацією в ньому ряду процесуальних дій,
 8. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  інші справи і вибір між ними здійснюється на розсуд тільки однієї сторони, незалежно від думки іншого, але вибравши відповідний юрисдикційний орган, зацікавлена особа позбавляється права на звернення до іншої юрисдикційної-ний орган); договірну, відповідно до якої справи, крім зазначеного в законі органу, уповноваженої на їх вирішення, можуть бути за згодою зацікавлених осіб
 9. 3. ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ арбітражному суду в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. СПЕЦІАЛЬНА ПІДВІДОМЧІСТЬ справ арбітражним судам
  інші справи За участю організацій, що є юридичними особами, громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без освітньої-ня юридичної особи і мають статус індивідуального підприємця, придбаний у встановленому законом порядку (далі - індивідуальні підприємці), а у випадках, передбачених АПК РФ і іншими федеральними законами, З участю Російської Федерації,
 10. 8. ПРОКУРОР в арбітражному процесі
  інші перелічені вище прокурорські працівники суб'єкта РФ, де порушено арбітражну справу, беруть участь у засіданні арбітражного суду в якості осіб, що у справі. У засіданні федерального арбітражного суду округу при розгляді касаційної скарги на судовий акт, прийнятий за позовом, пред'явленим прокурором, беруть участь прокурор, який пред'явив позов або прокурор суб'єкта РФ за місцем
© 2014-2021  ibib.ltd.ua