Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно -розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Як оформляється звільнення з роботи і який порядок розрахунку зі звільненим працівником?Звільнення оформляється наказом (розпорядженням)
власника або уповноваженого ним органу. З наказом працівник повинен бути ознайомлений.

В день звільнення працівнику видається трудова
книжка із записом підстави припинення трудових
правовідносин.

Записи про причини звільнення вносяться до трудової
книжку у відповідності з тими формулюваннями, які закріплені в КЗпП України та іншому законодавстві України з посиланням на відповідну статтю, пункт закону, наприклад, Иуволен за прогул без поважних причин, п. 4 ст. 40 КЗпП Украіниі.

При розірванні трудового договору з ініціативи працівника у зв'язку з переїздом на нове місце проживання; переведенням чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступом до навчального закладу; неможливістю проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітністю та
інших поважних причин в трудову книжку
робиться запис: ИУволен за власним бажанням у
зв'язку із зарахуванням до вищого навчального закладу , ст. 38
КЗпП Украіниі.

Згідно правовим позиціям Верховного Суду України з розгляду судами окремих категорій
цивільних справ (старалася 14 З Трудове право) розірвання трудового договору може мати місце тільки
з підстав, передбачених законодавством.
Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу здійснюється у відповідності зі стст. 40 і 41 КЗпП. Законодавством не встановлюється, що розірвання трудового договору може бути зроблено тільки по одному
з цих підстав, передбачених цими статтями.

156

Таким чином, його розірвання більше ніж по одному
підставі допускається, якщо підстави є самостійними і самі не виключають можливості одночасного їх застосування (наприклад, звільнення за
різні проступки за наявності передбачених законом умов може бути здійснено за п. 3 ст. 40
'і. п. 2 ст. 41 КЗпП України). Обидва ці підстави припинення трудових правовідносин вказуються в
трудовій книжці.

Відповідно до ст. 44 КЗпП України при припиненні трудового договору з підстав, зазначених в
пункті 6 статті 36 та пунктах 1,2 і 6 статті 40 КЗпП, або внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов
колективного чи трудового договору (стаття 39) працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку, у разі призову або
вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) З не менше двомісячного середнього заробітку, внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного
договору або трудового з цих питань (статті 38 і
39) З в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.
При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного

дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.
У разі спору про розміри сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган, у всякому разі, повинен в зазначений у цій статті строк виплатити не оспорювану ним суму.

Законодавством можуть бути передбачені й інші розміри грошових допомог при припиненні трудових відносин. Так, згідно зі ст. 24 Закону України Про наукову і науково-технічну діяльність

157

науковцю, який звільняється у зв'язку з відходом на пенсію видається грошова допомога в розмірі в

шести місячних посадових ставок (окладів).
« Попередня

Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Як оформляється звільнення з роботи і який порядок розрахунку зі звільненим працівником? "
Зміст
 1. Введення ... З РОЗДІЛ 1. ТРУДОВЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ ... 6 Глава 1. Загальні питання ... ... 6 Коли виникло трудове право і яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі
  18. Процедура ліквідації комерційного банку
 2. Ліквідація комерційного банку є однією з форм припинення його діяльності. Підстави та порядок ліквідації банку регулюються нормами як загального, так і спеціального банківського законодавства. Оскільки будь-яке банківська установа створюється у формі господарського товариства, на банки поширюється дія норм Закону України "Про господарські товариства", що передбачають підстави, за
  19. Порядок санації банку, щодо якого прийнято рішення НБУ про ліквідацію
 3. У Положенні про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства передбачається можливість проведення санації банку, щодо якого Національним банком України прийнято рішення про ліквідацію. Заяви про намір взяти участь в санації банку подаються бажаючими юридичними та фізичними
  Який порядок надання 'щорічних відпусток?
 4. Щорічна додаткова відпустка надається понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною працівником. Порядок надання додаткової відпустки з кількох підстав встановлює Кабінет Міністрів України. 189 Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї. Загальна
  У яких випадках передбачена повна матеріальна відповідальність?
 5. Повна матеріальна відповідальність З це відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, організації, установі або фізичній особі (який діє як власника як сторони трудового договору), яку працівники несуть у розмірі прямої дійсної розміру. Повна матеріальна відповідальність може бути індивідуальною і колективною. и Цей вид відповідальності настає лише
  Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
 6. Контроль над організованою економічною злочинністю, на мій погляд, можна визначити як регламентовану нормами права діяльність державних, муніципальних органів, а також недержавних організацій, спрямовану на попередження, виявлення і припинення порушення правових норм, що забезпечують нормальне функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш
  3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
 7. Розглянемо основні положення деяких нормативних актів, що регулюють найбільш важливі сфери правовідносини держава-військовослужбовець: федеральні закони «Про статус військовослужбовців», «Про військовий обов'язок і військову службу »,« Положення про Офіцерському зборах ЗС РФ »і їх відповідність Конституції РФ, цілям і принципам проведеної реформи ЗС РФ. Стаття 59 Конституції РФ, будучи відсильною
  3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
 8. Контракт військовослужбовця в системі будівництва оновлених Збройних Сил Російської Федерації є найважливішим інститутом, який встановлює та регулює правовідносини військовослужбовця з державою. У зв'язку з тим, що оборона і безпека віднесені Конституцією до ведення РФ (п. «м» ст. 71) і військова служба є видом федеральної державної служби, можна сказати, що
  2.1. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ І ОСОБЛИВОСТІ
 9. Слід звернути увагу на те, що управління патрульно-постової службою - це повсякденна і цілеспрямована діяльність керівників МВС, УВС (ГУВС), УВСТ (ОВДТ), начальників підрозділів територіальних і транспортних органів внутрішніх справ щодо раціонального використання сил і засобів міліції громадської безпеки та спеціальні моторизовані військові частини внутрішніх військ МВС
  8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу
 10. Порядок застосування Національним банком України примусових заходів впливу за порушення банківського законодавства детально регламентований у По-, ложении про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженому Постановою Правління НБУ від 26.05.2000 р. № 215. Примусові заходи
  Порядок применения Национальным банком Украины принудительных мер воздействия за нарушение банковского законодательства детально регламентирован в По-, ложении о применении Национальным банком Украины к банкам и иным финансово-кредитным учреждениям мер воздействия за нарушение банковского законодательства, утвержденном Постановлением Правления НБУ от 26.05.2000 г. №215. Принудительные меры
© 2014-2021  ibib.ltd.ua