Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Як відбувається звільняючи працівника у зв'язку з переведенням працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або переходом на виборну посаду (п. 5 ст. 36 КЗпП України)?Це підстава звільнення застосовується лише при перекладі в іншу організацію, тобто коли з колишньою організацією трудовий договір припиняється. Для звільнення в порядку переведення необхідно виражене в
письмовій формі волевиявлення: 1) працівника (який подає про це заяву), 2) керівника по
новим місцем роботи (який направляє лист керівнику організації, з якою доведеться звільнення, з проханням звільнити в порядку переведення конкретного працівника); 3) керівника організації, з якою доведеться звільнення.

При переході ж на виборну посаду повинен
бути акт обрання на цю посаду. Так, наприклад, в
Відповідно до Закону України ИО професійних
спілки, їх права та гарантії діяльності працівників
може бути обраний до виборні органи профспілкової організації діє на підприємстві. Тому для
звільнення необхідно надати власнику або
уповноваженому ним органу протокол (або виписку з
протоколу) загальних зборів (конференції) членів
профспілкової організації. При цьому слід зазначити,
що згідно ст. 41 названого Закону працівникам, звільненим з роботи у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їх
повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна
робота (посада). За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі або організації, зберігаються соціальні пільги та заохочення,
встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства.

121

У наказі про звільнення необхідно н? просто посилатися на п. 5 ст. 36 КЗпП України, а й вказувати
одну з двох причин підстави звільнення працівника переклад на конкретне підприємство, яке запросило
працівника, або перехід на конкретну виборну
посаду.

\

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Як відбувається звільняючи працівника у зв'язку з переведенням працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або переходом на виборну посаду (п. 5 ст. 36 КЗпП України)? "
 1. Зміст
  яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі права України? ... 8 Що являє собою предмет трудового права? ... ... 10 Що таке трудові правовідносини і чим воно відрізняється від інших відносин, пов'язаних з працею? ... 11 Який метод правового регулювання трудових
 2. Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  як синонім норми права. Йшла мова і про вплив права на поведінку, і про поведе-нии як об'єкт правовідносин, і про біхевіорістском підході до розуміння права, коли в основі лежить вивчення зв'язки «право - поведінка». Словом, поведінка також виявляється важливим предметом інтересів теоретико-правового знання. Загалом, так воно і повинно бути. Бо якщо саме право - це соціально-регулятивна система,
 3. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  як у всіх гро-вах, взятих в цілому, в комплексі, так і в окремих, конкретних суспільствах, враховуючи, зрозуміло, їх особливості, специфіку. Про це йшла мова вище, в першому розділі, коли обговорювалися предмет і методологія теорії держави і права. Тому читача дуже важливо познайомити з можливим і корисним застосуванням понять теорії держави і права, її пізнавальних, прикладних та
 4. § 3. Підстави виникнення і припинення права власності
  як похідний спосіб виникнення права власності, оскільки при націоналізації має місце правонаступництво (принаймні наступництво в правах). В основу розмежування способів придбання права власності має бути покладений критерій правонаступництва що ж стосується критерію волі, то він не у всіх випадках витримує практичну перевірку. Так, спадкоємець, який має право на обов'язкову
 5. Як здійснюється випробування при прийомі на роботу?
  Як що не витримав випробування, ст.28 КЗпП Украіниі без згоди профспілкового органу, без попередження за будь-який строк і без виплати вихідної допомоги. У наказі про звільнення повинні бути вказані причини, за якими працівник вважається не витримав
 6. Що слід розуміти під переведенням на іншу роботу?
  Як у цій так і в іншій місцевості. В умовах ринку часто відбувається реорганізація підприємств, приєднання одного підприємства до іншого, їх злиття або поділ. Згідно ст. 36 КЗпП України при зміні власника підприємства, а також при його реорганізації (злиття, приєднання, (поділ, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення
 7. Що слід розуміти під переміщенням працівника?
  як водії, пілоти місцем роботи є всі протягом шляху, хоча їх безпосереднє робоче місце З кабіна водія, пілота і т. д. Для ряду професій вкрай важко визначити робоче місце в точному сенсі слова. Це листоноші, лінійні майстра з обслуговування газо-, електро та телеустановок, кур'єри та ін Вони обслуговують небудь ділянку, район міста, і робочим місцем в кожному випадку
 8. За яких підстав може бути припинений трудовий договір?
  звільнення з цих підстав може мати місце у випадках, коли відповідно до п. 4 ст. 7 КЗпП Украї ^ ни спеціальною нормою законодавства України передбачено обмеження на прийом на роботу за певних умов (наприклад, осіб, позбавлених вироком суду права займати певні посади або займатися певною діяльністю протягом визначеного судом терміну; прийняття на
 9. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  як фактор соціального розшарування суспільства, появи класів, власності, держави. Закономірності виникнення держави. Міста-держави. Держава як соціальний інститут, що забезпечує виробляє економіку. Типові та унікальні форми виникнення держави. Держава як політична, структурна, територіальна організація ранньокласового суспільства. Ознаки
 10. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  як розкрито основні характеристики держави, сформульовано його розуміння, визначено її соціальне призначення, відмінність від догосударствепной організації суспільства, возника-ет завдання розглянути, як влаштована держава, тобто в яких конкретних формах існує і функ-ціонірует ця особлива політична, структурна, територіальна організація суспільства. Тільки після вивчення форми, тобто
© 2014-2022  ibib.ltd.ua