Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

У якому порядку можна оскаржити накладення дисциплінарного стягнення?Накладене на працівника дисциплінарне стягнення може бути оскаржене в порядку, встановленому
для розгляду трудових спорів, сказано в ст. 150
КЗпП. Такий порядок передбачено у гл. XV КЗпП, і
він полягає у можливості працівника оскаржити накладене дисциплінарне стягнення як до комісії з
трудових спорах, так і безпосередньо до суду. Хоча
в ч.І ст.224 КЗпП сказано, що комісії з трудових
спорах є обов'язковим первинним органом
по розгляду трудових суперечок, за винятком тих,
які розглядаються безпосередньо в суді, це
правило не може бути перешкодою для оскарження
в суд не тільки звільнення, але й догани. Підставою для такого висновку є конституційне положення про те, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, юрисдикція яких поширюється на всі правовідносини, що виникають у
державі (ст. 124 Конституції). Суд не вправі відмовити особі в прийнятті позовної заяви чи скарги на
тій підставі, що її вимоги можуть бути розглянуті в передбаченому законом досудовому порядку ^ .8 постанови № 9 Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 г . ИО застосування Конституції
Україна при здійсненні правосудіяи).

269

Не може бути підставою для відмови в прийнятті позовної заяви чи скарги про накладення
дисциплінарного стягнення і положення ст.222 КЗпП ,
відповідно до якої особливості розгляду трудових спорів суддів, прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників навчальних, наукових та інших
. установ прокуратури, які мають класні чини,
встановлюються законодавством. В абзаці другому
п. 8 названої постанови Пленуму Верховного Суду зазначено, що статтею 55 Конституції кожній людині гарантовано право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових
і службових осіб, а тому суд не повинен відмовляти
особі у прийомі або розгляді скарги з підстав, передбачених законом, який це право обмежує.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " У якому порядку можна оскаржити накладення дисциплінарного стягнення? "
 1. Зміст
  якому порядку можна оскаржити накладення дисциплінарного стягнення? ... У якому порядку знімається дисциплінарне стягнення? . Чи можуть за порушення трудової дисципліни застосовуватися заходи громадського впливу? Глава 10. Охорона праці ... Що слід розуміти під охороною праці? ...
 2. Види і стадії адміністративного права
  порядок обліку, оцінки та реалізації конфіскований-ного безхазяйного майна, що перейшло за правом спадкування до го-сударству та скарбів ". Конфісковані предмети реалізуються в комісійних чи інших спеціально визначених для цього магазинах. Кошти, отримані від реалізації конфіскованих предметів, які стали знаряддям або непо-безпосередніх об'єктом правопорушення, перераховуються до бюджету
 3. У якому порядку знімається дисциплінарне стягнення?
  можна назвати скоріше 'погашенням, ніж зняттям стягнення), в частині II ст.1511 передбачена можливість дострокового, до закінчення;! одного року, зняття стягнення. Правом дострокового зняття-;, ку стягнення користується особа або орган, якому за-з коно давальному актами або установчими доку-: ментами надано право прийому на роботу і накладення дисциплінарного стягнення. У період терміну дії
 4. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
  якому реальному, практично сприйманому облич ми можемо право спостерігати, вивчати, застосовувати, використовувати. Методологічно слід вчинити точно так само, як при розгляді питання про сутність і формі держав. Визначивши сутність держави, ми розглянули потім як і в яких соціальних формах ця сутність держави проявлялась , який пристрій державно-організованого суспільства
 5. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  якому ж напрямі повинна реформуватися база регулювання створення резерву військ. Перш все, треба відмовитися від військової доктрини, яка передбачає призов до лав ЗС в особливий період майже всього чоловічого населення Росії. На цій основі необхідно реформувати принципи надходження (приписки) до складу ЗС РФ. Ці принципи мають передбачати: - добровільність і договірних надходження до
 6. Н. Судові спори
  порядку самозахисту можуть, мабуть, застосовуватися і деякі санкції по відношенню до контрагентів за господарськими договорами та найманим працівникам, що порушує зобов'язання про нерозголошення конфіденційних відомостей. Основною ж формою захисту права на комерційну таємницю є юрисдикционная процедура, яка, в свою чергу, підрозділяється на судовий і адміністративний порядки. Значення
 7. § 8. Захист права власності та інших речових прав
  якому вона перебувала в момент заволодіння та несе відповідальність за всяке винна зменшення її цінності. Якщо несумлінний власник знищує або відчужує річ, то власник може зажадати від нього відшкодування її дійсної вартості. У добросовісного власника майно може бути витребувано не завжди. При цьому крім сумлінності необхідно брати до уваги такі
 8. Які види дисциплінарної відповідальне?.
  порядку для всіх працівників, крім тих, на кого поширюється спеціальна дисциплінарна відповідальність. Спеціальна дисциплінарних-| Нарнії відповідальність встановлюється для окремих; категорій працівників у законодавстві або ведом-| чими актами (статутами та положеннями про дисци-] Пліній). До таких актів слід, в першу чергу, віднести закони України: ИО державну службу від
 9. 8. рекомендувалося ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  порядком и дер жавного кордону: Закон України от 22 червня 2000 р. / / Офі ційний вісник України. - 2000. - № ЗО. - Ст. 1248. 278. Про позашкільну освіту: Закон України от 22 червня 151 2000 р. / / Офіційний вісник України. - 2000. - № 29. - Ст. 1190. 279. Про внесення змін и ДОПОВНЕННЯ до Закону України "Про Антимонопольний комітет України ": Закон України от 13 липня 2000 р. / / Офіційний вісник
 10. Адміністративна відповідальність
  порядок перерахунку штрафів, КпАП". УО - з-нами, ДО - про працю з-вом, МО - з-вом про працю та гражд. з-вом. 2. Підставою адміністративної відповідальності є адміні-стративні правопорушення. УО - злочин, ДО - дисциплінарний проступок, МО - заподіяння матеріальної шкоди. 3. Суб'єктами адміністративної відповідальності можуть бути фі-зические та юридичні особи, УО - тільки фізичні
© 2014-2021  ibib.ltd.ua