Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Які види дисциплінарної відповідальне? .У трудовому законодавстві встановлено два види дисциплінарної відповідальності: загальна і спеціальна. Загальна дисциплінарна відповідальність перед
261

вбачається Кодексом законів про працю, правилами
внутрішнього трудового розпорядку для всіх працівників,
крім тих, на кого поширюється спеціальна дисциплінарна відповідальність. Спеціальна дисциплінарних-|
Нарнії відповідальність встановлюється для окремих;

категорій працівників у законодавстві або ведом-|
чими актами (статутами та положеннями про дисци-]
Пліній). До таких актів слід, в першу чергу, віднести закони України: ИО державну службу
від 16.12.1993 р., Про статус суддів від 15.12.1992 р., ИО
прокуратуреи від 05.11.1991 р., ИОб адвокатуреи від
19.12.1992 р., ИОб Антимонопольному комітеті Украіниі від 26.11.1993 р.. Дисциплінарний статут Прокуратури України (затверджений постановою Верховної Ради України від 06.11.1991г.), Статут про дисципліну праці працівників зв'язку (затверджений постановою Кабміну України від 30.07.1996 р.). Положення
про дисципліну працівників залізничного транспорту (затверджено постановою Кабміну України від
26.01.1993 р.). Положення про дисципліну працівників споживчої кооперації України (затверджено постановою Першої конференції споживчої
кооперації України від 25.07.1997 р.).

Спеціальна дисциплінарна відповідальність відрізняється від загальної:

З по колу осіб (поширюється тільки на певних працівників);

З по заходам стягнень (крім догани та звільнення, передбачених у ст.147 КЗпП, у статутах і положеннях про дисципліну передбачені й інші стягнення, наприклад зауваження, попередження, строгий
догана, попередження про неповну службову відповідність, зниження кваліфікаційного класу , пониження в класному чині, пониження в посаді, затримка на певний термін в присвоєнні чергового
рангу або у призначенні на вищу посаду тощо);

З по порядку застосування стягнення (наприклад,
застосування дисциплінарного стягнення до суддів здійснюється в порядку дисциплінарного провадження на
підставі стст. 30-35 Закону ИО кваліфікаційних
комісії, кваліфікаційну атестацію і дисципли
262

Нарнії відповідальність суддів судів Украіниі від
02.02.1994 р. Дисциплінарне виробництво включає
ґтрі стадії: перевірку даних про дисциплінарний проступок судді, збудження дисциплінарного провадження, розгляд дисциплінарної справи (ст.30);

З по порядку оскарження накладеного дисциплінарного стягнення (так , наказ прокурора про накладення дисциплінарного стягнення на прокурорсько-слідчого працівника відповідно до ст.14 Дисциплінарного статуту прокуратури України може бути
оскаржений Генеральному прокурору, який приймає рішення по скарзі в десятиденний термін (ст. 15) і
має право скасувати дисциплінарне стягнення, посилити або пом'якшити його (ст. 16 статуту).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Які види дисциплінарної відповідальне?."
 1. Зміст
  яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі права України? ... ... 8 Що являє собою предмет трудового права? ... 10 Що таке трудові правовідносини і чим воно відрізняється від інших відносин, пов'язаних з працею? ... 11 Який метод правового регулювання трудових
 2. Види і стадії адміністративного права
  види 3. Суд. контроль 4. Заг. контроль 5. Прокурорський нагляд 6. Адміністративний нагляд 7. Звернення громадян як засіб контрольної діяльності 1. Діє особлива система державних органів і гро-ських організацій, на які покладено обов'язок по підтриманню і зміцненню законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади. Способи забезпечення законності -
 3. Глава тринадцята. НОРМА ПРАВА
  види, навчився пов'язувати свою поведінку з результатами цієї поведінки, свої реакції на ті чи інші умови життєдіяльності закріплювати в колективному досвіді, в колективній свідомості за критеріями «сприятливо-несприятливо». Мононорми первісного суспільства будувалися за цією схемою, і лише згодом «благоприят-но-несприятливо» переросло у відносини за критеріями «можна-не можна» (право),
 4. Глава дев'ятнадцята. правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  які причини і форми правопорушення, перш за все особливо небезпечного його виду - злочини. Чому виникає поведінка (дія або бездіяльність), що порушує правові принципи, правила, розпорядження? І що треба ділити, щоб протистояти правопорушенню , щоб усунути ці небезпечні відхилена з суспільного життя? Пошук йде вже не одне сторіччя. У цьому пошуку теорія права не самотня. Вона
 5. 8. рекомендувалося ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  види митного режиму. - Днепро петровськ: ДГУ, 1995. 60. Ківалов С.В. Митне право (адміністративна відповідальність ність за порушення митних правил). - Одеса, 1996. 61. Ківалов С.В. Проходження служби посадовими особами та моженних органів. - Одеса: Вісник Одеського університету (гуманітарні науки). Вип. 2. - 1996. 62. Ківалов С.В. Система порушень митних правил / / Збір нік
 6. 18. Юридична відповідальність державних службовців: поняття, види.
  дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством України про працю, до службовців можуть застосовуватися попередження про неповну службову відповідність і затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду. 24 квітня 1998р указ президента про концепцію боротьби з корупцією на 1998-2005р. У правовому відношенні корупція становить
 7. 46. Форми міжвідомчого контролю: поняття, види, характеристика діяльності.
  дисциплінарної відповідальності, давати приписи про усунення порушень законності, причин і умов, що їм сприяють. Певні державні інспекції та їх посадові особи наділені правом застосовувати заходи адміністративного примусу, в тому числі накладати на винних адміністративні стягнення. Перелік державних інспекцій, їх посадових осіб та компетенція з питань
 8. 20. Юридична відповідальність
  відповідальність - охоронні правовідносини між державою і правопорушником, де у держави - право накладати стягнення, а у порушника - обов'язок зазнавати стягнення. Цілі юридичної відповідальності - карально-штрафна і превентивно-виховна. Підстави юридичної відповідальності - необхідні умови притягнення до юридичної відповідальності: Нормативні - наявність
 9. 65. Поняття і види правопорушень. Зловживання правом.
  дисциплінарні, адміністративні, матеріальні, цивільно-правові. Конституційні проступки - суспільно небезпечні протиправні вчинки, які складаються в винному (навмисне ном або необережному) заподіянні шкоди порядку організації, та діяльності органів влади й управління, конституційним правам і свободам громадян, але не мають ознак складу злочину. Дисциплінарні проступок -
 10. 67. Штрафна і право-відповідальність: поняття, цілі і результати.
  дисциплінарні стягнення. Штрафна відповідальність - примус проявляється: а) в обмеженні прав особи, що притягується до відповідальності, б) в накладенні додаткових обов'язків обтяжливого
© 2014-2021  ibib.ltd.ua