Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Які основні обов'язки роботодавця?Відповідно до законодавства України стороною в трудовому договорі є власник (уповноважений ним орган) або фізична особа. У ст. 21
КЗпП передбачено обов'язок власника виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

В ст.141 КЗпП закріплені обов'язки власника
або уповноваженого ним органу правильно організувати
працю працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці , забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, неухильно дотримуватися законодавства про працю і правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати

умови їх праці та побуту.

Деякі із зазначених обов'язків власника теж носять моральний характер, зокрема, щодо запитів і потреб працівників.

Серед основних обов'язків роботодавця в п. 12
Типових правил внутрішнього трудового розпорядку

2-56

значаться: правильно організовувати працю працівників,
щоб кожен працював за своєю спеціальністю і кваліфікації, мав закріплене за ним робоче місце,
своєчасно до початку доручається роботи був ознайомлений з встановленим завданням і забезпечений роботою протягом робочого дня (зміни); забезпечити здорові і безпечні умови праці, справний стан
інструменту, машин, верстатів та іншого обладнання,
а також нормативні запаси сировини, матеріалів та інших ресурсів, необхідних для безперебійної і ритмічної роботи; забезпечувати правильне застосування
діючих умов оплати та нормування праці;

видавати заробітну плату в встановлені строки;

забезпечувати суворе дотримання трудової і виробничої дисципліни; неухильно дотримуватися законодавства про працю і правил охорони праці; приймати
необхідних заходів щодо профілактики виробничого травматизму, професійних та інших захворювань робітників і службовців.

Порушення власником або уповноваженим
ним органом законодавства про працю, колективного
або трудового договору є підставою для дострокового розірвання на вимогу працівника термінового трудового договору (ст.39 КЗпП).

Для керівника, який порушує законодавство про
праці або який не виконує зобов'язань за колективним договором, несприятливими наслідками
є звільнення або зсув із займаної
посади на вимогу профспілкового або іншого
органу, який за дорученням трудового колективу
підписав колективний договір. Керівник, не згодний з даними вимогою, має право оскаржити його
до суду у двотижневий строк (ст.45 КЗпП).

Е
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Які основні обов'язки роботодавця? "
 1. Види і стадії адміністративного права
  обов'язок по підтримці і зміцненню законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади. Способи забезпечення законності - це застосовувані ними различ-ні правові та організаційні форми і методи діяльності, практи-етичні прийоми, операції. Це-- контроль - нагляд - оскарження Сутність контролю полягає: 1) у спостереженні за функціонуванням соотв. під. контр.
 2. Яке місце трудового права в системі права України?
  Основних галузей системи вітчизняного права володіє самостійними предметом і методом, добре розвиненою нормативною базою на чолі з кодексом. Крім трудового права, який є головною галуззю в регулюванні трудових і тісно пов'язаних з ними відносин, відносини по застосуванню праці частково регулюються і іншими галузями, в тому числі конституційним, цивільним, господарським,
 3. Які функція трудового права?
  Основні напрямки правового впливу на учасників процесу праці з метою забезпечення призначення трудового права і законодавства. Серед основних функцій трудового права можна виділити загальправові функції, властиві багатьом іншим галузям З регулятивну і охоронну. Специфічними для трудового права є функції: захисна, економічна (або виробнича), соціальна,
 4. Що розуміється під трудовим договором і яке його зміст?
  Основних форм реалізації конституційного права громадян на працю є трудовий договір. Укладаючи його, громадяни визначають своє правове становище на конкретному підприємстві, в організації, установі або у фізичної особи (у конкретного роботодавця), вступають з ним у трудові відносини як працівника. У науці трудового права трудовий договір розглядається в різних аспектах, а
 5. Які основні права і обов'язки профспілок?
  Обов'язки профспілок, їх об'єднань перераховані в стст. 19-35 Закону України ИО професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. До них відносяться права: З представляти інтереси своїх членів, а в питан 'сах колективних інтересів працівників З незалежно від їх членства в профспілках З у взаємовідносинах з роботодавцями, органами державної влади та органами місцевого
 6. Зміст
  яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі права України? ... 8 Що являє собою предмет трудового права? ... ... 10 Що таке трудові правовідносини і чим воно відрізняється від інших відносин, пов'язаних з працею? ... 11 Який метод правового регулювання трудових
 7. Глава п'ятнадцята. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
  які механізм і форми їх існування та дієвості в цій якості. Словом, це питання про те, яку ж роль у всіх цих процесах відіграє право: оформлювальну, творчу, перетворюючу, консервирующую? У загальному плані відповідь зводиться до наступного. Регулюючи суспільні відносини - впорядковуючи їх, стабілізуючи, розвиваючи, змінюючи, припиняючи, - право надає їм нову властивість: перетворює їх
 8. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.
  Основну злочинну діяльність. Даний вид організованої злочинності позначається в кримінологічної літературі також терміном "гангстерська злочинність" 2. Сіндікалізірованная організована злочинність (злочинний синдикат). Основна мета - перманентне отримання максимального прибутку шляхом незаконного виробництва товарів і послуг та здійснення економічних злочинів з
 9. 3.3. Основні положення, що регламентують питання комплектування військ офіцерським складом. Порядок атестування офіцерського складу ЗС РФ
  основні категорії офіцерів, що є стрижнем обороноздатності держави, і економити державні кошти на тих, хто не несе аналогічних навантажень, матеріально і морально стимулювати їх прагнення до зростання професійної майстерності. Загальні ідеї атестування викладені у проекті «Положення про атестування офіцерського складу». Ще одна проблема, яку необхідно вирішити для повної
 10. Висновок
  основних напрямках соціально-економічного розвитку Росії, розроблених під його керівництвом. Аналогічні ідеї висловлені Президентом РФ Путіним В. В. в його щорічному Посланні Федеральним Зборам РФ. Він зазначив, що реформи без активної підтримки широких верств населення приречені на провал. Сучасний стан армії не повною мірою відповідає висунутим до неї вимогам. Це
© 2014-2022  ibib.ltd.ua