Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно- розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Які основні обов'язки працівників і чим вони встановлені?Основні обов'язки робітників і службовців закріплені в ряді найважливіших нормативних актів, головним
серед яких є Кодекс законів про працю. Насамперед, укладаючи трудовий договір, працівник приймає на себе головну обов'язок виконувати роботу за певною спеціальністю, кваліфікації, посади та
при цьому підкорятися правилам внутрішнього трудового
розпорядку, встановленим в установі (ст.21 КЗпП).

Відповідно до ст. 139 КЗпП працівники зобов'язані
працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно
виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, дотримуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про
охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір.

У п. 11 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій від 20.07.1994 р. міститься найбільш повний перелік загальних обов'язків працівників.
Серед них: працювати чесно і сумлінно, дотримуватися
дисципліну праці З основу порядку на виробництві,
своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації , використовувати весь робочий час для продуктивної праці, не допускати упущень і браку в
роботі, дотримуватися технологічної дисципліни, вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної
безпеки, працювати у виданому спецодязі, спецвзутті, користуватися необхідними засобами індивідуального захисту, утримувати своє робоче місце, обладнання та пристосування і передавати змінному працівнику в порядку, чистоті і справному стані, а
також дотримуватися чистоти на території підприємства,

255

дотримуватися встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів.

Прийнято вважати, що деякі з них носять, швидше, не правовий характер, а є моральними обов'язками. До них, зокрема, належать обов'язки
підвищувати продуктивність праці, добиватися перевиконання норм виробітку, вести себе гідно, дотримуватися правил гуртожитку, утримуватися від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їх обов'язки.

Коло обов'язків, які виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи
посади, міститься у кваліфікаційній характеристиці (посадовій інструкції), з якою власник зобов'язаний ознайомити працівника до початку роботи.

-
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Які основні обов'язки працівників і чим вони встановлені? "
 1. Г. Поняття охорони комерційної таємниці
  Положеннями Угоди ТРІПС визначається мінімальний обсяг поняття охорони комерційної таємниці як захисту інформації, яка на законних підставах контролюється юридичною або фізичною особою та яка: а) є секретною в тому розумінні, що вона або в цілому, або в конкретному поєднанні або розташуванні її компонентів не є відомою або легко доступною особам, що належать до
 2. Зміст
  Введення ... З РОЗДІЛ 1. ТРУДОВЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ ... 6 Глава 1. Загальні питання ... ... 6 Коли виникло трудове право і яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі
 3. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  Первісне суспільство. Влада в первісному суспільстві, організація та форми її здійснення. Перехід від присвоює до виробляє економіці («неолітична революція») як фактор соціального розшарування суспільства, появи класів, власності, держави. Закономірності виникнення держави. Міста-держави. Держава як соціальний інститут, що забезпечує виробляє економіку.
 4. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  Виникнення Російської держави. Різні типи і форми держави в історії Росії. Поняття російської державності, основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні
 5. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  Теорія права і теорія держави. Предмет і методологія теорії права. Теорія права в системі суспільних наук. Загальна теорія права. Спеціальні теорії права. Теорія права і галузеві юридичні науки. Функції теорії права. У другій частині, присвяченій теорії права, розглядаються з урахуванням сучасного рівня юридичного знання функціонування та розвиток такого яскравого і складного соціального
 6. Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  Право і поведінку. Поняття правомірної поведінки. Види правомірної поведінки. Поняття правопорушення. Ві-ди правопорушень. Соціальна природа і причини злочинності. Соціальна відповідальність-ність та її види. Юридична відповідальність та її види. Звільнення від юридичної відповідальності. Презумпція невинності. У попередніх темах неодноразово згадувалося «пра-вило поведінки» як синонім
 7. Види і стадії адміністративного права
  1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 8. Загальні положення про третейський розгляд
  Третейський суд володіє точною специфікою в порівнянні з судом загальної юрисдикції та арбітражним судом. Як суд загальної юрисдикції, так і арбітражний суд є державними органами. На відміну від цього третейський суд має не державну, а суспільну природу. З прийняттям ФЗ «Про третейські суди в РФ» від 24.07.2002 (далі - Закон) порядок розгляду справ став єдиним. Велике
 9. Компетенція приватних нотаріусів
  Компетенція нотаріальних органів - це сукупність встановлених законом прав і обов'язків (повноважень) нотаріальних органів та посадових осіб щодо здійснення покладених на них Законом задач. Наприклад, до компетенції нотаріальних органів входить посвідчення угод, а також входять всі дії, які повинен здійснити нотаріус для посвідчення цих угод: '- витребування
 10. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.
  З точки зору спеціалізації розрізняють спеціалізовані і 33 універсальні групи. Спеціалізовані групи зосереджують свою діяльність на якійсь одній області, наприклад, проституції або наркотиках. Універсальні злочинні групи диверсифікують свою діяльність, яка може, наприклад, включати шахрайські операції з кредитними картками і різні фінансові злочини.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua