Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Хто має право застосовувати дисциплінарне стягнення?Правом застосування дисциплінарного стягнення

. Наділений орган, якому надано право прийняття на
роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника, сказано в ч.І ст.1471 КЗпП.
Компетенція такого органу визначена в установчих
документах підприємства. Їм, як правило, є керівник підприємства, установи, організації.

На працівників, які несуть дисциплінарну відповідальність
- ність за статутами, положеннями та іншими актами законодавства про дисципліну, дисциплінарні стягнення
можуть накладатися також вищестоящими органами по відношенню до органів, вказаних вище (ч. II ст.1471) Наприклад, відповідно до п. 19 Положення про дисципли
264 не працівників залізничного транспорту вищестоящий керівник може повністю реалізувати дисциплінарні права, що належать нижчому

керівнику.
Особливий порядок встановлений для звільнення працівників, які займають виборні посади. Їх звільнення може бути зроблене лише за рішенням органу, який їх обрав, і лише з підстав, передбачених законодавством (ч. III ст. 1471). Це означає,

що для звільнення виборного працівника однієї ініціативи котрий обрав його органу недостатньо, необхідно
мати підставу для його звільнення. Не можна, наприклад,
Иосвободіть від займаної посади керівника
профспілкової організації чи об'єднання профспілок
навіть за рішенням загальних зборів (конференції, пленуму , з'їзду) на тій підставі, що він Ина справляється
з покладеними на нього обязанностяміи, Ина виправдав
доверіяи, Иза безинициативность. Таких формулювань
підстав розірвання трудового договору чинне
законодавство не містить, а для вибраного працівника керівництво громадської або іншою організацією,
яка його обрала , є не тільки правом, але і трудової
обов'язком. Він перебуває у трудових відносинах з цією
організацією, на нього повною мірою поширюється
трудове законодавство, в тому числі і щодо
підстав припинення трудового договору. Якщо він Ина
справляетсяи, то слід з'ясувати причини, з яких
виборний працівник не може виконувати покладені
обов'язки, і конкретні факти , що дають підстави для
таких висновків. Якщо в їх основі лежить винна протиправне поведінка, тоді є підстави для застосування до нього дисциплінарного стягнення у загальному порядку, в тому числі і звільнення за п.З ст.40 КЗпП.
« Попередня

Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Хто має право застосовувати дисциплінарне стягнення? "
Зміст
 1. Введення ... З РОЗДІЛ 1. ТРУДОВЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ ... 6 Глава 1. Загальні питання ... ... 6 Коли виникло трудове право і яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі
  Види і стадії адміністративного права
 2. 1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
  2.1. Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами
 3. Одним з основних напрямків діяльності щодо реформування армії та підпорядкування інтересам громадянського суспільства є встановлення громадянського контролю за її формуванням і функціонуванням. Тривалий час, перебуваючи в певних історичних умовах, Росія була змушена виділяти армію як особливий інститут держави. Як у дореволюційній Росії, так і в Радянській Росії армія мала
  § 4. Умовні види звільнення від кримінального покарання
 4. Умовне засудження. Ідея про умовне засудження, в результаті якого вирок, що набрав законної сили, не міг бути негайно приведений у виконання або коли виконувався зовсім, була відома ще раннього законодавством багатьох держав, серед яких Росія - не виняток. Суть умовності невиконання вироку суду спочатку полягала або в наданні засудженим доказів
  Н. Судові спори
 5. У судових справах про комерційну таємницю відповідач, як правило, відстоює два положення: 1) оспорювана інформація не може бути розцінена як комерційна таємниця і 2) ця інформація була отримана законним шляхом. Обидва ці підстави захисту вже обговорювалися вище. Якщо позивачеві вдається розбити ці доводи, він може розраховувати як на те, що використання його комерційної таємниці буде заборонено, так
  Що слід розуміти під переведенням на іншу роботу?
 6. Однією з найважливіших гарантій реалізації конституційного права на працю є заборона власнику або уповноваженому ним органу вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. При укладенні трудового договору його сторонами визначається трудова функція і місце роботи, які відносяться до основних умов трудового договору і не можуть змінюватися в односторонньому
  Чи можуть за порушення трудової дисципліни застосовуватися заходи громадського впливу?
 7. Одним з поширених в недавньому минулому засобів впливу на порушників трудової дисципліни вважалися заходи громадського впливу. Серед них були передбачені статутами громадських організацій (партії, комсомолу і профспілок) громадські стягнення за порушення трудової дисципліни, що застосовувалися за рішенням виборного органу відповідної громадської організації, і заходи
  Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
 8. Поняття форми права. Нормативно-правовий акт. Судовий прецедент. Судова та арбітражна практика. Правовий звичай. Звичайне право. Доктрина. Право і закон. Міжнародні договори. Співвідношення типів і форм права: сучасне розуміння. Наступність і оновлення в праві. Рецепція права. Після обговорення теми про сутність і зміст права, його розумінні і визначенні настає черга і теми про форму
  Глава тринадцята. НОРМА ПРАВА
 9. Поняття норми права та її ознаки. Структура норми права. Відмінність норми права від індивідуальних правових приписів. Способи викладу правових норм у нормативно-правових актах. Види і класифікація норм права. Підшукуючи образне порівняння для норми права, я подумав, що, мабуть, найточнішим буде подання про це соціальне явище як про первинної клітинці або як про атом правової
  Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
 10. Поняття, форми, методи реалізації права. Застосування права: суб'єкти та стадії застосування права. Прогалини в праві. Аналогія закону і аналогія права. Пряма дія Конституції. У попередній темі про правовідносинах підкреслювалося, що мова йде про юридичній формі втілення права в життя. Наділення учасників суспільних відносин правами, обов'язками, перетворення їх на суб'єктів правовідносин,
  Понятие, формы, методы реализации права. Применение права: субъекты и стадии применения права. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права. Прямое действие Конституции. В предыдущей теме о правоотношении подчеркивалось, что речь идет о юридической форме претворения права в жизнь. Наделение участников общественных отношений правами, обязанностями, превращение их в субъектов правоотношений,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua