Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

1. Заходи превентивного (попереджувального) характеруЦі заходи державно-примусового впливу мають на меті або безпосереднє попередження виникнення можливих правопорушень, або їх усунення особами, що допустили не відповідає вимогам закону поведінку.
1 Поділ цивільно-правових способів захисту цивільних прав на власне заходи захисту і заходи відповідальності досить глибоко обгрунтовано цивилистической наукою См - Красавчиков Про А Відповідальність, міри захисту та санкції в радянському цивільному праві / / Збірник наукових праць Вип № 39 Свердловськ, 1975 З 11-12.
2 Проводячи цю класифікацію, необхідно відзначити, що найчастіше заходи превентивного характеру здійснюють регулятивну функцію, і навпаки, заходи регулятивного характеру - превентивну функцію.
До них відносяться попередження можливого порушення права. Так, небезпека заподіяння шкоди в майбутньому може з'явитися підставою для застосування такого способу захисту права, як заборона діяльності, що створює таку небезпеку (п. 1 ст. 1065 ЦК).
Превентивний характер мають і такі заходи, як визнання права та встановлення факту, що має юридичне значення. У практиці нерідко зустрічаються випадки пред'явлення в суді позовів про визнання, наприклад, права власності на будівлю, права авторства на твір науки чи мистецтва, на винахід і т. п. Мова йде про те, що право цій особі належить, але відсутні необхідні докази, внаслідок чого потрібно рішення суду, яке усуне виникнення спору з даного приводу в майбутньому.
На відміну від цього визнання факту має місце тоді, коли необхідно визнати певний стан, наприклад, громадянина, що має для нього юридичне значення. Так йде справа, наприклад, з визнанням факту перебування громадянина у визначеній ступеня споріднення з померлим. Встановлення судом вказаного факту дає підставу визнати даного громадянина (або не визнати його) спадкоємцем померлого.
Важливою мірою запобіжного характеру є визнання недійсним акту державного органу або органу місцевого самоврядування. Особливість названої міри полягає в тому, що вона має двояке значення. З одного боку, вона присікає вже виникло порушення, а з іншого - усуває можливість виникнення правопорушень у майбутньому. Згідно ст. 13 ГК ненормативний акт державного органу або органу місцевого самоврядування (а у випадках, передбачених законом, також нормативний акт), який не відповідає закону або іншим правовим актам і порушує цивільні права та охоронювані законом інтереси громадянина чи юридичної особи, може бути визнаний судом недійсним. У наведеній нормі йдеться про визнання недійсними актів державного органу або органу місцевого самоврядування. Разом з тим в конкретних випадках закон дозволяє визнавати недійсними поряд з актами цих органів акти інших органів. Так, в силу норми п. 2 ст. 22 ЦК недотримання вказаних у законі умов і порядку обмеження дієздатності громадян або їх права займатися підприємницькою або іншою діяльністю тягне недійсність акта державного чи іншого органу, що встановлює відповідне обмеження.
За загальним правилом недійсними можуть бути визнані акти державних органів і органів місцевого самоврядування, що мають ненормативний характер. Нормативні акти даних органів можуть бути визнані судом недійсними лише у випадках, передбачених законом. Подібна можливість передбачена п. 3 ст. 22 Федерального закону "Про прокуратуру Російської Федерації" 1. У відповідності з даним пунктом судам підвідомчі заяви прокурорів про визнання недійсними суперечать закону правових актів, прийнятих місцевими органами влади і управління. Федеральні закони, нормативні акти Президента РФ, Ради Федерації, Державної Думи, Уряду РФ можуть бути визнані недійсними Конституційним Судом РФ у разі їх протиріччя Конституції РФ 2.
Від визнання недійсним нормативного акта державного органу або органу місцевого самоврядування необхідно відрізняти таку міру захисту цивільного права, як незастосування судом акта державного органу або органу місцевого самоврядування, що суперечить закону. В обох випадках суд оцінює акти на їх відповідність закону. Разом з тим якщо при визнанні недійсним нормативного акта державного органу або органу місцевого самоврядування предметом судового спору є вимога про визнання таких актів недійсними, то при використанні способу захисту у вигляді незастосування судом акта державного органу або органу місцевого самоврядування, що суперечить закону, предметом спору є конкретне матеріально-правова вимога про стягнення боргу, виплати відсотків і т. п., в якості правової підстави якого вказується такий акт. У цьому випадку, виявивши протиріччя акта державного органу або органу місцевого самоврядування вимогам закону, суд приймає рішення не застосовувати даний акт при вирішенні питання про задоволення або про відмову задоволення спірного матеріально-правового вимоги.
Превентивний характер має і така міра, як визнання судом обгрунтованої скарги громадянина на неправильні дії органів управління або посадових осіб та покладання на названих осіб обов'язку усунути допущені порушення.
1 СЗ РФ. 1995. № 47. Ст 4472.
2 См ст. 3 Федерального конституційного закону від 21 липня 1994 р. "Про Конституційний Суд Російської Федерації" / / СЗ РФ 1994 № 13. Ст. 1447.
Представляється, що до них можна віднести і застосування судом або арбітражним судом наслідків недійсності нікчемного правочину.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Заходи превентивного (попереджувального) характеру "
 1. 4. Заходи правоохоронного характеру, що застосовуються до правопорушників державою
  Можливість звернутися до компетентних державних органів за захистом права - найважливіша у змісті належить уповноваженій особі права на захист. І хоча забезпечувальну сторону права не можна зводити тільки до застосування заходів державного примусу, слід визнати, що підключення уповноваженою особою до реалізації свого права апарату державного примусу - важлива умова
 2. 3. Поняття і функції цивільно-правової відповідальності
  Зі сказаного випливає, що цивільно-правова відповідальність - одна з форм державного примусу, що складається у стягненні судом з правопорушника на користь потерпілого майнових санкцій, перелагаются на правопорушника невигідні майнові наслідки його поведінки і спрямованих на відновлення порушеної майнової сфери потерпілого. Основний, головною функцією
 3. Методи здійснення виконавчої влади
  1. Поняття і види адміністративно-правових методів. 2. Поняття адміністративного примусу. 3. Види адміністративного примусу. 1. Методи діяльності виконавчої влади - це способи здійснення управлінських функцій і засоби впливу органів виконавчої влади на керовані об'єкти (галузі, пр-ку, гр-н). Методи здійснення виконавчої влади різноманітні. За
 4. 42. Заходи припинення та попереджувальні заходи в адміністративному примусі.
  Заходи адміністративного попередження носять профілактичний характер. Найбільш широка компетенція в застосуванні запобіжних заходів належить органам внутрішніх справ (міліції). Нам здається, до цих заходів слід віднести наступні. 1. Вимога припинення окремих дій. Органи міліції вправі вимагати від громадян і посадових осіб припинення дій, що перешкоджають здійсненню
 5. 48. Забезпечення законності в управлінні способами загального нагляду прокуратури. Акти прокурорського нагляду.
  Згідно закону України від 05.11.91 р. «Про прокуратуру» прокуратура України здійснює нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів. У сфері виконавчої діяльності органи прокуратури здійснюють загальний нагляд, який полягає у перевірці відповідності законам актів і дій всіх державних органів, об'єднань громадян, підприємств, установ (незалежно від форм
 6. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  Заходи антикорупційної спрямованості Навчання державних чиновників правилам суспільно-значущої поведінки (нормам публічної етики) Міжнародна асоціація шкіл та інститутів управління підкреслила нагальну необхідність включення навчальної дисципліни "Публічна етика" в навчальні плани з підготовки управлінців усіх ланок. У перспективі такого роду освітній підхід обов'язково
 7. ВСТУП
  Керуючись марксистсько-ленінської методології, люди розкривають не тільки закономірності розвитку природи, а й закономірності суспільного життя. Це дозволяє їм в умовах соціалізму ставити під свій контроль як процеси, що відбуваються в природі, таге і в суспільному житті. Пізнаючи закони розвитку природи і суспільства, людина опановує ними, використовує їх у своїх інтересах, в інтересах
 8. § 4. Кримінальна відповідальність осіб із психічними розладами, що не виключають осудності
  Між повноцінним психічним здоров'ям і станом неосудності відсутня різка грань. У цьому зв'язку виникає питання про відповідальність осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння в проміжному між нормою і патологією стані. Це стан одні автори іменують зменшеною, інші - обмеженою, треті - прикордонної вменяемостью. Вперше термін "зменшена осудність" став
 9. § 2. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх
  Чинне кримінальне законодавство вперше передбачає спеціальний розділ, присвячений особливостям кримінальної відповідальності неповнолітніх. Такі розділи були відомі Укладенню про покарання кримінальних та виправних 1845 р., а також Кримінальним укладення 1903 р. Заснована на принципі гуманізму, подібна практика відповідає сучасному зарубіжному кримінальному законодавству,
 10. § 3. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності
  Підстава такого звільнення - невисока ступінь суспільної небезпеки діяння і особи, що дозволяє домогтися цілей виправлення злочинця іншими, не кримінально-правовими методами. Звільнення від відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру можливе за наявності таких взаємопов'язаних умов: 1) вчинення злочину невеликої або середньої тяжкості, 2)
© 2014-2022  ibib.ltd.ua