Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
Г . В. Мальцев. Правознавство: Підручник М.: Изд-во РАГС. - 584 с. Тираж 3000 прим. [36] л. , 2003 - перейти до змісту підручника

Основні тенденції розвитку державної влади в сучасному світі

У науковій літературі виділяється ряд таких найбільш характерних тенденцій. У соціально-політичному плані можуть бути виділені тенденції до тоталітаризму та демократизації. З точки зору змісту конкретних способів досягнення єдності можна виділити тенденції до концентрації і централізації державної влади, а також до її деконцентрації та децентралізації.

Перераховані тенденції виявляються в самих різних поєднаннях і послідовності, змінюються під впливом найрізноманітніших причин.

Ступінь централізації і концентрації влади в тому чи іншому суспільстві залежить від рівня розвитку економіки; політичних, духовно-моральних якостей людей; правосвідомості та правової культури даного народу; конкретного змісту задач, розв'язуваних їм в конкретний період свого розвитку. Тому в історії кожного народу можна знайти як періоди високої концентрації влади, так і періоди різкої її деконцентрації аж до повної її дезорганізації.

Вельми важливо з'ясувати причини таких різких коливань в станах влади, однаково небезпечних для будь-якого суспільства; конкретний зміст її в такі періоди, з тим, щоб створити необхідну базу даних для прогнозування стану влади і визначення її об'єктивних моделей і параметрів, адекватних даному стану суспільства і держави, з урахуванням різноманіття різновидів соціальної влади і важливості забезпечення їх гармонійної взаємодії.

Необхідність деконцентрації та децентралізації влади диктується важливістю наближення механізмів задоволення потреб та інтересів людей до тих умов, в яких вони формуються. Сучасна людина має бути активним суб'єктом або учасником виробництва і споживання усіх видів розвиваються соціальних послуг, спрямованих на задоволення зростаючих потреб та інтересів. Загальний зміст деконцентрації та децентралізації влади, таким чином, може бути зведений до проблеми становлення більш адекватної розвиненому стану суспільства системи влади, для якої права і свободи людини у всіх їх різновидах (права людини як індивіда, права соціальних спільнот, в тому числі народу, нації , місцевих громад і т.

д.). їх закріплення і здійснення визначають внутрішню організацію, зміст і зміст її діяльності з урахуванням набирає силу тенденції до розширення складу прав і свобод людини, видовий диференційованості, збагаченню їх змісту, адекватного зростання людських потреб та якісної диференціації інтересів людей, які отримують визнання і закріплення у вигляді особливих прав людини.

Жорстко централізована влада в будь-якій державі, як правило, залишається безвідповідальною. Деконцентрація і децентралізація влади мають сенс тільки тоді, коли влада в результаті їх проведення перестає бути безвідповідальною, коли виникає можливість відповідального досягнення нею конкретного позитивного, соціально-корисного результату.

Права народу і його складових частин, у тому числі і місцевих спільнот, випливають з її суверенітету, виступають як юридичне вираження останнього. Необхідно чітко усвідомити, що публічна закріпленість прав народу і його складових частин є фактичне невизнання її суверенітету, фактичне протиставлення суверенітету держави суверенітету народу. Наділі це означає заперечення державою суверенітету народу і його складових частин, виставлення держави як символу відчуження влади від народу.

Тут слід повернутися до глибокої ідеї Гегеля про неприпустимість протиставлення суверенітету народу і суверенітету держави. Гегель ні противником ідеї суверенітету народу. Він доводив, що протиставлення суверенітету народу суверенітету, який втілюється в монарху (державі), містить пусте уявлення про народ. Народу належить природне право на створення власної держави, але його часто «відлучають» від цього права. Народ ж, не організований як держава, перестає бути народом, перетворюючись у натовп, яка вже не може володіти суверенітетом.

В унітарній або федеративній, тоталітарному або демократичній державі процеси деконцентрації та децентралізації влади набувають специфічний зміст. У Російській Федерації, до складу якої входять держави-республіки, які оголосили про свій державний суверенітет, є формами державно-правового буття народів, деконцентрація державної влади не тільки не може не враховувати формується міжнародне право народів, але неминуче в якості своєї фундаментальної політико-правової основи повинна мати права народів, а децентралізація влади - права місцевих громад та муніципальні права громадян, якщо, звичайно, ці процеси йдуть в руслі формування правової держави і правового суспільства.

Ідея деконцентрації і особливо децентралізації влади полягає у поверненні влади (установчої, нормативної, контрольної) народу і його складовим, в тому числі місцевим співтовариствам. Особливість же сучасних процесів деконцентрації та децентралізації влади полягає у передачі владних повноважень територіальним державним органам та органам місцевого самоврядування, але не народу і його складовим частинам.

У зв'язку з цим можна сказати, що не збігається із суспільством владу через деконцентрацію і децентраліазцію робить черговий досить істотний крок до того, щоб стати ближче до об'єкта свого впливу, але залишається досить далеко від нього, щоб уникнути небезпеки з ним злитися.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні тенденції розвитку державної влади в сучасному світі "
 1. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  основна увага зосереджена на діяльності і ролі громади XVIII-XIX ст., Рідше - другої половини XVII в., Коли закрепостнітельное законодавство вже сформувалося. Само кріпацтво в більшості робіт розглядалося як символ відсталості і реакції на всьому протязі існування. Необхідне подальше дослідження цих питань як з правової, так і з економічної та побутової точок
 2. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
  основних проблем історії громадянської війни в Росії. Він, намагаючись применшити роль і значення потужного спонтанного соціального вибуху в поваленні самодержавства, вимовив таку інновацію: «Нам треба переглянути наші канонічні уявлення про те, що самодержавство було повалено збройним шляхом вже 27 лютого 1917. Це не день перемоги Лютневої революції. 26 лютого повстання в Петрограді пішло
 3. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  основному зерно). Експорт здійснювався за рахунок недоспоживання, а не надлишку сільськогосподарської продукції. Таким чином виріс рід капіталізму, вигодуваний за рахунок селян, в результаті прямого втручання держави, його протекціоністської політики, широкого використання іноземних капіталів. Етапи складання великого виробництва виявилися зміщені (спочатку важка, потім легка
 4. Явище організованої злочинності.
  Основні позиції окремих авторів, що виділяють і розглядають, відповідно, феномен організованої злочинності у сфері економіки, феномен організованої економічної злочинності, феномен економічної організованої злочинності. На думку А. Аслаханова і С. Максимова поняття «Організована злочинність у сфері економіки» позначає «сукупність злочинів, вчинені стійкими,
 5. § 15. Смертна страту
  основною ланкою теорії справедливої відплати. І все ж противників даної міри покарання в світі стає все більше і більше, в тому числі і серед законодавців. Все більше число держав скасовує смертну кару, оголошує мораторій на її застосування або не призначить фактично. Першої територією, що скасувала страту в 1846 р., був штат Мічиган. Цього ж року смертна кара була
 6. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
  основні державно-правові явища і процеси, такі, як держава, право, державна влада, державний орган, правотворчість, правозастосування, правопорушення, юридична відповідальність, правоздатність, дієздатність і т.п., виступає теоретичною базою інших юридичних наук, в тому числі науки кримінального права, дає цим наукам ряд теоретичних відправних положень. В
 7. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  основному євро-центристський погляд на історію , тобто використовувалися знання історії Європи і деяких прилеглих до неї регіонів, а потім ці знання штучно поширювалися на увесь інший світ, то в XX столітті в орбіту наукового осмислення виявилася втягнутою історія всіх регіонів земної кулі. Теорія держави і права стає, таким чином, дійсно логічним узагальненням історії
 8. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  основні характеристики держави, тобто вказати його головні ознаки і, тим самим, розкрити природу держави, сформувати його розуміння (поняття), - одна з основних задач теорії дер-жави. Пізнати природу держави - означає виявити головне і визначальне в його функціонуванні та розвитку, в його соціальній цінності і призначення. Це означає зрозуміти держава в єдності всіх
 9. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  основні характеристики держави, сформульовано його розуміння, визначено її соціальне призначення, відмінність від догосударствепной організації суспільства, возника-ет завдання розглянути, як влаштовано держава, тобто в яких конкретних формах існує і функ-ціонірует ця особлива політична, структурна, територіальна організація суспільства. Тільки після вивчення форми, тобто пристрої
 10. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні функції Радянської держави , їх еволюція. Форма правління, національно-державний і адміністративно-територіальний
© 2014-2022  ibib.ltd.ua