Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

1. ПІДСТАВИ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ


Суб'єктом злочину є фізична, осудна особа, яка досягла віку кримінальної відповідальності.
Осудність - це можливість особи усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними (ч. 1 ст. 19 КК).
Питання про осудність чи неосудність виникає кожного разу, коли у кримінальній справі з'являються дані про психічну хворобу особи, яка вчинила діяння, що є предметом досудового слідства чи судового розгляду. Психічна хвороба може зумовлювати три стани особи.
1. Неосудність - це відсутність можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок:
хронічного психічного захворювання або
тимчасового розладу психічної діяльності або
недоумства або
іншого хворобливого стану психіки.
Згідно зі ст. 2 КК кримінальній відповідальності підлягає винна особа. Неосудність особи виключає її винність, а, отже, і кримінальну відповідальність. Тут слід зважати на таке:
- якщо особа перебувала в неосудному стані під час вчиненняДіяння, то тоді вона взагалі не підлягає відповідальності;
- якщо особа вчинила діяння в осудному стані, а потім (до поста-новлення рішення у справі судом) стала неосудною, то до неї застосовують примусові заходи медичного характеру, а після одужання така особа може підлягати покаранню.
2. Обмежена осудність - такий стан особи, за якого вона черезнаявний у неї психічний розлад не здатна повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними (ч. 1ст. 20 КК).
Визнання особи обмежено осудною суд враховує при призначенні покарання і це може бути підставою до застосування примусових заходів медичного характеру.
З процесуального погляду стан неосудності або обмеженої осудності особи - це обмежена можливість її участі в доказуванні та неможливість самостійно захищати свої права.
3. Стан осудності. За такого стану наявність психічної хворобине позбавляє особу можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними. В такому разі провадження у кримінальнійсправі здійснюється у звичайному порядку.
У межах цієї лекції буде розглянуто два перших стани особи, пов'язані з її психічною хворобою, бо саме вони є фактичними підставами провадження із застосування примусових заходів медичного характеру.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 1: - ::
Психічна хвороба зумовлює три стани особи: неосудність, обмежену осудність, осудність.
Підставами здійснення провадження із застосування примусових заходів медичного характеру є стан неосудності або обмеженоїосудності особи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. ПІДСТАВИ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ"
 1. 2.5. Кінцеві рішення стадії
  провадження додаткового розслідування прокурор (чи його заступник) приймає, якщо: - необхідно змінити обвинувачення на більш тяжке або таке, що істотно змінює пред'явлене обвинувачення за фактичними обставинами (якщо ж зміна початкового обвинувачення не зумовлює застосування статті кримінального закону з більш тяжкою санкцією і не пов'язана з істотною зміною обвинувачення за фактичними
 2. 3. ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ
  провадження. 1. Обов'язковим є провадження досудового слідства, в тому числі: у справах приватного обвинувачення (ч. 1 ст. 27 КПК); у справах про злочини, передбачені ст. 425 КПК. Вимога, сформульована в ст. 111 КПК, пояснюється не тільки складністю провадження щодо осіб, хворих на психічну хворобу, а й тим (і це головне), що ці особи через свою психічну неповноцінність не можуть самі здійснювати
 3. 4. ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ ДІЯННЯ, ВЧИНЕНІ НЕОСУДНИМИ ОСОБАМИ, ТА ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ ОБМЕЖЕНО ОСУДНИМИ ОСОБАМИ
  провадження вони виявляються, поділяють на три групи. /. Особливості, що виявляються в стадії порушення кримінальної справи: наявність у особи психічної хвороби не є підставою до відмовив порушенні кримінальної справи; не може бути прийнято рішення про порушення кримінальноїсправи щодо особи, у якої в цій стадії встановлено психічну хворобу.В такому разі справу порушують за фактом вчинення
 4. 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ
  провадження з нею слідчих дій, вкамері ізолятора тимчасового тримання чи слідчого ізолятора. Ознаками такої поведінки можуть бути невмотивовані чи неконтрольова-ні дії особи в момент вчинення протиправного діяння або в процесіпровадження у справі; перебування на обліку у лікаря-психіатра. Дані щодо цих ознак можна встановити із таких джерел: від самої особи, щодо якої здійснюється провадження у
 5. 5. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ
  провадження у кримінальних справах неосудних та обмежено осудних осіб, слід зазначити, що є спільного між цими справами та тими, провадження у яких здійснюється в загальному порядку: і в тих, і в інших справах діють загальні положення судовогорозгляду; справи розглядають у відкритому судовому засіданні; обов'язковою є участь прокурора і захисника; судове слідство провадять у загальному порядку
 6. 6. РІШЕННЯ СУДУ У СПРАВАХ НЕОСУДНИХ І ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ. ЗМІНА І СКАСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
  провадженняу справі; видано акт амністії тощо. За наявності таких обставин кримінальну справу закривають. Якщо справу відновлюють, то її направляють: для провадження досудового слідства; для судового розгляду з етапу судового слідства (якщо буловстановлено факт наявності психічної хвороби). Час перебування в медичному закладі, якщо цю особу буде засуджено до позбавлення волі або виправних робіт,
 7. Тема 5. Треті особи в цивільному процесі
  провадження по справі за відсутністю у позивача права на позов. Чи є порушення закону при розгляді справи? Яким має бути процесуальне становище сторін по справі? Задача 3 Підприємство «АТЕК» пред'явило позов до Дармохода про виселення з квартири, яку він займає, на час капітального ремонту будинку. В процесі підготовки справи до розгляду суддя роз'яснив представнику підприємства, що до участі
 8. 17. З'ясування дієздатності учасників посвідчувальної угоди
  провадження до набуття рішенням суду законної сили, а якщо справу не буде порушено протягом 10 днів, то нотаріус вчиняє нотаріальну дію. Справжність підпису батьків, усиновителів, піклувальників на заяві про згоду на посвідчення від імені неповнолітніх віком від 15 до 18 років, а також від імені осіб, визнаних обмежено дієздатними, повинна бути засвідчена в нотаріальному порядку або
 9. 22. Загальні правила посвідчення угод (правочинів)
  провадження по посвідченню будь-якої угоди починається з встановлення нотаріусом волевиявлення сторін на укладення саме цієї, а не іншої угоди, встановлення, які саме наслідки сторони передбачають для себе після посвідчення угоди, чи не помилилися вони в назві угоди. Для цього нотаріус має детально обговорити зі сторонами умови угоди, всі її суттєві моменти, роз'яснити права та обов'язки сторін,
 10. 69. Ускладнення у ході судового розгляду цивільних справ.
  провадження у справі; закінчення провадження без ухвалення рішення суду по справі. Між собою ці форми відрізняються підставами, строками та наслідками. Тимчасове припинення провадження у справі ноляїяе у тому, шо процес у справі може продовжуватися після усунення перешкод, які стали підставою для припинення провадження і може мати форми: перерви в судовому засіданні, відкладення розгляду справи
© 2014-2022  ibib.ltd.ua