Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 4. Політичний режим: поняття, види

Політичний режим являє собою систему методів, форм і способів здійснення політичної (включаючи і державну) влади в суспільстві. Політичний режим обумовлює властивий тому чи іншому періоду життя країни порядок політичних відносин, ступінь політичної свободи, образ правління. Це функціональна характеристика держави. Дане поняття має значення як у вузькому сенсі слова (як сукупності прийомів державного керівництва), так і в широкому сенсі слова (як рівня гаран-тування демократичних прав і політичних свобод особистості, як ступеня відповідності офіційних конституційних правових форм політичним реаліям, як характеру відносини владних структур до правових основ державного і суспільного життя). Можна виділити деякі типи політичних режимів: демократичний, ліберальний, авторитарний.

Демократичний режим характеризується високим ступенем політичної свободи людини, реальним існуванням політичних і правових інститутів. Громадяни можуть впливати на державне управління суспільством.

Демократичний режим зазвичай знаходить вираз у конституціях та інших правових актах, що регулюють розвинені форми участі громадян в полі

71

Тема 5. Форми держави

72

тичної життя. У даному режимі розвинені інститути представницької і безпосередньої демократії, гарантовані цивільні (особисті) і політичні права і свободи, є незалежні засоби масової інформації, партійний плюралізм, гарантії меншини. Органи публічної влади вдаються до насильства лише в крайніх випадках.

Ліберальний режим відрізняється високим ступенем політичної свободи, проте, внаслідок культурної відсталості більшості суспільства і ряду інших причин, реально користуватися демократичними інститутами можуть порівняно деякі. Низький рівень життя численних верств суспільства породжує маргінальність і схильність до насильницьких дій для досягнення своїх соціальних цілей.

Авторитарний режим характеризується повним або майже повною відсутністю на ділі демократичних політичних відносин.

Опозиція або прямо заборонена, або ставиться в такі умови, які не дозволяють їй нормально функціонувати. Публічна влада широко вдається до засобів придушення, адміністрування. Формальним характером відрізняється і поділ влади. Самоврядування практично відсутня. Реально всі функції зосереджені в руках диктатора. Різновид авторитарного режиму, становлять військові диктатури різного роду. Гранична форма авторитаризму-тоталітаризм, який характеризується бажанням держави контролювати думки громадян, тобто вплив держави є всеосяжним.

Контрольні питання

- У чому Ви бачите соціальну роль держави?

- Визначте основні елементи форми Російської держави.

- Чи існує залежність між елементами форми держави?

- Які види політичного режиму Ви знаєте?

- Порівняйте федеративний і унітарна держава з точки зору їх систем права.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Політичний режим: поняття, види "
 1. 8. Політичний режим: поняття, види (тоталітарний, демократичний, авторитарний)
  політичний режим - яким чином державне правління реалізується на практиці. Головний критерій класифікації політичних режимів - реальність прав і свобод людини в державі. Демократичний режим - державна влада виражає волю більшості населення при обов'язковому визнання і захисту прав меншин. Права і свободи не тільки закріплені законом, але і реалізуються на
 2. 4. Державний (політичний) режим: поняття і види
  політичний режим »це занадто широке поняття для даного явища і вважають за краще використовувати дещо інше -« державний (державно-правовий режим) ». На відміну від понять форми правління і форми державного устрою, які відносяться до організаційної стороні форми держави, термін «державний режим» характеризує її функціональну сторону - форми і методи
 3. § 3. Форма державного устрою: поняття, види
  режим: поняття, види Парламент конфедерації формується органами її суб'єктів, що зобов'язують своїх делегатів неухильно слідувати виданим їм інструкціям: і вказівкам. Постійно діючі державні органи конфедерації позбавлені владних повноважень. Бюджет формується за рахунок добровільних внесків суб'єктів. Суб'єкти конфедерації мають право встановлювати митні й інші
 4. Види і стадії адміністративного права
  політичні партії, профспілки, молодіжні та інші організації, органи громадської самодіяльності, трудові колективи, а також окремі громадяни як приватні особи. Контрольні повноваження їх, як правило, позбавлені юридично-владного характеру. Громадські об'єднання беруть участь у формуванні органів виконавчої влади та вироблення ними рішень, а також представляє і захищає права та
 5. 54. Фашизм та інші види авторитарних режимів
  політичного режиму здійснюється звичайно за такими основними напрямками: відкрите порушення і попрання демократичний-ських прав і свобод; переслідування заборона опозиційних і політичних партій, а також профспілок і громадських організацій; злиття державного апарату з монополі-ями; одержавлення приватного капіталу; мілітаризація державного апарату; занепад ролі
 6. 7. Форма правління: поняття, види (монархія, її види, республіка)
  політичний режим. Форма правління - структура вищих органів державної влади, порядок їх утворення, взаємодії та розподілу компетенції між ними. Храрактерізует ступінь участі населення у формуванні системи державної влади. Форма правління показує, хто управляє госудаств, хто стоїть на чолі. Монархія - форма правління, при якій верховна державна
 7. 41. Поняття правопорядку. Гарантії законності і правопорядку.
  Політичних, морально-духовних, юридичних) упорядкованих відносин у громадянському суспільстві, з правомірною поведінкою їх учасників - фізичних і юридичних осіб, як результат їх об'єктивної потреби. Юридичне (державно-правове) - система реалізованих прав, обов'язків, відповідальності громадян, тобто результат встановлення законності, впорядкованості та урегульованості
 8. § 7. Дія кримінального закону в просторі
  політичними і громадянськими правами. Універсальний принцип дії кримінального закону в просторі випливає з міжнародно-правових зобов'язань Російської Федерації в галузі боротьби зі злочинністю. Він закріплений у ч. Зет. 12 КК: "Іноземні громадяни та особи без громадянства, що не проживають постійно в Російській Федерації, які вчинили злочин поза межами Російської Федерації, підлягають
 9. 5. Поняття і види політичного режиму.
  політичних прав і свобод; рівний доступ для всіх громадян та їх громадських до участі у державній і громадських справах; сущ багатопартійність; допускається легальної опозиції; подавляется інакомислення; економічною основою явл багатоукладна ек-ка з різними формами власності та ринкові відносини. Тоталітарний - гос-во здійснює тотальний загальний контроль над усіма сферами життя суспільства. у
 10. 3. Об'єкти авторського права
  політичні промови і промови, виголошені під час судових процесів ". Як і у випадку з режимом охорони проектів законів і судових рішень, щодо промов політиків і юристів існує великий суспільний інтерес, який у ряді країн переважує принцип охорони авторського права. Частина третя цитованої статті частково обмежує силу суспільного інтересу: "(3). Однак автор
© 2014-2022  ibib.ltd.ua