Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 1. Історичні корені й умови формування правової держави

Ідея панування права в житті народу має давні витоки: вона народилася на противагу самовладдя, сваволі особистості правителя. Цю ідею розвивав Платон, Аристотель та інші мислителі античності. Ще Платон писав: «Я бачу близьку загибель тієї держави, де закон не має сили і перебуває під чиєюсь владою. Там же, де закон - владика над правителями, а вони - його раби, я вбачаю порятунок держави і всі блага, які тільки можуть дарувати державі боги ».

Пізніше ці ідеї були розвинені видатними мислителями епохи Гуманізму і Просвітництва. Представники буржуазної політичної думки також розвивали вчення про справедливе державному ладі (Дж. Локк, Ш. Монтеск'є та інші).

У вітчизняній правовій науці ідеї правової державності розвивалися в працях BC Соловйова, П.І. Нов-городцева, Б.А. Кістяківського, СІ. Гессена і ін

Наступність проблематики правової держави збереглася і після 1917 року, хоча увага до неї було ослаблено. Дана теорія зустрічала все більше критичних зауважень, підкреслювався її буржуазний характер.

Після Жовтневої революції 1917 року в Росії стала створюватися нова правова система, спрямована на обслуговування ідеї панування диктатури пролетаріату.

Широке ходіння мали ідеї відмирання права і держави. Однак від очікування припинення права відбувся крутий поворот у бік створення однієї з найбільш розгалужених правових систем світу.

73

Тема 6. Правова і соціальна держава

Теорія правової держави в радянській країні оцінювалася на різних етапах по-різному. Так, в середині 20-х років деякі юристи ставили питання про застосовність до Радянської держави концепції правової держави. Висловлювалася думка про те, що пролетарська держава в міру успіхів будівництва соціалізму буде перетворюватися в державу загальнонародне.

Але наприкінці 20-х років становище різко змінилося. Л.М. Коганович належать такі слова: «Ми відкидаємо поняття правової держави навіть для буржуазної держави. І застосовувати його до Радянської держави-означає йти на поводу у буржуазних юристів ». В країні все ширше стали впроваджуватися авторитарні методи керівництва, що неминуче вело до обмеження демократії та порушенням прав і свобод людини. З офіційної теорії були повністю усунені ідеї захисту честі та гідності особи, охорони прав і свобод громадян.

Зневажалися найважливіші демократичні цінності: незалежність суддів, принцип змагальності сторін, гуманізм. У справах про державні злочини обвинувачені були повністю позбавлені права захисту і оскарження вироку, репресували близькі та родичі засуджених.

Після XX з'їзду КПРС, який викрив свавілля і беззаконня періоду культу особи, були зроблені певні кроки, спрямовані на відновлення принципу законності: проведена широка реабілітація засуджених, ліквідовані органи позасудової репресії. Однак повномасштабні заходи щодо зміцнення законності не були виконані.

Нова сторінка в історії розвитку ідей правової державності пов'язується з перетвореннями, розпочатими в другій половині 80-х років. Результатом тривалих реформ і політичних перетворень стала Конституція Російської Федерації 1993 року, закріпивши в ст. 1 визнання Росії правовою державою.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Історичні корені і умови формування правової держави "
 1. 1.Економіка і соціальна структура
  історичної науки, що виявлялося в різко негативному ставленні до немарксистській історіографії, нетерпимості до відмінностей в думках внутрімарк-сістской історичної науки, в прагненні до однодумності і догматизму історичного мислення, насаджуваної політичним режимом. Багато істориків-професіонали тривалий час перетворювали історичну науку на «служницю політики». Історія не помиляється,
 2. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  історичну драму народу, виткану з протиріч, перемог, поразок і трагедій, злетів людського духу і його падінь, теоретичних осяянь ідеологів і вождів революції і їх же грубих помилок і прорахунків. Відкинуто уявлення про «запрограмованості» революційного процесу на один переможний результат і поставлено питання про альтернативність історичного процесу. У цьому зв'язку важлива
 3. 2. Проблеми науки і культури
  історичної практики людей, як відображення буття, а головним завданням соціалістичної культури оголошувалося формування нової людини, будівника комунізму. Тому все духовне життя суспільства була ідеологізована і політизована. Особливо яскраво ця тенденція проявилася в повоєнні роки. Переконання в духовному рівність людей призвело ідеологів до необхідності, з одного боку, викорінення
 4. 2.1. Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами
  історичних умовах, Росія була змушена виділяти армію як особливий інститут держави. Як у дореволюційній Росії, так і в Радянській Росії армія мала пріоритет над усіма іншими інститутами суспільства. Принцип, що Росія має лише двох союзників - армію і флот - неухильно підтримувався усіма правителями. Те, що було закономірно на певних етапах розвитку світового та
 5. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  історичний досвід, бачать у поверненні до його пристрою основну та бажану мету суспільно-політичного розвитку Росії, форму державної організації російського суспільства, знову закликають до здійснення формули «вся влада Радам». Вже це одне зобов'язує теорію держави і права, звичайно, спираючись на сучасний рівень політико-правового знання, приділити певну увагу
 6. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  історично тривалої, налічує не менше трьох століть, що має свої етапи, але єдиний процес формування все посилюються правових почав, правової державності, правової культури в житті Росії. І, відповідно, нарешті сфор-рмувати вітчизняну теорію права з урахуванням як власних наукових досягнень, зарубіжного досвіду, так, втім, і провалів, спотворень (про це також не можна
 7. Глава шістнадцята. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
  історичний процес визначається теорією права як правотворчість. Отже, правотворчість - це організаційно оформлена, встановлена процедурна діяльність державних органів щодо створення правових норм, або за визнанням правовими сформованих, діючих у суспільстві правил поведінки. Зрозуміло, що правотворчий процес є об'єктивно зумовленим. Динаміка суспільного життя,
 8. Глава дев'ятнадцята. правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  історичних обгрунтувань. Мова йде про те, що як запевняють деякі вчені , спочатку наш предок, особливо при цьому дістається неандертальцю, був агресивний, егоїстичний, в тому числі по відношенню до своїх одноплемінників. Ці властивості збереглися і до цих пір і формують різні антисоціальні вчинки як окремої людини, так і колективних утворень. Процес соціалізації ці вчені
 9. 1.Економіка і соціальна структура
  історичної науки, що виявлялося в різко негативному ставленні до немарксистській історіографії, нетерпимості до відмінностей у думках внутрімарк-сістской історичної науки, в прагненні до однодумності і дог-Надмір матизмів історичного мислення, насаджуваної політичним режимом. Багато істориків-професіонали тривалий час перетворювали історичну науку на «служницю політики». Історія не помиляється,
 10. 2.Проблеми науки і культури
  історичної практики людей, як відображення буття, а головним завданням соціалістичної культури оголошувалося формування нової людини, будівника комунізму. Тому все духовне життя суспільства була ідеологізована і полі-тизированной. Особливо яскраво ця тенденція проявилася в повоєнні роки. Переконання в духовному рівність людей призвело ідеологів до необхідності, з одного боку, викорінення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua