Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоДоговірне право → 
« Попередня Наступна »
Рожкова М.А ., Єлісєєв Н.Г., Скворцов О.Ю.. Договірне право. М.: Статут. - 525 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

1.2. Поняття міжнародної підсудності

Особливості угоди про міжнародну підсудності зумовлюються своєрідністю його предмета, яким є розмежування компетенції судів різних держав щодо справ, обтяжених іноземним елементом. Термін "міжнародна підсудність" отримав визнання переважно в російської та німецької доктрині (1).

(1) В австрійському праві цей термін не прижився. Аналогічною є позиція французької доктрини. Вона також не надає міжнародної підсудності самостійного значення, хоча термін "competence internationale" в ній використовується. В англо-американському праві підсудність справ з іноземним елементом визначається в рамках поняття "юрисдикція" (jurisdiction).

Залежно від контексту термін "міжнародна підсудність" може означати підпорядкованість справи, що містить іноземний елемент, юрисдикції (судової компетенції) того чи іншої держави. Саме так, наприклад, повинен його розуміти адвокат, перед яким поставлено завдання з'ясувати міжнародну підсудність виниклої суперечки. Міжнародна підсудність може також ототожнюватися з правовими нормами, що регулюють підсудність транскордонних справ.

Крім того, питання про міжнародну підсудності може виникати не тільки на стадії пред'явлення позову і розглядатися в якості передумови розгляду спору по суті, а й на завершальному етапі процесу - під час провадження у справах про визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів. Так, в силу п. 3 ч. 1 ст. 412 ЦПК РФ і п. 3 ч. 1 ст. 244 АПК РФ російські суди повинні перевіряти, чи не знаходиться справа, розглянута і дозволене іноземним судом, у виключній компетенції суду в Російській Федерації. Позитивний результат є підставою для відмови у визнанні та приведення у виконання іноземного судового рішення.

Таким чином, міжнародна підсудність характеризується подвійним дією. З одного боку, вона являє собою правила, що визначають компетенцію суду розглядати і вирішувати правовий спір, а з іншого - вона пов'язана з компетенцією суду відмовити у визнанні та приведення у виконання іноземного судового рішення (1).

28

(1) Pfeiffer T. Internationale Zustandigkeit und prozessuale Gerechtigkeit: die internationale Zustandigkeit im Zivilprozess zwischen effektivem Rechtsschutz und nationaler Zustandigkeitspolitik. Frankfurt a. M.: Klostermann, 1995. S. 5.

Принципи регулювання внутрішньої (територіальної) підсудності та міжнародної підсудності в чому збігаються (1). Справи, обтяжені іноземним елементом за загальним правилом, знаходяться в компетенції судів тієї держави, на території якого відповідач має місце проживання або місце знаходження. Сторони вправі укладати угоди про міжнародну підсудності. У певних випадках дію цих правил коригується: по-перше, наділенням позивача правом вибрати місце суду, по-друге, встановленням виключної компетенції. Мотивування зазначених принципів в основному схожа з поясненнями принципів внутрішньої підсудності. Істотне своєрідність, проте, виявляється в доводах, що приводяться для обгрунтування виключної компетенції, у санкціях за її порушення.

(1) Арбітражний процес: Підручник для студентів юридичних вузів і факультетів. 2-е вид., Перераб. і доп., стереотип. / Под ред. В.В. Яркова. М: Волтерс Клувер, 2005 (автор коментаря - В.В. Ярков) / / УПС "КонсультантПлюс".

Міжнародна підсудність як сукупність особливих правових приписів відрізняється від внутрішньої підсудності за предметом регулювання і системі правових актів, що встановлюють ці розпорядження.

Відмінність по предмету регулювання у тому, що в рамках міжнародної підсудності визначається не компетенція конкретного суду (як у випадку з територіальною або родової підсудністю), а юрисдикція держави в цілому. На думку німецьких правознавців, адресатом норм міжнародної підсудності і тим самим набувачем повноваження на здійснення правосуддя є держава як така. Який орган безпосередньо здійснюватиме розгляд, залежить від підвідомчості, а також від територіальної, родової та функціональної підсудності справи (1). Характерною ознакою норми міжнародної підсудності є вказівку не на конкретний суд, компетентний розглядати справу, а на суди держави взагалі (2), на юрисдикцію держави (ст. 3 і сл. Закону від 31 травня 1995 р. "Реформа італійської системи міжнародного приватного права") (далі - МПП Італії).

(1) Geimer R. Internationales Zivilprozessrecht / Unter Mitarbeit von E. Geimer; 5. Aufl. Koln: O. Schmidt, 2005. S. 294.

(2) СР, наприклад, формулювання ст. 35 АПК РФ (... суд ... за місцем проживання відповідача) та ч. 1 ст. 247 АПК РФ (арбітражні суди в Російській Федерації розглядають справи ...).

Зазначений ознака міжнародної підсудності не є обов'язковим. Можуть існувати норми, одночасно регулюють внутрішню (територіальну) та міжнародну підсудність, наприклад, правило, що допускає пред'явлення позову до відповідача до суду за місцем знаходження його майна. Цілком природно вважати, що суперечка знаходиться в межах юрисдикції держави, якщо він територіально підсудний одному з його судів. Такого роду трактування територіальної підсудності використовується в німецькій системі і в доктрині іменується теорією подвійний функції (Doppelfunktionsthorie) (1). Можливі також норми, які в першу чергу призначені для розмежування юрисдикції держав, але сформульовані вони таким чином, що одночасно виконують функцію правил територіальної підсудності.

(1) Geimer R. Op. cit. S. 295, 328.

Своєрідність джерел міжнародної підсудності обумовлено її предметом. Оскільки міжнародна підсудність претендує на розмежування юрисдикцій різних держав, її адекватним джерелом є міжнародна угода. Саме міждержавна домовленість здатна вирішити міждержавні колізії юрисдикцій. У сучасних умовах економічної інтеграції, інтенсивного розвитку міжнародних зв'язків самого різного рівня актуальність таких угод важко переоцінити. Успішні приклади міжнародно-правового регулювання підсудності демонструють: Кодекс міжнародного приватного права, прийнятий в Гавані 20 лютого 1928 на VI Міжнародній американській конференції (Кодекс Бустаманте (ст. ст. 318 - 339)) (1); Брюссельська конвенція країн ЄС від 27 Вересень 1968 "Про підсудності та виконанні судових рішень у цивільних і кримінальних справах" (далі - Брюссельська конвенція); замінив її Регламент Ради (ЄС) від 22 грудня 2000 р. N 44/2001, а також практично повторює положення Брюссельської конвенції Луганська конвенція від 16 вересня 1988 р. (далі -

29

Луганська конвенція). В рамках Співдружності незалежних держав діють: Київське угоду про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності від 20 березня 1992 р.; Мінська конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 р. (далі - Мінська конвенція); Кишинівська конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 7 жовтня 2002 р. (далі - Кишинівська конвенція), в яких поряд з іншим регулюється міжнародна підсудність. Однак на сьогоднішній день подібних актів недостатньо. Існуючі угоди застосовні лише до обмеженого кола країн і відносин. У великій сфері за межами зони їх дії питання міжнародної підсудності регулюються різноманітними нормами внутрішнього права різних держав. Таким чином, паралельно діють міжнародна підсудність Росії та міжнародна підсудність Німеччини чи інших країн, а це веде не до усунення, а до поглиблення колізій компетенцій, що пояснюється наступними факторами.

(1) Діє для Болівії, Венесуели, Гватемали, Гондурасу, Гаїті, Домініканської Республіки, Коста-Ріки, Куби, Нікарагуа, Перу, Панами, Сальвадору, Чилі, Еквадору. Російський текст опублікований в кн.: Міжнародне приватне право. Іноземне законодавство / Предисл. А.Л. Маковського, сост. і наук. ред. А.Н. Жильцов, А.І. Муранов. М.: Статут, 2000. С. 748 - 798.

Кожна держава володіє суверенною владою. Як правило, суверенітет держави, включаючи судову форму його реалізації, поширюється на належну йому територію, а також на всіх осіб і майно, які на цій території знаходяться.

Типовою є ситуація, коли суди тієї чи іншої країни володіють найширшою компетенцією щодо справ, обтяжених іноземним елементом. Було б неправильно пояснювати цю ситуацію судової експансією, прагненням держави тримати під контролем максимальний обсяг правовідносин. Скоріше вона є неминучим наслідком визнання права на судовий захист, обмеженості умов, при яких допускається відмова у здійсненні правосуддя, особливо якщо така відмова мотивується посиланням на підсудність справи іноземному суду.

Широка компетенція щодо транснаціональних суперечок досягається різними способами. Юрисдикція англійського суду, наприклад, пов'язується з можливістю вручення відповідачу копії позовної заяви, у зв'язку з цим вирішальне значення має присутність відповідача на території країни (1). У США діють правила, що мають красномовне позначення "закон довгої руки" (long-arm statutes (2)), а базове положення, на яке органи правосуддя орієнтуються при вирішенні питання про свою компетенцію, називається принципом мінімальних контактів (minimum contacts principle). За американським правом юрисдикція судів штату поширюється на обличчя, яке має на його території місця проживання (перебування), якщо між обставинами спору і цим штатом існує деяка мінімальна зв'язок (3), наприклад, у вигляді підприємницької діяльності особи в цьому штаті (4).

(1) Cheshire and North's Private International Law. 13-th Edit. London: Butterworths, 1999. P. 285.

(2) Див, наприклад: Закони штату Колорадо. Гол. 13: Суди і судова процедура: суди письмового провадження. Стаття 1: Загальні положення, § 13-1-124 / / http://198.187.128.12/colorado/lpext.dll?f=templates&fn=fs-main.htm&2.0

<3 > International Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. S. 310, 66. Ct. 154, 90 L. Ed. 95 (1945).

(4) At Home Magazine v. District Court, 194 Colo. 331, 572. P. 2d 476 (1977).

Французький варіант "закону довгої руки" знаходить своє відображення в ст. ст. 14 і 15 Цивільного кодексу Франції (1). У цій правовій системі питання міжнародної підсудності вирішуються на основі принципу громадянства - для підпорядкування позову юрисдикції Франції за загальним правилом достатнім є наявність французького громадянина в якості сторони спірного правовідносини. У німецькому праві також є правила, легітимує розширену міжнародну підсудність (в доктрині для неї навіть є особливий термін - "exorbitante Zustandigkeit", тобто надмірна підсудність (2)). Тут відповідний ефект досягається за допомогою прив'язки судової компетенції до місця знаходження майна. Згідно § 23 Цивільного процесуального укладення Німеччини (далі - ГПУ Німеччини) позови з майновими вимогами до особі, яка має місця проживання в країні, підсудні суду, в окрузі якого знаходиться майно цієї особи або предмет позовних вимог.

(1) Стаття 14 говорить: "Іноземець, навіть не знаходиться у Франції, може бути викликаний у французькі суди для виконання зобов'язань за договором, укладеним у Франції і з французом, він може бути притягнутий у французькі суди у зв'язку із зобов'язаннями за договором, укладеним ним в іноземній державі з французом ". Стаття 15 говорить: "Француз

30

може бути притягнутий до французького суду у зв'язку із зобов'язаннями за договором, укладеним ним в іноземній державі, навіть якщо його контрагентом є іноземець ".

(2) Schack H. Internationales Zivilverfahrensrecht / Ein Studienbuch. Munchen: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1996. S. 42.

Різним може бути розташування норм міжнародної підсудності в системі нормативних правових актів держави. Вони можуть знаходитися в спеціальних законах про міжнародне приватне право (ст. ст. 3 - 12 МПП Італії), в загальних законах з питань судоустрою та судочинства серед норм, що виконують функцію територіальної підсудності (§ 12 і сл. ГПУ Німеччини), або концентруватися в особливих розділах таких законів. Так, у російському законодавстві норми міжнародної підсудності зосереджені в гл. 44 ЦПК РФ і гол. 32 АПК РФ.

 Своєрідність вітчизняного підходу до регулювання міжнародної підсудності полягає у використанні комбінованого методу - поєднанні принципів мінімального контакту, громадянства, прив'язки судової компетенції до місця знаходження майна. 

 Норми російської міжнародної підсудності, взяті в сукупності, утворюють російський аналог "закону довгої руки" і дозволяють російським судам, особливо у разі їх розширювального тлумачення даних норм, вирішувати спори за участю іноземців при наявності мінімальної зв'язку обставин справи з російською територією. Серед норм російської міжнародної підсудності є, наприклад, правило, схоже з правилом § 23 ГПУ Німеччини. На підставі п. 2 ч. 3 ст. 402 ЦПК РФ, п. 1ч. 1 ст. 247 АПК РФ також допустимо пред'явити позов до суду за місцем "забутого парасольки", а відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 247 АПК РФ арбітражні суди в Російській Федерації можуть розглядати справи з економічних спорах за участю іноземних осіб за наявності тісного зв'язку спірного правовідносини з територією Російської Федерації. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1.2. Поняття міжнародної підсудності"
 1. Травкін А.А., Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003
    У посібнику викладено основи навчального курсу з арбітражного процесу: історія арбітражного судоустрою та судочинства, поняття і принципи арбітражного процесу, підвідомчість і підсудність справ, учасники арбітражного процесу, позов, докази, судові витрати, процесуальні строки, позовну виробництво в суді першої інстанції, апеляційне, касаційне, наглядове провадження,
 2. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
    Слова «арбітраж», «арбітражний» можуть зустрічатися в назвах органів, які дозволяють різні суперечки, але не входять в систему арбітражних судів, які реалізують судову владу, наприклад арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті РФ, Міжнародний комерційний арбітраж, Морська арбітражна комісія при Торгово -промисловій палаті РФ. На біржах створюються органи з вирішення спорів, що випливають
 3. ЗМІСТ
    ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства 3 ГЛАВА 2. Поняття арбітражного процесу 13 січня. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права 13 ПОНЯТТЯ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ, Арбітражнимпроцесуальним ФОРМА 13ЗАДАЧІ СУДОЧИНСТВА В АРБІТРАЖНИХ СУДАХ 21ІСТОЧНІКІ
 4. ЗМІСТ
    Тема 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства 4 Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права 15 Тема 3. Принципи арбітражного процесуального права 29 Тема 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 Тема 5. Учасники арбітражного процесу 65 Тема 6. Позов 88 Тема 7. Докази 109 Тема 8. Арбітражні витрати 139 Тема 9. Процесуальні терміни 146
 5. 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права
    Слова «арбітраж», «арбітражний» можуть зустрічатися в назвах органів, які дозволяють різні суперечки, але не входять в систему арбітражних судів, які реалізують судову владу, наприклад арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті РФ, Міжнародний комерційний арбітраж, Морська арбітражна комісія при Торгово -промисловій палаті РФ. На біржах створюються органи з вирішення спорів, що випливають
 6. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
    Одним з найважливіших інститутів сучасного міжнародного приватного права є міжнародний комерційний арбітраж. Маючи тривалу і багатогранну історію свого правового розвитку, міжнародний комерційний арбітраж перетворився до теперішнього часу в широко відомий і часто використовуваний інструмент врегулювання зовнішньоекономічних спорів цивільно-правового характеру поряд із судовою
 7. 2. Арбітражна угода
    В основі функціонування міжнародного комерційного арбітражу лежить арбітражна угода сторін спору. Арбітражна угода - це угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між ними у зв'язку з будь-яким конкретним правовідносинами, незалежно від того, мають вони договірний характер чи ні (п. 1 ст. 7 Закону 1993 р.).
 8. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
    Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права. Система і склад арбітражних судів РФ. Стадії арбітражних процесу. Поняття і класифікація принципів арбітражного процесуального права. Судоустройственние принципи, їх характеристика. Судочинного принципи, їх характеристика.
 9. 38. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
    Світова практика знає два види арбітражу: інституційний, постійно діючий; сюди відносяться арбітражні суди, засновані при торгових (торгово-промислових) палатах або арбітражних асоціаціях різних країн, рассматрівающіе'спори на основі своїх регламентів (правил виробництва справ); ізольований, який створюється спеціально для розгляду спору по конкретній справі. Після того як
 10. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
    Поняття форми права. Нормативно-правовий акт. Судовий прецедент. Судова та арбітражна практика. Правовий звичай. Звичайне право. Доктрина. Право і закон. Міжнародні договори. Співвідношення типів і форм права: сучасне розуміння. Наступність і оновлення в праві. Рецепція права. Після обговорення теми про сутність і зміст права, його розумінні і визначенні настає черга і теми про форму
© 2014-2021  ibib.ltd.ua