Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

5. Поняття принципів цивільного процесуального права та їх класифікація.


Цивільне процесуальне право України і врегульоване ним цивільне судочинство побудовані на принципах (від лат. ргіп-сіріит - основа, начало, засади), у яких відображені основні засади функціонування права та здійснення судочинства.
Значення принципів цивільного процесуального права полягає в тому, що в них відображені найбільш характерні демократичні риси, якісні особливості цивільного судочинства і загальна (соціально-юридична) спрямованість права та його найважливіших інститутів.
Принципи сприяють правильному пізнанню і застосуванню норм цивільного процесуального права, є основою для законодавчої практики, для підготовки, розроблення і прийняття відповідних їм за змістом правових норм та їх удосконалення. Розвиваючись разом із суспільством в умовах політичних та соціально-скономічних перетворень, принципи вдосконалюються та створюють додаткові умови для забезпечення гарантій захисту прав і законних інтересів учасників процесу. Тому їх порушення, як правило, призводить до зміни або скасування судових рішень.
В юридичній літературі існує кілька підходів до визначення поняття принципів цивільного процесуального права. Вони розглядаються як:
основні (або правові) засади організації і діяльності суду;
основні положення галузі права;
основні ідеї, положення, керівні засади;
правові погляди на завдання і засоби діяльності суду із роз гляду і вирішеній цивільних справ;
обумовлені базисом суспільства і виражені в змісті цивіль ного процесуального прана суспільно-політичні, норма і иц- но-керівиі основи (засади) цієї галузі права.
Аби сформулювати поняття принципів цивільного процесуального права, потрібно, в першу чергу, визначити (проаналізувати) їх ознаки:
принцип включає (виражає) в собі певну ідею (погляд), яка складає його зміст;
така ідея завжди прямо чи опосередковано повинна бути закріплена в нормативно-правових актах;
принцип повинен бути безпосередньо пов'язаним з цивільним процесом, визначати його основні властивості;
принцип повинен мати загальне значення для всього цивільного процесу;
принцип визначає типові риси цивільного судочинства і може мати винятки, які не с принципом;
принципи характеризуються значною стійкістю та стабільністю;
принципами не можуть бути звичайні вимоги (правила), які не складають одну з відомих альтернативних вимог;
принципами не можуть бути положення, які дублюють інші принципи або які з них виходять.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5. Поняття принципів цивільного процесуального права та їх класифікація."
 1. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  поняття "компетенції" багато в чому втратило своє справжнє значення. Внаслідок цього в управлінській практиці повноваження в багатьох випадках формулюється розпливчасте, неконкретно, не існує чіткого розподілу завдань, функцій і відповідальності між різними органами і посадовими особами. Окремі органи часто дублюють один одного, що призводить до паралелізму та неузгодженості в роботі. А все
 2. Тема 2. Принципи цивільного процесуального права
  поняття неможливості процесуального сумісництва. Записати можливі варіанти складу суду по розгляду цивільної справи. Задача 1 Лемке з Олешою тривалий час перебували у шлюбі, від якого в 1995 р. народилася дитина. Згодом Лемке залишив сім'ю і відмовився від утримання дитини. Олеша пред'явила позов про стягнення з нього аліментів. Лемке не володів українською мовою, відшукати перекладача не
 3. Виклик до суду
  поняття, підстави, види. Поняття належної і неналежної сторони. Заміна неналежної сторони. Процесуальне правонаступництво: поняття, підстави, порядок вступу в процес, права та обов'язки правонаступника. Поняття третіх осіб. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги. Завдання прокуратури в цивільному процесі. Підстави та процесуальні форми
 4. Тема 12. Адміністративний процес
  принципів, тобто основоположних ідей, згідно з якими здійснюється адміністративно-процесуальна діяльність: законності; рівності громадян перед законом і органом, що розглядає справу; об'єктивної істини; охорони інтересів особи і держави; офіційності адміністративного процесу; гласності; здійснення процесу державною мовою і забезпечення права користуватися рідною мовою; презумпції невинності та
 5. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  поняття та види. 49. Завдання і стадії провадження в справах про адміністративні проступки. 50. Адміністративно-процесуальний статус свідка та потерпілого. 51. Адміністративно-процесуальний статус адвоката та перекладача. 52. Адміністративно-правовий статус правопорушника та експерта. 53. Поняття та види доказів в адміністративному процесі. 113 54. Поняття та предмет доказування у провадженні в
 6. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  поняття зазнає критики. Проте, на думку 1.1. Лукашука, це не заважає його широкому використанню в міжнародній доктрині для позначення двох різноманітних напрямків. У першім випадку мова йде про особливий вид міжнародно-правових норм, що, на відміну від «твердого права», не породжують чітких прав і обов'язків, а дають лише загальну установку, котрій проте суб'єкти зобов'язані слідувати. Для таких
 7. 68-69. Поняття і підстави міжнародно-правової відповідальності
  принципів міжнародного права, тобто практично виступає основою загального міжнародного права і міжнародного правопорядку. Згадки про міжнародну відповідальність містяться в ряді найважливіших міжнародних документів основного характеру, зокрема в Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин між державами, від 24 жовтня 1970 року, де закріплюється, що агресивна війна є
 8. 47. Поняття і види судових доказів.
  цивільного процесуального права для кращого виявлення окремих особливостей доказів розроблено їх класифікацію. За характером зв'язку змісту доказів з фактами, які підлягають встановленню, докази поділяються на прямі та непрямі. Прямі докази дозволяють зробити однозначний висновок про наявність чи відсутність фактів, які підлягають доказуванню. Непрямі докази, на відміну від прямих, не мають
 9. 3. Поняття й система принципів та їх значення.
  поняття в науці цивільного процесу. В інших визначеннях принципів процесуального права відображаються їх характерні риси, але вони повністю не розкривають суті й змісту їх та потребують додаткових пояснень. Визначення принципів як основних засад, керівних положень, суспільно-політичних основ залишає поза увагою, що являють собою такі засади, положення, основи. Чиї вони і що відображають?
 10. Система принципів та їх класифікація
  принципів системи відіграє самостійну роль, характеризує галузь у цілому, окрему стадію чи окремий процесуальний інститут, але між ними існує зв'язок і взаємодія, які визначаються єдністю мети і завдань цивільного судочинства, дія одного принципу обумовлює дію інших. Кожний з принципів не може існувати окремо від принципів системи, а тільки у взаємодії з ними, зміст окремих принципів
© 2014-2022  ibib.ltd.ua