Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

11. Порядок розрахунків у контракті


По суті, стаття контракту "Порядок розрахунків", яка регламентує порядок оплати поставки товару, повинна слідувати за статтею, де регулюється питання про ціну товару, оскільки це дві взаємопов'язані, взаємодоповнюючі статті. Характер ціни багато в чому диктує і порядок оплати.
Іноді статтю про оплату поміщають слідом за статтею, що регламентує приймання товару за якістю та кількістю, що абсолютно виправдано з тієї точки зору, що в більшості випадків на практиці оплата проводиться після приймання товару.
Зміст даної статті контракту визначається тим, яку форму, спосіб або порядок оплати вартості поставленого товару вибрали сторони, що укладають зовнішньоторговельний договір купівлі-продажу.
У практиці міжнародної торгівлі широко використовуються три основних форми розрахунків за поставлений товар.
Найпростіша з них - оплата по рахунку або готівковий платіж. Вона може здійснюватися як до початку поставки товару, так і після прибуття його на адресу поку ^ Пателя. У першому випадку - це буде попередня оплата.
Передоплата має свої вигоди для покупця. Сплативши повну вартість товару до його постачання, він гарантує себе від надмірних витрат у разі різкого зростання ціни товару до початку його поставки. Однак більш вигідна передоплата для продавця. У певних випадках - це дуже істотна гарантія того, що покупець не відмовиться від товару, який збирається поставити йому продавець або від оплати його з отримання.
За загальним правилом, укоріненому в практиці міжнародної торгівлі, якщо в тексті контракту з якоїсь причини не вказується конкретний момент здійснення оплати вартості поставленого товару, то таким моментом вважається саме момент передачі в розпорядження покупця товару або товаросупровідних документів.
Оплата за рахунком може проводитися частинами. Продавець може з метою забезпечення дотримання покупцем своїх зобов'язань вимагати часткову оплату у вигляді авансу відразу після укладення договору.
На відміну від авансу, завдаток служить засобом забезпечення поповнення зобов'язання не тільки стороною, що дає його, а й стороною приймаючої.
Так само, як і аванс, задаток не повертається продавцем покупцю у випадку, якщо останній відмовляється від прийняття поставки товару. Однак у випадку, якщо свого зобов'язання не дотримає продавець, який одержав після укладення договору завдаток, він зобов'язаний повернути його покупцеві в подвійному розмірі, а не в отриманому, як аванс.
Використання задатку як засобу забезпечення виконання своїх зобов'язань сторонами договору не перешкоджає стягненню збитків, якщо це стягнення передбачено умовами договору.
Однією з форм такої оплати є акредитив. Акредитивна форма міжнародних комерційних розрахунків - найбільш поширений в практиці міжнародної торгівлі спосіб оплати. Головне достоїнство її в тому, що оплата вартості товару проводиться одночасно з початком поставки, що дозволяє згодом уникнути суперечок з приводу несплати за товар.
За своєю природою акредитив - самостійна сдел ка, відособлена від договору купівлі-продажу.
Акредитиви бувають різні. Вони можуть бути, наприклад, відкличними або безвідзивними, документарними, резервними і т. д.
В тексті контракту необхідно тому завжди обумовлювати вид акредитива.
Крім акредитивної форми розрахунку, у практиці міжнародної торгівлі широко застосовується також форма інкасо.
Для оплати вартості поставленого товару можуть бути використані й інші форми розрахунку, крім вищевказаних, наприклад чекова, вексельна. Головне, щоб передбачена контрактом форма розрахунку відповідала таким вимогам:
(- забезпечувала повне покриття вартості товару і всіх витрат продавця по виконанню договору;
- гарантувала негайну оплату вартості поставленого товару і витрат продавця після надання у відповідний банк документів, зазначених у тексті контракту;
була безумовною, забезпеченої та безвідкличної незалежно від прибуття або неприбуття товару за призначенням, а також його загибелі або пошкодження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "11. Порядок розрахунків у контракті "
 1. Зміст
  порядок формування та компетенція керівних органів НБУ 4. Види операцій НБУ 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ 6. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства 7. Порядок застосування НБУ заходів впливу попереднього реагування 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу 9. Порядок створення та реєстрації комерційного
 2. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
  розрахунків між банками через систему розрахунково-касових центрів, документообігу, методів передачі інформації, шифровки і т.д. Незаконне вивезення капіталу за кордон передбачає знання особливостей постійно вдосконалюється системи валютного та експортного контролю, режиму використання різних фінансових інструментів. Кримінальна спеціалізація має також ще один вимір. Її вищим
 3. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
  порядок вступу громадян на військову службу за контрактом. Вказується, що контракт укладається громадянами з МО РФ письмово за типовою формою, у порядку, передбаченому «Положенням про порядок проходження військової служби». Пункти 2 і 3 визначають загальні положення умов контракту. Встановлюється добровільність укладення контракту, терміни служби, вимога «... сумлінно?! виконувати всі
 4. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  порядок) і т. д.). Обов'язки курсанта з навчання - засвоєння програми за встановленим рівнем професійної підготовки, дотримання вимог статутів та інших підзаконних актів, які не суперечать Конституції і законам. Обов'язок МО привласнити по закінченні училища певну категорію і розряд офіцера залежно від бажання учня, на підставі результатів атестації і розподілити
 5. 58. Форми спільної інвестиційної діяльності
  порядок і умови її здійснення. Концесія - надання з метою задоволення суспільних потреб уповноваженим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основах юридичній або фізичній особі (суб'єкту підприємницької діяльності) права на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію)
 6. 10. Умови зовнішньоторговельного контракту
  порядок розрахунків, приймання товару за якістю та кількістю, цесія, санкції та обставини, що звільняють від відповідальності, порядок врегулювання спорів, мову контракту і його кореспонденції, вступ контракту в-силу і т. п. Кожне з умов виноситься в окрему статтю контракту. Розглянемо ці статті більш докладно. У контракті необхідно вказати термін поставки. Якщо поставка товару
 7. 14. Прикінцеві статті контракту
  порядок внесення у разі потреби змін і доповнень до тексту контракту, порядок вступу договору в силу, кількість примірників оригіналів контракту та інші необхідні умови, що вносяться за погодженням контрагентів або на вимогу одного з них. У статті "Зміни та доповнення контракту", завершальній контракт, повинен бути закріплений порядок внесення до нього змін і
 8. 21. Порядок відкриття, види і режим банківських рахунків фізичних осіб
  порядок їх відкриття закріплені в Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 18.12.98 р. № 527. Відповідно до зазначеної Інструкції фізичними особами в банках можуть відкриватися такі види рахунків: Поточні рахунки (вклади до запитання) у національній та іноземній валюті - призначені для обліку коштів за
 9. 37. Види діяльності комерційних банків з платіжними картками
  порядок розрахунків за цими операціями, а також встановлені загальні вимоги до внутрішніх платіжних систем, створюваним в Україні. Крім того, порядок емісії та здійснення розрахунків за допомогою платіжних карток міжнародних платіжних систем, регламентовані в Положенні про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі
 10. 40. Операції банків з купівлі (продажу) валюти на міжбанківському валютному ринку
  розрахунковому обслуговуванню клієнтів (при здійсненні ними операцій в іноземній валюті) банки також надають клієнтам послуги з купівлі (продажу) іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку. Порядок здійснення таких операцій регламентований в Правилах здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку, затвердженому постановою Правління НБУ від 18.03.99 р. № 127. Необхідність
© 2014-2022  ibib.ltd.ua