Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право Україна / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

10. Умови зовнішньоторговельного контракту


Практика міжнародної торгівлі поділяє умови зовнішньоекономічного контракту на суттєві і несуттєві. Істотними умовами визнаються ті, неврегулювання чи неправильне врегулювання яких тягне за собою визнання договору недійсним. Це такі умови, як преамбула, предмет, права та обов'язки. Сторін, кількість і якість товару, строк поставки, ціна товару, юридичні адреси сторін.
Несуттєвими умовами прийнято вважати упаковку, маркування товару, порядок розрахунків, приймання товару за якістю та кількістю, цесія, санкції та обставини, що звільняють від відповідальності, порядок врегулювання спорів, мову контракту і його кореспонденції, вступ контракту в-силу і т.п.
Кожне з умов виноситься в окрему статтю контракту. Розглянемо ці статті більш докладно.
У контракті необхідно вказати термін поставки. Якщо поставка товару разова, то встановлюється період часу, протягом якого буде здійснена поставка чи вписується дата, до настання якої слід провести постачання.
Якщо поставка товару буде здійснюватися партіями і розтягнеться на тривалий термін, доцільно скласти графік виконання поставки з чіткими вказівками, який товар, скільки - в який період часу передбачається поставити.
Термін поставки товару можна пов'язувати не тільки з конкретною календарною датою, а й з будь-якими діями покупця. Наприклад, із здійсненням попередньої оплати за товар, що, виплатою авансу чи завдатку і т. п.
Крім зазначених моментів, у статті "Предмет контракту" бажано відобразити і вимоги до якості товару. Ці вимоги визначаються характером товару.
В тексті контракту повинна бути зроблено посилання на згадані документи, що підтверджують якість поставленого товару.
У числі вимог, що пред'являються якості товару, що поставляється, покупець може вказати в тексті контракту країну його походження, місце або район виробництва, конкретного виробника - виробника. У цьому випадку товар, що поставляється буде вважатися відповідним встановленої в контракті нормі якості тільки тоді, коли він дійсно має передбачене контрактом походження.
За загальним правилом, якість продаваного товару має відповідати умовам контракту. Однак, якщо з якихось причин сторони не передбачили в його тексті вимог до якості товару, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, відповідний звичайним нормам якості, що випливають з його призначення.
Ціна товару, що поставляється належить до числа істотних умов договору купівлі-продажу.
За загальним правилом, ціна товару повинна відповідати його вартості.
Конкретна ціна контракту залежить не тільки від вартості поставленого товару, але і від базисних умов його поставки.
За своїм характером ціна товару, що встановлюється в тексті контракту, може бути твердою (фіксованою), плаваючою або ціною з подальшою фіксацією. Бажано, звичайно, ціну товару, що поставляється визначити в тексті контракту гранично точно.
Якщо між моментом підписання контракту і моментом початку поставки товару виявляється занадто великий розрив у часі, внаслідок чого виникають труднощі у визначенні фіксованої ціни товару, що поставляється, сторони можуть не вказувати в тексті контракту ціну в конкретній цифрі. Але в цьому випадку їм необхідно домовитися про спосіб її визначення. Даний спосіб має давати точну, не допускає сумнівів, а значить, і суперечок, цифру вартості товару на момент початку поставки. Його необхідно описати у відповідному пункті контракту.
Ціну товару, що поставляється можна встановити в будь-якій іноземній валюті. Бажано, природно, вибирати ту, курс якої найбільш стійкий. У тексті контракту в такому випадку робиться так звана "валютна обмовка".
Окрім "валютних застережень" в якості захисного засобу від знецінювання валют іноді застосовується "індексний обмовка". Ціна товару, позначена в тексті контракту, в цьому випадку прив'язується до індексу цін на аналогічні товари або найнеобхідніші складові - так звану "споживчий кошик".
Проте всі ці застереження не забезпечують інтересів продавця в умовах постійно розвивається інфляції і процесу, що відбувається знецінення грошей.
Укладаючи контракт, продавець і покупець можуть домовитися про встановлення не «фіксованою", а "плаваючою" ціни. До останньої вдаються в тому випадку, якщо поставка товару розтягується на тривалий термін.
Від характеру зазначеної в контракті ціни - фіксованою або плаваючою - залежить зміст та інших статей контракту.
Характер вимог до упаковки товару, що поставляється і зміст відповідної статті залежить від роду самого товару. Вимоги до упаковки взагалі не встановлюються в контракті, якщо в якості товару виступають матеріали, занурювані на транспорт навалом (вугілля, пісок, метал і т. п.).
Вимоги до упаковки товару, що поставляється можуть бути мінімальними, якщо упаковка повинна забезпечити збереження товару під час перевезення.
У ряді випадків пошкодження упаковки має прирівнюватися до порушення якості товару. У всіх подібних випадках необхідно прямо обумовлювати в контрактах, що пошкодження упаковки товару означає порушення його якості і вимагати усунення недоліків упаковки.
Маркування може мати інший вигляд. Головне, щоб вона задовольняла таким вимогам:
- давала товаросупровідну інформацію;
- давала вказівки транспортним організаціям про те, яким чином слід звертатися з вантажем товаром;
- попереджала про небезпеки, які може нести з собою вантаж, що перевозиться у разі неналежного поводження з нею.
Маркування може мати також рекламне призначення.
У статті "Умови здачі-приймання товару" визначаються спосіб, строки та місце фактичної передачі товару, а також перелік необхідних товаросупровідних документів, обмовляється, хто з контрагентів - продавець чи покупець - відповідальні за оформлення та надання товаросупровідних документів. Прийом-здача товару проводиться за кількістю - згідно наданих товаросупровідних документів, а за якістю - згідно документів, що засвідчують якість товару і є невід'ємним додатком до зовнішньоторговельним контрактом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10. Умови зовнішньоторговельного контракту "
 1. Зміст
  Передмова Розділ 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО 1. Поняття і види підприємницької діяльності 2. Ознаки підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав
 2. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  Одним з найважливіших інститутів сучасного міжнародного приватного права є міжнародний комерційний арбітраж. Маючи тривалу і багатогранну історію свого правового розвитку, міжнародний комерційний арбітраж перетворився до теперішнього часу в широко відомий і часто використовуваний інструмент врегулювання зовнішньоекономічних спорів цивільно-правового характеру поряд із судовою
 3. 2. Арбітражна угода
  В основі функціонування міжнародного комерційного арбітражу лежить арбітражна угода сторін спору. Арбітражна угода - це угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між ними у зв'язку з будь-яким конкретним правовідносинами, незалежно від того, мають вони договірний характер чи ні (п. 1 ст. 7 Закону 1993 р.).
 4. 47. Використання в зовнішньоекономічних контрактах правил ІНКОТЕРМС
  Відповідно до Указу Президента України "Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів" від 04.10.94 р., з метою однакового тлумачення комерційних термінів суб'єктами підприємницької діяльності України при укладанні договорів , а також учасниками відносин, що виникають у зв'язку з такими договорами, при укладанні суб'єктами підприємницької діяльності
 5. 48. Розрахунки за зовнішньоекономічними договорами
  Особливості розрахункових операцій за зовнішньоекономічними договорами визначені в Законі України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.94 р. (далі - Закон). Відповідно до нього виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів з
 6. 1. Поняття зовнішньоекономічного контракту
  Комерційна сторона міжнародної торгівлі заснована виключно на договірних відносинах, що вимагає від сторін обов'язкового узгодження і оформлення письмових угод, основної допустимої формою яких є контракт. Контракт є зовнішньоекономічним договором, контрагентами якого виступають фізичні або юридичні особи різної державної приналежності. Сторони при
 7. 2. Форма зовнішньоекономічного договору (контракту)
  Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) затверджено наказом МЗЕЗторгу України від 05.10.95 р. № 75 і застосовується для укладання договорів купівлі-продажу товарів, надання послуг, виконання робіт , а також для товарообмінних договорів між українськими суб'єктами підприємницької діяльності та іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, незалежно від форм
 8. 4. Колізійні норми зовнішньоекономічних угод
  Для врегулювання відносин з "іноземним елементом" застосовують два юридично-технічних методу: колізійних та матеріально-правовий. Вони характеризують зовнішню форму джерел міжнародного приватного права, тобто національно-правових та міжнародно-правових. Колізійних метод є необхідним для регулювання цивільно-правових відносин, регламентація яких не врегульована, а
 9. 5. Міжнародні джерела правового регулювання зовнішньоекономічних угод (контрактів)
  З міжнародних нормативно-правових актів найбільш важливе значення для зовнішньоекономічної діяльності мають прийняті в 1964 р. у Гаазі дві міжнародні угоди: Конвенція про єдиний Законі про укладення договорів міжнародної купівлі-продажу товарів; Конвенція про єдиний Законі про міжнародній купівлі-продажу товарів. Особливе місце серед джерел контрактного права займає Віденська
 10. 8. Форма і зміст зовнішньоекономічного контракту купівлі-продажу товарів
  У сфері зовнішньоторговельної діяльності існує безліч різновидів контрактів, кожен з яких має свою специфіку. Тому зазвичай при укладенні того чи іншого контракту доцільно використовувати зразки типових форм контрактів, які розроблені в результаті узагальнення міжнародної практики і містять найбільш важливі аспекти, які в обов'язковому порядку повинні фіксуватися в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua