Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Теорія держави і права, - перейти до змісту підручника

§ 2. Предмет правового регулювання

Право не повинно та й не може регулювати всі суспільні відносини, всі соціальні зв'язки членів суспільства. Тому на кожному конкретно-історичному етапі суспільного розвитку повинна бути достатньо точно визначена сфера правового регулювання.

У тих умовах, коли сфера правового регулювання заужена, коли не використовуються можливості права для упорядкування суспільних відносин, в суспільстві виникає загроза свавілля, хаосу, непередбачуваності в тих областях людських відносин, які можна і потрібно впорядкувати з допомогою права. А коли сфера правового регулювання невиправдано розширена, особливо за рахунок централізованого державно-владного впливу, створюються умови для зміцнення тоталітарних режимів, заурегулірованності поведінки людей, ведучого до соціальної пасивності, безініціативності членів суспільства.

У сферу правового регулювання повинні входити ті відносини, які мають наступні ознаки. По-перше, це відносини, в яких знаходять відображення як індивідуальні інтереси членів суспільства, так інтереси загально. По-друге, в цих відносинах реалізуються взаємні інтереси їх учасників, кожний з яких йде на якийсь утиск своїх інтересів заради задоволення інтересів іншого. По-третє, відносини ці будуються на основі згоди виконувати певні правила, визнання обов'язковості цих правил.

По-четверте, ці відносини вимагають дотримання правил, обов'язковість яких підкріплена достатньо дієвою силою.

Історія правового життя суспільства показала, що в сферу правового регулювання входять три групи суспільних відносин, що відповідають перерахованим ознаками.

Першу групу складають відносини людей по обміну цінностями (як матеріальними, так і нематеріальними). Тут найяскравіше виявляється можливість і необхідність правового регулювання майнових відносин, бо в взаємоприйнятному обміні майном зацікавлено і все суспільство, і кожна окрема людина. Ці відносини будуються на основі загальновизнаних правил (наприклад, визнання виразу цінності майна в грошовому еквіваленті); обов'язковість визнання правил забезпечена дієвою силою спеціального апарату правового примусу.

Другу групу утворюють відносини по владному управлінню суспільством. В управлінні соціальними процесами зацікавлені і людина, і суспільство. Управління здійснюється заради задоволення як індивідуальних, так і загальносоціальних інтересів і повинне реалізуватися за строгими правилами, забезпеченими силою примусу. Природно, в сферу правового регулювання входить державне управління соціальними процесами.

У третю групу входять відносини з забезпечення правопорядку, які покликані забезпечити нормальне протікання процесів обміну цінностями і процесів управління в суспільстві.

Це відносини, що виникають з порушення правил, що регламентують поведінку людей в двох вказаних сферах.

Громадські відносини, що входять в ці групи, і становитимуть предмет правового регулювання. Це суспільні відносини, які за своєю природою можуть піддаватися нормативно-організаційному впливу і в конкретно-історичних умовах вимагають правового регламентування. Від характеру і змісту суспільних відносин, що складають предмет правового регулювання, залежать особливості, характер, способи і засоби правового регулювання. Досить очевидно, що відносини по еквівалентному обміну цінностями, наприклад майнові відносини, вимагають інших правових засобів і способів регулювання, ніж ті, які використовуються для регламентації управлінських відносин.

Характер, вид суспільних відносин, що складають предмет правового регулювання, обумовлюють ступінь інтенсивності правового регулювання, тобто широту охоплення правовим впливом, ступінь обов'язковості правових приписів, форми і методи правового примусу, ступінь деталізованості приписів, напруженість правового впливу на суспільні відносини.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Предмет правового регулювання "
 1. 12. Класифіка-ція конституцій і їх внутрішня структу-ра.
  Предметів правового регулювання, що й писана. Іншими словами, неписана констатує-ція закріплює форму правління, форму державного устрою, структуру вищих органів державної влади, правове становище особи і т.д., але її приписи містяться не в єдиному документі, а у величезному числі джерел права. Таким чином, форма об'ектівірованія неписаної конституції невизначена.
 2. 48.Хар-ка і зміст нормоуст. діяльності прав-в.
  Предметів правового регулювання, належать до виключної компетенції парламенту. Парламент в даному випадку делегує уряду свої повноваження прямо або побічно. 3. Уряд видає нормативні акти, що містять в собі загальні правила поведінки з питань, що входять у виняткову компетенцію парламенту, без якого б то не було уполно-мочія з боку останнього. Парламенту
 3. 1. Адміністративне право в системі юридичних наук: значення, взаємовідносини з іншими галузями права.
  Предмет фінансового права, а адміністративне право своїми нормами встановлює процедурурние правила дозволі фінансових питань, організаційної структури, форми фінансових відносин, повноваження фінансових відносин. в) Адміністративне та трудове - загальним фактом є нерівність статусів суб'єктів, одна сторона відносин наділена владними повноваженнями щодо іншої. Що
 4. 2. Предмет і система адміністративного права.
  Предмет правового регулювання. Адміністративно правові норми під першу впливають на організацію, распорядительно - виконавчу діяльність, також регулюються організаційно управлінські відносини засновані на гос власності. Предмет - суспільні відносини з приводу управління. Під другим норми адміністративного права, обмежуючи сферу свободи індивідів в інтересах об-ва створюють
 5. 22. Предмет і метод правового регулювання. Складові методу правового регулювання.
  Предметів правового регулювання: галузь права - широка сфера суспільних відносин; інститут права - вужча (конкретна) сфера суспільних відносин; Метод правового регулювання - це прийоми і способи впливу права на суспільні відносини. Найбільш поширені методи правового регулювання: імперативний - будується на засадах влади і підпорядкування, він припускає заборони,
 6. 25. Класифікація правових норм. Колізійні норми права.
  Предмету правового регулювання: норми конституційного, адміністративного, кримінального, цивільного, трудового, екологічного права та ін 2) Норми права за методом правового регулювання: 2.1. Імперативні - норми, що виражають у категоричних розпорядженнях держави чітко позначені дії, що не допускають ніяких відхилень від вичерпного перерахування прав і обов'язків суб'єктів.
 7. 51. Приватне і публічне право. Значення формування приватного права в Україні.
  Предмета, ознак, методу, що відносяться до кожного з них: Публічне право - підсистема права, що регулює державні, межгосуд. і суспільні відносини. Приватне право - підсистема права, що регулює майново-вартісні відносини і особисті немайнові відносини, що виникають з приводу духовних благ і пов'язані з особистістю їх учасників. Предмет регулювання публічного права -
 8. § 6. Функції кримінального права, предмет і метод кримінально-правового регулювання
  предмета регулювання. Відомо, що предметом правового регулювання виступають соціальні відносини. Встановити предмет безпосереднього кримінально-правового регулювання - значить виділити групу суспільних відносин, що відрізняються (якісно) певним єдністю. Разом з тим було б невірно думати, що зазначені відносини однорідні у всіх своїх проявах. Відособленість
 9. 2. Предмет і метод цивільно-правового регулювання і його особливості.
  Предметом цивільно-правового регулювання) є майнові та немайнові відносини. Більш типовими для сфери цивільного обороту є відносини, що складаються з приводу майна, однак і немайнові відносини є не менш важливим предметом правового регулювання. Причому значимість їх останнім часом зростає. Саме засобами цивільного права - значною
 10. 1. Інвестиційна діяльність як предмет правового регулювання
  правового режиму власності, що визначається, в свою чергу, по правовому режиму суб'єкта власності, в даному випадку - іноземного суб'єкта, нерезидента. Так, у спільному майні партнерів за договором режим іноземної власності не змінюється - вона залишається іноземній. У підприємстві з іноземними інвестиціями, зареєстрованому в Україні, майно нерезидента, внесене до статутного
© 2014-2021  ibib.ltd.ua