Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

40. Розподіл судових витрат між сторонами.


Цивільне процесуальне законодавство встановлює правила розподілу судових витрат залежно від того, на користь якої сторони (позивача чи відповідача) ухвалено рішення по справі
Відповідно до ст. 88 ЦПК стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджус з другої сторони понесені нею та документально підтверджені судові витрати. Якщо позов задо-волено частково, судові виграш присуджуються позивачеві пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, а відповідачеві пропорційно до неї частини позовних вимог, у задоволенні якої позивачеві підмовлено.
У випадку, якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від оплати судових витрат, з другої сторони сія-гуються судові витрати на користь осіб, що їх понесли, пропорційно до задоволеної чи відхиленої частий вимог. Якщо обидві сторони звільнені від оплати судових втрат, вони компенсуються за рахунок держави; якщо позивача, на користь якого ухвалено рішення, звільнено від сплати судового збору, вій сіяіуі н.ся і відповідача в дохід держави пропорційно до задоволеної час піни вимог.
У разі залишення позову без задоволення, закриття провадження у справі або залишення без розгляду позову позивача, звільненого від оплати судових витрат, судові витрат, понесені відповідачем, компенсуються за рахунок держави.
Якщо суд апеляційної або касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінам рішення або ухвалює нове, відповідний суд змінює розподіл судових витрат (ст. 88 ЦПК).
У разі відмови позивача від позову понесені ним витрати відповідачем не відшкодовуються, а випрати відповідача за ного заявою стягуються з позивача. Однак якщо позивач не підтримує своїх вимог унаслідок задоволення їх відповідачем після пред'явлення позову, суд за заявою позивача присуджує стягнення всіх понесених ним у справі витри з відповідача.
Якщо сторони під час укладення мирової угоди не передбачили порядку розподілу судових витрат, кожна у справі несе половину судових витрат. В інших випадках закриття провадження у справі, а також у разі залишення заяви без розгляду відповідач мас право заявити вимоги про компенсацію понесених ним витрат, пов'язаних з розглядом справи, внаслідок необгрунтованих дій позивача (ст. 89 ЦПК).
Суд наділений правом відстрочення та розстрочення сплати судових витрат. Підставою для відстрочення або розстрочення сплати судових витрат є майновий стан сторони і стосується воно тільки сплати судового збору чи витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. Суд постановляє про цс ухвалу, в якій визначм сірок, в межах якого слід довнести грошові кошти, але не пізніше ніж до ухвалення рішення у справі.
Коли оплата судових витрат була відстрочена або розстрочена до ухвалення рішення і у встановлений судом строк судові виграти не були оплачені, заява залишається без розгляду або витрати стягуються за рішенням суду у справі.
З цих же підстав суд може зменшити розмір належних до ОПШПЯ судових витрат, пов'язаних з розглядом справи, або звільниш від їх оплати. На відміну від відстрочення чи розстрочення сплати судових витрат (ч. І ст. 82 ЦПК), зменшення належних до сплати витрат поширює гься на усі судові витрати.
У разі подання позовної заяви після подання заяви про забезпечення доказів або позову розмір судового збору зменшується на розмір судового збору, сплаченого за відповідну заяву про забезпечення доказів або позову (ст. 82 ЦПК). Це ж правило застосовується у разі подання позовної заяви у випад ку відмови у видачі судового наказу (ст. 99 ЦПК).
Сплачений судовий збір може бути повернутий за ухвалою суду у разі:
І) зменшення розміру позовних вимог або внесення судовою збору у більшому розмірі, ніж це встановлено законом;
повернення заяви або скарги;
відмови у відкритті провадження у справі;
залишення заяви або скарги без розгляду;
закріпім провадження у справі (ст. 83 ЦПК).
Сплачена сума коштів на оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи повертається за ухвалою суду у разі:
внесення коштів у більшому розмірі, ніж це встановлено законодавством;
повернення заяви або скарги;
відмови у відкритті провадження у справі;
закриття провадження у справі у зв'язку з тим, що справа не підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства;
залишення заяви без розгляду у випадках, встановлених іш. І, 2 і 8 ст. 207 ЦПК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "40. Розподіл судових витрат між сторонами."
 1. 60. Позовна заява та її реквізити.
  розподіл судових витрат між сторонами (статті 79, 88 ЦПК України). Завершальним реквізитом позовної заяви є перелік документів, що додаються до заяви (п. 7 ч. 2 ст. 119 ЦПК України), підпис позивача або іншої уповноваженої особи із зазначенням часу подання заяви, яка надає юридичну силу позовній заяві, а без неї - це анонімний проект, який не може бути розглянутий судом. Час подання свідчить про
 2. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  розподілу завдань, функцій і відповідальності між різними органами і посадовими особами. Окремі органи часто дублюють один одного, що призводить до паралелізму та неузгодженості в роботі. А все це, звичайно, суттєво заважає громадянам реалізувати свої законні вимоги і наміри у відносинах з відповідними органами і посадовими особами. Враховуючи наведене, треба значно підвищити якість
 3. 4. Нотаріальний процес і його стадії.
  розподіл спадкового майна в натурі, договір позики, договір міни тощо, таким чином, щоб права всіх сторін угоди не порушувались та були забезпечені наступним адекватним обов'язком щодо їх виконання однією із сторін. Тобто в цьому випадку за згодою сторін нотаріальний процес може вирішити проблемні або спірні ситуації. На цей аспект необхідно звертати увагу при наданні консультацій і тоді важко
 4. 28. Неналежний відповідач і порядок його заміни.
  розподілу судових витрат, які понесені відповідачем, про заміну якого виникає питання. Адже витрати, понесені заміненим відповідачем, останній може відшкодувати у судовому порядку за загальними правилами про заподіяння шкоди, шо не гарантує оперативного та належного захисту прав від такої поведінки позивача, яка може мати характер зловживання правом. Законодавством передбачено варіанти розвитку
 5. Тема 11. Підсудність цивільних справ
  розподілу цивільних справ між судами як різних ланок, так і однієї ланки. Сукупність цивільних справ, які підлягають розгляду і вирішенню по суті в даній конкретній ланці судової системи і в даному конкретному суді цієї ланки, називається підсудністю. Визначення компетенції різних судів системи здійснюється залежно від виконуваних ними функцій, від предмета справи, суб'єктів розгляду і
 6. Тема 12. Судові витрати
  розподілу судових витрат при укладенні мирової угоди сторони встановлюють самостійно. Якщо вони цього не зробили, то суд розподіляє витрати при винесенні ухвали про затвердження мирової угоди. Стороні, на користь якої постановлено рішення, суд може присудити з другої сторони витрати, пов'язані з оплатою послуг адвоката, який брав участь у справі (ст. 76 ЦПК). Цивільне процесуальне законодавство
 7. Тема 18. Постанови суду першої інстанції
  розподілу судових витрат; наявності підстав для негайного виконання судового рішення; наявності підстав для скасування заходів щодо забезпечення позову. За змістом рішення повинне бути повним, ясним, чітким. Тому закон визначає його структуру й відомості, які необхідно в ньому відобразити (ст. 203 ЦПК України): час постановлення рішення, місце його постановлення; точну і повну назву суду
 8. Виклик до суду
  розподіл цивільних справ, підвідомчих суду, між окремими ланками судової системи залежно від роду справ. Санкції цивільного процесуального права - встановлені в нормах цивільно-процесуального права наслідки, що настають за недодержання і порушення цих норм, тобто всі правові наслідки, які забезпечують їх реалізацію. Співучасть - це участь в одному й тому самому процесі кількох позивачів чи
 9. 2. Порушення справи у господарському суді.
  розподіл господарських витрат або про повернення державного мита з бюджету. Слід відмітити, що господарський суд, виявивши при вирішенні господарського спору порушення законності або недоліки в діяльності підприємства, установи, організації, державного чи іншого органу, виносить окрему ухвалу. Якщо при вирішенні господарського спору господарський суд виявить у діяльності працівників
 10. 16. Джерела міжнародного права.
  розподіл всієї власності колишнього Союзу РСР за рубежем і Угода про правонаступництво відносно державних архівів колишнього Союзу РСР. Відповідно до Угоди про власність колишнього Союзу РСР за рубежем держави - учасники СНД взаємно визнали, що кожне з них має право на відповідну фіксовану справедливу частку у власності колишнього Союзу РСР за рубежем, і вони будуть сприяти реалізації цього
© 2014-2022  ibib.ltd.ua