Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЕкстремальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Тарабрина Н. В.. Практикум з психології посттравматичного стресу. - СПб: Пітер - 272 с: ил. - (Серія «Практикум з психології»)., 2001 - перейти до змісту підручника

Шкала дисоціації {Dissociative Experience Scale - DES)


Погляди на роль діссоціатівних симптомів в психічних розладах драматично змінилися за останні десятиліття. Раніше вважалося, що діссоціатівние розлади зустрічаються досить рідко, і в картині інших психічних розладів дисоціації багато уваги не приділялося. Однак останні дослідження, проведені за кордоном (Bliss ELJeppsen Е.А., 1985; Graves SM, 1989; Ross С. A., 1991; Ross С. А. та ін, 1991), показали відносно високий рівень поширеності розлади множинної особистості (Multiple Personality Disorder-MPD, або, відповідно до номенклатури DSM-IV, Dissociative Identity Disorder-DID) серед клінічної популяції, рівень якої варіюється, у різних авторів, від 2,4% до 11,3%. Крім того, у пацієнтів з ПТСР, а також перенесли в дитинстві сексуальне або фізичне насильство, виявлений високий рівень вираженості діссоціатівних симптомів. Результати цих досліджень вказують на те, що дисоціація, мабуть, займає важливе місце в клінічній картині розлади у великої кількості психіатричних пацієнтів.
Шкала дисоціації (ШД) (Dissociative Experience Scale - DES) була сконструйована як інструмент для роботи в клініці, який міг би допомогти визначити пацієнтів з диссоциативной симптоматикою, а також як дослідницький інструмент, що дає можливість оцінки вираженості діссоціатівних станів і переживань (Bernstain Є. М., Putnam FW, 1986).
ШД являє собою короткий опитувальник, що з 28 питань, в якому випробуваного просять оцінити як часто в повсякденному житті він переживає те чи інше диссоциативное стан.

Шкала розроблялася вимірювання дисоціації як постійної риси (trait) в протилежність ситуативної. Цей опитувальник призначений для надійної, валидной і зручною кількісної оцінки діссоціатівних переживань. Передбачалося, що ШД буде використана як для визначення внеску дисоціації в клінічну картину різних психіатричних розладів, так і для скринінгової оцінки діссоціатівних розладів (або розладів, значущою складовою яких є дисоціація, наприклад таких, як ПТСР).
Методика широко використовується і для оцінки діссоціатівних феноменів на неклінічну (нормальної) популяції, але зазвичай респонденти з «нормальної» популяції розташовуються на досить вузькому інтервалі низьких значень ШД, то невеликі відмінності між значеннями шкали «нормальних» респондентів можуть виявитися статистично незначущими.
Разом з тим є обмеження: вік респондента не повинен бути менше 18 років.
Нарешті, ШД не створювати як діагностичний інструмент, тому високі оцінки не повинні бути витлумачені як ознака діагнозу діссоціатівних розладів. Дослідники або клініцисти, бажаючі працювати з діагностичним інструментом, повинні звернутися до діагностичного інтерв'ю для діссоціатівних розладів (Steinberg М., 1993; Агарков В. А., Тарабрина Н. В., 1999).
Запитання ШД були побудовані на підставі, по-перше, інтерв'ю з пацієнтами, розлад яких відповідало діагнозу диссоциативного розлади у відповідності з номенклатурою DSM-III, і, по-друге, консультацій з експертами в області діагностики і лікування діссоціатівних розладів. Питання ШД стосуються переживань, які зазвичай належать до категорій амнезії, деперсоналіт зації, дереалізація, абсорбції та заглиблення в свою уяву. З формулювань питань були виключені опису переживань дисоціації настрою або імпульсів з тих міркувань, щоб не відбувалося плутанини з ознаками афективних розладів. Іншими словами, переважно було не включати в шкалу питання, що відносяться до швидких змін настрою або чергуванню імпульсів, так як у випадку діагнозу афективного розладу респондент мав би високий бал ШД завдяки високим оцінками з цих питань. Для даної методики був використаний спосіб само
звіту. Питання були сформульовані таким чином, щоб вони були зрозумілі можливо великим числом респондентів, а також, по можливості, було виключено залучення соціальної небажаність в процесі тестування (Анастазі А., 1982).
У процесі розробки та валидизации шкали автори керувалися двома основними положеннями. Перше полягає в тому, що кількість і частота переживань і симптомів, що є атрибутами дисоціації, лежать на деякому континуумі. Тобто здорові люди мають вкрай незначно відрізняються типи діссоціатівних переживань і ці переживання повинні бути досить рідкісні. Тоді як діссоціатівние стану, які відчувають суб'єкти, віднесені до іншого полюсу континууму, більш різноманітні, а їх частота вище.
Згідно з другим положенням, розподіл діссоціатівних переживань відрізнятиметься від нормального гауссового розподілу, його пік буде зміщений у бік низької частоти переживання діссоціатівних станів.
У першому варіанті ШД автори використовували аналогову стомілліметровую шкалу, на якій респондент відзначав ступінь відповідності утвердження своїм станам. В останній версії введена шкала відповідей від 0% до 100%, де 0% означає: «Подібне зі мною ніколи не відбувається», а 100% - «Зі мною це відбувається постійно». Загальний бал ШД підраховується як середнє арифметичне по всіх 28 пунктам. Проте в деяких роботах, в яких дослідники використовували перший варіант ШД з аналоговою шкалою (див., наприклад, Frueh В. та ін, 1996), була виявлена значуща кореляційний зв'язок між коефіцієнтом інтелекту і загальним балом ШД. Пізніше автори (Bernstein-Carlson Є. М., Putnam FW, 1993) замінили аналогову шкалу на шкалу інтервалів, що дозволило уникнути цього ефекту.
Шкала являє собою опитувальник самозвіту. В інструкції респондента просять оцінити частоту переживання їм того чи іншого диссоциативного феномена, коли він не знаходився в стані інтоксикації психоактивними речовинами (наркотики, алкоголь). У тому випадку, коли респонденту з тих чи інших причин важко читати, допускається читання інструкції і питань вголос дослідником або клініцистом, який потім допомагає респонденту зробити відповідну його оцінкою позначку в бланку.

Були проведені численні дослідження з використанням шкали як на «нормальною», так і на клінічної популяції, результати досліджень наведені в таблицях і діаграмах.
Необхідно відзначити, що показник ШД не обов'язково відображає вираженість психопатології, оскільки багато питань ШД відносяться до «нормальних» діссоціатівним феноменам (наприклад, сни наяву). Отже, показник ШД може мати різні значення на клінічних і «нормальних» популяціях. Наприклад, значення бала ШД для респондентів, що відносяться до юнацької вікової групи, мають відносно високі значення (порівнянні зі значеннями ШД для пацієнтів, які страждають, наприклад, розладами прийому їжі). Проте в даному випадку бал ШД відображає помірні з точки зору патології діссоціатівние прояви, які є швидше характеристикою певного етапу розвитку, ніж симптомом психічного розладу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Шкала дисоціації {Dissociative Experience Scale - DES) "
 1. ГЛАВА 9 ШКАЛА ОЦІНКИ ВПЛИВУ травматичної події (Impact of Event Scale-R - IES-R)
  ГЛАВА 9 ШКАЛА ОЦІНКИ ВПЛИВУ травматичної події (Impact of Event Scale-R -
 2. Методики для оцінки дисоціації
  шкала оцінки впливу травматичної події (ШОВТС), шкала дисоціації (ШД), Міссіссіпская шкала ПТСР (цивільний і військовий варіанти). Крім того, для оцінки наявності та вираженості симптомів ПТСР, а також постановки діагнозу ПТСР, серед біженців проводили структуроване інтерв'ю за допомогою клінічної шкали ПТСР (Clinical administeredposttraumatic scale, CAPS). Згідно з отриманими даними,
 3. Спосіб вимірювання оцінки.
  шкала оцінки. Це може бути загальна, прийнятна для всіх критеріїв шкала або для кожного критерію своя шкала. оцінюю особа при оцінці повинно позначити ціну поділки певної шкали і на підставі цього дати оцінку. Можливе використання різних видів шкал. Описова шкала - при описі поділів для кожної з них застосовуються словесні визначення. Номінальна шкала, поділу якої
 4. Роль дисоціації в совладания з психічною травмою
  дисоціацію. Первинна дисоціація в чому зумовлює розвиток ПТСР, симптоми якого (нав'язливі спогади, нічні кошмари і флешбек-ефекти) можна інтерпретувати як драматичне вираз диссоційованих спогадів, пов'язаних з травмою. Індивід, що знаходиться в «травматичному» (диссоциированном) ментальному стані, відчуває подальшу дезінтеграцію елементів травматичного
 5. Валідність російської версії DES
  дисоціації або диссоциативной психічної активності, що виявилася в частоті діссоціатівних психічних станів. Одним з видів конструктної валідності є валідність з вікової диференціації. Ми дотримувалися схеми періодизації віку. Вибірка була розбита відповідно до цієї періодизацією на три групи. Юнацький вік: 17-21 рік (чоловіки) і 16-20 років (жінки),
 6. Шкала дисоціації {Dissociative Experience Scale - DES)
  ІНСТРУКЦІЯ. Вам пропонується серія питань про деяких ситуаціях і переживаннях з повсякденного життя. Нас цікавить, як часто це відбувалося з вами. Пам'ятайте, що ваші відповіді повинні ставитися тільки до тих ситуацій і переживань, коли ви не перебували під впливом алкоголю або наркотиків. При відповіді на питання визначте, будь ласка, в якій мірі описане в ньому переживання (або
 7. Глава 6 Дисоціація і посттравматичний стрес
  Глава 6 Дисоціація і посттравматичний
 8. Список літератури
  experience with the Czech version in healthy male scientific workers / / Act. Nerv. Super. - 1974. - № 16. - P. 115-116. Derogatis LR The SCL-90-R / / Clinical Psychometric Research. - Baltimore, 1975. Derogatis LR, Lipman RS, Covi L. amp; Rickels K. Neurotic symptom dimensions as perceived by psychiatrists and patients of various social classes / / Arch. Gen. Psychiat. - 1971. - V. 24. -
 9. Введення
  шкала (CAPS - Clinical-administeredPTSD Scale). СКІД включає ряд діагностичних модулів (блоків питань), забезпечують діагностику психічних розладів за критеріями Д5М-/ В (афективних, психотичних, тривожних, викликаних вживанням психоактивних речовин і т. д.). Конструкція інтерв'ю дозволяє працювати окремо з будь-яким модулем, в тому числі і з модулем ПТСР. В кожному модулі дані чіткі
 10. Визначення поняття «дисоціація»
  дисоціацію як основний патогенетичний механізм виникнення і розвитку ПТСР (див., наприклад, Braun В. G., 1988). Прихильники цієї точки зору вважають всі психічні наслідки травматичного стресу діссоціатівним за своєю природою і пропонують віднести ПТСР до групи діссоціатівних розладів. Ця точка зору не стала загальноприйнятою, проте дос цих пір зберігає свою вагу і має
 11. ГЛАВА 8 Шкала для клінічної діагностики ПТСР (Clinical-administered PTSD Scale - CAPS)
  шкала «частота симптомі» - (F) CAPS Субшкала «інтенсивність-(/) CAPS 90 Список літератури Тарабрина Н.В., Лазебная Е. О., Зеленова М. Є., Петрухін Є. В. Пост-травматичний стрес у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС / / Праці інституту психології РАН, Т. 1. Книга 1. - М., - С. 66-99. Тарабрина Н. В., Лазебная Є. О., Зеленова М.Є. та ін Психофізіологічна
 12. ГЛАВА 10 Міссісіпської ШКАЛА ДЛЯ ОЦІНКИ посттравматичного РЕАКЦІЙ
  шкала (МШ) була розроблена для оцінки ступеня вираженості посттравматичних стресових реакцій у ветеранів бойових дій (Кеапе Т. M., et al., 1987, 1988). В даний час вона є одним із широко використовуваних інструментів для вимірювання ознак ПТСР. Шкала складається з 35 тверджень, кожне з яких оцінюється за п'ятибальною шкалою Ліккерта. Оцінка результатів проводиться
 13. Нумераційна шкала
  шкала використовує графічне зображення, яке може бути представлене у вигляді лінії або кола. Зрозуміло, в результаті комбінації можуть з'явитися і багато інших видів шкал, наприклад наступна: Працює дуже швидко. Дуже расторопен. Постійно без великої поспіху робить максимально можливу кількість роботи. Працює швидко. Расторопен. Робить без великої поспіху велика кількість роботи.
 14. Шкала оцінки впливу травматичної події {Impact of Event Scale-R)
  Ім'я Освіта Сімейний стан Вік Стать: М Ж Дата * »200 р. ІНСТРУКЦІЯ: Нижче наведені описи переживань людей, які перенесли важкі стресові ситуації. Оцініть, якою мірою ви відчували такі почуття з приводу подібної ситуації, колись пережитої вами
 15. Література
    des Evangeliums. Missionserfahrungen innerhalb des animistischen Heidentums. Berlin, 1908.
 16. Емпіричні дослідження діссоціатівних феноменів
    дисоціації, який обумовлений трьома основними факторами. По-перше, американське суспільство зіткнулося з проблемою де-задаптівних форм поведінки ветеранів війни у В'єтнамі, які багато в чому були наслідками пережитого ветеранами військового стресу. По-друге, до цього часу з'являються публікації досліджень, присвячених проблемі дитячого сексуального та фізичного насильства, згідно
 17. Результати застосування ШОВТС (ies-r) у вітчизняних дослідженнях
    шкала «вторгнення», А V - Субшкала «уникнення», AR - Субшкала «фізіологічна збудливість». Порівняння середніх значень загального балу по тесту ШОВТС (IES-R) по групах (тест Sheffe) IES-R lt; 1} «:«} {| ») {6) {10} {40} {41} {110} { 111} М-16, 6 М-29, 6 М-14, 4 М-22, 4 М-24, 8 М-40, 8 М-77, 4 М-42, 4 М-68, 3 Пожежні (1) 0,0015 *
© 2014-2021  ibib.ltd.ua