Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоДоговірне право → 
« Попередня Наступна »
Рожкова М.А., Єлісєєв Н.Г., Скворцов О. Ю.. Договірне право. М.: Статут. - 525 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

7.5. Угода про підсудність і залучення третьої особи до участі в справі

Відповідно до норм російського права за клопотанням сторони або з ініціативи суду до участі у справі можуть бути залучені треті особи, якщо судовий акт, який буде прийнятий в результаті розгляду, може вплинути на їх права або обов'язки по відношенню до однієї зі сторін (ч. 1 ст. 43 ЦПК РФ; ч. 1 ст. 51 АПК РФ). У праві інших країн є

102

аналогічні положення (§ 66 і сл. ГПУ Німеччини). Поширеним є також варіант залучення третьої особи шляхом пред'явлення йому особливого позову, наприклад позову про контрибуції (claim for contribution) (1) або позову про перенесення на нього повної відповідальності (claim for indemnity) (2) згідно п. 20.6 (1) ПГС Англії . У Регламенті позови, що виконують подібну функцію, позначені як позови, засновані на гарантії (actions on a warranty or guarantee), і для них встановлена спеціальна підсудність: вони заявляються до суду, який здійснює виробництво за первісним позовом (п. 2 ст. 6). Чи припустимо у виробництві, яке здійснюється в обраному сторонами суді, залучати третю особу допомогою клопотання або позову? Чи означає угоду про виключну підсудність заборону на залучення до виробництва третьої особи, якщо вимогу, що стосується цієї особи, підпадає під дію угоди?

(1) Термін "контрибуція", згідно з визначенням, даному в правилах, означає чиє-право на стягнення з третьої особи всієї або частини суми, яку він сам зобов'язаний сплатити (Contribution - a right of someone to recover from a third person all or part of the amount which he himself is liable to pay).

(2) Термін "indemnity" (у буквальному перекладі - відшкодування, погашення відповідальності) також роз'яснено у самих Правилах. Він означає чиєсь право на стягнення з третьої особи всієї суми, яку він сам зобов'язаний сплатити (a right of someone to recover from a third party the whole amount which he himself is liable to pay).

Позитивна відповідь на перше питання здається очевидним, якщо мова йде про угоду, що змінює територіальну підсудність. Він випливає з положень процесуального законодавства, що надають сторонам право залучати до участі у справі третіх осіб. Хоча і в цьому випадку виникає проблема, пов'язана з тим обставиною, що обраний сторонами суд може виявитися для третьої особи незручним, наприклад, з причини віддаленості від місця проживання (перебування) цієї особи. Ця проблема набуває якісно іншого значення, коли третя особа підпадає під юрисдикцію іноземної держави і повинно підкоритися чинним там процесуальним правилам і нормам колізійного права. При відсутності спеціального регулювання та застосування загальних процесуальних норм, безумовно, що допускають залучення третіх осіб до виробництва, складності, з якими стикається третя особа при веденні процесу в іноземному суді, залишаються його особистими проблемами. Його інтереси могли б бути захищені правилом, що дозволяє йому відмовитися від участі в процесі по причині незручного для нього місця суду (forum non-convenience).

Друге питання ілюструється наступною ситуацією. Фірма за дорученням організації забронювала місця в готелі, а потім, також за її дорученням, від броні відмовилася.

Готель пред'явила до фірми позов про компенсацію збитків, викликаних відмовою від договору. У розпочатому процесі фірма пред'являє до організації позов про перенесення на неї відповідальності за пред'явленим вимогу. Організація оскаржує підсудність цього позову, посилаючись на те, що відповідно до умов договору доручення, що регулює її відносини з фірмою, всі суперечки, які можуть виникнути з договору, знаходяться у виключній компетенції судів держави Н.

У сфері дії європейського права (ст. 23 Регламенту, ст. 17 Конвенцій) вважається, що в цій ситуації угоду про підсудність перешкоджає примусового залучення організації до участі у справі (1). При цьому необхідно мати на увазі, що згідно ст. 65 Регламенту передбачені в п. 2 ст. 6 Регламенту позови, за допомогою яких до процесу можуть залучатися треті особи, в Австрії та Німеччині використані бути не можуть. Треті особи в цих державах можуть залучатися за допомогою повідомлення про виробництві (подібно до того, як це відбувається відповідно до норм російського законодавства). З точки зору німецької доктрини, оскільки повідомлення не потребує наявності у суду компетенції, то угода про підсудність не позбавляє сторону можливості залучати третю особу до участі у справі (2).

(1) Leible S. in: Europaisches Zivilprozessrecht. Kommentar. Herausgeb. Rausher. T. M? Nchen: Sellier. European Law Publishers, 2004. S. 149. (2) Kropholler J. Op. cit. S. 272.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.5. Угода про підсудність і залучення третьої особи до участі в справі "
 1. Треті особи в арбітражному процесі
  угоди, пред'явлення зустрічного позову, вимогу примусового виконання судового акта. Вступ, залучення в процес третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, або відмова в цьому оформляється визначенням арбітражного суду. Якщо третя особа вступила у справу після початку судового розгляду, розгляд справи в першій інстанції
 2. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  угодою сторін, укладеним за правилами, встановленими АПК РФ. Справа, прийняте арбітражним судом до свого розгляду З дотриманням правил, передбачених АПК РФ, має бути розглянуто ним суті, хоча б у ході виробниц-ства у справі у зв'язку Із зміною місця знаходження або місця проживання осіб, що у справі, чи іншими обставинами воно стане ставитися до компетенції
 3. 6. Поняття і види третіх осіб, їх права та обов'язки.
  Угоди, вимоги примусового виконання судового
 4. Конкуренція внутрішнього закону і міжнародного акта.
  Угод, визнаних Російською Федерацією і виконуваних її судами, міститься в Інформаційному листі Вищого Арбітражного Суду РФ від 16 серпня 1995 року. Загальне правило про конкуренцію внутрішнього і міжнародного закону: якщо міжнародним договором, в якому бере участь Росія, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в російському цивільному законодавстві, то
 5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ « АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС »
  угоду: форма і зміст, затвердження його арбітражним судом, порядок виконання Призупинення провадження у справі Залишення позовної заяви без розгляду Припинення провадження у справі Сутність і зміст рішення арбітражного суду, оголошення рішення. Додаткове рішення. Роз'яснення рішення. Виправлення описок, помилок, арифметичних помилок. Вступ рішення в законну
 6. ГЛОСАРІЙ
  угоду. Участь у процедурі розірвання трудового договору незалежної третьої сторони дозволяє зняти напруженість і знайти компромісне рішення. Бездефіцитність сил - принцип, згідно з яким співвідношення роботи та відпочинку має будуватися так, щоб до кінця природного періоду (день, тиждень, рік) досягався нормальний рівень працездатності. Це можливо в тому випадку, коли за
 7. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
  угоди між неспроможним боржником і кредиторами, згідно з яким кредитори надають боржнику свободу у поверненні на ярмарок без загрози життю для виявлення, яким найкращим чином можливе досягнення угоди та сплата боргів. Дотримання світу забезпечувалося публічними місцевою владою починаючи з Х ст. - Найбільш впливовими сеньйорами, які єдині могли
 8. 2.1. Дія міжнародних актів
  угод про підсудність. У частині регулювання права на звернення до суду та інших процесуальних прав Конвенція поширюється на громадян договірних держав та осіб, що проживають на їх територіях. Особливим чином обмовляється застосовність Конвенції до юридичних осіб (п. 4 ст. 1). Під її дію підпадають цивільні справи і економічні суперечки. На підставі преамбули (абз. 2) і п. п.
 9. 2.1. Суб'єкти мирової угоди
  угоди (його суб'єктами) є сторони судового процесу. Оскільки сторонами в судовому процесі є позивач і відповідач (ч. 1 ст. 44 АПК РФ; ч. 1 ст. 38 ЦПК РФ), саме вони мають право укладати мирову угоду. У ситуації, коли на стороні позивача або відповідача беруть участь кілька осіб (процесуальна співучасть), виникає питання про допустимість укладення мирової угоди не між
 10. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  підсудності, про заклику і явку до суду, про відводи, про відібрання свідчень сторін і приведення справи в ясність, про розгляді через посередників, про докази взагалі і різних їх видах, якось: визнання власне, письмові документи, про особливі пологах письмових документів, про докази через свідків, про докази присягою, про відповіді і спростування, про перевірку доказів і
© 2014-2021  ibib.ltd.ua