Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТранспортне право → 
« Попередня Наступна »
ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК ВОДІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

Стаття 30.1. Право на оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення

1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особами, зазначеними у статті 25 1 - 25.5 цього Кодексу 1) винесене суддею - у вищестоящий суд;

2) винесене колегіальним органом - в районний суд за місцем знаходження колегіального органу; 3)

винесене посадовою особою - в вищестоящий орган, вищестоящій посадовій особі або в районний суд за місцем розгляду справи; 4)

винесене іншим органом, створеним відповідно до закону суб'єкта Російської Федерації, - в районний суд за місцем розгляду справи

2 У разі, якщо скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення надійшла до суду і в вищестоящий орган, вищестоящій посадовій особі, скаргу розглядає суд.

За результатами розгляду скарги виноситься рішення.

Стаття 30.2. Порядок подачі скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення

1. Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення подається судді, до органу, посадовій особі, якими винесено постанову по справі і які зобов'язані протягом трьох діб з дня надходження скарги направити її з усіма матеріалами справи до відповідного суду, вищестоящий орган, вищестоящій посадовій особі.

2 Скарга на постанову судді про призначення адміністративного покарання у вигляді адміністративного арешту або адміністративного видворення підлягає направленню до вищестоящого суду в день отримання скарги 3.

Скарга може бути подана безпосередньо до суду, вищестоящий орган, вищестоящій посадовій особі, уповноваженим її розглядати. 4.

У разі, якщо розгляд скарги не відноситься до компетенції судді, посадової особи, яким оскаржено постанову по справі про адміністративне правопорушення, скарга направляється на розгляд по підвідомчості протягом трьох діб. 5.

Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення державним митом не обкладається.

Стаття 30.3. Термін оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення 1.

Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подана протягом десяти діб з дня вручення або отримання копії постанови 2.

У разі пропуску строку, передбаченого частиною 1 цієї статті, зазначений строк за клопотанням особи, яка подає скаргу, може бути відновлений суддею або посадовою особою, правомочними розглядати скаргу.

Стаття 30.5. Строки розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення

1. Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення підлягає розгляду в десятиденний строк з дня її надходження з усіма матеріалами справи до суду, орган, посадовій особі, правомочним розглядати скаргу

3 Скарга на постанову про адміністративний арешт або адміністративне видворення підлягає розгляду протягом доби з моменту подачі скарги, якщо особа, притягнута до адміністративної відповідальності, відбуває адміністративний арешт

Стаття 30.7. Рішення за скаргою на постанову але делуоб адміністративне правопорушення 1.

За результатами розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення виноситься одне з таких рішень: 1)

про залишення постанови без зміни, а скарги без задоволення; 2)

про зміну постанови, якщо при цьому не посилюється адміністративне покарання або іншим чином не погіршується становище особи, щодо якої винесено постанову, 3)

про скасування постанови і про припинення провадження у справі за наявності хоча б однієї з обставин, передбачених статтями 2.9, 24.5 цього Кодексу, а також при недоведеність обставин, на підставі яких було винесено постанову; 4)

про скасування постанови і про повернення справи на новий розгляд судді, до органу, посадовій особі, правомочним розглянути справу, у випадках істотного порушення процесуальних вимог, передбачених цим Кодексом, якщо це не дозволило всебічно, повно і об'єктивно розглянути справу, а також у зв'язку з необхідністю застосування закону про адміністративне правопорушення , манливому призначення більш суворого адміністративного покарання, якщо потерпілим у справі подана скарга на м'якість застосованої адміністративного покарання; 5)

про скасування постанови і про направлення справи на розгляд по підвідомчості, якщо при розгляді скарги встановлено, що постанову було винесено непра - вомочнимі суддею, органом, посадовою особою. 2.

Рішення за результатами розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення повинна містити відомості, передбачені частиною 1 статті 29.10 справжнього Кодексу 3.

При розгляді скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення виноситься ухвала про передачу скарги на розгляд по підвідомчості, якщо з'ясовано, що її розгляд не належить до компетенції даних судді, посадової особи.

Стаття 30.8. Оголошення рішення, винесеного за скаргою на постанову по справі про адміністративне правопорушення 1.

Рішення за скаргою на постанову по справі про адміністративне правопорушення оголошується негайно після його винесення. 2.

Копія рішення по скарзі на постанову по справі про адміністративне правопорушення в термін до трьох діб після її винесення вручається або надсилається фізичній особі чи законному представнику юридичної особи, щодо яких було винесено постанову по справі, а також потерпілому в разі подання ним скарги або прокурору на його прохання.

3. Рішення за скаргою на постанову про адміністративний арешт або адміністративне видворення доводиться до органу, посадової особи, виконуючих постанову, а також особи, щодо якої винесено рішення, і потерпілого в день винесення рішення

Стаття 30.9. Перегляд рішення, винесеного за скаргою на постанову по справі про адміністративне правопорушення 1

Постанова по справі про адміністративне правопорушення, винесене посадовою особою, та (або) рішення вищого посадової особи за скаргою на цю постанову можуть бути оскаржені до суду за місцем розгляду скарги, а потім до вищестоящого суду. 2

Постанова по справі про адміністративне правопорушення, винесене колегіальним органом, органом, створеним відповідно до закону суб'єкта Російської Федерації, і (або) рішення судді за скаргою на цю постанову можуть бути оскаржені до вищестоящого суду. 3

Подача наступних скарг на постанову по справі про адміністративне правопорушення і (або) рішення за скаргою на цю постанову, їх розгляд і вирішення здійснюються в порядку та у строки, встановлені статтями 30.2 - 30.8 цього Кодексу.

4. Копії рішень надсилаються особам, зазначеним у статті 30.8 цього Кодексу, у триденний строк з дня винесення рішення

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 30.1. Право на оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення"
 1. Стаття 24.1. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
  правопорушення є всебічне, повне, об'єктивне та своєчасне з'ясування обставин кожної справи дозвіл його відповідно до закону забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень. Стаття 24.4. Клопотання 1. Особи, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне
 2. Стаття 29.1. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення
  статтями 5 35, 6.10, 20.22 цього Кодексу, розглядаються за місцем проживання особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення 4. Справа про адміністративне правопорушення, яке тягне позбавлення права керування транспортним засобом, може бути розглянуто за місцем обліку транспортного засобу. Стаття 29.6. Строки розгляду справи про
 3. Стаття 26.1. Обставини, що підлягають з'ясуванню у справі про адміністративне правопорушення
  правопорушення з'ясуванню підлягають 1) наявність події адміністративного правопорушення; 2) особа, яка вчинила протиправні дії (бездіяльність), за які цим Кодексом або законом суб'єкта Російської Федерації передбачена адміністративна відповідальність; 3) винність особи у вчиненні адміністративного правопорушення, 4) обставини, що пом'якшують адміністративну
 4. Стаття 31.1. Набрання постановою по справі про адміністративне правопорушення законної сили
  статей 31 5, 31 червня. 31 серпня цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється до закінчення строку відстрочки або терміну призупинення. 4 У разі розстрочки виконання постанови про призначення адміністративного покарання протягом строку давності продовжується на строк розстрочки. Стаття 31.10. Закінчення провадження по виконанню постанови про призначення адміністративного покарання
 5. Стаття 25.1. Особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення
  правопорушення, вправі знайомитися з усіма матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання і відводи користуватися юридичною допомогою захисника, а також іншими процесуальними правами відповідно до цього Кодексу. 2. Справа про адміністративне правопорушення розглядається за участю особи щодо якої ведеться провадження у справі про
 6. Розділ V. Виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення
  правопорушення
 7. Глава 30. Перегляд постанов і рішень у справах про адміністративні правопорушення
  правопорушення
 8. 1. Банківське право та адміністративне право
  правового регулювання є адміністративне право. Однак банківське право не слід розглядати як складову частину адміністративного права. Для цього немає юридичних підстав. Перш за все, слід враховувати, що санкції, які нерідко застосовуються Банком Росії до кредитних організацій, порушують економічні нормативи, ніяк не можуть розглядатися як адміністративні
 9. Стаття 28.1. Порушення справи про адміністративне правопорушення
  стаття цього Кодексу, що передбачає адміністративну відповідальність за дане адміністративне правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи. 5. У протоколі огляду місця скоєння адміністративного правопорушення описуються: 1) дії посадових осіб, зазначених у частині 3 статті 28.1_1 цього Кодексу, в тому порядку, в якому вони проводилися; 2) стан
 10. 47. Судовий контроль за законністю діяльності виконавчої влади.
  Правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції та законів України. Свою діяльність Конституційний Суд здійснює відповідно до Конституції України (розд. XII) Закону «Про Конституційний Суд України» від 16.10.96 р. При розгляді цивільних справ за позовами, в тому числі і таких, де однією зі сторін є орган державного управління, суд (суддя)
 11. 16. ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ РФ від 1 липня 1998 р. № 97-0 «по скарзі громадянина Терзіян Петрос МКРТІЕВІЧА на порушення його конституційних прав положеннями СТАТЕЙ 159 І 199 КОДЕКСУ РРФСР ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ» (витяг)
  статтями 35 (частина 3) і 55 (частина 3), частину другу статті 85 та статтю 222 Кодексу України про адміністративні правопорушення в тій мірі, в якій вони в їх взаємозв'язку допускали застосування конфіскації без судового рішення. Ця правова позиція Конституційного Суду зберігає свою силу. 3. Відповідно до частини другої статті 87 Федерального конституційного закону «Про Конституційний Суд Російської
 12. Стаття 27.1. Заходи забезпечення провадження в справі про адміністративне правопорушення
  статтях 27 лютого, 27.3 цього Кодексу, у присутності двох понятих. 3. Огляд транспортного засобу здійснюється у присутності особи, у володінні якого воно перебуває. У випадках, не терплять зволікання, огляд транспортного засобу може бути здійснений в відсутність зазначеної особи. Стаття 27.10. Вилучення речей і документів 3 При вчиненні адміністративного
 13. Стаття 23.1. Судді
    статтями 20.25 цього Кодексу 2. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 12 2, частиною 4 статті 12.9, частиною 1 статті 12 10, частиною 2 статті 17 грудня, частинами 1 і 2 статті 12 21 січня, частьюі статті 12.21 2, статтею 12 24, частини 2 статті 12.27 цього Кодексу, розглядаються суддями, у випадках, якщо орган чи посадова особа, до якої надійшла справа про
 14. 3. Джерела адміністративного права
    правові норми, які регулюють суспільні відносини у сфері (управлен-чеський діяльності) виконавчої влади. До них відносяться: 1. Конституція Російської Федерації 2. Федеральний конституційний закон і федеральний закон, Ко-декс про адміністративні правопорушення, федеральний конститу-ційний закон "Про уряд" від 31 грудня 1997 р. 3. Укази Президента 4. Постанови
 15.  Глава 2. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність
    правопорушення і адміністративна
 16. 15.1. Адміністративне правопорушення, покарання, відповідальність і їх суб'єкти
    правопорушенням визнається протиправна, винна дія (бездіяльність) фізичної або юридичної особи, за яке законом встановлено адміністративну відповідальність (ст. 2.1 КпАП). Основним актом, який передбачає адміністративні правопорушення і адміністративну відповідальність, є КпАП. Поряд з ними адміністративні правопорушення і відповідальність встановлюються іншими
 17. Тема 13. КАСАЦІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО
    право. 1997. № 1. Шерстюк В. Виробництво в арбітражному суді касаційної інстанції / / Вісник ВАС РФ. 1995. № 12. Шерстюк В. Виробництво з перегляду рішень / / Вісник ВАС РФ. 1996. № 2. Шпачева Т. Деякі проблеми застосування норм процесуального права в касаційній інстанції / / Вісник ВАС РФ. 1999. №
 18. Стаття 25. Відповідальність юридичних осіб, індивідуальних підприємців за порушення цього Закону
    правовими актами. Ця відповідальність накладається на юридичних осіб, індивідуальних підприємців з тим, щоб не виникало протиріч в ході застосування коментованого Закону, так як в п. 2 ст. 15 встановлено, що при проведенні перевірки посадові особи органу державного контролю (нагляду), органу муніципального контролю не має права проводити планову або позапланову виїзну
 19. Шаную є 'підставою для утримання із заробітної плати працівника?
    правопорушення; мирові угоди, затверджені судом, виконавчі написи нотаріусів; постанови адміністративних органів або посадових осіб, яким законом надано виробляти стягнення з громадян у безспірному порядку; рішення комісій по трудових спорах; рішення іноземних судів у передбачених законом випадках; рішення Антимонопольного комітету Украї | іи та його територіальних
 20. Адміністративний процес
    правовими нормами процес-суальних строків, яке має забезпечити невідворотність від-них, пре-дупреждения нових правопорушень. 6. ведення справ на національній мові. 7. право користуватися послугами адвоката. 8. відповідальність посадових осіб за правильне ведення справ. 9. право оскарження рішень. Д / з: Росинский № 3, стор 53 № 1, стор 54 № 2, стор 54 Голова профспілкового комітету
© 2014-2021  ibib.ltd.ua