Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
О.В. Плешакова, А.Н. КОРОЛЬОВ. Коментар до Федерального закону від 26 грудня 2008 РОКУ N 294-ФЗ "ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМЦІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ державного контролю (нагляду) і муніципального контролю", 2008 - перейти до змісту підручника

Стаття 15. Обмеження при проведенні перевірки

Коментар до статті 15

Стаття 15 встановлює ряд обмежень для посадових осіб органів державного контролю (нагляду), органів муніципального контролю при проведенні перевірки.

У ході перевірки посадові особи органу державного контролю (нагляду), органу муніципального контролю зобов'язані перевіряти виконання лише тих обов'язкових вимог і вимог, встановлених муніципальними правовими актами, які належать до повноважень перевіряючого органу.

Наприклад, Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини має такі повноваження:

а) здійснює нагляд і контроль над виконанням обов'язкових вимог законодавства Російської Федерації в галузі забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, захисту прав споживачів і в області споживчого ринку, у тому числі:

державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням санітарного законодавства;

державний контроль над дотриманням законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації, що регулюють відносини у сфері захисту прав споживачів;

контроль над дотриманням правил продажу окремих передбачених законодавством видів товарів, виконання робіт, надання послуг;

санітарно-карантинний контроль у пунктах пропуску через державний кордон Російської Федерації;

акредитацію випробувальних лабораторій (центрів), що проводять роботи в галузі підтвердження відповідності якості та безпеки борошна, макаронних і хлібобулочних виробів, і перевірку їх діяльності з підтвердження відповідності зазначеної продукції та видачі сертифікатів, передбачених законодавством Російської Федерації;

державний нагляд і контроль над якістю і безпекою борошна, макаронних і хлібобулочних виробів при закупівлях зазначеної продукції для державних потреб, а також при поставці (закладці) борошна в державний резерв, її зберіганні у складі державного резерву та транспортуванні;

державний нагляд і контроль над якістю і безпекою борошна, макаронних і хлібобулочних виробів при їх ввезенні (вивезенні) на територію Російської Федерації;

б) відповідно до законодавства Російської Федерації веде ліцензування окремих видів діяльності, віднесених до компетенції Служби;

в) реєструє:

вперше впроваджуються у виробництво і раніше не використовувалися хімічні, біологічні речовини й виготовлені на їх основі препарати, потенційно небезпечні для людини (крім лікарських засобів);

види продукції, що представляють потенційну небезпеку для людини (крім лікарських засобів);

види продукції, в тому числі харчові продукти, вперше ввозяться на територію Російської Федерації;

осіб, постраждалих від радіаційного впливу та зазнали радіаційного опромінення в результаті чорнобильської та інших радіаційних катастроф і інцидентів;

г) встановлює причини і виявляє умови виникнення і поширення інфекційних та масових неінфекційних захворювань (отруєнь);

д) інформує органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування та населення про санітарно-епідеміологічну обстановку і про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;

е) готує пропозиції про введення і про скасування на території Російської Федерації і її суб'єктів обмежувальних заходів (карантину) у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації;

ж) організовує в установленому порядку ведення соціально-гігієнічного моніторингу;

з) організовує діяльність системи державної санітарно-епідеміологічної служби Російської Федерації;

і) у встановленому порядку перевіряє діяльність юридичних осіб, індивідуальних підприємців і громадян щодо виконання вимог санітарного законодавства, законодавства Російської Федерації у сфері захисту прав споживачів , правил продажу окремих видів товарів;

к) виконує функції головного розпорядника та одержувача коштів федерального бюджету в частині коштів, передбачених на утримання Служби та реалізацію покладених на неї функцій;

л) забезпечує в межах своєї компетенції захист відомостей, що становлять державну таємницю;

м) організовує прийом громадян, забезпечує своєчасне і повне розгляд звернень громадян, приймає по них рішення і направляє заявникам відповіді у встановлений законодавством Російської Федерації термін;

н) забезпечує мобілізаційну підготовку Служби, а також контроль і координацію діяльності знаходяться в її віданні організацій за їх мобілізаційної підготовки;

о) організовує професійну підготовку працівників апарату Служби, їх перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування;

п) відповідно до законодавства Російської Федерації веде роботу щодо комплектування, збереження, обліку та використання архівних документів, що утворилися в процесі діяльності Служби;

р) взаємодіє в установленому порядку з органами державної влади іноземних держав і міжнародними організаціями у встановленій сфері діяльності;

с) у встановленому законодавством Російської Федерації порядку розміщує замовлення і укладає державні контракти, а також інші цивільно-правові договори про проведення науково-дослідних робіт для державних потреб у встановленій сфері діяльності, про поставку вакцин, необхідних для реалізації національного календаря профілактичних щеплень, діагностичних засобів та антиретровірусних препаратів для профілактики, виявлення і лікування осіб, інфікованих вірусами імунодефіциту людини і гепатитів В і С, а також про поставку товарів, виконання робіт та про надання послуг для потреб Служби;

т) виконує інші функції у встановленій сфері діяльності, якщо вони передбачені федеральними законами, нормативними правовими актами Президента та Уряду Російської Федерації.

Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини в цілях реалізації повноважень у встановленій сфері діяльності має право:

організовувати проведення необхідних досліджень, випробувань, експертиз, аналізів і оцінок, у тому числі наукових досліджень з питань нагляду у встановленій сфері діяльності;

давати юридичним і фізичним особам роз'яснення з питань, віднесених до компетенції Служби;

запитувати і отримувати відомості, необхідні для прийняття рішень по віднесених до компетенції Служби питань;

залучати до опрацювання питань встановленої сфери діяльності наукові та інші організації, вчених і фахівців;

припиняти порушення законодавства Російської Федерації у встановленій сфері діяльності, застосовувати передбачені законодавством Російської Федерації заходи обмежувального, попереджувального і профілактичного характеру, спрямовані на недопущення та (або) ліквідацію наслідків порушень юридичними особами та громадянами обов'язкових вимог у встановленій сфері діяльності;

здійснювати контроль над діяльністю територіальних органів Служби та підвідомчих організацій;

створювати дорадчі та експертні органи (ради, комісії, групи, колегії) у встановленій сфері діяльності;

розробляти і затверджувати в установленому порядку зразки форменого одягу, знаків розрізнення і відмінності, посвідчень, порядок носіння форменого одягу.

Посадові особи органу державного контролю (нагляду), органу муніципального контролю зобов'язані проводити планову або позапланову виїзну перевірку тільки в присутності керівника, іншої посадової особи або уповноваженого представника юридичної особи, індивідуального підприємця, його уповноваженого представника.

Виняток становить лише проведення перевірки за фактом заподіяння шкоди життю, здоров'ю громадян, шкоди тваринам, рослинам, довкіллю, безпеки держави, а також виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

Посадові особи органу державного контролю (нагляду), органу муніципального контролю не мають права вимагати документи (вилучати їх оригінали), інформацію, зразки проб та інші об'єкти, які не відносяться до предмета перевірки.

У ході перевірки посадові особи органу державного контролю (нагляду), органу муніципального контролю не мають права без оформлення протоколу відбирати зразки продукції, проби обстеження об'єктів навколишнього та виробничого середовища для проведення їх досліджень, випробувань, вимірювань в кількості, що перевищує норми, встановлені національними стандартами, правилами відбору зразків, проб і методами їх досліджень, випробувань, вимірювань, технічними регламентами або чинними до дня їх вступу в силу іншими нормативними технічними документами та правилами і методами досліджень, випробувань, вимірювань.

Наприклад, Постановою Уряду РФ від 15 грудня 2008 р. N 955 затверджено Правила та методи досліджень (випробувань) і вимірювань, у тому числі правила відбору зразків, необхідні для застосування та виконання Федерального закону від 12 червня 2008 р. N 88-ФЗ "Технічний регламент на молоко і молочну продукцію" (не набрав чинності) та оцінки відповідності.

Посадовим особам органу державного контролю (нагляду), органу муніципального контролю заборонено поширювати інформацію, отриману при проведенні перевірки та становить державну, комерційну, службову, іншу охоронювану законом таємницю, за винятком випадків, передбачених законодавством Російської Федерації .

У статті 2 Закону РФ від 21 липня 1993 р. N 5485-1 "Про державну таємницю" (ред. від 1 грудня 2007 р.) поняття "державна таємниця" визначено як захищені державою відомості у його військової, зовнішньополітичної, економічної, розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, поширення яких може завдати шкоди безпеці Російської Федерації. Стаття 5 цього Закону встановлює перелік відомостей, що становлять державну таємницю, до якої відносяться відомості: 1)

у військовій області, 2)

в області економіки, науки і техніки ; 3)

в області зовнішньої політики та економіки; 4)

в області розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Перелік відомостей, віднесених до державної таємниці, затверджений Указом Президента РФ від 30 листопада 1995 р. N 1203 (ред. від 6 вересня 2008 р.).

Згідно ст. 3 Федерального закону від 29 липня 2004 р. N 98-ФЗ "Про комерційну таємницю" (ред. від 24 липня 2007 р.), комерційна таємниця - режим конфіденційності інформації, що дозволяє її власникові при існуючих або можливих обставин збільшити доходи, уникнути невиправданих витрат , зберегти положення на ринку товарів, робіт, послуг або отримати іншу комерційну вигоду.

Посадові особи органу державного контролю (нагляду), органу муніципального контролю не мають права перевищувати встановлені терміни проведення перевірки. Відповідно до ст. 13 коментованого Закону термін проведення перевірки не може перевищувати 20 робочих днів.

Відносно одного суб'єкта малого підприємництва загальний термін проведення планової виїзної перевірки не може перевищувати 50 годин для малого підприємства і 15 годин для мікропідприємства на рік.

У виняткових випадках, пов'язаних з необхідністю проведення складних і (або) тривалих досліджень, випробувань, спеціальних експертиз і розслідувань на підставі мотивованих пропозицій посадових осіб органу державного контролю (нагляду), органу муніципального контролю, які проводять виїзну планову перевірку, термін проведення виїзної планової перевірки може бути продовжений керівником такого органу, але не більше ніж на 20 робочих днів, а щодо малих і мікропідприємств - не більше ніж на 15 годин.

 Термін проведення кожної з передбачених у ст. 11 і ст. 12 коментованого Закону перевірок юридичної особи, яка здійснює свою діяльність на територіях декількох суб'єктів Російської Федерації, встановлюється окремо по кожній філії, представництву юридичної особи. 

 Посадові особи органу державного контролю (нагляду), органу муніципального контролю не мають права видавати юридичним особам, індивідуальним підприємцям приписи або пропозиції про проведення за їх рахунок заходів з контролю. 

 Відповідно до ч. 3 ст. 7 плата з юридичних осіб, індивідуальних підприємців за проведення заходів з контролю не стягується. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 15. Обмеження при проведенні перевірки"
 1. Стаття 18. Обов'язки посадових осіб органу державного контролю (нагляду), органу муніципального контролю при проведенні перевірки
    стаття визначає обов'язки посадових осіб органу державного контролю (нагляду), органу муніципального контролю при проведенні перевірки. Обов'язки зазначених посадових осіб зводяться до кількох блокам обов'язкових вимог, зокрема дотримання: 1) обов'язкових вимог. Обов'язки у вигляді виконання наданих повноважень з попередження, виявлення та припинення
 2. Тема 16. Тактика перевірки показань на місці.
    прийоми виконання цієї слідчої дії? Як фіксується весь процес його проведення? Рекомендована література: Авсюк А. В. Процесуальні і тактичні особливості перевірки показань на місці. Мінськ, 1990. Бєлкін Р.С. Перевірка показань та їх уточнення на місці. М., 1961. Биховський І.Є., Корнієнко І. А. Перевірка показань на місці. Л., 1988. Васильєв О.М., Степічем С.С. Відтворення
 3. Права аудитора
    обмеження кола питань, що підлягають з'ясуванню при проведенні аудиторської
 4. Стаття 20. Недійсність результатів перевірки, проведеної з грубим порушенням вимог цього Закону
    прінімателя. Результати перевірки, проведеної з грубими порушеннями, не можуть служити доказом порушення юридичною особою або індивідуальним підприємцем обов'язкових вимог і вимог, встановлених муніципальними правовими актами. 2. Частина 2 коментованої статті містить перелік грубих порушень, за наявності яких результати перевірки, проведеної органом
 5. Про. Обмеження прав патентовласника
    стаття відносить використання патенту в державних цілях і обов'язкове ліцензування в певних випадках. Згадувана вище доктрина вичерпання патентних прав також часто є обмеженням в їх використанні
 6. Кому заборонено працювати / в нічний час?
    стаття 176), 2) осіб молодше вісімнадцяти років (стаття 192), 3) інших категорій працівників, передбачених законодавством. Робота жінок в нічний час не допускається, за винятком випадків, передбачених статтею 175 Кодексу. Обмеження не поширюється на жінок, які працюють на підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім'ї.
 7. § 3. Інспектування кредитних організацій
    перевірці і його? ? документальне оформлення? ????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????? ? Вирішення організаційних питань,? ? Пов'язаних з виходом інспекційних груп? ? в кредитні організації?
 8. Кого заборонено залучати до надурочних робіт?
    стаття 176), 2) осіб молодше вісімнадцяти років (стаття 192), 3) працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах без відриву від виробництва, в дні занять (стаття 220). Законодавством можуть бути передбачені й дру-) Гії категорії працівників, яких забороняється залучати до надурочних робіт. Жінки, що мають дітей віком від трьох до че-і
 9. 3. Завдання та функції банківського нагляду
    залучених коштів, перевірка виконання зобов'язань за договорами (кредити, депозити, конвертація, валютні операції, цінні папери); - перевірка управління ризиками; _ - перевірка формування резервів; - перевірка гарантій; - перевірка обгрунтованості та законності формування доходів; - вивчення договорів та причин втрат за окремими видами діяльності;
 10. Стаття 22. Організація роботи правління товариства
    прийняття ним рішень встановлюються внутрішнім документом, який затверджується радою директорів
 11. 2. Нормативні акти Банку Росії про інспектування кредитних організацій
    статтями 27 і 32 Федерального закону "Про страхування вкладів фізичних осіб у банках Російської Федерації". Вони можуть проводитися за участю службовців державної корпорації "Агентство по страхуванню внесків". Конкретно, порядок інспектування кредитної організації та оформлення акта її перевірки, регулюються нормативними актами Банку Росії: - Інструкція Банку Росії від 25
 12. 16. Нагляд, контроль та відповідальність у сфері ліцензування
    при перевірці надає спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування рішення та інші документи з питань ліцензування та забезпечує умови для проведення перевірки. За результатами перевірки спеціально уповноважений орган з питань ліцензування складає акт. У разі виявлення порушень органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування спеціально
 13. Висновок аудитора
    які брали участь у перевірці; - для аудитора, що працює самостійно: прізвище, ім'я, по батькові, стаж роботи як аудитора; дата видачі та найменування органу, що видав ліцензію на здійснення аудиторської діяльності, а також термін дії ліцензії; номер реєстраційного свідоцтва; номер розрахункового рахунку . В аналітичній частині вказуються: - найменування акціонерного
 14. 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців
    ємців регулюються відповідно до Указу Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від 23.07.98 р. Органи виконавчої влади, уповноважені від імені держави здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності (далі - контролюючі органи), проводять планові та позапланові виїзні
 15. 83. Поняття і порядок приватизації майна державних підприємств.
    приватизації державного майна Стаття 1. Поняття та мета приватизації Приватизація державного майна (далі - приватизація) - це відчуження майна, що перебуває у державній власності, і майна, що належить Автономній Республіці Крим, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до цього Закону, з метою підвищення
 16. Стаття 27. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
    при здійсненні фінансово-господарської діяльності. 27.7. Достовірність даних, що містяться в річному звіті товариства загальним зборам акціонерів, бухгалтерському балансі, рахунку прибутків і збитків, повинна бути підтверджена ревізійною комісією. 27.8. Для перевірки і підтвердження правильності річної фінансово-господарської звітності суспільство може залучати аудитора (громадянина або
© 2014-2021  ibib.ltd.ua