Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
О.В. Плешакова, А.Н. КОРОЛЬОВ. Коментар до Федерального закону від 26 грудня 2008 РОКУ N 294-ФЗ "ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМЦІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ державного контролю (нагляду) і муніципального контролю", 2008 - перейти до змісту підручника

Стаття 16. Порядок оформлення результатів перевірки

Коментар до статті 16 січня.

Стаття 16 встановлює порядок оформлення результатів перевірки. Відповідно до ч. 1 коментованої статті результати перевірки оформляються актом типової форми у двох примірниках. 2.

Частина 2 містить вимоги, які пред'являються до оформлення акта, а також перелік атрибутів, які необхідно вказати при складанні акта перевірки. 3.

Відповідно до ч. 3 коментованої статті до акта перевірки додаються:

протоколи відбору зразків продукції;

протоколи проб обстеження об'єктів навколишнього середовища та об'єктів виробничого середовища;

протоколи або укладення проведених досліджень, випробувань і експертиз;

пояснення працівників юридичної особи, індивідуального підприємця, на яких покладається відповідальність за порушення обов'язкових вимог або вимог, встановлених муніципальними правовими актами;

приписи про усунення виявлених порушень;

інші пов'язані з результатами перевірки документи або їх копії. 4.

Частина 4 встановлює процедуру оформлення акта перевірки. Акт оформляється у двох примірниках, один з яких з копіями додатків вручається керівнику, іншій посадовій особі або уповноваженому представнику юридичної особи, індивідуальному підприємцю, його уповноваженому представнику під розписку про ознайомлення або про відмову в ознайомленні з актом перевірки.

Стаття, що передбачає випадок, коли акт перевірки неможливо передати безпосередньо перевіряється суб'єктам або у разі їх відсутності або відмови дати розписку, ознайомитися з актом перевірки. У такому випадку акт перевірки надсилається рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення, яке долучається до примірника акта перевірки, що зберігається в справі органу державного контролю (нагляду) або органу муніципального контролю. Акт перевірки оформляється у двох примірниках безпосередньо після її завершення. 5.

Частина 5 передбачає можливість збільшення строку складання акта перевірки. Це можна зробити, якщо для складання акта перевірки необхідно отримати висновки за результатами проведених досліджень, випробувань, спеціальних розслідувань, експертиз. У цьому випадку акт перевірки складається у строк, що не перевищує трьох робочих днів після завершення заходів з контролю.

Акт перевірки вручається перевіряється особам під розписку або надсилається рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення, яке долучається до примірника акта перевірки, що зберігається в справі органу державного контролю (нагляду) або органу муніципального контролю.

6.

Якщо проведена позапланова виїзна перевірка юридичних осіб, індивідуальних підприємців, що відносяться відповідно до законодавства Російської Федерації до суб'єктів малого або середнього підприємництва з підстав виникнення загрози або заподіяння шкоди життю, здоров'ю громадян, шкоди тваринам, рослинам, навколишнє середовище, безпеку держави, а також погрози надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, то копія акта перевірки направляється органу прокуратури, яка прийняла рішення про погодження проведення перевірки, протягом п'яти робочих днів з дня складання акта перевірки. 7.

Частина 7 коментованої статті містить відсильну норму до інших нормативних правових актів, які регулюють відносини у сфері державної, комерційної, службової та інших таємниць.

Відповідно до ст. 13 Федерального закону "Про комерційну таємницю" органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону та іншими федеральними законами зобов'язані створити умови, що забезпечують охорону конфіденційності інформації, наданої їм юридичними особами або індивідуальними підприємцями.

Посадові особи органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, державні або муніципальні службовці зазначених органів без згоди власника інформації, що становить комерційну таємницю, не вправі розголошувати або передавати іншим особам, органам державної влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування стали відомими їм чинності виконання посадових (службових) обов'язків відомості, що становлять комерційну таємницю, за винятком випадків, передбачених Федеральним законом "Про комерційну таємницю", а також не має права використовувати ці дані в корисливих або інших особистих цілях .

За порушення конфіденційності інформації посадові особи органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, державні та муніципальні службовці зазначених органів несуть відповідальність за законодавством Російської Федерації.

Відповідно до ст. 25 Закону РФ "Про державну таємницю" організація доступу службової особи чи громадянина до відомостей, що становлять державну таємницю, покладається на керівника органу державної влади, підприємства, установи чи організації, а також на їх структурні підрозділи по захисту державної таємниці.

Порядок доступу службової особи чи громадянина до інформації, що становить державну таємницю, встановлюється нормативними документами, які затверджуються Урядом Російської Федерації.

Керівники органів державної влади, підприємств, установ і організацій несуть персональну відповідальність за створення таких умов, при яких посадова особа або громадянин знайомиться тільки з тими відомостями, що становлять державну таємницю, і в таких обсягах, які необхідні йому для виконання його посадових (функціональних) обов'язків. 8.

Частини 8 - 11 встановлюють загальні правила ведення журналу обліку перевірок, куди вносяться записи про проведену перевірку, а саме:

найменування органу державного контролю (нагляду) та органу муніципального контролю;

дати початку та закінчення проведення перевірки;

час її проведення;

інформація про правові підстави, цілі, завдання та предмет перевірки;

відомості про виявлені порушення та виданих приписах;

вказуються прізвища, імена, по батькові та посади посадової особи або посадових осіб, які проводять перевірку, його або їх підписи.

Журнал обліку перевірок повинен бути прошитий, пронумерований та засвідчений печаткою юридичної особи або індивідуального підприємця.

Про відсутність журналу обліку перевірок в акті перевірки робиться запис.

Типова форма ведення журналу обліку перевірок визначена федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим Урядом РФ. 9.

Частина 12 встановлює право юридичної особи, індивідуального підприємця, щодо якого проводилася перевірка, надавати письмові заперечення у разі незгоди з фактами, висновками, пропозиціями, викладеними в акті перевірки, а також з приписами про усунення виявлених порушень. Протягом 15 днів з дати отримання акта перевірки перевіряти особу має право направити свої заперечення до органів державного контролю (нагляду), муніципального контролю з додатком документів (засвідчені копії), що підтверджують обгрунтованість таких заперечень.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 16. Порядок оформлення результатів перевірки "
 1. § 3. Інспектування кредитних організацій
  оформлення? ????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????? ? Вирішення організаційних питань,? ? Пов'язаних з виходом інспекційних груп? ? в кредитні організації? ?????????????????????????????????????
 2. Тема 16. Тактика перевірки показань на місці.
  Результатів перевірки показань на місці. Контрольні питання: У чому полягає відмінність перевірки та уточнення показань на місці від допиту і слідчого експерименту? Які психологічні та тактичні прийоми виконання цієї слідчої дії? Як фіксується весь процес його проведення? Рекомендована література: Авсюк А. В. Процесуальні і тактичні особливості перевірки показань на
 3. Стаття 18. Обов'язки посадових осіб органу державного контролю (нагляду), органу муніципального контролю при проведенні перевірки
  стаття визначає обов'язки посадових осіб органу державного контролю (нагляду), органу муніципального контролю при проведенні перевірки. Обов'язки зазначених посадових осіб зводяться до кількох блокам обов'язкових вимог, зокрема дотримання: 1) обов'язкових вимог. Обов'язки у вигляді виконання наданих повноважень з попередження, виявлення та припинення
 4. Стаття 2. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
  стаття містить визначення понять, що використовуються для цілей цього Закону. Дані законодавчі дефініції застосовуються в області організації і проведення державного контролю (нагляду), муніципального контролю та захисту прав юридичних осіб, індивідуальних підприємців при здійсненні державного контролю (нагляду) і муніципального контролю. Державний контроль
 5. Стаття 22. Організація роботи правління товариства
  порядок скликання та проведення засідань правління, а також порядок прийняття ним рішень встановлюються внутрішнім документом, який затверджується радою директорів
 6. Декларування
  порядок! застосування форм декларування, ПЕРЕЛІК відомостей, необхідніх для Здійснення митного контролю та митного оформлення, візначаються Кабінетом Міністрів України, а порядок Заповнення Мітні декларацій та других документів, что застосовуються во время митного оформлення товарів и транспортних ЗАСОБІВ, встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом віконавчої власти в Галузі мітної
 7. Тема 11. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА В арбітражному суді за окремими категоріями справ
  порядок розгляду справ у порядку спрощений-ного виробництва. Порядок оскарження такого рішення. Оскарження рішень третейських судів. Порядок оформлення і розгляду заяви, підстави для скасування рішення третейського суду, визначення арбітражного суду по даній категорії справ. Видача виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду. Порядок оформлення та
 8. Кого заборонено залучати до надурочних робіт?
  Стаття 176), 2) осіб молодше вісімнадцяти років (стаття 192), 3) працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах без відриву від виробництва, в дні занять (стаття 220). Законодавством можуть бути передбачені й дру-) Гії категорії працівників, яких забороняється залучати до надурочних робіт. Жінки, що мають дітей віком від трьох до че-і
 9. Стаття 6. Повноваження органів місцевого самоврядування, які здійснюють муніципальний контроль
  порядок не передбачений законом суб'єкта Російської Федерації. Частина 1 встановлює, що визначення органів місцевого самоврядування, уповноважених на ведення муніципального контролю, встановлення їх організаційної структури, повноважень, функцій та порядку діяльності здійснюються відповідно до статуту муніципального освіти. Згідно з Федеральним законом від 6 жовтня 2003 р. N
 10. Стаття 20. Недійсність результатів перевірки, проведеної з грубим порушенням вимог цього Закону
  результатів перевірки, проведеної з грубими порушеннями вимог коментованого Закону, вищим органом державного контролю (нагляду) або судом на підставі заяви юридичної особи, індивідуального підприємця. Результати перевірки, проведеної з грубими порушеннями, не можуть служити доказом порушення юридичною особою або індивідуальним підприємцем обов'язкових
 11. 83. Поняття і порядок приватизації майна державних підприємств.
  Перевірки фінансової звітності підприємства, що приватизується (за винятком об'єктів малої приватизації); затвердження плану приватизації або плану розміщення акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації, та їх
 12. 2. Нормативні акти Банку Росії про інспектування кредитних організацій
    статтями 27 і 32 Федерального закону "Про страхування вкладів фізичних осіб у банках Російської Федерації". Вони можуть проводитися за участю службовців державної корпорації "Агентство по страхуванню внесків". Конкретно, порядок інспектування кредитної організації та оформлення акта її перевірки, регулюються нормативними актами Банку Росії: - Інструкція Банку Росії від 25
 13. 3. Завдання та функції банківського нагляду
    результатами застосування санкцій за порушення та недотримання договірних зобов'язань; - виявлення причин, мотивів і обставин, що сприяли банківським порушень; - з'ясування цілей порушення нормативних актів ЦБ РФ, з'ясування причин викривлення звітних показників, економічних нормативів; - з'ясування причин і цілей проведення банком збиткових, неефективних
 14. Права аудитора
    перевірка стала для акціонерних товариств постійним явищем, його працівникам бажано знати права аудитора, з тим щоб створити йому необхідні умови для роботи. Аудитор (аудиторська фірма) має право: - самостійно визначати форми і методи аудиторської перевірки, виходячи з вимог нормативних актів Російської Федерації, а також конкретних умов договору з акціонерним товариством; -
 15. 3. Висновок та оформлення договору оренди підприємства
    перевірку На їх підставі сторонами до підписання договору оренди підприємства повинні бути складені і розглянуті акт інвентаризації, бухгалтерський баланс, висновок незалежного аудитора про склад і вартість підприємства, а також перелік боргів (зобов'язань), що включаються до складу підприємства, із зазначенням кредиторів, характеру, розміру і термінів їх вимог, визначення розміру орендної плати.
 16. Стаття 27. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
    перевірки фінансово-господарської діяльності товариства ревізійна комісія складає висновок, в якому мають міститися: - підтвердження достовірності даних, що містяться у звітах та інших фінансових документах товариства; - інформація про факти порушення встановлених правовими актами РФ порядку ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності, а також правових
 17. Стаття 25. Відповідальність юридичних осіб, індивідуальних підприємців за порушення цього Закону
    перевірки посадові особи органу державного контролю (нагляду), органу муніципального контролю не має права проводити планову або позапланову виїзну перевірку у разі відсутності при її проведенні керівника, іншої посадової особи або уповноваженого представника юридичної особи, індивідуального підприємця, його уповноваженого представника. Виключення з цього становить
 18. СПАДКОВЕ ПРАВО
    порядок їх закликання до спадкоємства. Частки спадкоємців за законом в спадковій масі. Спадкування за правом представлення. Спадкування виморочність майна. Прийняття спадщини. Способи та термін прийняття спадщини. Спадкова трансмісія. Оформлення спадкових прав. Правові наслідки прийняття спадщини. Відповідальність спадкоємця по боргах спадкодавця. Розділ
 19. Кому заборонено працювати / в нічний час?
    стаття 176), 2) осіб молодше вісімнадцяти років (стаття 192), 3) інших категорій працівників, передбачених законодавством. Робота жінок в нічний час не допускається, за винятком випадків, передбачених статтею 175 Кодексу. Обмеження не поширюється на жінок, які працюють на підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім'ї.
 20. § 4. Кримінально-правова норма
    статтях КК. Таким чином, стаття КК - це письмова форма вираження кримінально-правової норми. Причому кримінально-правова норма і стаття кримінального закону можуть не збігатися між собою. Можна виділити наступні варіанти співвідношення норми і статті закону: 1. Кримінально-правова норма міститься в одній статті закону (або одна стаття містить одну норму). Прикладом може бути ст. 109 КК, яка містить
© 2014-2021  ibib.ltd.ua