Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Омельченко О.А.. Загальна історія держави і права: Підручник у 2 т. Видання третє, виправлене. Т. 1-М.: ТОН - стожища. - 528 с, 2000 - перейти до змісту підручника

Суди в системі народовладдя.

Афінська демократія втілювалася народовладдя не тільки у власне політичному народовладді. На основі прямого волевиявлення народу-демосу будувалася і судова система держави.

Найважливішим інститутом судової організації було особливе судове збори - геліейя (нерідко її неправильно називають судом присяжних). Геліейя не була в прямому сенсі судовим органом, це була форма залучення афінських громадян до участі в суді і в судовому контролі за органами влади та управління (в цьому і був сенс реформи Солона, при якому нібито сформувався інститут геліейі). Геліейю становили 6 тис. громадян (тобто кваліфіковане політична більшість), висунутих щорічно від демов і призначуваних жеребом. Єдиною умовою був підвищений віковий ценз у 30 років. Далі корпус геліейі поділявся на 10 колегій (по 500 суддів і по 100 запасних) з урахуванням суворого представництва філ. Засідали колегії регулярно, причому пізніше склалася деяка спеціалізація колегій по окремих галузях судового контролю.

Геліейя була і власне судовою інстанцією, де вирішувалися кримінальні та, меншою мірою, цивільні справи за приватними позовами, і органом конституційного нагляду за діяльністю народних зборів і посадових осіб.

У ній проходила процедура докимасии посадових осіб в попередньому порядку, могли заслуховуватися звіти посадових осіб, якщо вставав в загальній формі питання про переслідування їх за зловживання. Геліейя була другою інстанцією, де розглядалися скарги на рішення інших судів (крім релігійних питань), особливо політичні звинувачення. І найважливіше, тут проходила процедура перевірки законопроектів на їх відповідність традиції і раніше законодавством за позовом громадян або в порядку діяльності колегії номофетов. Геліейя була вправі засуджувати, у разі злочинів, і на вигнання і на страту. Особливістю повноважень цієї установи було те, що вони носили по суті верховний характер: рішення геліейі не могло бути ні оскаржене, ні призупинено (навіть священним втручанням); вона не була підконтрольна ніяким іншим інститутам народовладдя.

Традиційним судовим органом залишався ареопаг. Йому були підсудні переважно релігійні справи, а також злочини, пов'язані з порушеннями священних підвалин держави (зокрема, справи про навмисних убивствах, зазіханнях на сімейні та родові відносини, непокорі посадовим особам).

Крім суду, ареопаг зберіг і деякі управлінські функції щодо загальнонародних священних майн, організації культів, у зносинах релігійного характеру з іншими грецькими державами.

Кількісно основна маса судових справ, а також всі судові справи, що виникали за участю неповноправних громадян або негромадян Афін, перебувала в компетенції спеціальних судових установлень: а) колегії 51 ефетов, утвореної Драконтом в 521 р. до н. е.. для розгляду головним чином справ кримінальних і пов'язаних із заподіянням шкоди особистості; б) колегії одинадцяти, створеної для порушників громадського порядку, захоплених поліцією (нічних злодіїв, грабіжників, професійних злочинців), і в) колегії діететов, де слухалися справи з майнових спорів, що виходив за межі компетенції самоврядування демов і філ.

Всі судові органи (крім ареопагу) були регулярно оновлюваними і перебували під постійним контролем низового самоврядування як за своїм складом, так і за процедурою розбору справ - переважно публічною.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Суди в системі народовладдя. "
 1. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  Первісне суспільство. Влада в первісному суспільстві, організація та форми її здійснення. Перехід від присвоює до виробляє економіці («неолітична революція») як фактор соціального розшарування суспільства, появи класів, власності, держави. Закономірності виникнення держави. Міста-держави. Держава як соціальний інститут, що забезпечує виробляє економіку.
 2. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  Поняття пристрої государ-ства. Форма правління. Поділ та об'єднання влади, функцій і праці з державного управління. Законодавча, виконавча, судова влади. «Четверта» влада - засоби масової інформації. Влада голови держави. Національно-державне та адміністративно-територіальний устрій. Політичний режим. Види політичних режимів. Після того як
 3. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
  Сутність права. Общесоциальное і класове в праві. Право як динамічна система. Зміст права. Право - міра (масштаб) поведінки особистості. Об'єктивне і суб'єктивне в праві. Поняття права. Право як система правил поведінки. Право як міра свободи особистості. Визначення права. Право і мораль. Право і релігія. Право і звичаї. Право і соціально-економічний лад. Творча роль права.
 4. Система державної влади, її правова основа та юридичне закріплення
  У науковій літературі склалося декілька точок зору щодо складу та взаємозв'язків елементів державної влади. В одних випадках система державної влади розглядається як структуроване єдність властеотношений, що складаються в результаті діяльності держави, державних органів, а також осіб та об'єднань, що реалізують або представляють інтереси держави в
 5. § 2. Конституційні основи системи органів державної влади Російської Федерації
  Наявність системи органів державної влади означає, що органи державної влади діють не відокремлено один від одного, а спільно і цим взаємодією забезпечують ефективність відправлення функцій держави, і, перш за все , захист прав людини. Конституційна система влади включає в себе не тільки органи державної влади, які названі в тексті Конституції РФ. В
 6. 4.2. Удосконалення державних механізмів здійснення народовладдя на федеральному рівні
  Конституційні основи народовладдя (демократії) поширюються на діяльність всієї системи органів державності. Згідно з Конституцією Російської Федерації державну владу в Російській Федерації здійснюють Президент Російської Федерації, Федеральне Збори (Рада Федерації і Державна Дума), Уряд Російської Федерації, суди Російської Федерації. Цей
 7. Види і стадії адміністративного права
  1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 8. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Проблема держави, форми політичної влади, характер взаємини його з суспільством в цілому та окремими його складовими сьогодні знову в центрі наукових суперечок. Стосовно до Стародавньої Русі це проблема походження держави та її назви, а також статусу російських князів. У сучасній вітчизняній історіографії звернуто увагу на принципову відмінність і незалежність питань
 9. 5. Вічний інтерес, вічні суперечки Іван Грозний і Петро Великий
  Особистість і діяльність царя Івана IV Грозного викликала і донині викликає в істориків вкрай суперечливі оцінки. Багато в чому це пояснюється складністю самого історичного матеріалу. Правління Івана Васильовича (1547-1584) вмістило в себе розвиток російської централізованої держави, великі адміністративні реформи і страшний терор опричнини, перемоги над Казанським і Астраханським
 10. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Тема, якій присвячено цей параграф, воістину неосяжна. Можна досить впевнено сказати, що серйозних, об'єктивних, вільних від кон'юнктури досліджень не так багато. У дореволюційній історіографії переважала, як правило, апо-логетіческая або вкрай негативна точка зору, причому консерватори піддавалися запеклої критики як з боку лібералів, так і з боку революціонерів всіх
 11. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  Дозвіл торгових та інших господарських спорів упорядочивалось у міру створення та розвитку системи судових установ. Їх специфіка визначалася історичними умовами і національними традиціями в становленні правових систем різних держав. Особливі торгові суди були ще в Стародавньому Римі. У договорах між римлянами і латинами встановлювалися правила, за якими позови в ярмаркових
 12. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  Слова «арбітраж», «арбітражний» можуть зустрічатися в назвах органів, які дозволяють різні суперечки, але не входять в систему арбітражних судів, які реалізують судову владу, наприклад арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті РФ, Міжнародний комерційний арбітраж, Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті РФ. На біржах створюються органи з вирішення спорів, що випливають
 13. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  У процесуальному законодавстві та практиці його застосування велике значення має питання про підвідомчість спорів тим чи іншим державним чи громадським органам. У науці цивільного процесуального права підвідомчість визначається як належність потребують державно-владному вирішенні спорів про право та інших справ до ведення різних державних, громадських, змішаних
 14. Співвідношення системи арбітражних судів та інстанційності
  Обов'язковою суб'єктом будь-якого арбітражного процесуального правовідносини виступає суд. Відповідно до законодавства Російської Федерації система арбітражних судів складається з чотирьох ланок (суди суб'єктів Російської Федерації, арбітражні апеляційні суди, федеральні арбітражні суди округів і Вищий Арбітражний Суд РФ). Причому, для кожної ланки системи арбітражних судів (на відміну
 15. 1. Правом касаційного оскарження, строки та порядок подання, ФОРМА І ЗМІСТ касаційних скарг. Відзиву на касаційну скаргу
  Створення в 1995 р. у системі арбітражних судів касаційної інстанції у вигляді федеральних арбітражних судів округів стало значним кроком на шляху судової реформи. Складність і актуальність виникли в процесі їх становлення проблем в чималому ступені обумовлена тим обставиною, що арбітражні суди, як і багато державні інститути сучасній Росії, з'явилися не в результаті
 16. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. виключної компетенції. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  Арбітражні суди в Російській Федерації розглядають також справи з економічним суперечкам і інші справи, пов'язані із здійсненням підприємницької та іншої еко-номічного діяльності, сучастіем іноземних органі-зацій, міжнародних організацій, іноземних громадян, осіб без громадянства, які здійснюють підприємницьку-кую і іншу економічну діяльність (далі - іноземних-ві особи), в
 17. 4. ВИЗНАННЯ І виконання іноземних арбітражних рішень
  Основи міжнародного режиму визнання і виконання іноземних арбітражних рішень були закладені Нью-Йоркської конвенції 1958 р., яка носить універсальний характер і включає до складу її учасників понад 120 держав. Конвенція застосовується виключно до «инос-Тран арбітражним рішень», тобто таким рішенням, які винесені на території держави іншої, ніж та держава, де
© 2014-2022  ibib.ltd.ua