Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право Україна / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Карабанова К.І.. Курс лекцій з арбітражного процесу. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2002. - 344 с., 2002 - перейти до змісту підручника

9. Сутність і зміст рішення арбітражного суду, оголошення рішення


При вирішенні спору по суті арбітражний суд першої інстанції приймає рішення. Рішення приймається ім'ям Російської Федерації.
Арбітражний суд може прийняти окреме рішення по кожному з вимог, об'єднаних в одній справі.
Рішення приймається суддями, які беруть участь у судовому засіданні, в умовах, що забезпечують таємницю наради суддів.
У приміщенні, в якому арбітражний суд проводить нараду і приймає судовий акт, можуть знаходитися тільки особи, що входять до складу суду, що розглядає справу. Забороняється доступ в це приміщення інших осіб, а також інші способи спілкування з особами, що входять до складу суду.
Судді арбітражного суду не має права повідомляти кому б то не було відомості про зміст обговорення при прийнятті судового акта, про позицію окремих суддів, які входили до складу суду, і іншим способом розкривати таємницю наради суддів.
При прийнятті рішення арбітражний суд оцінює докази і доводи, наведені особами, що у справі, в обгрунтування своїх вимог і заперечень; визначає, які обставини, що мають значення для справи, встановлені і які обставини не встановлені, які закони й інші нормативні правові акти слід застосувати по даній справі; встановлює права та обов'язки осіб, що у справі; вирішує, чи підлягає позов задоволенню.
При прийнятті рішення арбітражний суд вирішує питання про збереження дії заходів щодо забезпечення позову або про скасування забезпечення позову або про забезпечення виконання рішення; при необхідності встановлює порядок і термін виконання рішення; визначає подальшу долю речових доказів, розподіляє судові витрати, а також вирішує інші питання, що виникли в ході судового розгляду.
Арбітражний суд, визнавши при прийнятті рішення необхідне додатково досліджувати докази або продовжити з'ясування обставин, що мають значення для справи, відновлює судовий розгляд, про що виносить ухвалу.
Рішення арбітражного суду викладається у вигляді окремого документа і має бути написано від руки або виконано за допомогою технічних засобів.
У рішенні повинні бути зазначені мотиви його прийняття, і воно повинно бути викладено мовою, зрозумілою для осіб, що у справі, та інших осіб.
Рішення підписується суддею, а в разі колегіального розгляду справи - всіма суддями, які брали участь у прийнятті рішення, в тому числі суддею, який має окрему думку.
Виправлення в рішенні повинні бути обумовлені та засвідчені підписами всіх суддів у нарадчій кімнаті до оголошення рішення.
Рішення арбітражного суду виконується в одному екземплярі і долучається до справи.
Рішення арбітражного суду повинно складатися з вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин.
Вступна частина рішення повинна містити найменування арбітражного суду, який прийняв рішення; склад суду, прізвище особи, яке вело протокол судового засідання; номер справи, дату і місце прийняття рішення; предмет спору; найменування осіб, що у справі, прізвища осіб, присутніх у судовому засіданні, із зазначенням їх повноважень.
Описова частина рішення повинна містити стислий виклад заявлених вимог і заперечень, пояснень, заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі.
У мотивувальній частині рішення мають бути зазначені:
фактичні та інші обставини справи, встановлені арбітражним судом;
докази, на яких засновані висновки суду про обставини справи та доводи на користь прийнятого рішення; мотиви, з яких суд відкинув ті чи інші докази, прийняв чи відхилив наведені в обгрунтування своїх вимог і заперечень доводи осіб, які беруть участь у справі;
закони та інші нормативні правові акти, якими керувався суд при прийнятті рішення, і мотиви, з яких суд не застосував закони та інші нормативні правові акти, на які посилалися особи, що у справі.
У мотивувальній частині рішення повинні міститися також обгрунтування прийнятих судом рішень. У разі визнання позову відповідачем у мотивувальній частині рішення може бути зазначено тільки на визнання позову відповідачем і прийняття його судом.
У мотивувальній частині рішення можуть міститися посилання на постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації з питань судової практики.
Резолютивна частина рішення повинна містити висновки про задоволення чи відмову в задоволенні повністю або в частині кожного із заявлених вимог, вказівку на розподіл між сторонами судових витрат, строк і порядок оскарження рішення.
При повному або частковому задоволенні первісного і зустрічного позовів в резолютивній частині рішення зазначається грошова сума, що підлягає стягненню в результаті заліку.
Якщо арбітражний суд встановив порядок виконання рішення або прийняв заходи щодо забезпечення його виконання, на це вказується в резолютивній частині рішення.
Рішення арбітражного суду оголошується головуючим у тому судовому засіданні, в якому закінчено розгляд справи по суті, після прийняття рішення арбітражного суду.
В судовому засіданні, в якому закінчено розгляд справи по суті, може бути оголошена тільки резолютивна частина прийнятого рішення. У цьому випадку арбітражний суд оголошує, коли буде виготовлено рішення в повному обсязі, і роз'яснює порядок доведення його до відома осіб, що у справі.
Виготовлення рішення в повному обсязі може бути отло-жено на термін, що не перевищує п'яти днів. Дата виготовлення рішення в повному обсязі вважається датою прийняття рішення.
Оголошена резолютивна частина рішення повинна бути підписана всіма суддями, які брали участь у розгляді справи та прийнятті рішення, і долучена до справи.
Головуючий у судовому засіданні після оголошення рішення роз'яснює порядок його оскарження.
Арбітражний суд направляє копії рішення особам, бере участі у справі, в п'ятиденний термін з дня прийняття рішення рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручає їм під розписку.
У випадках і в порядку, які передбачені АПК РФ, арбітражний суд направляє копії рішення та іншим особам.
Повторна видача копій рішення та інших судових ак-тов особам, бере участі у справі, оплачується державним митом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9. Сутність і зміст рішення арбітражного суду, оголошення рішення "
 1. Тема 10. Позовна ВИРОБНИЦТВО У АРБІТРАЖНОМУ СУДІ 1-Й ІНСТАНЦІЇ
  Запитання Порядок пред'явлення позову до арбітражного суду, форма і з-тримання позовної заяви, документи, що додаються до позовної заяви. Відгук на позовну заяву. Залишення позовної заяви без руху. Повернення позовної заяви. Стадія підготовки справи до судового розгляду: завдання стадії, дії судді, попереднє судове засідання, призначення справи до судового
 2. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
  Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права. Система і склад арбітражних судів РФ. Стадії арбітражних процесу. Поняття і класифікація принципів арбітражного процесуального права. Судоустройственние принципи, їх характеристика. Судочинного принципи, їх характеристика.
 3. Види і стадії адміністративного права
  1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 4. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  Одним з найважливіших інститутів сучасного міжнародного приватного права є міжнародний комерційний арбітраж. Маючи тривалу і багатогранну історію свого правового розвитку, міжнародний комерційний арбітраж перетворився до теперішнього часу в широко відомий і часто використовуваний інструмент врегулювання зовнішньоекономічних спорів цивільно-правового характеру поряд із судовою
 5. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  Принцип здійснення правосуддя тільки судом сформульовано в ст. 118 Конституції РФ. Стосовно до арбітражного процесуального праву даний принцип закріплює, що по справах у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, віднесених до відання арбітражних судів, тільки арбітражний суд має право здійснювати правосуддя (ст. 1 АПК). Сутність даного принципу полягає в наступному.
 6. Особи, які беруть участь у справі.
  Арбітражне процесуальне законодавство серед всіх суб'єктів арбітражного процесу особливо виділяє групу осіб беруть участь у справі (ст. 40 АПК РФ). Процесуальний статус цих суб'єктів характеризуються наступними ознаками: По-перше, вони мають юридичної зацікавленістю в результаті справи. Юридична зацікавленість може бути: матеріальної - зацікавленість у відновленні
 7. Поняття позову
  Основним видом судочинства, в порядку якого здійснюється захист суб'єктивних прав, є позовне провадження, а засобом порушення цього виробництва є позов. Звертаючись за судовим захистом, особа вступає в процесуальні правовідносини, будучи вже пов'язаним матеріальними правовідносинами. Припустимо, дві особи пов'язані єдиним матеріальним правовідносинами, з якого виник
 8. 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЗОВНОЇ ВИРОБНИЦТВА. ВІДМІНУ ЙОГО ВІД ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин І ВІД ВИРОБНИЦТВА в окремих категоріях справ
  Позовна виробництво - врегульована нормами процесуального права діяльність суду з розгляду і вирішення спорів про суб'єктивне право чи охоронюваний законом інтерес, що виникають із цивільних та інших правовідносин. Спори, що виникають з правовідносин, врегульованих різними галузями права, різноманітні. Спільним для цих справ є процесуальне рівноправність суб'єктів спору -
 9. 10. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ РІШЕННЯ АРБІТРАЖНОГО СУДУ
  Судові акти, прийняті арбітражним судом, різноманітні і можуть бути винесені у формі рішення, ухвали, постанови. Рішенням називається судовий акт, що приймається судом першої інстанції, яким справа вирішується по суті. У ньому дається завершальний відповідь на позовні та інші вимоги до суду про захист права або охоронюваного законом інтересу. Постановою називається судовий акт,
 10. 1. Правом касаційного оскарження, строки та порядок подання, ФОРМА І ЗМІСТ касаційних скарг. Відзиву на касаційну скаргу
  Створення в 1995 р. у системі арбітражних судів касаційної інстанції у вигляді федеральних арбітражних судів округів стало значним кроком на шляху судової реформи. Складність і актуальність виникли в процесі їх становлення проблем в чималому ступені обумовлена тим обставиною, що арбітражні суди, як і багато державні інститути сучасної Росії, з'явилися не в результаті
© 2014-2022  ibib.ltd.ua