Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006 - перейти до змісту підручника

§ 2. Навчальна діяльність і орієнтація на працю Навчальна діяльність.

Навчання в школі або в училище займає велике місце в житті підлітка.

Позитивне тут - готовність підлітка до тих видів навчальної діяльності, які роблять його більш дорослим в його власних очах. Така готовність може бути одним з мотивів навчання. Для підлітка стають привабливими самостійні форми занять. Підлітку це імпонує, і він легше освоює способи дії, коли вчитель лише допомагає йому.

Звичайно, інтерес до навчального предмета багато в чому пов'язаний з якістю викладання. Велике значення мають подача матеріалу вчителем, вміння захоплююче і дохідливо пояснити матеріал, що активізує інтерес, посилює мотивацію навчання. Поступово на основі пізнавальної потреби формуються стійкі пізнавальні інтереси, що ведуть до позитивному ставленню до навчальних предметів в цілому.

У цьому віці виникають нові мотиви навчання, пов'язані з усвідомленням життєвої перспективи, свого місця в майбутньому, професійних намірів, ідеалу.

Знання набувають особливої значущості для розвитку особистості підлітка. Вони є тією цінністю, яка забезпечує підлітку розширення власне свідомості і значуще місце серед однолітків. Саме в підлітковому віці прикладаються спеціальні зусилля для розширення життєвих, художніх і наукових знань. Підліток жадібно засвоює життєвий досвід значущих людей, що дає йому можливість орієнтуватися в повсякденному житті. У той же час вперше підліток починає сам шукати художні та наукові знання. Разом з однолітками він їздить в художні та науково-просвітницькі музеї, ходить на лекції, в театри.

Ерудований підліток має авторитет у однолітків як носій особливого фетиша, що спонукає його примножувати свої знання. При цьому самі по собі знання доставляють підлітку справжню радість і розвивають його розумові здібності.

Знання, які отримує підліток у процесі навчальної діяльності в школі, також можуть приносити йому задоволення. Однак тут є одна особливість: у школі підліток не вибирає сам осягаються знання. В результаті можна бачити, що деякі підлітки легко, без примусу засвоюють будь-які шкільні знання; інші - лише обрані предмети. Якщо підліток не бачить життєвого значення певних знань, то у нього зникає інтерес, може виникнути негативне ставлення до відповідних навчальних предметів.

Успіх чи неуспіх у навчанні також впливає на формування ставлення до навчальних предметів. Успіх викликає позитивні

422

емоції, позитивне ставлення до предмета і прагнення розвиватися в цьому відношенні. Неуспіх породжує негативні емоції, негативне ставлення до предмета і бажання перервати заняття.

Важливим стимулом до навчання є домагання на визнання серед однолітків. Високий статус може бути досягнутий за допомогою хороших знань: при цьому для підлітка продовжують мати значення оцінки. Висока оцінка дає можливість підтвердити свої здібності. Збіг оцінки та самооцінки важливо для емоційного благополуччя підлітка. В іншому випадку можуть виникнути внутрішній дискомфорт і навіть конфлікт.

Зрозуміло, що стійкі навчальні мотиви формуються на основі пізнавальної потреби і пізнавальних інтересів. Пізнавальні інтереси підлітків сильно розрізняються. У одних вони характеризуються невизначеністю, мінливістю і ситуативностью. У інших проявляються стосовно до вузькому колу навчальних предметів, у третіх - до більшості з них. При цьому учнів можуть цікавити різні сторони предметів: фактологічний матеріал, сутність явищ, використання в практиці.

Оволодіння навчальним матеріалом вимагає від підлітків більш високого рівня навчально-пізнавальної діяльності, ніж у молодших класах. Їм належить засвоїти наукові поняття, системи знаків. Нові вимоги до засвоєння знань сприяють поступовому розвитку теоретичного мислення, інтелектуалізації пізнавальної сфери.

Нові вимоги навчальний матеріал пред'являє і до процесів сприйняття. Підліткові необхідно не просто запам'ятати схему, якесь зображення, а вміти в них розібратися, що є умовою успішного засвоєння навчального матеріалу. Таким чином поступово відбувається інтелектуалізація процесів сприйняття, розвивається здатність виділяти головне, істотне.

Засвоєнню матеріалу молодшим підліткам може заважати установка тільки на механічне запам'ятовування. Обсяг навчального матеріалу великий, і відтворити його, користуючись тільки старими прийомами запам'ятовування, за допомогою кількаразового повторення, складно. Найбільшу ефективність відтворення забезпечує аналіз змісту матеріалу, логіки його побудови, виділення істотного.

Підлітки, які використовують мислення при запам'ятовуванні, мають переваги перед тими, хто запам'ятовує механічно. Розвинена мова, вміння висловлювати думку своїми словами, творча уява сприяють оволодінню навчальним матеріалом. Самі підлітки при цьому особливе значення надають розвитку власної мови - адже мова багато в чому визначає успіх у спілкуванні.

Сфера спілкування в отроцтві виходить за межі сім'ї та школи. У підлітка з'являється необхідність диференційованого

423

ставлення до співрозмовників. У зв'язку з цим прискорюється формування планувальної функції. Змінюється і зміст усних висловлювань, все більше місце в них займає опис, росте число слів, словосполучень і фраз оцінного характеру. Оповіді робляться більш цілеспрямованими, послідовними і чіткими в композиційному відношенні; зростає обсяг усних висловлювань, їх синтаксичний лад стає все більш різноманітним і розгорнутим. Помітно розвивається експресивна функція, що виражається не тільки описом, а й інтонацією.

Проте в отроцтві можна спостерігати деяку розірваність, уривчастість звучання усного мовлення, яка виникає через недостатнє розвитку у підлітка здатності прогнозування: часто наступна думка втрачається або він утруднюється її висловити. Пропозиції в усному мовленні нерідко напливають один на одного, утворюючи нерозчленованим ціле, в мові присутня маса обривків несформульованих пропозицій. Темп мовлення підлітків, як правило, нерівномірно прискорений: пропускаються необхідні синтаксичні паузи; багато несінтаксіческіх пауз (психологічних і фізіологічних). Через загостреної рефлексії на співрозмовника підліток під час побудови мови відчуває занадто сильне емоційне напруження. Як правило, підлітки мислять краще, ніж оформляють свою думку в пропозицію. Так, у творах багато хто може легко переставляти пропозиції, що свідчить про їх недостатню зв'язності.

Все більшого значення для підлітка набувають теоретичне мислення, здатність встановлювати максимальну кількість смислових зв'язків у досліджуваному матеріалі.

Орієнтація на працю і суспільно корисну діяльність. У орієнтації на працю, у формуванні інтересів, нахилів та здібностей у підлітків велику роль грає активна проба сил в різних областях трудової діяльності. При цьому орієнтації багато в чому визначаються можливістю особистого самоствердження і самовдосконалення. У наш час підліток отримав нову мотивацію для участі у трудовій діяльності - можливість заробити гроші. При цьому підлітки ще недостатньо оцінюють значення таких якостей особистості, як працьовитість, наполегливість у досягненні поставлених цілей. Особливо це відноситься до міських підліткам. Вони зазвичай швидко загоряються трудовим ентузіазмом і швидко холонуть, адже в міській квартирі у них немає постійних, досить серйозних обов'язків. Сільські підлітки частіше мають звичку до систематичної праці, у них може бути розвинене почуття відповідальності.

Однак саме в отроцтві багато підлітків відчувають потребу в професійному самовизначенні, що пов'язано із загальною тенденцією цього віку знайти своє місце в житті.

424

Підліток починає з наростаючим інтересом придивлятися з різноманіттю професій. Здійснюючи попередній вибір, він оцінює різні види діяльності з точки зору своїх інтересів і схильностей, а також з точки зору суспільних ціннісних орієнтації.

Тут важливо вчасно побачити схильності підлітка і підтримати його. В даний час ситуація складається таким чином, що будь-яка праця оцінюється як суспільно значимий. Тому важливо правильно зорієнтувати підлітка на якість праці, на відповідальне ставлення до результату праці.

Підлітки, що мають проблеми в засвоєнні загальних знань на рівні вимог державної школи або приватного ліцею, отримують можливість реалізувати себе, навчаючись прикладного майстерності в різного роду училищах. Сфера виробництва предметного світу споконвіку ценима в людській культурі. Підліток може вчитися виробляти: предмети, необхідні людині в повсякденному житті і в праці; естетичні предмети, що прикрашають нашу повсюдну життя (від одягу до творів ювелірів, червонодеревців та дизайнерів); кондитерські та гастрономічні продукти, що дарують людям радість від смакових відчуттів, запаху і естетичного їх виду на святковому столі або за прилавком кафе, магазину.

Підлітки, маючи можливість різноманітного докладання своїх здібностей, отримуючи задоволення від свого почуття творчого потенціалу, стають впевненими в сьогоднішньому дні і в своєму майбутньому. Вони починають планувати своє доросле життя у нормативному просторі суспільства, починають дорожити своєю професією.

Все це визначає соціальну захищеність людини в суспільстві.

Підлітки зазвичай беруть участь у багатьох різноманітних видах діяльності: у навчально-освітньому працю, в суспільно-політичному житті, в організаторський працю, в суспільно корисній роботі і т.п.

За обсягом витрачається часу підліток у сучасних умовах зайнятий в найбільшій мірі навчанням, якщо він, звичайно, вчиться. Але вчення, зберігаючи актуальність, по психологічній ролі не є тепер провідною діяльністю для переважної кількості школярів. Підлітки, прагнучи зайняти значуще місце серед людей, виходять за рамки навчальної діяльності, яка виступає для них як неухильна обов'язок віку, і шукають застосування собі в міжособистісному спілкуванні з приводу різноманітних значущих для них справ. Сюди входять фізична культура, спільний фізична праця, спрямований на виготовлення рукотворних предметів; спільна інтелектуальна діяльність, спрямована на збагачення себе рефлексивними здібностями і новими знаннями; суспільно-політична діяльність та ін

425

У число можливих додатків підліткової активності входить і суспільно корисна діяльність.

Дослідженням суспільно корисної діяльності в 60-80-ті роки XX в. в нашій країні займався Д. І.Фельдштейн, який відніс цю діяльність підлітків до ведучого тіпу1. В якості відправних положень для дослідження виступали наступні.

По-перше, здатність підлітків усвідомлювати свої зростаючі можливості, які дають підстави реалізувати потребу в самостійності, потреба у визнанні з боку дорослих його прав, його потенційних можливостей.

По-друге, розвиток у підлітків орієнтованості в нормах людських відносин.

Д.І.Фельдштейн показав, що підлітки прагнуть затвердити і розкрити себе в реальних відносинах суспільно корисної діяльності. Було виявлено «звично позитивне ставлення більшості підлітків до суспільно корисної діяльності ... Про це свідчать дані опитувальників, анкет, бесід, творів »2.

Як виявилося, у зв'язку з перебудовою державної системи з 1991 р. потреба в суспільно корисної діяльності не зникла - вона є потребою віку і прямо не залежить від державної системи. Для підлітків 1970 - 1980-х років було значущим участь в радіофікації школи, озелененні території, працю в учнівських виробничих бригадах, будівельних загонах, таборах праці та відпочинку. Підлітки 1990-х років, по суті, були готові робити те ж саме. Сьогодні архаїчними можуть звучати лише колишні назви окремих видів суспільно корисної діяльності, а сама діяльність для підлітків, безумовно, значима. Так, в 1990-і роки підлітки в рамках програми «Діти Росії», що проводиться в ВДЦ «Орлятко» протягом ряду років, брали участь в соціально корисної діяльності з надання допомоги престарілим жителям навколишніх селищ. Вони прибирали в будинках, лагодили паркани, працювали на городах у літніх самотніх людей. Вони робили це добровільно, чи не на випадковому пориві, а систематично. Про почуття задоволення від суспільно корисної діяльності підлітки писали у своїх рефлексивних самозвітах.

 До числа сучасних заходів, пов'язаних із суспільно корисною діяльністю, можна віднести участь підлітків влітку 1996 р. в передвиборній агітації. Підлітки активно брали участь у роботі виборчих комісій. Вони розробляли звернення до дорослим про необхідність прийняти персональна участь в ви 

 1 Див: Фельдштейн Д. І. Психологічні основи суспільно корисної діяльності підлітків. - М., 1982. - С. 43. 

 2 Там же. - С. 86. 

 426 

 борах. Звернення розклеювали і роздавали виборцям у руки. Безпосереднє спілкування з населенням з метою підвищення його електоральної активності сприяло появі у цих підлітків духу високої громадянської позиції, що спонукало їх спеціально вивчати граждановедение, Конституцію РФ і Права людини. Всі проведені заходи та спільно прийняті підлітками рішення сприяли активізації їх громадянської свідомості в плані загальної соціальної позиції: кожен зрозумів, що обов'язком людини як громадянина є необхідність вибору. 

 Ідея вибору життєвого шляху, вибору своїх ціннісних орієнтації, свого ідеалу, свого друга, своєї професії повинна стати основоположною метою отроцтва. Підлітки, зрозумівши глибинний сенс і цінність вибору, як самостійного інтелектуального і вольового акту, який стверджує власне «Я», власний почин, знаходять самоідентичність і готовність взяти на себе відповідальність за свій вибір. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Навчальна діяльність і орієнтація на працю Навчальна діяльність. "
 1. Чувілев А.А. Правоохоронні органи: Навчальний посібник. - М.: Юріспруденція.-176 с., 2000
    навчального курсу «Правоохоронні органи Російської Федерації» для вищих юридичних навчальних закладів. Авторами висвітлено практично всі питання навчальної дисципліни з урахуванням останніх змін і доповнень, внесених в російське законодавство. Для студентів юридичних вузів, практичних працівників правоохоронних
 2. Варламова А.Я., Агарков Є.В. . Сам зроби вибір навчальної літератури з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства: Навчально-методичний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 80 с., 2004
    навчально-методичний посібник для студентів представляє коротку характеристику змісту розділів, тем, питань в пропонованій навчальній літературі різних авторів з педагогіки, природокористування та концепції сучасного
 3. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
    навчально-пізнавальної діяльності
 4. Алексєєва Л.О., Додонова Ф.О.. ФІЛОСОФІЯ / Навчально-методичний посібник для студентів / Донецьк: ДонНТУ технічних вузів, 2007

 5. Гуляіхін В.Н., Васильєв О.Н.
   . Навчально-методичний комплекс «Логіка»: Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів / Наук. ред. А.А. Хачатрян. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003. - 124 с., 2003

    Навчально-методичний посібник являє собою комплекс, що складається з курсу лекцій, практичних завдань, комплекту завдань до контрольних робіт, питань для самоконтролю і до іспиту. Навчально-методичний комплекс «Логіка» допоможе студентам правильно застосовувати закони і форми мислення, що дозволить їм більш продуктивно освоювати обрану спеціальність. Адресовано студентам гуманітарних
 6. Іллічов В. А.. Правові основи боротьби з організованою злочинністю: Навчально-методичні матеріали. / Упоряд. Іллічов В.А. - М: МІЕМП, 2005. - 22 с., 2005
    навчально-методичні матеріали містять варіанти тестування студентів та питання для підсумкового контролю знань. Навчально-методичні матеріали призначені для студентів юридичного факультету Московського інституту економіки, менеджменту і права, що навчаються за спеціальністю 021100 - "
 7. СТАВРПОЛЬСКІЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. Соціальна філософія. Курс лекцій. Навчально-методичний посібник для заочного відділення. - Ставрополь: Вид-во СГУ. - 151, 2005

 8. Анотація
    навчальному посібнику розглядаються основні теоретичні та методологічні підходи до розробки теорії зайнятості, ринок праці як регулятор зайнятості та безробіття, проблеми зайнятості та безробіття, діяльність державної служби зайнятості, соціальний захист безробітних, соціальна робота серед безробітних, технологія пошуку роботи. Навчальний посібник «Зайнятість населення та її регулювання»
 9. П.С. Самигин. Історія - Вид. 7-е. - Ростов н / Д: «Фенікс». - 478, [1] с. - (Середня професійна освіта)., 2007
    навчальному посібнику викладається курс історії. Для студентів середніх професійних навчальних
 10. Б.В.Шарикін .. Стародавній світ. Навчально-методичний посібник для семінарських занять з давньої історії. Укладач Б.В.Шарикін. - Тула: Вид-во ТулГУ.2006. - 313 с., 2006
    навчальних
 11. Глазирін Ф.В., Соловйова Н.А., Боровков А.В.. КРИМІНАЛІСТИКА. Навчально-методичний посібник. Волгоград 2003р., 2003
    навчально-методичному посібнику наводяться теми по всьому курсу криміналістики, плани лекційних, семінарських та практичних занять, вказана основна і додаткова література. У цьому посібнику також дані методичні рекомендації з написання курсових робіт, наведений їх короткий перелік. Наприкінці наведено словник найбільш часто зустрічаються криміналістичних термінів. Посібник підготовлено на
 12. 4.1. Освітні інститути
    навчальних закладів на всіх рівнях освіти (Табл. 12). Частка навчаються в недержавних навчальних закладах дотретічного рівня (початкові школи, середні школи і ПТУ) становить нікчемні 0,4-0,3%, в установах третинного рівня щаблі 5B (установи середньої професійної освіти) - 2,2%, у вищих навчальних закладах (щабель 5A) - 9,7%. У середньому ж в країнах III групи (але без
 13. Рандалова О.Ю.. Середньовічна філософія: навчально-методичний посібник. - Улан-Уде: Видавництво Бурятського держуніверситету. - 47 с., 2011

 14. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 15. В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000
    навчальному посібнику висвітлено питання трудовоого права відповідно до програми для юридичних вищих навчальних закладів. Керівництво посібником обеспечіннпт отримання студентами знань на рівні державних ноги державного стандарту. У посібнику містяться відповіді на питання загальної та особливої частин трудового права. Значну увагу приділено предмету, методу, джерелами; проаналізовані
 16. 8.5. Система методичного забезпечення педагогічного процесса122 Характеристика системи методичного забезпечення
    навчальних підрозділах; 2) приватна методика викладання навчальних дисциплін на кафедрах і циклах. Методична робота є невід'ємною складовою частиною педагогічного процесу в освітніх установах і одним з основних видів діяльності викладачів, навчального відділу та керівництва навчального закладу. Її теоретичну основу складає методика навчання - особлива область
 17. М.Д. Головятінская, Н.І. Ціціліна. Російська філософія історії: основні концептуальні підходи XIX століття: Навчальний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 72 с., 2001
    навчальний посібник може бути використано при вивченні загальних курсів філософії, культурології, а також спецкурсів з російської філософії історії та історії соціально-політичних вчень
 18. Підвищення кваліфікації
    навчальних центрах, так і за місцем основної роботи керівників і фахівців і закінчується складанням іспиту, заліку або захистом реферату; програми розробляються освітніми закладами підвищення кваліфікації, навчальними центрами, що реалізують навчання, або самими підприємствами; тематичні та проблемні семінари (від 72 до 100 годин) з науково-технічним, технологічним,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua