Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право Росії → 
« Попередня Наступна »
І.Я. Козченко, З.А. Незнамова .. Кримінальне право. Загальна частина. Підручник для вузів / Під ред. І.Я. Козченко і З.А. Незнамова. М., 1997., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 4. Навмисна форма вини та її видиЗлочином, вчиненим умисно, визнається діяння (дія або бездіяльність), вчинене з прямим або непрямим умислом (ст. 25 КК).
Прямий умисел. Злочин визнається вчиненим з прямим умислом, якщо особа усвідомлювала суспільну небезпеку свого діяння, передбачала можливість чи неминучість настання суспільно небезпечних наслідків і бажала їх настання. Дане законодавче визначення прямого умислу відноситься до злочинів з матеріальним складом, в якому караним є не тільки діяння, а й суспільно небезпечні наслідки, зазначені в диспозиції конкретної статті в якості обов'язкової ознаки. Тому в характеристику прямого умислу включається передбачення наслідків і бажання їх настання.
Злочин з формальним складом визнається вчиненим з прямим умислом, якщо особа усвідомлювала суспільну небезпеку свого діяння і бажала його виконан-
нитку. Передбачення наслідків тут не є обов'язковою ознакою умислу, так як вони лежать за рамками
складу злочину.
Інтелектуальний критерій прямого умислу характеризується двома поняттями: свідомістю і передбаченням. Особа, яка вчиняє злочин з прямим умислом, усвідомлює суспільно небезпечний характер своєї дії або бездіяльності, передбачає неминучість або реальну можливість настання суспільно небезпечних наслідків. Свідомість суспільної небезпеки діяння означає розуміння його фактичної суті і суспільної значимості. Особа усвідомлює, де і яке саме злочин вона вчиняє, кому заподіює шкоду, яким способом, в який час і при якій обстановці. Передбачення - це відображення в свідомості особи, коїть злочин, тих подій, які відбудуться в майбутньому. передбаченням злочинця охоплюється в загальних рисах ту шкоду (збитки), який настане від вчиненого ним діяння.
Прямий умисел передбачає два варіанти передбачення: неминучість або реальну можливість настання суспільно небезпечних наслідків. Конкретизація варіантів залежить від обстановки скоєного злочину, способу і ступеня підготовленості особи до його вчинення (стріляючи впритул з належного, перевіреного зброї, винний передбачає неминучість смерті жертви; той же постріл на значній відстані від потерпілого створює лише реальну можливість позбавлення життя).
Вольовий критерій прямого умислу вказує на те, що особа бажає настання задуманих ним суспільно небезпечних наслідків. Бажання - це воля, мобілізована на досягнення конкретно поставленої мети, прагнення досягти певного результату '.
Непрямий умисел відповідно до закону означає, що особа усвідомлювала суспільну небезпеку свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків, не бажала, але свідомо допускало ці наслідки або ставився до них байдуже.
По свідомості суспільної небезпеки діяння прямий і непрямий наміри схожі між собою. Різниця між ними
'Див докладніше: Рарог А. І. Суб'єктивна сторона злочину / / Підручник кримінального права. Загальна частина / За ред. В. Н. Кудрявцева і А. В. Наумова. М., 1996. С. 125-128.
проводиться з передбачення (друга частина інтелектуального критерію) і в основному за вольовому критерієм. Передбачення у прямому намірі охоплює можливість або неминучість настання суспільно небезпечних наслідків. У непрямому намірі мається на увазі передбачення тільки реальної можливості їх настання.
Вольовий критерій непрямого умислу характеризується небажанням настання суспільно небезпечних наслідків. Разом з тим особа, передбачаючи реальну можливість їх настання, свідомо допускає наслідки або ставиться до них байдуже. Небажання наслідків пояснюється тим, що при непрямому намірі суспільно небезпечний наслідок виступає як побічний результат злочинного акту. Суб'єкт спрямовує свої зусилля на досягнення іншої мети, що знаходиться за рамками даного складу злочину. Усвідомлюючи, що її досягнення чревато заподіянням шкоди іншим соціальним цінностям, він не робить ніяких активних дій для запобігання побічних наслідків, тобто свідомо допускає можливість їх настання.
В окремих випадках особа, яка вчиняє злочин з непрямим умислом і не бажає настання побічних шкідливих наслідків, сподівається на якісь неконкретизовані, абстрактні, обставини, які, на його думку, можуть їх запобігти (на удачу, долю, везіння і т. п.). У теорії кримінального права це прийнято називати надією на "авось". По суті таке ставлення винного до можливості настання наслідків є не що інше, як свідоме їх допущення, бо надія винного не зв'язується з якими-небудь реальними обставинами , які можуть запобігти настанню наслідків. Сам він не вживає для цього ніяких активних дій.
Другий різновидом прояви волі при непрямому намірі є байдуже ставлення до можливості настання побічних суспільно небезпечних наслідків від цілеспрямованих дій. По суті воно мало чим відрізняється від свідомого їх допущення. Наприклад, п'яний хуліган, навмисне відкривши безладну стрілянину з рушниці на зупинці автобуса, убив двох людей і поранив одного. Умислу на вбивство у нього не було, проте байдуже ставлення до настали наслідків свідчить про особливе егоїзмі, черствості винного, повній байдужості до інтересів інших людей, суспільства в цілому.
Непрямий умисел при скоєнні злочину може проявлятися двояко: 1) особа вчиняє будь-який злочин з прямим умислом, усвідомлює, що при цьому можливе настання суспільно небезпечних наслідків іншим об'єктам кримінально-правової охорони і свідомо допускає їх настання. Так, заклавши вибуховий пристрій в автомашину з метою позбавлення життя її власника, винний усвідомлює, що життю і здоров'ю інших пасажирів загрожує реальна небезпека, і, не відчуваючи до них ворожих почуттів , свідомо допускає можливість настання будь-яких наслідків, 2) в окремих випадках скоєне особою діяння саме по собі ще не є злочином. Воно стає таким лише при настанні суспільно небезпечних наслідків від неправильного, аморального, легковажної поведінки людини. Наприклад, туристи, які розпалили у вітряну посушливу пору багаття в лісі, передбачають можливість виникнення лісової пожежі. Вони не бажають цього, але, не беручи ніяких заходів, свідомо допускають або байдуже ставляться до можливих наслідків.
Суспільна небезпека діянь, вчинених з непрямим умислом , може бути не меншою, ніж при намірі прямому. Цим пояснюється той факт, що при конструкції багатьох складів злочинів законодавець не диференціює відповідальність за видами умислу і не встановлює зниженого покарання за злочин з непрямим умислом. Вид умислу, як і обставини скоєння злочину, можуть бути враховані судом при індивідуалізації покарання.
У зв'язку з тим, що непрямий умисел визначається ставленням до наслідків, він неможливий в формальних складах, де саме діяння утворює закінчений склад злочину. Наприклад, виготовлення або збут підроблених грошей або цінних паперів, хуліганство, вандалізм і т. п., де склад злочину вважається виконаною незалежно від настання або ненастання суспільно небезпечних наслідків. Вольове ж ставлення винного до самого діяння в таких злочинах може бути тільки у вигляді прямого умислу. Суб'єкт бажає вчинити хуліганські дії або незаконно збувати наркотичні засоби. Неможливо, здійснюючи названі дії, одночасно не бажати їх вчинення.
Розмежування прямого і непрямого намірів проводиться по інтелектуальному і вольовому критеріям:
інтелектуальний критерій прямого умислу полягає в передбаченні неминучості або реальної можливості настання злочинних наслідків, а непрямого - в передбаченні тільки реальної можливості їх настання;
вольовий момент прямого умислу виражається в бажанні настання суспільно небезпечних наслідків, а непрямого умислу - в небажанні, але свідомому їх допущенні, байдужому до них відношенні або надії на "авось".
Крім прямого і непрямого намірів, передбачених безпосередньо в законі, теорія і практика знає інші види умислу, що впливають на кваліфікацію злочину та індивідуалізацію покарання.
Так, залежно від часу формування розрізняються заздалегідь обдуманий і раптово виник наміри. При заздалегідь обдуманому умислі між виникненням наміру вчинити злочин і його реалізацією є певний, іноді дуже тривалий період часу. Даний вид наміру слід сприймати в сукупності з іншими обставинами справи: характером і ступенем суспільної небезпеки готується злочину, його способом і знаряддями, заходами, що робляться особою для подальшого приховування злочину, і т. п. Тривалий період підготовки злочину може в одних випадках свідчити про великий ступінь його суспільної небезпеки (наприклад, при підготовці терористичного акту, створенні банди і т. д.), а в інших - про сумніви і терзання особи, що готує, наприклад, вбивство чоловіка за мотивами ревнощів, про почуття жалості до потерпілого і т. п. Лише всебічна оцінка всіх обставин у справі дозволить суду правильно визначити значення такого наміру. Заздалегідь обдуманий умисел у принципі може бути як прямим, так і непрямим. Перший зустрічається частіше, так як тривала підготовка зазвичай свідчить про те, що особа не тільки поставило мету, але і бажає настання наслідків.
Раптово виник умисел характерний для тих випадків, коли між виникненням і реалізацією умислу на вчинення злочину практично немає розриву в часі або цей розрив вкрай незначний. Даний вид наміру властивий неврастенікам, особам зі схильністю до істеричних реакцій, неповнолітнім, особливо з такими аномаліями в психіці, як невроті. Він властивий також рецидивістів, у яких виробився в процесі багаторазового вчинення злочинів і відбуття наказа-
ня. У місцях позбавлення волі стійкий стереотип поведінки - прагнення здійснювати тотожні чи однорідні злочини (квартирні та кишенькові крадіжки, шахрайство при азартних іграх і т. п.) при вдало складаються для цього обставинах. Раптово виник умисел характерний також для осіб з низьким загальноосвітнім і культурним рівнем, у яких в конфліктних ситуаціях "кулак випереджає думку". Сюди відносяться всі різновиди хуліганів, а також вбивць, здатних позбавити життя людини, який не дав їм закурити або зробив зауваження.
Різновидом раптово виниклого наміру є афектований умисел, до ознак якого належать раптовість виникнення, короткочасність протікання На відміну від інших видів цей умисел виникає як реакція на неправомірність поведінки потерпілого щодо винного або його близьких. Раптово виникає сильне душевне хвилювання служить спонукальним мотивом до злочинного акту. афектованого умисел оцінюється законодавцем як обставина, істотно впливає на зниження суспільної небезпеки злочину і, відповідно, зниження покарання.
Залежно від ступеня передбачення суспільно небезпечних наслідків у теорії кримінального права прийнято ділити умисел на конкретизований і неконкретізірованний (невизначений).
конкретизував - це такий вид умислу, при якому особа чітко і ясно уявляє наслідки свого діяння. Цей вид наміру підрозділяється в свою чергу на простий і альтернативний.
При простому конкретизированном умислі винний передбачає, що в результаті вчиненого ним діяння настане одне конкретне (певне) наслідок - наприклад, смерть жертви від сильного удару сокирою по голові.
При альтернативному конкретизированном умислі особі передбачає, що в результаті вчиненого ним діяння може настати одне або інше цілком певне наслідок Кожне з них йому однаково бажано. Наприклад, б'ючи сокирою по голові потерпілого, винний передбачає, що від цього удару може наступити смерть або тяжкі тілесні ушкодження. Кожне з цих наслідків злочинцеві однаково бажано, так як здатне задовольнити почуття помсти, яке є спонукальним мотивом даної дії. Злочини, вчинені з альтернативним
 умислом, слід кваліфікувати залежно від фактично настали.
 Неконкретізірованний умисел необхідно встановлювати і аналізувати П6 тим кримінальних справах, де винний, задовольняючи почуття помсти, ненависті, ревнощів шляхом вчинення протиправних дій, в загальних рисах передбачає настання суспільно небезпечних наслідків, але не представляє, в чому вони конкретно виразяться. Свідомістю винного в цьому випадку охоплюється комплекс наслідків від найважчого до незначного, кожне з яких йому однаково бажано. Разом з тим у нього немає прямого умислу на заподіяння-якого точного, конкретного наслідки. Даний вид наміру найчастіше зустрічається у злочинах проти життя і здоров'я і дає, судячи з опублікованої практику Верховного Суду РФ, значний відсоток помилок при кваліфікації злочинів. Слід мати на увазі, що при неконкретизована намірі винний відповідає за фактично настало наслідок його дій, але за обов'язкової умови, що він це наслідок усвідомлював, бажав або свідомо допускав.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 4. Навмисна форма вини та її види"
 1. ЗМІСТ
    умисного злочину 281 § 2. Закінчений злочин 286 § 3. Приготування до злочину 288 § 4. Замах на злочин 292 § 5. Добровільна відмова від злочину 297 Глава 11. Співучасть у злочині 305 § 1. Поняття та ознаки співучасті 305 § 2. Види співучасників злочину 314 § 3. Форми і види співучасті 334 § 4. Відповідальність співучасників 338 Глава 12. Обставини,
 2. § 5. Необережна форма вини та її види
    умисне, бо особа взагалі не має наміру вчиняти злочин. Найчастіше відбувається порушення яких інструкцій (з техніки безпеки, протипожежних, поводження із зброєю, безпеки руху на автотранспорті і т. п.), яке тягне суспільно небезпечні наслідки, що перетворюють проступок в злочин. Однак необхідно мати на увазі, що, по-перше, необережна форма вини - це одна
 3. § 2. Види співучасників злочину
    навмисне з метою схилити іншу особу до конкретного злочину і якщо підбурювача це вдалося. Не надаючи вирішального значення характеру дій підбурювача, російське кримінальне законодавство перераховує найбільш поширені способи підбурювання, які можуть бути тільки орієнтовними. Серед них КК РФ згадує домовленість, підкуп, загрозу. Уговор (переконання) як спосіб
 4. § 1. Поняття і види єдиного злочину
    умисне приниження честі та гідності іншої особи, виражене в непристойній формі. Єдине просте злочин з матеріальним складом-посягання на один об'єкт кримінально-правової охорони, що складається з одного діяння, що має одне злочинний наслідок і характеризується однією формою вини. Прикладом може служити умисне заподіяння смерті, передбачений ч. 1 ст. 105 КК. Серед
 5. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
    форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального права постадійне рух справи по яке з'явилося в процесі підприємницької діяльності спорів, що випливають з
 6. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
    навмисне грубо і постійно, і жоден воєначальник ще не поніс юридичної відповідальності. Причиною подібного становища є не тільки правова безпорадність військовослужбовців, залежність військових юридичних служб та юристів, які не стільки філософська і правова безграмотність і обмеженість правосвідомості воєначальників, скільки відсутність чіткої вказівки в цій статті, що особи, які порушують
 7. § з. Суб'єктивна сторона злочину - найважливіший структурний елемент суспільної небезпеки злочинного діяння
    навмисно або з необережності '. Торкаючись співвідношення протиправності і суспільної небезпеки, слід виходити із загальноприйнятого в юридичній літературі положення, що суспільна небезпека і протиправність співвідносяться між собою як зміст і форма 2. Для розкриття співвідношення суб'єктивної та об'єктивної сторін можуть бути застосовані і такі категорії діалектики, як сутність і явище,
 8. § 4. Теорії складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності
    формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого кримінальним законом, але через малозначність не що представляє суспільної небезпеки ». У зв'язку з цим закономірно виникає питання: чи достатньо для обгрунтування кримінальної відповідальності встановлення в даному конкретному діянні всіх необхідних ознак, зазначених у диспозиції тієї або іншої статті Особливої частини? На це
 9. § 1. Передумови кримінальної караності і елементи складу злочину
    навмисно або з необережності вчинила передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння ». У ст. 7 КК РРФСР дається визначення поняття злочину, в ст. 8 і 9 визначаються умисел і необережність, як форми вини за радянським кримінальним правом. У ст. 10 і І КК РРФСР передбачається, що кримінальній відповідальності підлягають тільки осудні фізично особи, які досягли певного
 10. 4. Суб'єктивна сторона і причинний зв'язок.
    умисної діяльності особи, яке використовувало несамовитого як знаряддя своєї злочинної діяльності. У радянському кримінальному праві є ряд усічених складів злочинів. Особливість їх полягає в тому, що законодавець оголошує злочинами дії до настання наслідків. Такий висновок стає можливим тоді, коли основна зв'язок, що виражається в навмисній цілеспрямованої
© 2014-2022  ibib.ltd.ua