Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

65. Види цивільно-правової відповідальності.Залежно від підстав виникнення, характеру санкцій і т. п.
розрізняють види цивільно-правової відповідальності.
Так, залежно від того, чи існували між даними особами правовідносини
до порушення, розрізняють договірну і внедоговорную відповідальність.
Договірна відповідальність має місце тоді, коли підставою її
виникнення є невиконання або неналежне виконання договору. Вона
може виражатися у формі відшкодування збитків, стягнення неустойки, втрати
завдатку і т.
п. Позадоговірна відповідальність настає в тих випадках, коли особа
здійснює протиправні дії відносно іншої особи за відсутності
між ними договору або крім договору. Як правило, вона виражається у формі
відшкодування шкоди потерпілому (див. главу 40 ЦК України).
У випадках, коли учасниками правовідносин є кілька осіб, в
залежності від розподілу між ними обов'язки зазнати санкції за -
порушення розрізняють часткову, солідарну та субсидіарну відповідальність.
Часткова відповідальність, яка є загальним правилом, має місце в тих
випадках, коли кожен з боржників відшкодовує шкоду, сплачує неустойку і т.п.
У відомій, заздалегідь певній частці. Солідарна відповідальність виникає
у випадках, передбачених договором або встановлених законом, зокрема,
при неподільності предмета зобов'язань (ст. 174 ЦК України). Солідарна
відповідальність означає, що потерпілий може вимагати від кожного з
сонарушітелей відшкодування збитків, сплати неустойки тощо в повному обсязі.
Виконання солідарного зобов'язання повністю одним з боржників звільняє
решти боржників від відповідальності перед кредитором. Однак боржник,
виконав зобов'язання, що сплатив штрафні санкції і т. п., має право
зворотної вимоги (регресу) до кожного з решти боржників у рівній
частці, якщо інше не встановлено законом або договором (ст. 175 ЦК). Субсидіарна
відповідальність має місце в тому випадку, коли є основний і додатковий
боржник. Наприклад, у разі заподіяння шкоди особою у віці від 15 до 18 років
обов'язок відшкодування покладається на таку особу. Однак у разі відсутності у
неповнолітнього необхідних коштів обов'язок відшкодування шкоди
покладається на його батьків або піклувальників, якщо ті не доведуть відсутність
своєї провини у виникненні шкоди (ст. 447 ЦК України).
Розрізняють також повну, обмежену і підвищену (кратну)
відповідальність. Загальним правилом є повна відповідальність, що випливає з
ст. 208, 440 ЦК України. Однак законом або договором може бути передбачена
підвищена або обмежена відповідальність за невиконання обя--зательств.
Наприклад, кратна відповідальність (відшкодування шкоди) за псування або пошкодження
книг, документів і т. п. може бути передбачена Правилами користування
бібліотечним фондом, нормативною базою, для чого є Закон від 27 січня
1995 р. «Про бібліотеки і бібліотечну справу».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 65. Види цивільно-правової відповідальності. "
 1. Види і стадії адміністративного права
  види 3. Суд. контроль 4. Заг. контроль 5. Прокурорський нагляд 6. Адміністративний нагляд 7. Звернення громадян як засіб контрольної діяльності 1. Діє особлива система державних органів і гро-ських організацій, на які покладено обов'язок по підтриманню і зміцненню законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади. Способи забезпечення законності -
 2. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  види доказів і правила доведення, а також структуру рішення суду. Арбітражному суду, іншим учасникам процесу законом надаються певні і відповідні їх процесуальному становищу права і покладаються обов'язки. Наприклад, обов'язок доведення лежить на особах, що у справі. Процесуальні права та обов'язки реалізуються в ході процесу у вигляді процесуальних
 3. 1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ АПЕЛЯЦІЇ. ПРАВО АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ, ТЕРМІН ПОДАЧІ, ФОРМА І ЗМІСТ апеляційну скаргу. ВІДГУК НА апеляційну скаргу
  цивільного судочинства, законодавець припускав закріплення неповної апеляції, пояснюючи це тим, що «апеляційний суд розглядає предмет спору, очищений вже виробництвом в першій інстанції від усіх сторонніх, що не відносяться до суті справи обставин , і тільки в тому обсязі, в якому цього вимагає подана апеляція; при тому не дозволяє питання, як повинні бути визначені
 4. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  види, але проте в ньому в якості основного регламенту можна виділити правила позовного провадження, що є основою для розгляду більшості підвідомчих арбітражним судам справ. Справи окремого провадження і про неспроможність (банкрутство) порушуються шляхом подачі заяви. Таким чином, позов - один із засобів порушення арбітражного процесу по конкретній справі. Саме поняття
 5. 7. Джерела адміністративного права.
  Види: 1. Конституція України (Основний Закон). 2. Законодавчі акти України: - закони України - Закон України «Про освіту» (від 23.03.96) та ін - кодекси, положення, статути та інші кодифіковані акти управлінського характеру - Кодекс України про адміністративні правопорушення та ін 3. Постанови Верховної Ради України, що містять адміністративно-правові норми
 6. 18. Юридична відповідальність державних службовців: поняття, види.
  Цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством. Дисциплінарна відповідальність застосовується до державного службовця при невиконанні чи неналежному виконанні службових обов'язків, перевищення повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця, або
 7. 20. Юридична відповідальність
  цивільно-правових зобов'язань, що посягають на майнові або пов'язані з ними особисті немайнові правовідносини. Регламентується Цивільним кодексом. Привертають до відповідальності
 8. 25. Класифікація правових норм. Колізійні норми права.
  Види у відповідності з певним критерієм (ознакою). 1) Норми права за предметом правового регулювання: норми конституційного, адміністративного, кримінального, цивільного, трудового, екологічного права та ін 2) Норми права за методом правового регулювання: 2.1. Імперативні - норми, що виражають у категоричних розпорядженнях держави чітко позначені дії, що не допускають ніяких
 9. 34. Юридична концепція прав людини. Правовий статус особистості.
  Види прав людини: особисті; політичні; економічні; духовні; культурні. Права людини пов'язані із здійсненням так званої «негативної свободи», де індивід діє автономно, а держава утримується від втручання в його відносини і покликане їх захистити від можливих порушень. Права людини - це природні, невід'ємні права, що належать індивіду в силу його народження, і
 10. 41. Поняття правопорядку. Гарантії законності і правопорядку.
  Види суспільних відносин, врегульовані нормами відповідних галузей права. У структурному відношенні правопорядок відображає реалізовані елементи системи права. Гарантії законності - умови суспільного життя і заходи, вжиті державою для забезпечення режиму законності і стабільного правопорядку. Гарантії законності та правопорядку можна розділити на: загальносоціальні;
© 2014-2022  ibib.ltd.ua