Головна
ГоловнаПолітологіяЗовнішня політика і міжнародні відносини → 
« Попередня Наступна »
Джафаров С.Д.. Структурогенеза і політична динаміка відносин між Росією і НАТО в другій половині XX - початку XXI століття: монографія. - М.: Видавництво «палеотипів». - 168 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Вплив процесів глобалізації на динаміку і характер міжнародних відносин

Найважливішою складовою, що визначає характер сучасних міжнародних відносин та їх динаміку, є глобалізація, яка стирає багато колись які були грані і рубежі і втягує всі держави в цельтн ряд взаємно обумовлених міжнародних ситуацій. В даний час виживання людства визначається ключовими факторами його розвитку - володінням природними ресурсами, інтелектуальним капіталом, інформаційними та іншими прогресивними технологіями. Боротьба за володіння ними визначає сьогоднішній характер міжнародних відносин. Причому, для цієї конкуренції вже не важливі формальні межі, оскільки найпотужніша інтеграція економічних інтересів, інформаційних потоків і безлічі різних міжнародних інститутів створили ефект глобалізації світу, в якому визначальним стає володіння інтелектуальними ресурсами, основним ттнструментом рішення найважливіших стратептескіх задач36.

ТТапрімер, Японія, майже не маючи природних ресурсів, є одним з лідерів світової економікі37. У той час як Росія, володіючи величезними природними багатствами, в десятки, а за деякими позиціями І В десятки разів відстає від Японії та ряду інших ПрОМЬППЛенНО розвинених стран38.

Нові технічні можливості стрімко змінюють світ, його економіку і політику. Сьогодні «електронне стадо» представляє собою кілька тисяч менеджерів найбільших банків і фондів, керуючих колосальними грошовими сумами, впливають на світову політику більше, ніж самі політікі39. Різко загострюється боротьба монополій за економічне панування у світі. І інструментом їх впливу виступають самі різні, в тому числі міжнародні організації, окремі державні діячі, провідні ці інтереси у вигляді політичних рішень і закріплюють їх у правових нормах, міжнародних договорах, інших документах, здійснюючи таким чином всіляке сприяння великим корпораціям40.

Став очевидним новий характер глобалізаційних процесів. Скажімо, британський концерн «Юнілевер», що має 500 підлеглих компаній в 75 країнах, або що базується в США «Ексон», 75% доходів якого виходять не в США, можуть бути названі національними компаніями лтппь умовно. Транснаціональні корпоращпт тт неурядові організації стали з небаченою раніше легкістю перетинати національні кордони і здійснювати владу над населенням менш розвинених країн, оскільки ні національні уряди, ні локальні влади не зможуть власними силами спра-вттться з проблемами, породженими зростаючої взаємозалежністю. Капітал як би «забув» про свою національну приналежність, в масових обсягах кидаючись туди, де завдяки стабільності та високій ефективності праці досягається максимальна ступінь прибутку. Банки, трастові фірми, прог ^ г'тшленние компантпт вийшли з-під опіки національних урядів, і в результаті ТТХ новопридбаною самостійності перетік капіталу став свого роду самодостатнім процесом.

Розвиток людської цивілізації вступило в критичну фазу тотальної глобалізащпт41, яка спрямована перш за все на глибоке зміна соціальних зв'язків тт громадських інститутів у просторі і в часі таким чином, що, з одного боку, на повсякденну діяльність людей все зростаючий вплив чинять події, що відбуваються в інших частинах земної шара42, а, з іншого боку, дії багатьох місцевих структур можуть ттметь важливі наслідки у світовому масштабе43.

ТГа найважливіший вплив глобалізації на міжнародні відносини вказують багато видних дослідники. Таким чином, коаліція у глобальному вимірі з одного боку зустрічає все більший опір європейських союзників по ТТАТО, що прагнуть до максимального суверенітету. С 'інший, суть задуму Заходу в цілому полягає в тому, щоб світ в рамках нового світового порядку управлявся на глобальному рівні оперативно і щоб глобальне управління діями коаліцією індустріально розвинених держав в усьому світі було централізованим і ефективним. Не дивно тому бажання США надати нову спрямованість діяльності ООТТ> перетворивши цю організацію не тільки в сверхправптельство, але тт в глобальний оперативний штаб, оснащений всім необхідним для тотального контролю над світовими політичними процесами.

З іншого боку всі ці ж якості прагне придбати і сам альянс.

Глобальний контроль, здійснюваний «цивілізованими на-цттямтт», означає перш за все і головним чином досягнення організаційного переваги над багатьма націями, які не зуміли згуртуватися ні для протесту, нп для взаємодії, ні для активізації та формування наступальної політики.

Розвитку глобалізації активно сприяє розвиток ттнфор-маштонньтх мереж. Індивідууми, групи, фірми тт цельтов суспільства сплітаються небаченим досі чином в єдину інформаційну мережу. Оскільки інформація і знання є «термоядерним зброєю у сучасній конкурентній боротьбі» 44 і одночасно передумовою для демократттческого самовизначення, індтгоідуулти, групи тт спілки можуть добттться з їх допомогою якісних змін своїх здібностей брати участь у суспільному житті. Особливо радикальні політичні наслідки буде, мабуть, мати Інтернет, що викликає до життя таку «міжнародну політику», яка, відкриваючи інформацію для всіх, ттндуцірует ттзмененія в поведентпт і за допомогою породжуваних цим процесів демократизації може надавати миротворчий воздействіе45.

Новітні технології, обеспечатающіе Заходу глобальне перевага, гранично зорієнтовані на коаліційні дії в жорсткій схемі «командування і контроль» {англ. Command and Control - С'2), яка передбачає здійснення яскраво виражених управлінських функцій в поєднанні з дуже широким використанням че ловеческих ресурсів, різного виду організащтонних заходів та спеціального електронного спорядження.

Як би там не вуалювати, але головне завдання консолідації сил Заходу полягає в кардинальний перерозподіл всіх життєво важливих ресурсів планети на свою користь. Його стратегічні установки повні прагматизму і реалізму, у своїй сукупності складових потужне організаційно-ідеологічну зброю.

Така спрямованість розблокувала культурно-етнічні, національні, конфесійні протиріччя, пов'язані зі спробами деяких держав, які вважають себе членами елітарного «клубу багатих цивілізованих країн», забезпечити своє благополуччя за рахунок решти світу. В результаті з'явився ефект протистояння Заходу в цілому з боку міцніючих в Азії, Африці та Латинській Америці нових «центрів сили», які претендують на лідерство. Разнонаправлен-ність їх цільових установок постійно генерує нові загрози національній та загальної безпеки, серйозність яких обумовлюється тим, що як і раніше однією з провідних форм вирішення протиріч і головним засобом досягнення політичних цілей залишається збройний конфлікт, війна.

Про можливість нагнітання зростаючих протттворечій всередині євро-американської коаліції попереджає 3. Бжезінський. «Яким би НТТ було майбутнє, розумно зробити висновок про те, що американське верховенство в Європі зіткнеться з різними заворушеннями, можливо, з окремими випадками насильства. Провідна роль Америки потенційно не захищена від нових проблем, які можуть створити як регіонапьньте суперники, так і нова розстановка сил. Нинішня світова система з переважанням Америки, зняттям «загрози війни» з порядку денного, стабільна, ймовірно, тільки в тих частинах світу, в яких американське верховенство, яке визначається довгостроковій геостратегії, спирається на спільні і споріднені суспільно-політичні системи, пов'язані іноземними рамками »46 .

Таким чином, міжнародне становище в світі погіршується, тим більше що об'єктивно формована Заходом в цілому нова глобальна система міжнародної безпеки продовжує бути вельми недоброзичливо стосовно оновлюється Росії.

Глобалізація - явище надзвичайно складне. Згідно В. Вагнеру три наступних набирають силу процесу призвели до погіршення перспектив успішного вирішення людьми на нашій планеті основних проблем.

По-перше, вже давно усвідомлюється небезпека того, що населення Землі зросте настільки, що людське гуртожиток у тому вигляді, в якому ми його спостерігаємо, виявиться більш неможливим. Стрімке прискорення цього приросту в останні десятиліття ясно показало, що така небезпека швидко наближається, хоча його темпи останнім часом дещо знизилися.

Тто до початку дев'яностих років існувало лише віддалене уявлення про ті наслідки, які виникнуть, якщо щільність населення в якомусь регіоні перевищить всі мислимі межі. У загальному і цілому передвіщалася нова міграція, якій з тривогою чекали особливо благополучні нації в Північній півкулі.

Сьогодні, здається, все більше і більше прокладає собі дорогу розуміння того, що причиною масової різанини в Африці, вихідною точкою якої стали Руанда і Бурунді, в значній мірі є перенаселеність, що наступила в багатьох місцях екваторіальної Африки в результаті нестримного зростання населення в наш час. Якщо це відповідає дійсності, то напрошуються припущення і констатація: можливо, демографічний вибух представляє для індустріально розвинених країн набагато меншу небезпеку, ніж для людей в державах, що розвиваються.

По-друге, завжди було ясно, що збиток, який людина наносить навколишньому його середовищі, якимось чином пов'язаний з тягою до грошей і наживи. Незалежно від того, чи йде мова про-забрудненні морів, стоншенні і руйнуванні озонового шару, знищення багатьох видів тварин і рослин або тропічних лісів - підгрунтям завжди є егоїстичні мотиви.

Крім того, останні роки розвиток подій у всьому світі призвело до повсюдного загострення конкуренції. Кордони національних держав представляють все менша перешкода для торгівлі та освіти утворюються всесвітнього ринку. Учасники посилення конкуренції змушені зводити до мінімуму витрати виробництва. Слід очікувати, що багато хто з них ще більшою мірою ніж досі намагатимуться обійти ті приписи, виконання яких пов'язане з витратами; наприклад, ті, які стосуються захисту навколишнього середовища. А оскільки державам через глобалізації стає все важче-змусити виконувати приписи і не існує міжнародних організацій, які могли б прийти їм на допомогу і змусити всіх у всьому світі робити це, проблеми в даній області набагато зростуть.

По-третє, на початку дев'яностих років нам пообіцяли «новий світопорядок», який повинен був дарувати людству мир, демократію і право. І дійсно, після цього практично не було воєн між державами. ТГО надія на те, що сила і свавілля втратять свою важливу роль у міжнародних відносинах і настане надійний порядок, не виправдалися.

Збройні конфлікти, якими раніше буяли міждержавні відносини, в багатьох регіонах перемістилися всередину держав. І виявилося, що ці громадянські війни анітрохи не поступаються за ступенем насильства, жорстокості та кількістю жертв колишнім війнам. У цьому відношенні вони представляють для світової спільноти велику проблему, оскільки в його розпорядженні немає поки випробуваних і довели свою ефективність методів і механізмів, щоб покласти їм кінець. Замість нового порядку спостерігається множащимся анархія. Вперше заговорили про «кінчений» країнах, щодо яких загублені останні надії, що там коли-небудь буде відновлений внутрішній порядок. Навіть у найбільш розвинених країнах все ширше поширюється тероризм. ТТЕ відаючи перешкод, розвиваються такі форми міжнародної злочинності, як торгівля наркотиками. До цих пір не знайдено ефективних засобів проти діючих по всьому світу злочинних організацій, таких, як китайські тріади. Здається, що здатність світового співтовариства встановлювати і підтримувати порядок не увелттчівается, а убивает47.

У світлі цього підходу міжнародні взаємини і втілення їх у прийнятих політичних рішеннях і міжнародно-правових документах можна розглядати як взаємини між ра'злічньші групами сил, що діють на міжнародній арені і конкуруючими між собою за право легітимно представляти власні економічні інтереси і цілі і свій зовнішньополітичний курс.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вплив процесів глобалізації на динаміку і характер міжнародних відносин "
 1. Програмні тези
  процес; гомогенізація і універсалізація світу; прояв відкритості національних кордонів. Вклад нових інформаційних, комунікаційних технологій та біотехнологій в процес глобалізації. Суперечності і складності глобалізації. - Ерозія Вестфальської моделі світу у зв'язку з процесами глобалізації, появою нових учасників на міжнародній сцені (неурядових організацій, внутрішньополітичних
 2. Бауман 3 .. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / Пер. З англ. - М .: Видавництво «Всесвіт»,. - 188 с., 2004

 3. Додаткова література
  процесу: від експансії до консолідації. - МЕіМО, 1995. - № 6 . Циганков П.А. Міжнародні відносини. - М., 1996. Чешков М.А. Глобальниш контекст пострадянської Росії. - М., 1999. International Order and the Future of World Politics. - Cambridge, 1999. Kegley Ch.W. , Wittkopf ER World Politics: Trend and Transformation. - NY,
 4. Питання для семінарського заняття 1.
    вплив світових політичних процесів на політичний розвиток
 5. Співвідношення національного і міжнародного права
    впливу в загальносвітовому масштабі. У Російській Федерації проблематика співвідношення міжнародного та національного права вирішена на конституційному рівні: «Загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації є складовою частиною її правової системи. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж
 6. Бек У.. Влада і її опоненти в епоху глобалізму. Нова всесвітньо-політична економія / Пер. з нім. А. Б. Григор'єва, В. Д. Сідельник; післямова В. Г. Федотової, Н. Н. Федотової. - М.: Прогресс-Традиція; Видавничий дім «Територія майбутнього» (Серія «Університетська бібліотека Олександра Погорєльського»). - 464 с., 2007

 7. Джафаров С.Д.. Структурогенеза і політична динаміка відносин між Росією і НАТО в другій половині XX - початку XXI століття: монографія. - М.: Видавництво «палеотипів». - 168 с., 2006

 8. Тропічна Африка НА ПОРОЗІ XXI СТОЛІТТЯ
    впливом вищезазначених чинників, представляється нам вельми
 9. Проблемні питання 1.
    вплив? 5. Який внесок теорії у формування світової політики? 6. Яка теоретична школа міжнародних досліджень та які аспекти сучасної політичної системи світу описує найбільш точно? 7. Які перспективи розвитку світової політики як науки, її співвідношення з іншими дисциплінами? 8. Світова політична система майбутнього: які її основні риси?
 10. 3.1 Глобалізація людської діяльності. Людство перед лицем глобальних проблем сучасності.
    процесів. Глобальні проблеми: їх походження, сутність, зміст, ієрархія. Глобальна екологічна криза. Глобалізація і світове населення. Проблема виживання і розвитку людства в біоекологічна і духовно-практичному аспектах. Глобальні виклики і пошуки відповідей: соціокультурний аспект. Перспективи подолання гостроти глобальних проблем. Глобалізація і Росія.
 11. Джерела норм міжнародного права
    процесі правотворчості форми втілення узгоджених рішень, форми існування міжнародно-правових норм. Стаття 38 Статуту Міжнародного суду містить перелік джерел міжнародного права, які він застосовує при вирішенні переданих йому суперечок. До таких джерел відносяться: міжнародні конвенціі1, міжнародний звичай, загальні принципи права. Судові рішення та доктрини
 12. Питання для семінарського заняття 1.
    впливу політичної культури на різноманітні політичні процеси? 6. До якого з типів політичних культур Ви віднесли б Росію? 7. У чому полягають особливості, які фактори і напрями розвитку сучасної російської політичної культури? 8. Який вплив на російську політичну культуру надають цінності православної, мусульманської та інших релігій? 9. Які політичні
 13. 32. "М'яке право" і 1Ех mегсаtoria
    процес глобалізації права в одному з його найбільш інтернаціоналізованих сегментів - регу. лированию міжнародної торгівлі та інвестицій. Певною мірою цей феномен є обгрунтуванням концепції існування права незалежно від держави, альтернативою традиційному коллизионному методом правового регулювання міжнародних відносин. У науковій літературі та практиці до джерел
 14. 22. Особливості російської правової системи
    процесуальним аспектам правового регулювання Інтернаціоналізація російського права як приватна прояв загальної глобалізації людства. Цивілізація стає єдиним цілим, міжнародне право перетворюється на складову частину національних правових систем, наростає тенденція до їх уніфікації в загальносвітовому
 15. Тексти
    міжнародні відносини: розвиток предметних областей. - Поліс, 1999. - № 4. Лоуі Т. Глобалізація, держава, демократія: образ нової політичної науки. - Поліс, 1999. - № 5. Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Політологія. Методи дослідження. - М., 1997. Політична наука: нові напрямки. - М., 1999. - Гол. 1, 2,
 16. З позиції геополітики
    вплив Росії на світові геополітичні процеси шляхом зниження ролі міжнародних структур (насамперед ООН), в яких Російська Федерація є одним з найбільш активних учасників; - наявність територіальних претензій до Росії, висування теорій про можливість перегляду існуючих кордонів; - активізація дезінтеграційних процесів на пострадянському просторі , перетворення
 17. Тема 18. МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ
    процес. 2002. № 1. Єфремов Л. Статус Європейської конвенції про зовнішньоторговельний арбітраж / / Вісник ВАС РФ. 2000. № 2. Зикін І., Розенберг М. Міжнародний договір і іноземне право в практиці Міжнародного комерційного арбітражного суду / / Держава і право. 2001. № 1. Кабатов В. Застосовне право при вирішенні спорів у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій
 18. Б. Міжнародні договори про патентну охорону
    процесу пошуку. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури був розроблений для встановлення міжнародних органів щодо прийняття на зберігання зразків мікроорганізмів, що підлягають патентуванню
 19. 16.8. Роль міжнародного співробітництва
    впливом парникового ефекту, руйнування озонового шару атмосфери, забруднення світового океану, експорт забруднення з багатих країн у бідні та ін Урядові і багато неурядових міжнародні програми очолює ЮНЕСКО (Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури, UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural
 20. 13.4. Екологічний реалізм
    впливом парникового ефекту. Близько 1/3 території планети буде перетворена на особливо охоронювані природні території, що дозволить зберегти основну частину біологічного різноманіття. На сьогоднішній день контури сталого розвитку тільки намічаються і навіть міжнародні домовленості про спільну охорону навколишнього середовища порушуються (в США продовжується зростання викидів діоксиду
© 2014-2022  ibib.ltd.ua